Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Střední vzdělávání Maturitní zkoušky 2012 Ing. Dana Štěpánová odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Krajský úřad Libereckého kraje.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Střední vzdělávání Maturitní zkoušky 2012 Ing. Dana Štěpánová odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Krajský úřad Libereckého kraje."— Transkript prezentace:

1 Střední vzdělávání Maturitní zkoušky 2012 Ing. Dana Štěpánová odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Krajský úřad Libereckého kraje

2 Přezkoumání průběhu a výsledků maturitní zkoušky  Dílčí zkouška společné části maturitní zkoušky konaná formou písemné práce a ústní formou, zkouška profilové části maturitní zkoušky  Na základě § 82 odst. 1 školského zákona každý, kdo konal zkoušku profilové části maturitní zkoušky nebo dílčí zkoušku společné části formou písemné práce a ústní formou může písemně požádat krajský úřad o přezkoumání průběhu a výsledků maturitní zkoušky, a to do 8 dnů ode dne, kdy mu byl oznámen výsledek zkoušky  Krajský úřad rozhodne o žádosti ve lhůtě 30 dnů  Na základě § 82 odst. 2 poskytují při posuzování žádosti součinnost Česká školní inspekce a Centrum

3 Přezkoumání průběhu a výsledků maturitní zkoušky  Dílčí zkouška společné části maturitní zkoušky konaná formou didaktického testu  Na základě § 82 odst. 3 školského zákona každý, kdo konal zkoušku společné části maturitní zkoušky formou didaktického testu může požádat ministerstvo do 5 dnů ode dne, kdy mu byl oznámen výsledek zkoušky o přezkoumání výsledků této zkoušky. Ministerstvo odešle písemné vyrozumění do 30 dnů ode dne doručení žádosti

4 Přezkoumání průběhu a výsledků maturitní zkoušky Jarní zkušební období (MZ 2012)  Celkový počet podaných žádostí223  Celkový počet postoupených žádostí 1  Ústní forma společné části MZ - ČJ 2  Ústní forma profilové části MZ - Eko 1  Ústní forma profilové části MZ - DVK 1  Písemná práce společné části MZ - ČJ 195  Písemná práce společné části MZ - AJ 11  Písemná práce společné části MZ - NJ 12  Počet změněných rozhodnutí 11

5 Přezkoumání průběhu a výsledků závěrečné zkoušky Červen 2012 (ZZ 2012)  Celkový počet podaných žádostí2  Písemná zkouška1  Ústní zkouška1  Počet změněných rozhodnutí0

6 Přezkoumání průběhu a výsledků maturitní zkoušky Postup KÚ při vyřízení žádosti  Administrace žádosti  Založení spisu  Žádost o poskytnutí součinnosti ČŠI nebo Centrum  ČŠI – šetření na dané škole  Centrum – zadání PP do systému https://odvolani.cermat.cz https://odvolani.cermat.cz  Vydání rozhodnutí

7 Přezkoumání průběhu a výsledků maturitní zkoušky

8

9

10

11

12 Žádost o přezkoumání průběhu a výsledků MZ  Identifikační údaje (jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu, popř. adresa pro doručování)  Škola, obor, třída  Název zkušebního předmětu, úroveň obtížnosti povinných zkoušek společné části maturitní zkoušky  Název zkušebního předmětu profilové části maturitní zkoušky  Forma zkoušky společné části (ústní zkouška, písemná práce, didaktický test)  Forma zkoušky profilové části (ústní, písemná, praktická zk.)  Datum konání zkoušky  K čemu se žák odvolává, průběh zkoušky a co navrhuje  Podpis, datum sepsání žádosti

13 Model maturitní zkoušky 2013  Společná část MZ:  3 povinné zkoušky: 1. český jazyk a literatura 2. cizí jazyk 3. matematika nebo občanský a společenskovědní základ nebo informatika  max. 3 nepovinné zkoušky - z nabídky: cizí jazyk, matematika, občanský a společenskovědní základ, biologie, fyzika, chemie, dějepis, zeměpis, dějiny umění  Profilová část MZ  2–3 povinné zkoušky - stanovuje RVP/ ředitel školy  max. 2 nepovinné zkoušky - nabídku stanovuje ředitel školy Pozn.: Předmět informatika není pro školní rok 2012/2013 obsažen v nabídce nepovinných předmětů společné části MZ.

14 Změny ve společné části maturitní zkoušky Doporučení pracovní skupiny pro revizi společné části MZ  Pouze jedna úroveň obtížnosti  Povinná zkouška z českého jazyka a literatury  Výběr mezi cizím jazykem a matematikou (MZ 2013 a 2014)  Zkouška z ČJL nadále tři části:  Didaktický test (zadán a hodnocen Centrem)  Písemná práce (hodnocena na školách)  Ústní zkoušky (hodnoceny na školách)  Zkoušky z cizích jazyků a matematiky ve stejné podobě jako MZ 2012 (matematika větší počet otevřených úloh a navýšení času před začátkem zkoušky)

15 Děkuji za pozornost Ing. Dana Štěpánová dana.stepanova@kraj-lbc.cz 485 226 227


Stáhnout ppt "Střední vzdělávání Maturitní zkoušky 2012 Ing. Dana Štěpánová odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Krajský úřad Libereckého kraje."

Podobné prezentace


Reklamy Google