Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Prof. Ing. Stanislav Hosnedl, CSc.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Prof. Ing. Stanislav Hosnedl, CSc."— Transkript prezentace:

1 Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Prof. Ing. Stanislav Hosnedl, CSc. http://portal.zcu.cz/wps/portal / http://home.zcu.cz/~hosnedl/http://home.zcu.cz/~hosnedl/... g_DFX/ Plzeň, 2016 Katedra konstruování strojů Navrhování a hodnocení technického produktu z hlediska vlastností KKS/DFX Podklady k přednášce – Kapitola 4, část 4.1

2 Navrhování a hodnocení technického produktu z hlediska vlastností KKS/DFX Prof. Ing. Stanislav Hosnedl, CSc. http://portal.zcu.cz/wps/portal / http://home.zcu.cz/~hosnedl/http://home.zcu.cz/~hosnedl/... g_DFX/ Plzeň, 2016 Katedra konstruování strojů Podklady k přednášce – Kapitola 4, část 4.1

3 04.01.2010© S. Hosnedl 3 4.1 Design for X (DfX) a Prediction of X (PoX) - základy teorie a metodiky - základy teorie a metodiky DŮLEŽITÉ POTŘEBNÉ K INFORMACI PRO ÚPLNOST Navrhování a hodnocení technického produktu z hlediska vlastností

4 Metody a principy pro řešení operací ? Konstrukční operace DfX a PoX ? 02.02.2016 TS(s) LIFE CYCLE STAGES FOCUSED ON THE RESPECTIVE TRANSFORMATIONS 4  ZÁKLADNÍ POZNATKY 4 Design for X a Prediction of X 4 Design for X a Prediction of X - základy teorie a metodiky

5 Obecný princip Design for X (DfX) a Prediction of X (PoX) : Všechny vlastnosti TS spolu vzájemně obecně souvisejí. Pro konstruování je nezbytné znát, příp. mít k dispozici, kvantitativní nebo alespoň pseudokvantitativní vzájemné závislosti (hodnot indikátorů) jednotlivých reflektivních a deskriptivních vlastností TS (známé jsou např. poznatky z nauky o pevnosti, pružnosti, apod.). Obsah, forma a dostupnost těchto poznatků rozhodují jak o kvalitě budoucího TS, tak o efektivnosti a účinnosti konstrukčního procesu. Nejsou a ani to však nemohou vždy být jen výpočtové vztahy v matematické formě (potřebujeme např. i poznatky o vyrobitelnosti, ergonomii, apod.). 5 22.02.2015 © S. Hosnedl  DŮLEŽITÉ ZÁKLADNÍ POZNATKY (1) 4 Design for X a Prediction of X 4 Design for X a Prediction of X - základy teorie a metodiky

6 Konkrétní princip poznatků DfX a PoX: Všechny vlastnosti TS závisejí na jediné třídě definičních vlastností (která patří spolu se znakovými a behaviorálními vlastnostmi TS do domény deskriptivních vlastností): Definiční konstrukční vlastnosti: Pro stavební strukturu TS: - prvky stavební struktury - jejich uspořádání Pro prvky stavební struktury TS: - tvary - rozměry - materiály - způsoby výroby - stavy povrchů - odchylky od jmenovitých hodnot Všechny (hodnoty indikátorů vlastností) pro volný i zamontovaný stav (odlišnost od [Hubka&Eder 1988]!) DŮLEŽITÉ © S. Hosnedl 30.12.2009 6  ZÁKLADNÍ POZNATKY (2) 4 Design for X a Prediction of X 4 Design for X a Prediction of X - základy teorie a metodiky

7 DŮLEŽITÉ ÚČEL A CÍL POZNATKŮ DfX a PoX (1) Účel: DfX pro docílení („stanovení“) (hodnot identifikátorů) definičních vlastností stavební struktury TS optimálně vyhovujících požadavkům na požadované vlastnosti TS. Kladené požadavky vedou většinou protichůdné k požadavkům na stavební strukturu TS (např. požadavky na tloušťku plechu karoserie vyplývající z požadavků na pevnost, vyrobitelnost, výrobní náklady, bezpečnost, provozní náklady, apod.).  Nezbytnost hledání suboptimální stavební struktury TS PoX ke včasné predikci („virtuálnímu zjišťění“) docílených (hodnot identifikátorů) požadovaných vlastností navrhované stavební struktury TS dříve, než se ve skutečnosti (v životním cyklu TS) projeví (např. pevnost, vyrobitelnost, dopravitelnost, apod. ). © S. Hosnedl 30.12.2009 7  4 Design for X a Prediction of X 4 Design for X a Prediction of X - základy teorie a metodiky

