Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pracovní schůzka aktérů integrace - příprava navazujícího projektu „Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace cizinců 2010“ 30. září 2009 EVROPSKÝ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pracovní schůzka aktérů integrace - příprava navazujícího projektu „Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace cizinců 2010“ 30. září 2009 EVROPSKÝ."— Transkript prezentace:

1 Pracovní schůzka aktérů integrace - příprava navazujícího projektu „Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace cizinců 2010“ 30. září 2009 EVROPSKÝ FOND PRO INTEGRACI STÁTNÍCH PŘÍSLUŠNÍKŮ TŘETÍCH ZEMÍ (EIF 2007)

2 Úvodní workshop projektu – 10. 6. 2009 Obsah 1.Představení projektu Jihomoravské centrum na podporu integrace cizinců 2.Představení specifických cílů navazujícího projektu 3.Diskuze

3 Představení projektu Název projektu: „Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace cizinců“ Nositel projektu: Jihomoravský kraj Zdroj podpory projektu: Evropský fond pro integraci státních příslušníků třetích zemí – roční program 2007 (EIF 2007) Doba realizace projektu: 1. 4. 2009 – 31. 12. 2009 Výše podpory projektu: 6 904 984,- Kč (25% kofinancováno z prostředků Fondu rozvoje Jihomoravského kraje pro rok 2009)

4 Partneři projektu Statutární město Brno Diecézní charita Brno, Oddělení migrace SOZE – Sdružení občanů zabývajících se emigranty, o. s. OPU – Organizace pro pomoc uprchlíkům, o. s. Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i.

5 Představení projektu Cílové skupiny Státní příslušníci třetích zemí pobývající na území členského sátu legálně v režimu zákona o pobytu cizinců 326/1999 Sb. Zranitelné skupiny cizinců (ženy, rodiny s děti, mladí lidé, senioři, handicapované osoby).

6 Představení projektu Aktivity projektu A 1 Analýza výchozí situace a dosavadního průběhu integrace cizinců v JMK A 2 Vytipování vhodného místa a objektu pro vznik Centra A 3 Vytipování lokalit s významným podílem cizinců na životě místní společnosti vhodných pro vznik detašovaných pracovišť Centra A 4 Oslovení klíčových aktérů integrace cizinců a jejich aktivního zapojení do procesu integrace cizinců na území JMK vč. vytvoření jejich databáze a zpracování informačního letáku A 5 Úvodní workshop aktérů integrace cizinců v JMK - vznik regionální poradní platformy pro integraci cizinců

7 Představení projektu Aktivity projektu A 6 Provedení SWOT analýzy A 7 Zpracování strategického dokumentu „Regionální strategie cílené a dlouhodobé podpory integrace cizinců na území JMK“ A 8 Nastavení procesů kvality v oblasti řízení a chodu Centra A 9 Personální zajištění chodu Centra + vznik pozice krajského koordinátora pro integraci A10 Vybavení prostor Centra

8 Představení projektu Aktivity projektu A 11 Vytvoření loga pro jednotnou prezentaci Centra, výstupů činnosti a aktivit, které budou jeho prostřednictvím realizovány A 12 Propagace a publicita Centra ve vztahu k cizincům a zajištění jejich potřebného zájmu o využití služeb Centra vč. zapojení veřejnosti A 13 Vznik oficiálního webu o projektu resp. o činnosti Centra A 14 Využití stávajících příležitostí, včetně propagace prostřednictvím dalších aktivit KrÚ JMK určených k prezentaci regionu A 15 Podpora multikulturních aktivit v regionu (v Centru i mimo něj)

9 Představení projektu Aktivity projektu A 16 Výukové cykly s migrační a cizineckou problematikou zejména pro občanskou a odbornou veřejnost A 17 Zajištění sociálně-právního poradenství umožňující cizincům lepší orientaci v sociálním a právním systému v ČR a řešení jejich problémů A 18 Zajištění výuky českého jazyka pro cizince A 19 Zajištění terénní sociální práce ve prospěch cizinců a jejich integrace A 20 Podpora socio-kulturní orientace cizinců se zaměřením na jejich potřebné uplatnění na trhu práce a dosažení sociální nezávislosti a ekonomické soběstačnosti

10 Představení specifických cílů navazujícího projektu Hlavní cíl projektu: Aktivní zapojení Jihomoravského kraje do procesu začleňování legálně pobývajících cizinců na území JMK do majoritní společnosti prostřednictvím zajištění provozu Jihomoravského centra na podporu integrace cizinců. Činnosti Centra Dle Koncepce integrace cizinců na území ČR: podpora integrace cizinců do majoritní společnosti prostřednictvím kulturní a osvětové činnosti, zvyšování znalosti českého jazyka, podpora ekonomické soběstačnosti (vývoj a implementace nástrojů pro přístup cizinců s dlouhodobým a trvalým pobytem na trh práce a schopnost na trhu práce setrvat), podpora orientace ve společnosti zejména prostřednictvím kurzů socio- kulturní orientace.

11 Představení specifických cílů navazujícího projektu Specifické cíle (SC) SC I Zajištění provozu Jihomoravského centra na podporu integrace cizinců SC II Zefektivňování a prohlubování spolupráce klíčových aktérů integrace (transfer osvědčených postupů a informací v oblasti integrace získaných prostřednictvím odborných stáží klíčových aktérů integrace ve vybraných regionech EU) SC III Zajištění propagace Centra a projektu na území regionu a publicity projektu SC IV Zajištění průběžného monitoringu situace na území JMK v oblasti integrace cizinců

12 Představení specifických cílů navazujícího projektu Specifické cíle (SC) SC V Podpora integrace cizinců do majoritní společnosti prostřednictvím kulturní a osvětové činnosti a dalších veřejných akcí SC VI Zajištění služeb zaměřených na zlepšení sociální, právní, jazykové a kulturní situace a postavení cizinců na území JMK SC VII Vyhodnocení naplňování „Regionální strategie cílené a dlouhodobé podpory integrace cizinců ze třetích zemí na území JMK“

13 Děkuji za pozornost a těším se na další spolupráci! Mgr. Marta Vodičková vodickova.marta@kr-jihomoravsky.czvodickova.marta@kr-jihomoravsky.cz, tel.: 541 651 374, 541 651 396


Stáhnout ppt "Pracovní schůzka aktérů integrace - příprava navazujícího projektu „Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace cizinců 2010“ 30. září 2009 EVROPSKÝ."

Podobné prezentace


Reklamy Google