Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výukový materiál Zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám Název projektu: Zlepšujeme a vzděláváme Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výukový materiál Zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám Název projektu: Zlepšujeme a vzděláváme Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost."— Transkript prezentace:

1 Výukový materiál Zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám Název projektu: Zlepšujeme a vzděláváme Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: 34 Předmět: Občanská výchova Ročník: 1 Tematická oblast: OV1 Anotace: Tento materiál slouží k výuce a opakování učiva pro žáky, kteří byli v souladu s § 9 vyhlášky číslo 73/2005 Sb. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, v platném znění, zařazeni do třídy odborného učiliště, kde se vzdělávají dle ŠVP v oborech 65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby, 66-51-E/01 Prodavačské práce a 75-41-E/01 Pečovatelské služby. Autor: Mgr. Marcela VLASATÍKOVÁ Období vytvoření: Srpen 2013

2 Činitelé ovlivňující zdraví 4. Vzduch

3 Péče o vzduch Vzduch má 1/5 kyslíku a 4/5 dusíku. Kyslík produkují zelené rostliny. Člověk stále zmenšuje zeleň, kácí lesy, ruší louky, staví silnice, města. Produkuje vzdušný odpad a exhalace.

4 Vzduch Chceme čistý vzduch na Zemi

5 Hrozby 1.Ozonová díra 2.Plynné odpady - emise 3.Skleníkový efekt 4.Únik oxidů síry a dusíku Vypouštění balónu se sondou k monitorování ozonové vrstvy

6 1. Ozonová díra Ozonová díra je označení pro oblast stratosféry s oslabenou vrstvou ozonu. Značné zeslabení ozonové vrstvy nad Antarktidou, známé pod označením „ozonová díra“, je pozorováno od 80. let minulého století v souvislosti se zvýšeným množství vypuštěných freonů do atmosféry.

7 Freony a UV záření Od roku 1930 jsou vyráběny freony, které jsou použity v chladicích zařízeních, v aerosolech, hasicích přístrojích a čisticích prostředcích. V roce 1974 bylo poprvé vysloveno, že freony, ač mnohdy několikrát těžší než vzduch, pronikají do stratosféry(10 až 50 km nad povrch Země), kde se podílí na rozkladu ozonu. Freony ozon se ničí rychleji, než se stačí vytvářet. Snižují tak obsah ozonu ve stratosféře. Ozonová vrstva absorbuje část ultrafialového záření, které má nepříznivé účinky na život na Zemi.

8 Ochrana před UV zářením Záření UVB je zhoubné pro živé organizmy. Zvýšení intenzity UVB záření o každá 2% může znamenat zvýšení výskytu rakoviny kůže o 3-6%. Kromě kůže má UVB největší dopad i na oči, zrak). Záření dokáže poničit až zcela spálit tyčinky a čípky a nervová zakončení v rohovce. Ochrana sluneční brýle s UV filtrem opalovací krémy s UV filtrem klobouky a čepice se kšiltem

9 Ozonová díra je označení pro oblast stratosféry s oslabenou vrstvou ozonu. Modrofialová oblast označuje ozonovou díru nad Antarktidou k 24. září 2006. Oblast má rozlohu 27,3 mil. km² (srovnatelná s rozlohou Afriky)

10 OZON. Ozonová díra. Ozon vzniká při elektrických výbojích při bouřce. Ozónová vrstva odráží škodlivé UV záření zpět do kosmu. Vlivem freonů vznikají v ozónové vrstvě díry pro UV záření. (freon obsahují ledničky, klimatizace, spreje, …) UV paprsky způsobují rakovinu očí a kůže. Jeho přirozeným zdrojem je Slunce. Způsobuje pigmentové skvrny v obličeji.

11 2. Plynné odpady - emise Vlivem dopravy, spalováním, zemědělskou činností, průmyslovou výrobou vznikají plynné odpady – EMISE = smog. Ten způsobuje alergie, nemoci dýchacích cest, rakovinu plic. (nejvíce tepelné elektrárny) Řešení: Jaderná energie (má jiné bezpečnostní problémy) Vodní energie, větrné elektrárny, zpracování biomasy (bionafta, biobrikety) = obnovitelné zdroje, které neohrožují existenci a zdraví člověka.

12 3. Skleníkový efekt. Vědci zjistili, že účinkem kysličníku uhličitého vzniká nad zemskou kůrou atmosféra jako ve skleníku. Paprsky proudí dovnitř, ale nemohou ven. Planeta se otepluje, hrozí tání ledovců, zátopy, zmenšuje se souš. Oxid uhličitý produkují auta (benzín, nafta) a vzniká i spalováním uhlí.

13 Schéma skleníkového efektu Paprsky vnikají dovnitř a nemohou ven

14 Řešení: 1.Proto jsou nutné čistící zařízení na komíny a kontrola emisí aut (katalyzátory). 2.Ekologické topení je plynem nepálit odpady, likvidace starých aut, péče o zeleň, její rozšíření.

