Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Operační program přeshraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007- 2013 Centrum pro regionální rozvoj Infobod 05. 08. 2011 Zlín.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Operační program přeshraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007- 2013 Centrum pro regionální rozvoj Infobod 05. 08. 2011 Zlín."— Transkript prezentace:

1 Operační program přeshraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika Centrum pro regionální rozvoj Infobod Zlín

2 Příručka pro žadatele 1)Cílem je poskytnout potenciálním žadatelům nevyhnutné informace a pokyny na to, aby mohli správně vyplnit formulář žádosti o finanční příspěvek (Žádost o FP), svůj projekt správně vypracovat a tak vytvořit předpoklady pro jeho úspěšnou realizaci 2)Aktualizovaná verze (verze 3) – platná od )Infobod funguje v přímé součinnosti s STS Bratislava

3 Přehled výzev 1. Výzva Vyhlášena Ukončena kolo kolo VýzvaVyhlášena Ukončena kolo VýzvaVyhlášena kolo

4 Počet přijatých projektů v 1. – 3. kole Kolo Počet přijatých projektů STSInfobodCelkem 1. kolo kolo kolo Celkem

5 Formální kontrola Nezbytným předpokladem přijatelnosti projektu je splnění formálních kritérií (tzn. kritérií úplnosti dokumentace Žádosti o FP) a kritérií oprávněnosti projektu. Formální kontrola: 1)Žádost byla dodána v tištěné i v elektronické podobě a v požadovaném počtu vyhotovení 2)Elektronická verze se shoduje s tištěnou verzí 3)Žádost je podepsána statutárními zástupci 4)V žádosti jsou vyplněné všechny předepsané údaje 5)K žádosti jsou přiloženy všechny přílohy

6 1)poskytují konzultace projektovým žadatelům (resp. informace, zda cíle, výstupy a přeshraniční dopad předkládaného projektu jsou v soulade s podmínkami) 2)příjem Žádosti o FP (poštou, osobně, kurýrem) 3)vykonává formální kontrolu Žádostí o finanční příspěvek 4)po kontrole formálních kritérií a jejich splnění je Žádosti o FP zaregistrovaná zaměstnancem STS do ITMS II. Následně se přistoupí ke kontrole oprávněnosti - po splnění je žadateli zaslané oznámení o vzniku oprávněnosti výdajů společně s kódem ITMS II, pod kterým bude žádost v dalších procesech identifikovatelná. HLAVNÍ ÚLOHY STS BRATISLAVA / INFOBODU

7 Výzva k odstranění chyb v rámci formální kontroly Žádosti o FP 1)V případě, že v rámci kontroly Žádosti o FP bude potřeba kontaktovat žadatele, neboť nesplnil některé z kritérií, bude ze stray STS/Infobodu vyzvána kontaktní osoba vedoucího partnera na doplnění prostřednictvím u nebo faxu. 2)Ze strany žadatele je nutné, aby v případě doručení tokového u potvrdil jeho přijetí 3)Žadatel na základě této výzvy na doplnění Žádosti o FP zašle na STS/Infobod doplněnou chybějící či opravenou dokumentaci ve lhůtě 14 kalendářních dnů ode dne odeslání výzvy na doplnění.

8 4)Dnem doplnění chybějící či opravené Žádosti o FP se rozumí den doručení na STS/Infobod 5)V případě nedodržení stanovené lhůty bude Žádost o FP vyřazena z procesu hodnocení. 6)O skutečnosti, že je Žádost o FP vyřazena z procesu hodnocení bude vedoucí partner informován v rozhodnutí o neschválení Žádosti o FP, které mu STS odešle do 30 kalendářních dnů od stanovené lhůty.

9 Nejčastější chyby v Žádosti o FP 1)absence podpisů statutárních zástupců, absence razítka, chybí , telefonní čísla na kontaktní osoby 2)nevyplněné údaje jako: NACE, zřízení podle zákona, datum založení organizace, účetnictví, IČO organizace 3)CD se žádostí je prázdné nebo nejde přečíst 4)žádost není svázána v kroužkové vazbě 5)nedodání povinných příloh 6)přílohy nejsou seřazené a označené podle předepsaného seznamu

10 7)opravované, přepisované originály dokumentů 8)absence podpisů, razítek 9)nesoulad přílohy č.6 (Doklad o zabezpečení spolufinancování) s žádostí (tabulka č.13). Často je uvedena odlišná částka, jiný název projektu, chybí slovo „spolufinancování“ 10) nepodepsané přílohy č.7 (Účetní uzávěrka) – chybí podpis statutárního zástupce 11) v přílohách č.14 (Projektová dokumentace pro stavební povolení) chybí výkaz výměr, položkový rozpočet, výkresová část

11 Nejčastější chyby v doplnění žádosti žádná reakce na hodnotící nedodání dokumentu stejná chyba jako v předloženém dokumentu nepodepsané dokumenty nepředložení 1 ks originálu a 2 ks kopií, i když je tato chyba uvedena v hodnotícím u

12 Kontaktní údaje Centrum pro regionální rozvoj ČR Infobod, pobočka NUTS II Jihovýchod Novobranská 526/ Brno Ing. Tatiana Mifková, Ph.D Mgr. Iva Paďourková Ing. Hana Škrobáčková

13 Děkujeme za pozornost


Stáhnout ppt "Operační program přeshraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007- 2013 Centrum pro regionální rozvoj Infobod 05. 08. 2011 Zlín."

Podobné prezentace


Reklamy Google