Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Podnikání podle obchodního zákoníku Obchodní zákoník Upravuje vznik a podnikání právnických osob. Podnikání je soustavná činnost prováděná samostatně.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Podnikání podle obchodního zákoníku Obchodní zákoník Upravuje vznik a podnikání právnických osob. Podnikání je soustavná činnost prováděná samostatně."— Transkript prezentace:

1

2 Podnikání podle obchodního zákoníku

3 Obchodní zákoník Upravuje vznik a podnikání právnických osob. Podnikání je soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku. Podnik je soubor hmotných, nehmotných a osobních složek podnikání.

4 Obchodní firma Je název, pod kterým je podnikatel zapsán do obchodního rejstříku. Firmou fyzické osoby je její jméno a příjmení, případně dodatek – druh podnikání. Firmou právnické osoby je název, pod kterým je zapsána v obchodním rejstříku + dodatek označující jejich právní formu.

5 Jednání podnikatele Fyzické osoby (např. živnostníci) jednají osobně, nebo za ně jedná zplnomocněný zástupce. Právnické osoby jednají prostřednictvím statutárních orgánů (jednatel, představenstvo) nebo prostřednictvím zástupce.

6 Prokura = zvláštní plná moc Zmocňuje prokuristu ke všem právním úkonům (kromě prodeje nemovitosti). Lze ji udělit jen fyzické osobě (spolumajiteli nebo zaměstnanci firmy). Prokurista musí být zapsán v obchodním rejstříku, jinak je prokura neplatná. V nepřítomnosti ředitele jej zastupuje.

7 Obchodní rejstřík Je veřejný seznam, do kterého se zapisují zákonem stanovené údaje týkající se podnikatelů. Je veden rejstříkovými soudy (krajské soudy). Má funkci konstitutivní – zápisem do něj vznikají právnické osoby. Pro právnické osoby je zápis do obchodního rejstříku povinný.

8 Obchodní společnosti Jsou právnické osoby založené za účelem podnikání. Členění obchodních společností: Osobní: veřejná obchodní společnost komanditní společnost Kapitálové: společnost s ručením omezeným akciová společnost

9 Základní kapitál Peněžní vyjádření souhrnu peněžních i nepeněžních vkladů jednotlivých společníků. Povinně se vytváří u komanditní společnosti, společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti. Výše se zapisuje do obchodního rejstříku.

10 Rezervní fond Povinně jej vytvářejí kapitálové obchodní společnosti: s.r.o. minimálně 10% základního kapitálu, a.s. minimálně 20% základního kapitálu. Rezervní fond je vytvářen z čistého zisku. Rezervní fond slouží výhradně ke krytí ztrát společnosti.

11 Zahájení podnikání Zahájení podnikání je dvoustupňové. 1. Založení obchodní společnosti: a) společenskou smlouvou b) zakladatelskou listinou 2. Vznik obchodní společnosti: dnem zápisu do obchodního rejstříku

12 Ukončení podnikání Ukončení podnikání je dvoustupňové. 1. Zrušení obchodní společnosti: a) s likvidací b) bez likvidace c) řešením úpadku 2. Zánik obchodní společnosti: výmazem z obchodního rejstříku

13 Použitá literatura: Švarcová, J. a kol.: Ekonomie – stručný přehled, Zlín 2012


Stáhnout ppt "Podnikání podle obchodního zákoníku Obchodní zákoník Upravuje vznik a podnikání právnických osob. Podnikání je soustavná činnost prováděná samostatně."

Podobné prezentace


Reklamy Google