Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Emoční poruchy v dětství a v dospívání. Neurotické a úzkostné poruchy Úzkostné poruchy se začátkem specifickým pro dětství Úzkostné poruchy se začátkem.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Emoční poruchy v dětství a v dospívání. Neurotické a úzkostné poruchy Úzkostné poruchy se začátkem specifickým pro dětství Úzkostné poruchy se začátkem."— Transkript prezentace:

1 Emoční poruchy v dětství a v dospívání

2 Neurotické a úzkostné poruchy Úzkostné poruchy se začátkem specifickým pro dětství Úzkostné poruchy se začátkem specifickým pro dětství Generalizovaná úzkostná porucha Generalizovaná úzkostná porucha Fobie Fobie Obsedantně - kompulzivní porucha Obsedantně - kompulzivní porucha Disociativní (konverzní) poruchy Disociativní (konverzní) poruchy Panická porucha Panická porucha Somatoformní poruchy Somatoformní poruchy Poruchy přizpůsobení Poruchy přizpůsobení Postraumatická stresová porucha Postraumatická stresová porucha

3 Úzkostné poruchy se začátkem specifickým pro dětství úzkost a strach patří mezi fyziologické a adaptivní vývojové jevy (úzkost x strach) úzkost a strach patří mezi fyziologické a adaptivní vývojové jevy (úzkost x strach) pro každý věk je typický určitý soubor podnětů, vzbuzujících strach nebo úzkost, souvisí to s vývojovými úkoly daného období pro každý věk je typický určitý soubor podnětů, vzbuzujících strach nebo úzkost, souvisí to s vývojovými úkoly daného období - konkrétní projev je dán biologickými a psychosociálními dispozicemi, zkušenostmi, prostředím, učením (např. separační úzkost a strach z cizích lidí v kojeneckém a batolecím věku) (např. separační úzkost a strach z cizích lidí v kojeneckém a batolecím věku) úzkost se stává patologickou: úzkost se stává patologickou: - je nepřiměřeně intenzivní - má příliš dlouhé trvání - narušuje běžné fungování (brzdí vývoj dítěte)

4 Separační úzkostná porucha v dětství (F93.0) 6.,8. měsíc – 3 roky: fyziologická úzkostná reakce na skutečné odloučení od matky, její intenzita postupně klesá (ve 3 letech děti zvládnou krátkodobé odloučení od matky, MŠ) 6.,8. měsíc – 3 roky: fyziologická úzkostná reakce na skutečné odloučení od matky, její intenzita postupně klesá (ve 3 letech děti zvládnou krátkodobé odloučení od matky, MŠ) u některých dětí je vývoj separace zpomalen a trvá patologicky silná separační úzkost i v pozdějším věku u některých dětí je vývoj separace zpomalen a trvá patologicky silná separační úzkost i v pozdějším věku ve školním věku mívá charakter „školní fobie“ ve školním věku mívá charakter „školní fobie“

5 Klinický obraz: nadměrná úzkost při odloučení od osob, ke kterým má dítě citovou náklonnost nadměrná úzkost při odloučení od osob, ke kterým má dítě citovou náklonnost nereálné obavy, že se té osobě něco stane, že už se nevrátí nereálné obavy, že se té osobě něco stane, že už se nevrátí odmítání docházky do školy, uléhání ke spánku (pokud tato osoba není nablízku), objevují se noční můry (s obsahy týkající se odloučení) odmítání docházky do školy, uléhání ke spánku (pokud tato osoba není nablízku), objevují se noční můry (s obsahy týkající se odloučení) trvalý strach být sám doma trvalý strach být sám doma při pokusu o separaci se vyskytují tělesné příznaky (zvracení, bolesti břicha, hlavy) při pokusu o separaci se vyskytují tělesné příznaky (zvracení, bolesti břicha, hlavy) děti jsou tiché, inhibované, dobré známky ve škole, trpí strachem ze selhání, perfekcionisté děti jsou tiché, inhibované, dobré známky ve škole, trpí strachem ze selhání, perfekcionisté

6 Prevence: - harmonické rodinné prostředí a kvalitní vztah rodičů, mají na dítě dostatek času, vedou je neautoritativně, ale důsledně (vlastní příklad, domluva) Terapie: - návrat dítěte zpět do školy (s postupným prodlužováním pobytu) - nácvik separace od blízké osoby (odvádět dítě do školy neutrální osoba i proti odporu dítěte) - spolupráce se školou - farmakoterapie (antidepresiva, anxiolytika)