8 Cíl : Metodické poznatky, tj. metody, pravidla a údaje: DfX: jak optimálně volit konstrukci (stavební strukturu) TS pro požadovanou únosnost, spolehlivost, vhodnost pro vyrobení, …, pevnost, tuhost, korozivzdornost, … atd. PoX: jak je na dané konstrukci (stavební struktuře) TS závislá únosnost, spolehlivost, vhodnost pro vyrobení, …, pevnost, tuhost, korozivzdornost, … atd. a jak závisejí tyto a další jednotlivé reflektované a deskriptivní vlastnosti TS navzájem. DŮLEŽITÉ ÚČEL A CÍL POZNATKŮ DfX a PoX (2) © S. Hosnedl 30.12.2009 8  4 Design for X a Prediction of X 4 Design for X a Prediction of X - základy teorie a metodiky

9 Plánování vzniku TS LC Konstruování TS LC Technologická a organizační příprava výroby a ost. živ. etap TS LC Výroba TS LC vč. montáže, testování, kontr.výr. kval. ap. Distribuování TS LC vč. balení, skladování, instalování, ap. Provozování TS LC provozní proces vč.údržby, oprav,ap. Likvidace TS LC vč. demontáže, separace, recyklace, ap TS≥TS LC Lidé a o. ž.b yt. HuS & AR HuS Env Tech.Systémy TS & AR TS Env Inf.Systémy IS & AR IS Env Man.Syst émy MgS & AR Mg Env A &R P řír.Syst. AR NS ( ARNSEnv ) Včasné „kontroly“/„zjišťování“, tj. predikce vlastností TS LC - využití PoX Průběžné „vkonstruování“, tj. stanovení vlastností TS LC - využití DfX Etapy životního cyklu TS, se skutečným projevením vlastností TS LC - tj. (následná) validace PoX STANOVENÍ, PROJEVENÍ A PREDIKCE VLASTNOSTÍ TS POTŘEBNÉ 9  © S. Hosnedl 06.09.2015 4 Design for X a Prediction of X 4 Design for X a Prediction of X - základy teorie a metodiky

10 Princip DfX ? Princip PoX ? 02.02.2016 TS(s) LIFE CYCLE STAGES FOCUSED ON THE RESPECTIVE TRANSFORMATIONS 10  PRINCIP a VÝZNAM DfX a PoX PRO KONSTRUOVÁNÍ TS 4 Design for X a Prediction of X 4 Design for X a Prediction of X - základy teorie a metodiky

11 Princip poznatků DfX: Poznatky (metody, pravidla, údaje), jak docílit požadované (hodnoty charakteristik) dané vlastnosti X pomocí elementárních konstrukčních vlastností navrhované („stanovované“) stavební struktury TS (obecně: stavební struktury uvažované třídy TS na libovolné hierarchické úrovni abstraktnosti, případně komplexnosti). PRINCIP a VÝZNAM DfX (1) Způsoby („technologie“) realizace DfX: - myšlenkové syntézy na základě zkušeností a podkladů - výpočtové syntézy a optimalizace : Vzhledem ke složitosti a komplexnosti poznatků DfX se však běžně využívá i strategie iterativního využíváním jednodušeji aplikovatelných poznatků PoX : - navržení (části nebo celku) TS, využití poznatků PoX a následné zlepšení (z hlediska příslušné vlastnosti X) Poznámky: -Při použití poznatků DfX je nutné uvažovat i pravděpodobné mezní stavy všech vstupů i výstupů TrfS a TS v jednotlivých životních etapách konstruovaného TS. - Při konstruování TS nelze samozřejmě poznatky DfX používat izolovaně jen pro jednotlivé vlastnosti, ale jedině „souběžně“ pro všechny vlastnosti požadované na TS! i POTŘEBNÉ © S. Hosnedl 30.12.2009 11  4 Design for X a Prediction of X 4 Design for X a Prediction of X - základy teorie a metodiky

