Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Autor výukového materiálu: Petra Majerčáková Datum vytvoření výukového materiálu: duben 2013 Ročník, pro který je výukový materiál určen: IX Vzdělávací.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Autor výukového materiálu: Petra Majerčáková Datum vytvoření výukového materiálu: duben 2013 Ročník, pro který je výukový materiál určen: IX Vzdělávací."— Transkript prezentace:

1 Autor výukového materiálu: Petra Majerčáková Datum vytvoření výukového materiálu: duben 2013 Ročník, pro který je výukový materiál určen: IX Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Tématický okruh: Organická chemie Téma: Halogenderiváty Anotace: Prezentace slouží žákům jako osnova probíraného učiva – vznik halogenderivátů, přehled zástupců – trichlomethan, trijodmethan, jejich vlastnosti a užití, freony, závěrečné shrnutí. Obsahuje základní údaje k tématu. Text slouží i jako zápis do sešitu. K prezentaci lze využít i pracovní list halogenderiváty. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Petra Majerčáková. Tvorba materiálu je financována z ESF a státního rozpočtu ČR.

2 HALOGENDERIVÁTY

3 Co je to derivát a jak vzniká? Deriváty uhlovodíků vznikají nahrazením jednoho nebo více atomů vodíku jiným atomem nebo skupinou atomů. Halogenderiváty vznikají nahrazením jednoho nebo více atomů vodíku atomem halogenu. Vypiš halogeny – značky i názvy fluor F, chlor Cl, brom Br, jod I

4 Vznik Název halogenderivátu je tvořen názvem halogenu a uhlovodíku, např. fluorethan. Při nahrazení 2 atomů se přidává předpona di 3 atomů předpona tri 4 atomů předpona tetra

5 Odštěpení 1 atomu vodíku methan → methyl → ______methan Odštěpení 2 atomů vodíku methan →

6 Odštěpení 3 atomů vodíku methan → Odštěpení 4 atomů vodíku methan →

7 Trichlormethan (chloroform) CHCl 3 vlastnosti: těkavá, avšak nehořlavá kapalina charakteristického nasládlého zápachu užití: koncem 19. a v 20. století byl chloroform používán při operacích jako inhalační anestetikum používán v chemickém průmyslu hlavně při výrobě chladicího media pro ledničky a klimatizace (freony) Chloroform se též používá jako rozpouštědlo v chemické laboratoři, ve farmaceutickém průmyslu a při výrobě pesticidů a nátěrových hmot. Je výborným lepidlem některých plastů, např. polystyrenu nebo plexiskla.

8 Trijodmethan (jodoform) CHI 3 vlastnosti: žlutá krystalická látka užití v lékařství má antiseptické (dezinfekční) vlastnosti

9 FREONY skupina halogenderivátů uhlovodíků, které obsahují alespoň 2 vázané halogeny, z nichž alespoň jeden musí být fluor. Jsou bezbarvé, bez zápachu, nehořlavé. Dříve se freony ve velkém měřítku používaly v chladicích zařízeních, jako hasicí prostředky nebo hnací médium ve sprejích. V dnešní době se od jejich používání upouští pro negativní vliv na ozónovou vrstvu zemské atmosféry. Freony nejsou zvlášť toxické, některé mohou při vdechnutí nebo potřísnění dráždit dýchací cesty, oči a kůži. Vysoké koncentrace mohou ovlivnit centrální nervovou soustavu a činnost srdce, v extrémních případech hrozí až smrt.

10 SHRNUTÍ Deriváty uhlovodíků, které obsahují v řetězci halogen se nazývají______________. Nejznámější zástupci jsou _____________a ______________. Význam pro člověka mají v těchto oblastech _______________________________________ Představují nebezpečí pro životní prostředí, protože narušují _________vrstvu.

11 Zdroje: Přehled chemie pro základní školy: Doc. RNDr. Hana Čtrnáctková, CSc., Prof. Ing. Karel Kolář, CSc., PaedDr. Miloslava Svobodová, RNDr. František Zemánek, vydalo v Praze roku 2006 SPN – pedagogické nakladatelství, a.s., ISBN 80-7235-260-1 Přehled středoškolské chemie – Prof. RNDr. Jiří Vacík, DrSc., Doc. RNDr. Jana Barthová, CSc., Prof. RNDr. Josef Pacák, DrSc., Doc., RNDr. Bohuslav Strauch, CSc., PaedDr. Miloslava Svobodová, RNDr. František Zemánek, SPN Praha 1995, ISBN 80-85937-08-5 Základy praktické chemie 2 – doc. RNDr. Pavel Beneš, CSc., PhDr. Václav Pumpr, CSc., doc. RNDr. Jiří Banýr, CSc., nakladatelství Fortuna, 2000, ISBN 80-7168-727-8


Stáhnout ppt "Autor výukového materiálu: Petra Majerčáková Datum vytvoření výukového materiálu: duben 2013 Ročník, pro který je výukový materiál určen: IX Vzdělávací."

Podobné prezentace


Reklamy Google