7 Fobická úzkostná porucha (F93.1) 3 – 6 let: přechodný vznik fyziologických strachů, bohatá fantazie a magické myšlení (strach z hmyzu, zvířat, zlodějů, příšer) 3 – 6 let: přechodný vznik fyziologických strachů, bohatá fantazie a magické myšlení (strach z hmyzu, zvířat, zlodějů, příšer) rychle vznikají a rychle vymizí (pokud nejsou negativními vlivy posilovány) rychle vznikají a rychle vymizí (pokud nejsou negativními vlivy posilovány) v tomto věku vznikají i patologické (silné a neodůvodněné), dlouhodobě trvající strachy a fobie (vznikají na základě jednorázové nebo opakované negativní zkušenosti) v tomto věku vznikají i patologické (silné a neodůvodněné), dlouhodobě trvající strachy a fobie (vznikají na základě jednorázové nebo opakované negativní zkušenosti)

8 Klinický obraz: nepřiměřeně silná reakce strachem nebo úzkostí vyvolaná určitou situací nebo objektem nepřiměřeně silná reakce strachem nebo úzkostí vyvolaná určitou situací nebo objektem obtíže trvají dlouhou dobu, vedou k vyhýbavému chování, snižují schopnost adaptace dítěte na požadavky okolí obtíže trvají dlouhou dobu, vedou k vyhýbavému chování, snižují schopnost adaptace dítěte na požadavky okolí fobie se často váže na strach: fobie se často váže na strach: - ze zvířat (zoofobie), ze psů (cynofobie) a koček (ailurofobie), hadů (ofidofobie), pavouků (arachnofobie), hmyzu (entomofobie), špíny a parazitů (mysofobie), krve (hematofobie), tmy (nyktofobie), klaustrofobie, sociální fobie (v dospívání)

9 Terapie: kognitivně-behaviorální terapie (systematická desenzitizace) kognitivně-behaviorální terapie (systematická desenzitizace) relaxace relaxace farmakoterapie (antidepresiva, anxiolytika) farmakoterapie (antidepresiva, anxiolytika)

10 Sociální úzkostná porucha (F93.2) kolem 8. měs. – 3 roky: strach z cizích lidí a sociálních kontaktů (do 3 let by měl ustoupit) kolem 8. měs. – 3 roky: strach z cizích lidí a sociálních kontaktů (do 3 let by měl ustoupit) prvně diagnostikována u dětí předškolního věku (dítě se bojí vrstevníků či neznámých dospělých) prvně diagnostikována u dětí předškolního věku (dítě se bojí vrstevníků či neznámých dospělých) poměrně častá i u dětí školního věku, kde se překrývá se školní fobií (nepřekonatelný strach z učitele, dětského kolektivu, školy) poměrně častá i u dětí školního věku, kde se překrývá se školní fobií (nepřekonatelný strach z učitele, dětského kolektivu, školy)

11 Klinický obraz: - stálý nebo navracející se strach z cizích lidí nebo vyhýbání se jim - strach vzniká při styku s dospělými, vrstevníky nebo všemi (s výjimkou rodičů a známých osob) - strach je intenzivní a vede k narušení sociálního fungování, brání ve vývoji sociálních vztahů a osvojování sociálních dovedností

12 obtíže postupně odeznívají (v době dospívání) obtíže postupně odeznívají (v době dospívání) může dojít k rozvoji elektivního mutismu nebo sociální fobie, v dospělosti ke vzniku sociálně úzkostné poruchy osobnosti může dojít k rozvoji elektivního mutismu nebo sociální fobie, v dospělosti ke vzniku sociálně úzkostné poruchy osobnostiTerapie: - psychoterapie (rodinná terapie, KBT, relaxační techniky)

13 Generalizovaná úzkostná porucha (F41.1) Klinický obraz: - všeobecná, trvalá úzkost, která není omezena na konkrétní situace nebo objekty - nereálná obava z nedostatečných vlastních schopností, z nevhodnosti svého chování - nepřiměřené sebeobviňování, zvýšená potřeba uklidňování, neschopnost uvolnit se - tělesné obtíže bez reálného somatického podkladu (bolesti hlavy, břicha) - vede ke zhoršení soustředění a poruše usínání - obtíže se vyskytují celý den, provázené tísní, celkově trvají týdny až měsíce