12 Vlastnosti k Provozním funkcím/účinkům Vlastnosti k Provozuschopnosti: - spolehlivost - životnost - vhodnost pro údržbu - potřeba místa - apod. Vlastnosti k ost. Tech.syst. - výroba Vlastnosti k Informačním systémům REFLEKTOVANÉ VLASTNOSTI TS - tuhost - odolnost proti mrazu - odolnost proti žáru - odolnost proti korozi - odolnost proti opotřebení - apod. - tvrdost - pevnost - stavební struktura: prvky rozměry - prvky: tvary uspořádání materiály způsoby výroby stavy povrchu odchylky od jmen. hodnot. Behavior..konstr. vlastn. TS Defin. konstr. vlastn. TS Pozitivní vztah Negativní vztah - ergonomie - zdravotní bezpečnost Vlastnosti k Člověku (a ost.živ.bytostem): Vlastnosti k ost. Tech.syst. - distribuce Vlastnosti k ost. Tech.syst. - likvidace Vlastnosti k Manažerským systémů - apod. Vlastnosti k ost. Tech.syst. - předvýr. etapy Vlastnosti k Akt.&Reakt. Přírodním systémům í Znak.k.vlast.n - technologický pricip a způsob - pracovní princip - funkční struktura - orgánová struktura DESKRIPTIVNÍ VLASTNOSTI TS - vzhled (zde zobrazeno jen formálně) © S. Hosnedl Obr.: Příklady použití DfX i pro stanovení deskriptivních a reaktivních vlastností (navrhované stavební struktury) TS pro požad. reflektivní vlastnost X i => úloha je přeurčená, pro každou vlastnost X i obecně vyhovuje jiný TS i ! => nutnost suboptimalizce ! 12    „ TS pro Životnost “   „ TS pro Zdraví “   „ TS pro výrobu “ 04.01.2016 DŮLEŽITÉ POZNATKY DfX PRO KONSTRUOVÁNÍ TS (2) 4 Design for X a Prediction of X 4 Design for X a Prediction of X - základy teorie a metodiky

13 02.03.2015 Obr.: Znázornění odděleného využití poznatků a metod DfX i a reálného suboptimalizovaného využití DfX pro TS – letadlo [Hubka 1995] „ TS pro vyrobitelnost“ „ TS pro hmotnost“ „ TS pro aerodynamičnost“ „ TS pro čistitelnost“ „ TS pro obranyschopnost“ „ TS pro pevnost“ „ TS pro řiditelnost“ „ TS pro výkonnost“ Reálný TS POZNATKY DfX PRO KONSTRUOVÁNÍ TS (3) K INFORMACI © S. Hosnedl 13  4 Design for X a Prediction of X 4 Design for X a Prediction of X - základy teorie a metodiky

14 Princip poznatků PoX: Poznatky (metody, pravidla, údaje) pro predikci, tj. včasné zjištění (identifikaci) (hodnot indikátorů) dané vlastnosti X z definičních (elementárních) konstrukčních vlastností dané (navrhované, příp. i existující) stavební struktury TS (obecně: stavební struktury uvažované třídy TS na libovolné hierarchické úrovni abstraktnosti, případně komplexnosti) POZNATKY PoX PRO KONSTRUOVÁNÍ TS (1) Způsoby („technologie“) realizace PoX: - myšlenkové odhady na základě zkušeností a podkladů - výpočty reakcí a chování TS na základě přímých fyzikálních metod - výpočty na základě fyzikální analogie, Case Based Reasoning, apod. příp. rozšíření o přímé zjišťování vlastností pomocí: - měření a testování na experimentálním modelu TS - měření a testování na existujícím TS - diagnostiky na existujícím TS a sběru informací od zákazníků TS : Rychlost Přesnost Náklady Poznámky: -Při použití poznatků PoX je nutné uvažovat i pravděpodobné mezní stavy všech vstupů i výstupů TrfS a TS v jednotlivých životních etapách konstruovaného TS. - Všechny uvedené „technologie“ mohou být s počítačovou podporou i bez. Pojem „počítačová metoda“ je charakteristika podle „formy“ nikoli „obsahu“. Pozor, počítač je „nástroj“ (výstižněji: „zesilovač“!) nikoli metoda!!!- i DŮLEŽITÉ © S. Hosnedl 30.12.2009 14  4 Design for X a Prediction of X 4 Design for X a Prediction of X - základy teorie a metodiky

