Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Z ÁKAZ DISKRIMINACE V SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ PODLE PRÁVA EU Seminář 2016.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Z ÁKAZ DISKRIMINACE V SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ PODLE PRÁVA EU Seminář 2016."— Transkript prezentace:

1 Z ÁKAZ DISKRIMINACE V SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ PODLE PRÁVA EU Seminář 2016

2 SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ Musí být dána záruka, že s přechodem za prací do jiné členské země nebudou ztracena práva a nároky získané v domovské zemi -viz SFEU (čl. 51), Zásady : Migrující pracovníci přispívají do fondů sociálního pojištění (sociální, nemocenské a důchodové pojištění) pouze v jedné zemi, O práva nabytá v předchozím období nepřicházejí, Důchody nabyté v kterékoli členské zemi se vyplácejí oprávněné osobě, i když pobývá v jiném členském státě, Délky období, po které pojištění trvá, se sčítají, ať pracovník působí v kterékoli členské zemi

3 SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ Řešení vyžaduje kooperaci národních systémů sociálního pojištění, Nepředkládá se sjednocení těchto systémů, Podmínky sociálního zabezpečení zůstávají v kompetenci členských států, Pohyb nezaměstnaných osob – přechod nároků pokryt směrnicí 2004/38

4 Z ÁKAZ DISKRIMINACE V SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ PODLE PRÁVA EU A Zákaz diskriminace v oblasti sociálního zabezpečení přímo nesouvisející s volným pohybem osob B Zákaz diskriminace na základě státní příslušnosti - rovné zacházení z hlediska sociálních výhod v oblasti volného pohybu osob

5 A SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ – NESOUVISEJÍCÍ S VOLNÝM POHYBEM OSOB Právní základ ve směrnicích EU Rovnost mezi muži a ženami: směrnice Rady 79/7/EHS o postupném zavedení zásady rovného zacházení pro muže a ženy v oblasti sociálního zabezpečení směrnice EP a Rady 2006/54/ES o zavedení zásady rovných příležitostí a rovného zacházení pro muže a ženy v oblasti zaměstnání a povolání – převzala ustanovení dřívějších směrnic Základní systém SZ - Směrnice 79/7/EHS důchodové pojištění – převzato v z. č. 155/1995 Sb., nemocenské pojištění – z. č. 187/2006 Sb., z. č. 435/2002 Sb., o zaměstnanosti

6 B ZÁKAZ DISKRIMINACE NA ZÁKLADĚ STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOSTI- ROVNÉ ZACHÁZENÍ V OBLASTI SOCIÁLNÍCH VÝHOD 1 ) Primární právo - Smlouva o fungování Evropské unie: o ustanovení o volném pohybu pracovníků (čl. 45 SFEU, čl. 39 SES), o Ustanovení o výdělečně činných osobách (čl. 49 SFEU, čl. 43 SES) 2) Sekundární právo – nařízení a směrnice o nařízení Rady (EHS) č. 1612/68 o volném pohybu pracovníků uvnitř Společenství o částečně novelizováno směrnicí 2004/38/ES  rovné zacházení v oblasti sociálních výhod pro pracovníky z jiných členských států (+ rodinní příslušníci)

7 ZÁKAZ DISKRIMINACE NA ZÁKLADĚ STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOSTI- ROVNÉ ZACHÁZENÍ V OBLASTI SOCIÁLNÍCH VÝHOD 2) Právní základ v sekundárním právu o nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 883/2004 o koordinaci v systémech sociálního zabezpečení  zásada rovného zacházení, zakazující diskriminaci migrujících osob z důvodu státní příslušnosti;  zásada aplikace právního řádu jediného státu (aby nedocházelo k pozitivní nebo negativní kolizi různých právních úprav jednotlivých členských států);  zásada sčítání dob pojištění;  zásada vyplácení dávek do ciziny

8 SOCIÁLNÍ VÝHODY – VOLNÝ POHYB OSOB 3) Judikatura Soudního dvora EU (ESD): Věcný rozsah – co jsou sociální výhody-judikaturaESD: nejen výhody přímo spojené s výkonem práce, ale i výhody obecně poskytovány národním pracovníkům jako důsledek pouhého bydliště na státním území (C-207/78 Even ) o široký rozsah: jak dávky spadající do sociálního zabezpečení, tak jiné výhody sociálního charakteru (v určitých případech např. i možnost výběru jednacího jazyka před soudem - rozsudek C-37/84 Mutsch ) Příklady: C-57/96 Meints – příspěvek na odstavení půdy pro pracovníky s bydlištěm v Nizozemí C-65/81 Reina - italskému manželskému páru žijícímu v Německu nepřiznána bezúročná půjčka při narození dítěte C-237/1994 O´Flynn – příspěvek na pohřeb jen tehdy, bude-li tělo pochováno ve VB

9 SOCIÁLNÍ VÝHODY – VOLNÝ POHYB OSOB Do Maastrichtské smlouvy (zavedení občanství EU) nárok na sociální výhody vázán na výkon výdělečné činnosti

10 SOCIÁLNÍ VÝHODY – VOLNÝ POHYB OSOB Vývoj po Maastrichtské smlouvě(1992) Zavedení občanství EU: zákaz diskriminace z důvodu státní příslušnosti zákaz diskriminace v oblasti sociálních výhod vztažen i na jiné osoby než výdělečně činné ALE : směrnice 2004/38/ES: posuny v judikatuře týkající se sociálních výhod plně nereflektuje (čl. 24)

11 SOCIÁLNÍ VÝHODY – VOLNÝ POHYB OSOB Rozšiřování sociálních výhod na osoby mimo EU  státy EHP (Norsko, Island, Lichtenštejnsko): Dohoda o Evropském hospodářském prostoru, směrnice 2004/38/ES  Švýcarsko : Dohoda mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Švýcarskou konfederací na straně druhé o volném pohybu osob  státní příslušníci třetích států : - dlouhodobí rezidenti (směrnice 2003/109/ES) - výzkumníci (směrnice 2005/71/ES) - azylanti (směrnice 2004/38/ES) - vysoce kvalifikovaní (tzv. modré karty - směrnice 2009/50/ES)

12 K ONEC PREZENTACE


Stáhnout ppt "Z ÁKAZ DISKRIMINACE V SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ PODLE PRÁVA EU Seminář 2016."

Podobné prezentace


Reklamy Google