14 objevuje se v dospívání (zvýšené porovnávání s vrstevníky – pocity méněcennosti) objevuje se v dospívání (zvýšené porovnávání s vrstevníky – pocity méněcennosti) intenzita obtíží kolísá v závislosti na stresu intenzita obtíží kolísá v závislosti na stresuEtiologie: - dědičnost - výchova (nereálná očekávání, nedostatečná rodičovská péče, imitace úzkostného chování rodičů, zneužívání v dětství, smrt v rodině)

15 Terapie: psychoterapie psychoterapie - rodinná terapie (reálná očekávání, podpora) - individuální (u starších dětí, posílení sebevědomí, reálné cíle, podpora samostatnosti) - KBT (redukce úzkosti, nácvik řešení běžných denních problémů) - relaxace farmakoterapie (anxiolytika, antidepresiva) farmakoterapie (anxiolytika, antidepresiva)

16 Fobie – Fobické úzkostné poruchy (F40) iracionální strach z různých objektů a situací, který vyvolává silnou úzkost (až paniku) iracionální strach z různých objektů a situací, který vyvolává silnou úzkost (až paniku) vyhýbavé chování (omezení kontaktů s kritickým podnětem či situací) vyhýbavé chování (omezení kontaktů s kritickým podnětem či situací) strach se soustředí na představu důsledků, které mohou nastat (ne na podnět) strach se soustředí na představu důsledků, které mohou nastat (ne na podnět) výskyt: 5-10% (častější u žen, na 1. místě) výskyt: 5-10% (častější u žen, na 1. místě)

17 Etiologie: biologické příčiny (nespecifikovaná přecitlivělost vegetativního systému) biologické příčiny (nespecifikovaná přecitlivělost vegetativního systému) temperament – behaviorální inhibice (plachost, stažení dítěte v nových situacích) temperament – behaviorální inhibice (plachost, stažení dítěte v nových situacích) ambivalentní vazba (attachment) mezi dítětem a matkou ambivalentní vazba (attachment) mezi dítětem a matkou

18 Typy fobických úzkostných poruch agorafobie (F40.0) agorafobie (F40.0) - soubor strachů z otevřených prostranství a doprovodných okolností (znamenají omezenou možnost úniku) - aktivuje se při prožitku: být sám, jít sám z domu, být v davu (bojí se vycházet, vstupovat do budov, cestovat) - u dětí je nejméně rozšířenou fobickou poruchou sociální fobie sociální fobie specifické fobie specifické fobie

19 sociální fobie (F40.1) sociální fobie (F40.1) - obavy a strach ze situací, kde přichází v úvahu pozornost jiných lidí - vede k vyhýbání se takovým situacím a ke zvětšování izolace - rozlišuje se částečná soc. fobie (vázaná na specifické situace, př. vystoupení na veřejnosti, WC) a generalizovaná forma (fobie jsou široce provázané) - objevuje se ve věku 11 -15 let (děti mají sníženou možnost vyhýbat se kritickým situacím - musí chodit do školy) - nejčastěji se děti bojí : číst před třídou, hudební a sportovní výkony, psaní na tabuli, odpovídání na otázky ve třídě, WC, telefonování, školní jídelna)

20 specifické fobie (F40.2) specifické fobie (F40.2) - váží se na přítomnost (či očekávání) specifického objektu nebo situace - vedou k vyhýbavému chování nebo k výrazné úzkostné reakci - jsou typické pro dětství (subklinické symptomy, např. separační úzkosti, strach ze tmy, zvířat, vody, bouřek, strach z krve, zranění, injekcí, smrti atd.) - obvykle časem ustupují

21 Obsedantně – kompulzivní porucha (F42) charakteristická tenzí, nepohodou, úzkostí, strachem a přítomností obsesí a kompulzí charakteristická tenzí, nepohodou, úzkostí, strachem a přítomností obsesí a kompulzí - obsese – opakující se nutkavé, vtíravé myšlenky a představy - kompulze – nutkavé chování nebo psych. aktivity jako reakce na obsese (rituály, chování podle rigidních pravidel, kontrolování, počítání), zmírňují úzkost, jsou přehnané a nepřiměřené (intenzita, frekvence, trvání) výskyt u dětí (po 10.roku) 1-2%, u adolescentů 4% výskyt u dětí (po 10.roku) 1-2%, u adolescentů 4% (nejzranitelnější období – pubescence, raná dospělost) (nejzranitelnější období – pubescence, raná dospělost) často chronická, přechází do dospělosti často chronická, přechází do dospělosti