15 Obr.: Příklady vlivu „technologie“ realizace PoX na čas potřebný na zjištění (hodnot parametrů) vlastností TS [Hubka 1995] 02.03.2015 POZNATKY PoX PRO KONSTRUOVÁNÍ TS (2) PRO ÚPLNOST © S. Hosnedl 15  4 Design for X a Prediction of X 4 Design for X a Prediction of X - základy teorie a metodiky

16 Vlastnosti k Provozním funkcím/účinkům Vlastnosti k Provozuschopnosti: - spolehlivost - životnost - vhodnost pro údržbu - potřeba místa - apod. Vlastnosti k ost. Tech.syst. - výroba Vlastnosti k Informačním systémům REFLEKTOVANÉ VLASTNOSTI TS - tuhost - odolnost proti mrazu - odolnost proti žáru - odolnost proti korozi - odolnost proti opotřebení - apod. - tvrdost - pevnost - stavební struktura: prvky rozměry - prvky: tvary uspořádání materiály způsoby výroby stavy povrchu odchylky od jmen. hodnot. Behavior..konstr. vlastn. TS Defiin. konstr. vlastn. TS Pozitivní vztah Negativní vztah - ergonomie - zdravotní bezpečnost Vlastnosti k Člověku (a ost.živ.bytostem): Vlastnosti k ost. Tech.syst. - distribuce Vlastnosti k ost. Tech.syst. - likvidace Vlastnosti k Manažerským systémů - apod. Vlastnosti k ost. Tech.syst. - předvýr. etapy Vlastnosti k Akt.&Reakt. Přírodním systémům í Znak.k.vlast.n - technologický pricip a způsob - pracovní princip - funkční struktura - orgánová struktura DESKRIPTIVNÍ VLASTN. TS - vzhled (zde zobrazeno jen formálně) Obr.: Příklady použití PoX i pro predikci, tj. „zjištění“ (identifikaci, nevhodně „kontrolu“) reflektivních, příp. reaktivních vlastností X i pro dané deskriptivní a příslušné reaktivní vlastnosti (navržené, příp. existující stavební struktury) TS => úlohy jsou jednoznačně určené (v mezích přesnosti dostupných Po X i ) ! TS       © S. Hosnedl 16  04.01.2016 POZNATKY PoX PRO KONSTRUOVÁNÍ TS (3) DŮLEŽITÉ 4 Design for X a Prediction of X 4 Design for X a Prediction of X - základy teorie a metodiky

17 Uspořádání metod a principů DfX ? Uspořádání metod a principů PoX ? 02.02.2016 TS(s) LIFE CYCLE STAGES FOCUSED ON THE RESPECTIVE TRANSFORMATIONS 17  TAXONOMIE (SYSTEMATICKÉ USPOŘÁDÁNÍ) METOD a PRINCIPŮ DfX a PoX 4 Design for X a Prediction of X 4 Design for X a Prediction of X - základy teorie a metodiky

18 TAXONOMIE (SYSTEMATICKÉ USPOŘÁDÁNÍ) METOD a PRINCIPŮ DfX a PoX (1) Výchozí poznatky: Poznatky DfX jsou podle všech dostupných pramenů doposud nesystematicky soustřeďovány pouze do tematicky příbuzných skupin označovaných na principu: Poznatky pro „Konstruování z hlediska X“ (anglicky : Design for X (DfX), německy: X-gerechtes Konstruieren) kde: X je obecně nějaká vlastnost TS, např.: poznatky pro Konstruování z hlediska výroby, pevnosti, apod., (anglicky : Design for Manufacturing (DfM), německy: Fertigungsgerechtes Konstruieren) Poznatky PoX jsou podle všech dostupných pramenů doposud nesystematicky soustřeďovány pouze podle vědních, společenských, inženýrských, výrobních a řady dalších druhů oborů, do které příslušná skupina vlastností X náleží (je jejím předmětem). Vzhledem k podstatě poznatků DfX a PoX je zřejmé, že optimální základnou pro jejich systematické (a navíc i shodné) třídění pro potřeby EDS a konstruování vůbec je taxonomie vlastností TS (viz kap. 2, podkap. 2.4). POTŘEBNÉ © S. Hosnedl 30.12.2009 18  4 Design for X a Prediction of X 4 Design for X a Prediction of X - základy teorie a metodiky