15 Řešení: 3.Jaderná energie (má jiné bezpečnostní problémy) 4. Vodní energie, větrné elektrárny, zpracování biomasy (bionafta, biobrikety) = obnovitelné zdroje, které neohrožují existenci a zdraví člověka.

16 4. Únik oxidů síry a dusíku má vliv na vznik kyselého deště. Co to je kyselý déšť? Déšť se zvýšenou kyselostí. Jak vzniká? Spalováním pevných paliv se do ovzduší dostávají chemické látky. Některé z nich, zejména oxid siřičitý (SO2) a oxidy dusíku (NOx), reagují v ovzduší se srážkovou vodou, která se tak stává slabým roztokem kyseliny sírové nebo dusičné.

17 Vznik kyselých dešťů Česká republika vyrábí vice jak 30 % elektrické energie z fosilních paliv. Zdroj emisí Spalování uhlí v elektrárnách je významným zdrojem emisí způsobující vznik kyselých dešťů

18 Vliv kyselých dešťů na porosty Ohrožuje lesy – opadává jehličí a listí, stromy odumírají Jizerské hory zasažené kyselým deštěm

19 Vliv kyselých dešťů na přírodu Zabíjí vodní organismy (v důsledku okyselení vody v řekách a jezerech) Ohrožuje půdu a půdní organismy

20 Vliv na okolí Kyselé deště ničí i některé lidské výtvory Narušují omítky budov a historické památky, neboť reagují s vápníkem. K dalším vlivům znečišťujícím fasádu patří smog, prach, saze Musí se použít speciální čisticí prostředky.

21 Jak lze snížit negativní dopady na životní prostředí v oblasti kyselých dešťů? Odsířením elektráren, snížením spotřeby pevných paliv. Na území ČR došlo především na konci 20. století k výraznému snížení emisí síry z tepelných elektráren Díky tomu došlo k citelnému zlepšení kvality ovzduší (zejména v Podkrušnohoří) To je příklad zlepšení kvality životního prostředí.

22 Otázky: 1.Co víš o ozonové díře, o jejím porušování a možnostech záchrany? 2.Co víte o znečišťování ovzduší? Čím je způsobováno? 3.Jaké jsou možnosti ekologického získávání energie? 4.Co víš o skleníkovém efektu? Jak vzniká, na co působí? Jak jej můžeme zmenšit? 5.Vysvětli působení úniku oxidů síry a dusíku. 6.Jak vznikají kyselé deště a na co působí?

23 Použité zdroje Občanská výchova pro odborná učiliště I Autorka Hana Kovaříková, vydalo 2003 nakladatelství Septima http://cs.wikipedia.org/wiki/Ultrafialov%C3%A9_z%C3% A1%C5%99en %C3%AD http://www.ekopolis.cz/ekowiki/ud%C3%A1losti/%C4%8 Derven%C3%A9-ud%C3%A1losti/kysel%C3%BD- d%C3%A9%C5%A1%C5%A5.aspx

24 Použité zdroje a adresy http://commons.wikimedia.org/wiki/File:GlobusSonda.jpg Photographer: Lieutenant Mark Boland, NOAA Corps http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f3/Antarcitc_ozone_layer_2006_09_24.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ec/Schema_sklenikovy_efekt.gif Schema_sklenikovy_efekt.gif (498 × 327 pixels, file size: 9 KB, MIME type: image/gif) http://www.zaria.cz/content/articles/430/article685_main_zdravy_styl_is_350_000009120344xsmall-2.jpg http://www.dama.cz/2012/1/styl.jpghttp://www.dama.cz/2012/1/styl.jpg http://www.bing.com/images/search?q=fosiln%C3%AD+paliva&qs=n&form=QBIR&pq=fosiln%C3%AD+pal iva&sc=0-6&sp=- 1&sk=#view=detail&id=B838F4DF5A67D1EC24054014CD44B3A77CCDA006&selectedIndex=20 http://www.nazeleno.cz/Files/FckGallery/%C4%8CEZ%20_%20povolenky.zip/01.bmp http://ucebnice.enviregion.cz/userFiles/imisni-kalamita-uschly-les.jpg http://ziva.avcr.cz/img/ziva/art1/tn/ucinky-kyseleho-deste-na-lesni-a-vodni-ekosystemy-1.jpg http://www.bing.com/images/search?q=kysel%C3%A9+de%C5%A1t%C4%9B&qs=n&form=QBIR&pq=kysel %C3%A9+de%C5%A1t%C4%9B&sc=0-7&sp=-


Stáhnout ppt "Výukový materiál Zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám Název projektu: Zlepšujeme a vzděláváme Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost."

Podobné prezentace


Reklamy Google