22 Klinické projevy : strach ze znečištění spojený s rituály omývání (83%, nejčastější forma) strach ze znečištění spojený s rituály omývání (83%, nejčastější forma) patologické pochyby spojené s rituály kontroly (světlo, plyn, otevírání dveří, oken atd. – bývá spojeno s magickým rituálem specifickým svým počtem, časem nebo vzorcem) patologické pochyby spojené s rituály kontroly (světlo, plyn, otevírání dveří, oken atd. – bývá spojeno s magickým rituálem specifickým svým počtem, časem nebo vzorcem) neodbytné akty nebo myšlenky sexuální nebo agresivní povahy (strach, že někomu ublíží, rituály modlení se, počítání a shromažďování věcí, 25%) neodbytné akty nebo myšlenky sexuální nebo agresivní povahy (strach, že někomu ublíží, rituály modlení se, počítání a shromažďování věcí, 25%) obsese přesnosti, symetrie, pořádku (rituály uspořádávání, organizování, urovnávání) obsese přesnosti, symetrie, pořádku (rituály uspořádávání, organizování, urovnávání) primární obsedantní zpomalenost (provádí rituály celý den, vyřazen z běžného fungování) primární obsedantní zpomalenost (provádí rituály celý den, vyřazen z běžného fungování)

23 Charakteristika dětí s OCD: napětí, nejistota, neděckost (jako „malí dospělí“) s divnými zájmy, pocity viny, perfekcionismus, svědomitost, deprese, kognitivně vyspělé (řeč, myšlení), paměťový deficit napětí, nejistota, neděckost (jako „malí dospělí“) s divnými zájmy, pocity viny, perfekcionismus, svědomitost, deprese, kognitivně vyspělé (řeč, myšlení), paměťový deficitEtiologie: - organický podklad (porodní trauma, toxické a infekční procesy CNS) - hormonální vlivy - dědičnost

24 Terapie: KBT (systematická desenzitizace – expozice obávaným situacím) KBT (systematická desenzitizace – expozice obávaným situacím) farmakoterapie (antidepresiva) farmakoterapie (antidepresiva)

25 Disociativní (konverzní) poruchy (F44) „rozštěpení“ psychické jednoty, porucha integrace intrapsychických funkcí „rozštěpení“ psychické jednoty, porucha integrace intrapsychických funkcí poruchy paměti a vnímání (zrak, hmat) poruchy paměti a vnímání (zrak, hmat) poruchy motoriky a sebepojetí poruchy motoriky a sebepojetí změny vědomí změny vědomí psychogenní etiologie (ochrana před traumatickými duševními obsahy, interpersonální konflikty, porucha sociálních vztahů, neřešené problémy) psychogenní etiologie (ochrana před traumatickými duševními obsahy, interpersonální konflikty, porucha sociálních vztahů, neřešené problémy)

26 příznaky navazují na stresující okolnosti v různém časovém odstupu (okamžitě, po dnech..) příznaky navazují na stresující okolnosti v různém časovém odstupu (okamžitě, po dnech..) průběh většinou krátký (ustupují do 3. měs.) průběh většinou krátký (ustupují do 3. měs.) intenzivní výzkum v souvislosti s válečnými událostmi, přírodními katastrofami apod. intenzivní výzkum v souvislosti s válečnými událostmi, přírodními katastrofami apod. depersonalizace – oddělení od vlastních duševních pochodů nebo těla, provázené pocitem jejich pozorování depersonalizace – oddělení od vlastních duševních pochodů nebo těla, provázené pocitem jejich pozorování - pocit neskutečnosti a odcizení - provází intenzivní emoce a zneklidnění - klinický syndrom – porucha mladých lidí - součást psychiatrických poruch (deprese, schizofrenie) - terapeuticky málo ovlivnitelná porucha

27 Klinicky významné disociativní poruchy i u dětí, častěji v pubertě, častěji dívky i u dětí, častěji v pubertě, častěji dívky průběh u dětí nebývá dlouhý, do 3 měs. průběh u dětí nebývá dlouhý, do 3 měs. reakce rodiny ovlivňují symptomatiku i trvání reakce rodiny ovlivňují symptomatiku i trvání - úzkostná reakce - chaotická, dezorganizovaná reakce