19 II. Doména DfX&PoX pro DESKRIPTIVNÍ VLASTNOSTI TS (vlastnosti jsou invariantní k etapám LC): I. Doména DfX&PoX pro REFLEKTOVANÉ VLASTNOSTI TS Ia. DfX&PoX pro Reflektované vlastnosti TS LC k Provoznímu procesu vč. jeho Operandu ≈ pro Technické & technologické vlastnosti TS LC v provozní etapě LC : Ib. DfX&PoX pro Reflektované vlastnosti TS k Operátorům Transf. systémů vč. jejich AR Env (každá vlastnost se obecně vztahuje ke všem etapám LC!): 1. DfX&PoX pro vlastn. TS k provozním funkcím/účinkům 2. DfX&PoX pro vlastn. TS k provozuschopnosti 9. DfX&PoX k Definičním (elementárním) konstrukční m vlastnostem TS 10. DfX&PoX ke Znakovým konstrukčním vlastnostem (charakteristikám ) TS 8. DfX&PoX k Behaviorálním (reaktivním) konstrukčním vlastnostem TS 3. DfX&PoX pro vlastn. TS k člověku (lidem) a ost. živým bytostem ( Σ HuS: HuS & AR HuS Env ) 4. DfX&PoX pro vlastn. TS k ost. tech. syst., tj. k tech.& tg prostř. ≠ TS LC ( Σ TS: TS & AR TS Env ) 7. DfX&PoX pro vlastn. TS k manažerským syst. (manaž. inform.) ( Σ MgS: MgS & AR MgS Env ) 5. DfX&PoX pro vlastn. TS k akt&reakt. přírodním syst. (přír. prostředím) ( AR NS: AR NS Env ) 6. DfX&PoX pro vlastn. TS k informačním syst. (odb. informacím) ( Σ IS: IS & AR IS Env ) Obr. : Vztah ( 1:1 ! ) mezi doménami vlastností a třídami vlastností TS a doménami a třídami poznatků DfX a PoX (III) Doména DESKRIPTIVNÍCH VLASTNOSTÍ TS (vlastnosti jsou invariantní k etapám LC): (II)Doména REAKTIVNÍCH VLASTNOSTÍ TS (každá vlastnost se obecně vztahuje ke všem etapám LC!): (I) Doména REFLEKTOVANÝCH VLASTNOSTÍ TS (Ia) Reflektované vlastnosti TS LC k Provoznímu procesu vč. jeho Operandu ≈ Technické & technologické vlastnosti TS LC v provozní etapě LC : (Ib) Reflektované vlastn. TS LC k Operátorům Transformačních systémů vč. jejich AR Env (každá vlastnost se obecně vztahuje ke všem etapám LC!): ( 1 ) Vlastnosti TS LC k provozním funkcím/účinkům ( 2 ) Vlastnosti TS LC k provozuschopnosti ( 9 ) Definiční (elementární) konstrukční vlastnosti TS LC ( 10 ) Znakové konstrukční vlastnosti (charakteristiky ) TS LC (8 ) Obecné konstrukční vlastnosti TS LC (3) Vlastnosti TS LC k člověku (lidem) a ost. živým bytostem ( Σ HuS: HuS & AR HuS Env ) (4) Vlastnosti TS LC k ost. technickým systémům, tj. k tech.& tg prostř. ≠ TS LC ( Σ TS: TS & AR TS Env ) (7) Vlastnosti TS LC k manažerským systémům (manaž.informacím) ( Σ MgS: MgS & AR MgS Env ) (5) Vlastnosti TS LC k akt&reakt. přírodním systémům (přírodním prostředím) ( AR NS: AR NS Env ) ( 6 ) Vlastnosti TS LC k informačním systémům (odborným informacím) ( Σ IS: IS & AR IS Env ) II. Doména DESKRIPTIVNÍCH VLASTNOSTÍ TS (vlastnosti jsou invariantní k etapám LC): I. Doména REFLEKTOVANÝCH VLASTNOSTÍ TS Ia. Reflektované vlastnosti TS LC k Provoznímu procesu vč. jeho Operandu ≈ Technické & technologické vlastnosti TS LC v provozní etapě LC : Ib. Reflektované vlastn. TS LC k Operátorům Transformačních systémů vč. jejich přísluš. AR Env (každá vlastnost se obecně vztahuje ke všem etapám LC!): 1. Vlastnosti TS LC k provozním funkcím/účinkům 2. Vlastnosti TS LC k provozuschopnosti 9. Definiční (elementární) konstrukční vlastnosti TS LC 10. Znakové konstrukční vlastnosti (charakteristiky ) TS LC 8. Behaviorální (reaktivní) konstrukční vlastnosti TS LC 3. Vlastnosti TS LC k člověku (lidem) a ost. živým bytostem ( Σ HuS: HuS & AR HuS Env ) 4. Vlastnosti TS LC k ost. technickým systémům, tj. k tech.& tg prostř. ≠ TS LC ( Σ TS: TS & AR TS Env ) 7. Vlastnosti TS LC k manažerským systémům (manaž.informacím) ( Σ MgS: MgS & AR MgS Env ) 5. Vlastnosti TS LC k akt&reakt. přírodním systémům (přírodním prostředím) ( AR NS: AR NS Env ) 6. Vlastnosti TS LC k informačním systémům (odborným informacím) ( Σ IS: IS & AR IS Env ) © S. Hosnedl 19 03.01.2016  TAXONOMIE (TŘÍDĚNÍ) POZNATKŮ DfX a PoX (3) POTŘEBNÉ 4 Design for X a Prediction of X 4 Design for X a Prediction of X - základy teorie a metodiky

