Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Klára Fidriková, Radim Slaný. tch?v=fIPqvmpPhQ8.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Klára Fidriková, Radim Slaný. tch?v=fIPqvmpPhQ8."— Transkript prezentace:

1 Klára Fidriková, Radim Slaný

2 http://www.youtube.com/wa tch?v=fIPqvmpPhQ8

3 Gambling, gamblerství, závislost na automatech  Porucha spočívající v často opakovaných epizodách hráčství, které zásadně ovlivňují život jedince a všech osob v jeho blízkém okolí  Patří mezi návykové a impulzivní poruchy  Hazardní hra – dobrovolně se jí účastní osoba, která zaplatí vklad, jehož návratnost se nezaručuje  Herní automaty vs. výherní automaty

4  Během jednoho roku se vyskytnou dvě nebo více epizod  I v případě, že epizody nejsou výnosné, opakují se i přes vyvolávání neshod a narušování „normálního života“  Silné puzení ke hře – nelze ho ovládnout  Jedinec je zaujat myšlenkami a představami hraní

5  Mladí lidé  Lidé pracující v hernách, barech  Muži více než ženy  Profesionální hráči  Nezaměstnaní  Lidé závislí na jiných návykových látkách  Děti z dysfunkčních rodin, děti citově strádající  Lidé v obtížné životní situaci

6  Rodinné problémy (nefunkční rodina)  Touha po penězích (málo peněz) x dostatek financí  Špatné sociální prostředí  Nedostatek citového zázemí  Nuda  Zneužívání jiných návykových látek

7  Jedinec tráví při hře více času než by měl (zanedbávání ostatních povinností)  Maximálně zaměstnán hazardní hrou (prožívá minulé zážitky, plánuje další hru, opatření prostředků)  Zvyšování částky – větší vzrušení  Po ztrátě znovu hraje, aby prohrané peníze dostal zpět  Lhaní, podvádění, vymlouvání se, krádeže  Zanedbávání rodiny, přátel, pracovních povinností  Hazardní hry spojeny s dobrým pocitem (uspokojení, radost, vzrušení)

8 1. Fáze výher  Občasné hraní a snění či touha po veliké výhře, zvyšování sázek, častější hraní, chlubení se výhrami 2. Fáze prohrávání  Člověk není schopen ovládat svou touhu, hraním tráví čím dál více času, tyto problémy začínají značně zasahovat do života jedince a ovlivňovat jeho průběh.  Půjčování peněz, tajnosti, prapodivné chování 3. Fáze zoufalství  Padnutí na samé dno, dluhy, pokusy o sebevraždu, rozpady rodin, trestná činnost, popírání vlastní zodpovědnosti a obvinování okolí za vlastní chyby

9  Neklid, nesoustředěnost, podrážděnost  Uspokojení ve chvíli, kdy začne hrát  Zvýšená tolerance  Zhoršené sebeovládání  Zklamání, pokud prohrává – bohužel i přesto další hře neodolá a touha se rapidně zvyšuje  Později beznaděj, poruchy koncentrace, impulzivní jednání, častý chronický stres  Pokračování ve hře na úkor následků

10  Rodinný život – působí nepříznivě na vývoj dětí, vztah mezi manželi (dluhy, lhaní, ztráta důvěry,…)  Sociální oblast – narušování mezilidských vztahů, snížená výkonnost v práci, nesoustředěnost, špatné pracovní výkony – nezaměstnanost – finanční obtíže – kriminalita

11 Co mohou udělat rodiče?  Komunikace s dítětem – naslouchat, řešit problémy  Rozvoj zdravého sebevědomí, láskyplného vztahu mezi rodiči a dětmi  Učit dítě hospodařit s penězi a vážit si jich  Být pro své děti vzorem v dobrém slova smyslu  Vytvořit si důvěru dětí  Podporovat kvalitní trávení volného času, snažit se předejít nudě  Nedávat dítěti větší finanční obnosy

12 Co mohou udělat učitelé?  Prosazovat zákaz hazardních her ve škole a blízkém okolí, upozorňovat na nebezpečí  Preventivní programy (peer program)  Zahrnout tuto problematiku do výuky předmětu Výchovy ke zdraví

13  V ČR kolem 190 kasin, 3500 elektronických kasin  V Rakousku 18 kasin, Belgie 9, v některých státech je jejich provoz zcela zakázán (Čína, Jižní Korea)  Častěji postihuje muže než ženy  Počet gamblerů v roce 2010:asi 1400  Odhadovaný počet podle psychiatrů: asi 50 tisíc

14  Jedinec se musí chtít léčit !!!!  Nutné, aby si uvědomil, že je patologický hráč  Jedná se o zdlouhavý a náročný proces, který může trvat několik měsíců až let  Je nutná hospitalizace v psychiatrické léčebně na oddělení pro léčbu závislostí  Probíhá formou psychoterapie a podáváním medikamentózní léčby (antidepresiva)  Nutná podpora rodiny  Cíl: úplná abstinence  Organizace „Anonymní Gambleři Česko“

15  http://www.stripky.cz/567-automaty.html (dotazník) http://www.stripky.cz/567-automaty.html  http://anonymnigambleri.cz/ http://anonymnigambleri.cz/  http://www.gambling.wbs.cz http://www.gambling.wbs.cz  http://gamblerhelp.webnode.cz/f63-0-patologicke- hracstvi/ http://gamblerhelp.webnode.cz/f63-0-patologicke- hracstvi/  http://www.youtube.com/watch?v=Mn3b2HAIZAk (osud peněz) http://www.youtube.com/watch?v=Mn3b2HAIZAk  http://www.youtube.com/watch?v=DUeznDNpXLI http://www.youtube.com/watch?v=DUeznDNpXLI  http://www.drnespor.eu/addictcz.html http://www.drnespor.eu/addictcz.html  http://www.prvnikrok.cz/detail- clanek.php?clanek=1813 http://www.prvnikrok.cz/detail- clanek.php?clanek=1813  http://www.youtube.com/watch?v=fIPqvmpPhQ8 http://www.youtube.com/watch?v=fIPqvmpPhQ8

16  NEŠPOR, K.: Návykové chování a závislost: současné poznatky a perspektivy léčby. Portál. 2000. Praha. ISBN 80-7178-432-X  MACHOVÁ, KUBÁTOVÁ a kol.: Výchova ke zdraví. Grada. 2009. 296 s. ISBN 978-80-247-2715-8


Stáhnout ppt "Klára Fidriková, Radim Slaný. tch?v=fIPqvmpPhQ8."

Podobné prezentace


Reklamy Google