28 Disociativní amnézie selektivní ztráta paměti na psychologicky významné okolnosti selektivní ztráta paměti na psychologicky významné okolnosti začíná a končí náhle, častější u dívek začíná a končí náhle, častější u dívek psychologické „oddělení se“ od traumatizujícího zážitku psychologické „oddělení se“ od traumatizujícího zážitku disociované obsahy se mohou vynořit (noční můry, afekt, vzpomínka) disociované obsahy se mohou vynořit (noční můry, afekt, vzpomínka)

29 Disociativní fuga vzácná, spíše u mužů vzácná, spíše u mužů náhlé odcestování provázené ztrátou paměti na předchozí osobní minulost náhlé odcestování provázené ztrátou paměti na předchozí osobní minulost vstup do nové osobní identity (nové bydliště, zaměstnání, vztahy) vstup do nové osobní identity (nové bydliště, zaměstnání, vztahy)

30 Disociativní stupor omezení nebo chybění volní pohybové aktivity omezení nebo chybění volní pohybové aktivity dítě je nehybné, nemluvné, bez reakce sleduje okolí dítě je nehybné, nemluvné, bez reakce sleduje okolí

31 Trans a stavy posedlosti změněná kvalita vědomí a prožívání okolí změněná kvalita vědomí a prožívání okolí pocit ovládnutí cizí silou, duchem, který kontroluje tělo a psychiku pocit ovládnutí cizí silou, duchem, který kontroluje tělo a psychiku živé halucinatorní obrazy a postavy živé halucinatorní obrazy a postavy amnézie na průběh tranzu amnézie na průběh tranzu odborná literatura neposkytuje spolehlivá data o výskytu poruchy odborná literatura neposkytuje spolehlivá data o výskytu poruchy

32 Disociativní poruchy motoriky připomíná parézu či ochrnutí připomíná parézu či ochrnutí třes třes ataxie (porucha souměrnosti a souladnosti pohybů) ataxie (porucha souměrnosti a souladnosti pohybů) abázie (neschopnost chodit z důvodu špatné motorické koordinace) abázie (neschopnost chodit z důvodu špatné motorické koordinace) astázie (neschopnost chodit i stát) astázie (neschopnost chodit i stát) afonie (ztráta hlasu) afonie (ztráta hlasu) dysfonie (zhrublý, zdrsnělý hlas) dysfonie (zhrublý, zdrsnělý hlas)

33 Disociativní křeče nejčastější disociativní porucha v dětství nejčastější disociativní porucha v dětství tvoří 15-50% všech disociativních poruch tvoří 15-50% všech disociativních poruch klinickými projevy připomíná epilepsii klinickými projevy připomíná epilepsii obtížné odlišení od skutečného epileptického záchvatu obtížné odlišení od skutečného epileptického záchvatu

34 Mnohočetná porucha osobnosti v 1 osobě se proplétají 2 i více osobností v 1 osobě se proplétají 2 i více osobností střídají se v kontrole vědomí střídají se v kontrole vědomí různý stupeň amnézie na existenci druhých osobností různý stupeň amnézie na existenci druhých osobností objevuje se v adolescenci objevuje se v adolescenci v 90% se váže na výskyt zneužívání v dětství v 90% se váže na výskyt zneužívání v dětství

35 Ganserův syndrom popsán něm. psychiatrem S. Ganserem u trestně stíhaných osob popsán něm. psychiatrem S. Ganserem u trestně stíhaných osob připomíná pseudodemenci – postižený dává přiléhavé, ale hrubě nesprávné odpovědi (týden má 3 dny, jsou mu 2 roky...) připomíná pseudodemenci – postižený dává přiléhavé, ale hrubě nesprávné odpovědi (týden má 3 dny, jsou mu 2 roky...) nic si nepamatuje, nepoznává písmena nic si nepamatuje, nepoznává písmena chování a vzhled může být normální nebo nápadně dětské chování a vzhled může být normální nebo nápadně dětské nejde o simulaci nejde o simulaci

36 Terapie disociativních poruch psychoterapie psychoterapie - metody jsou modifikované podle konkrétního klinického obrazu a osobnosti pacienta - u dětí je nutná spolupráce s rodinou - hypnóza a sugesce jsou úspěšné