20 Poznámky: - Zpracované poznatky jsou vzhledem k informativnímu charakteru připojeny pouze jako příloha této podkapitoly a na následujících listech je uveden pouze obsah této přílohy. - Vzhledem k přehledovému a informativnímu charakteru uváděných poznatků je nebylo možné, ale ani nutné v rámci jednotlivých tříd podrobněji strukturovat jak je teoreticky uvedeno v Podkapitole 4.2. - Pro přehlednost jsou u jednotlivých tříd vlastností uvedeny kromě metodických poznatků i základní teoretické poznatky. ZÁKLADNÍ POZNATKY Koncepce zpracování: Vzhledem k obecnému nedostatku systematicky zpracovaných poznatků DfX a PoX pro obecný TS a značnému počtu tříd vlastností TS, bylo nutné tuto podkapitolu zpracovat především jako systematickou taxonomii pro individuálně soustřeďované poznatky. Speciální poznatky DfX a PoX pro jednotlivé třídy vlastností lze získávat z příslušných vědních, společenských, inženýrských, výrobních a dalších oblastí oborů, často zaměřených i jen na některý výrobkový obor TS. Vybrané ukázky (viz samost. přílohy) jsou soustředěny na poznatky pro konstruování TS z hledisek vlastností - DfX, neboť ty jsou dostupné obtížněji než poznatky pro predikci (tj. „zjišťování“ - nesprávně „kontroly“!) jednotlivých vlastností konstruovaného TS - PoX, které jsou na strojních fakultách často obvyklou součástí odborných konstrukčních i dalších souvisejících předmětů (i když není zmiňováno, že se jedná o poznatky PoX).. K INFORMACI i © S. Hosnedl 31.12.2014 20  4 Design for X a Prediction of X 4 Design for X a Prediction of X - základy teorie a metodiky

