Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Autor výukového materiálu: Petra Majerčáková Datum vytvoření výukového materiálu: duben 2013 Ročník, pro který je výukový materiál určen: IX Vzdělávací.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Autor výukového materiálu: Petra Majerčáková Datum vytvoření výukového materiálu: duben 2013 Ročník, pro který je výukový materiál určen: IX Vzdělávací."— Transkript prezentace:

1 Autor výukového materiálu: Petra Majerčáková Datum vytvoření výukového materiálu: duben 2013 Ročník, pro který je výukový materiál určen: IX Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Tématický okruh: Organická chemie Téma: Halogenderiváty Anotace: Prezentace slouží žákům jako osnova probíraného učiva – vznik halogenderivátů, přehled zástupců – trichlomethan, trijodmethan, jejich vlastnosti a užití, freony, závěrečné shrnutí. Obsahuje základní údaje k tématu. Text slouží i jako zápis do sešitu. K prezentaci lze využít i pracovní list halogenderiváty. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Petra Majerčáková. Tvorba materiálu je financována z ESF a státního rozpočtu ČR.

2 HALOGENDERIVÁTY

3 Co je to derivát a jak vzniká? Deriváty uhlovodíků vznikají nahrazením jednoho nebo více atomů vodíku jiným atomem nebo skupinou atomů. Halogenderiváty vznikají nahrazením jednoho nebo více atomů vodíku atomem halogenu. Vypiš halogeny – značky i názvy fluor F, chlor Cl, brom Br, jod I

4 Vznik Název halogenderivátu je tvořen názvem halogenu a uhlovodíku, např. fluorethan. Při nahrazení 2 atomů se přidává předpona di 3 atomů předpona tri 4 atomů předpona tetra

5 Odštěpení 1 atomu vodíku methan → methyl → ______methan Odštěpení 2 atomů vodíku methan →

6 Odštěpení 3 atomů vodíku methan → Odštěpení 4 atomů vodíku methan →

7 Trichlormethan (chloroform) CHCl 3 vlastnosti: těkavá, avšak nehořlavá kapalina charakteristického nasládlého zápachu užití: koncem 19. a v 20. století byl chloroform používán při operacích jako inhalační anestetikum používán v chemickém průmyslu hlavně při výrobě chladicího media pro ledničky a klimatizace (freony) Chloroform se též používá jako rozpouštědlo v chemické laboratoři, ve farmaceutickém průmyslu a při výrobě pesticidů a nátěrových hmot. Je výborným lepidlem některých plastů, např. polystyrenu nebo plexiskla.

8 Trijodmethan (jodoform) CHI 3 vlastnosti: žlutá krystalická látka užití v lékařství má antiseptické (dezinfekční) vlastnosti

9 FREONY skupina halogenderivátů uhlovodíků, které obsahují alespoň 2 vázané halogeny, z nichž alespoň jeden musí být fluor. Jsou bezbarvé, bez zápachu, nehořlavé. Dříve se freony ve velkém měřítku používaly v chladicích zařízeních, jako hasicí prostředky nebo hnací médium ve sprejích. V dnešní době se od jejich používání upouští pro negativní vliv na ozónovou vrstvu zemské atmosféry. Freony nejsou zvlášť toxické, některé mohou při vdechnutí nebo potřísnění dráždit dýchací cesty, oči a kůži. Vysoké koncentrace mohou ovlivnit centrální nervovou soustavu a činnost srdce, v extrémních případech hrozí až smrt.

10 SHRNUTÍ Deriváty uhlovodíků, které obsahují v řetězci halogen se nazývají______________. Nejznámější zástupci jsou _____________a ______________. Význam pro člověka mají v těchto oblastech _______________________________________ Představují nebezpečí pro životní prostředí, protože narušují _________vrstvu.

11 Zdroje: Přehled chemie pro základní školy: Doc. RNDr. Hana Čtrnáctková, CSc., Prof. Ing. Karel Kolář, CSc., PaedDr. Miloslava Svobodová, RNDr. František Zemánek, vydalo v Praze roku 2006 SPN – pedagogické nakladatelství, a.s., ISBN Přehled středoškolské chemie – Prof. RNDr. Jiří Vacík, DrSc., Doc. RNDr. Jana Barthová, CSc., Prof. RNDr. Josef Pacák, DrSc., Doc., RNDr. Bohuslav Strauch, CSc., PaedDr. Miloslava Svobodová, RNDr. František Zemánek, SPN Praha 1995, ISBN Základy praktické chemie 2 – doc. RNDr. Pavel Beneš, CSc., PhDr. Václav Pumpr, CSc., doc. RNDr. Jiří Banýr, CSc., nakladatelství Fortuna, 2000, ISBN


Stáhnout ppt "Autor výukového materiálu: Petra Majerčáková Datum vytvoření výukového materiálu: duben 2013 Ročník, pro který je výukový materiál určen: IX Vzdělávací."

Podobné prezentace


Reklamy Google