37 Panická porucha (F41.0) opakované ataky intenzivní úzkosti, jejichž vznik je nepředpověditelný a trvání krátké opakované ataky intenzivní úzkosti, jejichž vznik je nepředpověditelný a trvání krátké náhlý začátek úzkosti, rychle vyvrcholí (během 10 min), odezní během několika minut náhlý začátek úzkosti, rychle vyvrcholí (během 10 min), odezní během několika minut somatické příznaky – u dětí: tachykardie, návaly horka a mrazení, dušnost, pocení, závratě, třes, bolest na hrudi, strach ze smrti, nevolnost, pocity na omdlení, depersonalizace somatické příznaky – u dětí: tachykardie, návaly horka a mrazení, dušnost, pocení, závratě, třes, bolest na hrudi, strach ze smrti, nevolnost, pocity na omdlení, depersonalizace

38 Průběh a prognóza v pedopsychiatrii není k dispozici dostatek údajů v pedopsychiatrii není k dispozici dostatek údajůTerapie farmakoterapie (antidepresiva, anxiolytika) farmakoterapie (antidepresiva, anxiolytika) psychoterapie (KBT) psychoterapie (KBT)

39 Somatoformní poruchy (F45) potřeba vyhledávat lékaře pro tělesné potíže, které nejsou podložené somatickým nálezem potřeba vyhledávat lékaře pro tělesné potíže, které nejsou podložené somatickým nálezem praktický lékař, vzácně psychiatr praktický lékař, vzácně psychiatr u dětí jsou diagnostikovány vzácně u dětí jsou diagnostikovány vzácně časté stížnosti dětí: bolesti břicha, hlavy, únava, bolesti končetin a svalů časté stížnosti dětí: bolesti břicha, hlavy, únava, bolesti končetin a svalů u dětí je tato problematika málo zmapovaná u dětí je tato problematika málo zmapovaná

40 Somatizační porucha mnohočetné, opakované, proměnlivé somatické potíže různých částí těla mnohočetné, opakované, proměnlivé somatické potíže různých částí těla nemají organický podklad nemají organický podklad chronický průběh, vede ke zhoršení sociální a interpersonální adaptace chronický průběh, vede ke zhoršení sociální a interpersonální adaptace účast genetických a rodinných vlivů účast genetických a rodinných vlivů počátek častý až v mladé dospělosti, u školních dětí neúplná forma, častěji u dívek počátek častý až v mladé dospělosti, u školních dětí neúplná forma, častěji u dívek

41 symptomy u dětí: bolesti břicha, hlavy, zad, omezení hybnosti, poruchy zraku, sluchu, únava, dušnost, hyperventilace symptomy u dětí: bolesti břicha, hlavy, zad, omezení hybnosti, poruchy zraku, sluchu, únava, dušnost, hyperventilace odchylky osobnostního vývoje: histrionská osobnost s nápadnou afektovaností a egocentrismem n. osobnostně inhibované (deprese, úzkost) odchylky osobnostního vývoje: histrionská osobnost s nápadnou afektovaností a egocentrismem n. osobnostně inhibované (deprese, úzkost) obtížná spolupráce s rodiči (cítí se ohroženi možností psychologických problémů dítěte, snaží se získat somatickou diagnózu) obtížná spolupráce s rodiči (cítí se ohroženi možností psychologických problémů dítěte, snaží se získat somatickou diagnózu) - hlavním cílem je přesunout pozornost rodičů od zaměření na diagnózu k zaměření na život se symptomy

42 Poruchy přizpůsobení (F43.2) stavy subjektivní tísně, porucha emotivity i chování stavy subjektivní tísně, porucha emotivity i chování vzniká jako reakce na významnou životní změnu nebo stresovou událost (do 1 měsíce po události, ustupuje do 6 měsíců) vzniká jako reakce na významnou životní změnu nebo stresovou událost (do 1 měsíce po události, ustupuje do 6 měsíců) závisí na subjektivním významu události, osobnostní dispozici se se stresem vyrovnat, na podpoře sociálního prostředí, minulé zkušenosti závisí na subjektivním významu události, osobnostní dispozici se se stresem vyrovnat, na podpoře sociálního prostředí, minulé zkušenosti