21 DfX&PoX pro Technické&Technolog. reflektované vlastnosti TS k provoz. etapě LC: - DfX&PoX pro Tech. & Tg. vlastnosti k transformačním funkcím/účinkům TS - DfX&PoX pro Ostatní Tech. & Tg. vlastnosti TS pro provoz DfX&PoX pro Ost. reflektované vlastnosti TS (každá třída ke všem etapám LC!): - DfX&PoX pro vlastnosti k člověku (lidem) a ostatním živým bytostem (HuS) - DfX&PoX pro vlastnosti k ostatním tech. systémům a k technologiím (TS & Tg) - DfX&PoX pro vlastnosti k akt.&reakt. přírodnímu prostředí (AR NS Env) - DfX&PoX pro vlastnosti k odbornému informačnímu systému (IS) - DfX&PoX pro vlastnosti k manažerskému infomačnímu systému (MgS) I. TAXONOMIE POZNATKŮ DfX&PoX PRO DOMÉNU REFLEKTOVANÝCH VLASTNOSTI TS K INFORMACI © S. Hosnedl 31.12.2014 21  4 Design for X a Prediction of X 4 Design for X a Prediction of X - základy teorie a metodiky

22 DfX&PoX pro Behaviorální konstrukční vlastnosti: - DfX&PoX pro Mechanické vlastnosti: = makro)povrchové = makro)objemové = mikropovrchové = mikroobjemové = pevnostní = deformační = dynamické = tribologické … K INFORMACI Il. TAXONOMIE POZNATKŮ DfX&PoX PRO DOMÉNU DEDKRIPTIVNÍCH VLASTN. TS (1) © S. Hosnedl 31.12.2014 22  4 Design for X a Prediction of X 4 Design for X a Prediction of X - základy teorie a metodiky

23 - DfX&PoX pro Tepelné vlastnosti - DfX&PoX pro Chemické vlastnosti - DfX&PoX pro Akustické vlastnosti - DfX&PoX pro Optické vlastnosti - DfX&PoX pro Elektrické vlastnosti - DfX&PoX pro Nukleární vlastnosti - DfX&PoX pro Chemicko-mechanické vlastnosti - DfX&PoX pro Technologické vlastnosti - DfX&PoX pro Vlastnosti ve vztahu k biologii - DfX&PoX pro Vlastnosti ve vztahu k botanice - DfX&PoX pro Vlastnosti ve vztahu k zoologii - DfX&PoX pro Vlastnosti ve vztahu k člověku … K INFORMACI © S. Hosnedl 31.12.2014 23  Il. TAXONOMIE POZNATKŮ DfX&PoX PRO DOMÉNU DEDKRIPTIVNÍCH VLASTN. TS (2) 4 Design for X a Prediction of X 4 Design for X a Prediction of X - základy teorie a metodiky

24 DfX&PoX pro Elementární konstrukční vlastnosti: DfX&PoX pro stavební strukturu TS: - DfX&PoX pro prvky stavební struktury - DfX&PoX pro jejich uspořádání DfX&PoX pro prvky stavební struktury TS: - DfX&PoX pro tvary - DfX&PoX pro rozměry - DfX&PoX pro způsoby výroby - DfX&PoX pro stavy povrchů - DfX&PoX pro odchylky od jmen hodnot DfX&PoX pro Znakové konstrukční vlastnosti/charakteristiky: - DfX&PoX pro strukturní (konstrukční) znaky - DfX&PoX pro pracovní (funkční) znaky - DfX&PoX pro transformační (technologické ) znaky - DfX&PoX pro obecné (fyzikální, mechanické, tepelné apod. konstrukční) znaky - DfX&PoX pro … K INFORMACI © S. Hosnedl 31.12.2014 24  Il. TAXONOMIE POZNATKŮ DfX&PoX PRO DOMÉNU DEDKRIPTIVNÍCH VLASTN. TS (3) 4 Design for X a Prediction of X 4 Design for X a Prediction of X - základy teorie a metodiky

25 Děkuji Vám za pozornost Tato prezentace byla spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky v rámci projektu č. CZ.1.07/2.2.00/07.0235 „Inovace výuky v oboru konstruování strojů včetně jeho teoretické, metodické a počítačové podpory“.


Stáhnout ppt "Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Prof. Ing. Stanislav Hosnedl, CSc."

Podobné prezentace


Reklamy Google