43 depresivní nálada, úzkost, obavy, pocit bezmoci, regresivní projevy depresivní nálada, úzkost, obavy, pocit bezmoci, regresivní projevy klinický obraz je u dětí ovlivněn vývojovými aspekty (regresivní projevy menších dětí, poruchy chování adolescentů) klinický obraz je u dětí ovlivněn vývojovými aspekty (regresivní projevy menších dětí, poruchy chování adolescentů) riziko suicidálního chování riziko suicidálního chování maladaptivní reakce je výrazná – ztěžuje fungování dítěte v rodině, ve škole, oslabuje schopnost udržet sociální aktivity a vztahy maladaptivní reakce je výrazná – ztěžuje fungování dítěte v rodině, ve škole, oslabuje schopnost udržet sociální aktivity a vztahy

44 Terapie: podrobné vyšetření dítěte a jeho rodiny podrobné vyšetření dítěte a jeho rodiny zachycení znaků stresoru (intenzita, trvání, subjektivní význam) zachycení znaků stresoru (intenzita, trvání, subjektivní význam) identifikace stresoru a jeho odstranění ze života dítěte nebo jeho zmírnění identifikace stresoru a jeho odstranění ze života dítěte nebo jeho zmírnění krátká dynamická psychoterapie krátká dynamická psychoterapie

45 Postraumatická stresová porucha (F43.1) následek těžkého traumatu (válka, únos, přírodní katastrofy, sexuální zneužití, svědci násilí...) následek těžkého traumatu (válka, únos, přírodní katastrofy, sexuální zneužití, svědci násilí...) pocity hrůzy, strach o život, pocit bezmoci pocity hrůzy, strach o život, pocit bezmoci začíná po období latence (týdny, měsíce) začíná po období latence (týdny, měsíce) symptomy ovlivněny vývojovou úrovní symptomy ovlivněny vývojovou úrovní

46 Klinický obraz: znovuprožívání události (vzpomínky, sny, hra) znovuprožívání události (vzpomínky, sny, hra) vyhýbání se podnětům n. ustrnutí reagování (regrese u mladších, vyhýbání se místům, myšlenkám u starších) vyhýbání se podnětům n. ustrnutí reagování (regrese u mladších, vyhýbání se místům, myšlenkám u starších) zvýšená vegetativní hyperaktivace (poruchy spánku, koncentrace, úlekové reakce, agresivita) zvýšená vegetativní hyperaktivace (poruchy spánku, koncentrace, úlekové reakce, agresivita)

47 Terapie: psychoterapie psychoterapie - KBT (přetrvávající projevy úzkosti a strachu) - rodinná terapie důraz na prevenci vzniku poruchy (po situaci prožití traumatického zážitku) důraz na prevenci vzniku poruchy (po situaci prožití traumatického zážitku) - hra, kreslení, vyprávění, hraní rolí farmakoterapie (antidepresiva) farmakoterapie (antidepresiva)

48 Literatura Hort, V. a kol. (2000). Dětská a adolescentní psychiatrie. Praha:Portál Hort, V. a kol. (2000). Dětská a adolescentní psychiatrie. Praha:Portál Svoboda, M., Krejčířová, D., Vágnerová, M. (2001). Psychodiagnostika dětí a dospívajících. Praha:Portál Svoboda, M., Krejčířová, D., Vágnerová, M. (2001). Psychodiagnostika dětí a dospívajících. Praha:Portál Langmeier, J., Balcar, K., Špitz, J. (2000). Dětská psychoterapie. Praha:Portál Langmeier, J., Balcar, K., Špitz, J. (2000). Dětská psychoterapie. Praha:Portál Vymětal, J. (2004). Úzkost a strach u dětí. Praha: Portál Vymětal, J. (2004). Úzkost a strach u dětí. Praha: Portál Rogge, J.-U. (1999). Dětské strachy a úzkosti. Praha: Portál Rogge, J.-U. (1999). Dětské strachy a úzkosti. Praha: Portál Honzák, R. (1995). Strach, tréma, úzkost a jak je zvládnout. Praha:Maxdorf Honzák, R. (1995). Strach, tréma, úzkost a jak je zvládnout. Praha:Maxdorf


Stáhnout ppt "Emoční poruchy v dětství a v dospívání. Neurotické a úzkostné poruchy Úzkostné poruchy se začátkem specifickým pro dětství Úzkostné poruchy se začátkem."

Podobné prezentace


Reklamy Google