Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Soužití s řekou Projednávání komplexních protipovodňových opatření s občany ve Višňové Obecní úřad Višňová Společnost pro Jizerské hory o.p.s. Září 2002.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Soužití s řekou Projednávání komplexních protipovodňových opatření s občany ve Višňové Obecní úřad Višňová Společnost pro Jizerské hory o.p.s. Září 2002."— Transkript prezentace:

1 Soužití s řekou Projednávání komplexních protipovodňových opatření s občany ve Višňové Obecní úřad Višňová Společnost pro Jizerské hory o.p.s. Září 2002 – prosinec 2003

2 Frýdlantsko, Smědá, Višňová Frýdlantsko: sklon J-S (Jizerské hory – Lužická nížina) Smědá: prameny v Jizerských horách, meandry v SV části výběžku Víska, Minkovice, Poustka, Višňová, Předlánce: tradičně záplavová území

3 Frýdlantsko, Smědá, Višňová 2. polovina 40. let 20. stol.: změna obyvatel, změna tradičního obdělávání půdy, způsobu zakládání staveb 50.léta 20.stol. – současnost: povrchová těžba hnědého uhlí v Polsku, změna odtokových poměrů 70.léta 20.stol.: odlesnění Jizerských hor – pramenné oblasti Smědé

4 „Krásná i strašlivá“ ( Hydrologie a Klimatologie, autor: Václav Poštulka) Jizerské hory jsou místem rozvodí Baltického a Severního moře. Vody Frýdlantska se vlévají do Baltického moře. Řeka Smědá pramení ve výšce okolo 1000 m.n.m ve třech zdrojích. Spojují se poblíž chaty Smědava. Délka řeky v ČR je 46 km a překonává výškový rozdíl skoro 800 m. Na horním toku je spád 1:11. Průměr ročních srážek na povodí Smědé je 1180 mm, z tohoto množství ihned odtéká přes 62%, tj. 736 mm. Průměrný roční průtok Smědé je 3,1 m3/s. Při jednoleté vodě je to již 55 m3/s, což je víc než průměrný průtok řeky Odry v Bohumíně. Při stoleté vodě je průtok 306 m3/s a nevejde se do koryta. Je stejný jako průměrný průtok Labe v Děčíně, což je v podstatě povodí téměř celých Čech. Jizerské hory mají evropský rekord ve výši srážek. 29.7.1897 spadlo za jeden den 345 mm srážek na m2.

5 „Krásná i strašlivá“ ( Hydrologie a Klimatologie, autor: Václav Poštulka) Jizerské hory jsou místem rozvodí Baltického a Severního moře. Vody Frýdlantska se vlévají do Baltického moře. Řeka Smědá pramení ve výšce okolo 1000 m.n.m ve třech zdrojích. Spojují se poblíž chaty Smědava. Délka řeky v ČR je 46 km a překonává výškový rozdíl skoro 800 m. Na horním toku je spád 1:11. Průměr ročních srážek na povodí Smědé je 1180 mm, z tohoto množství ihned odtéká přes 62%, tj. 736 mm. Průměrný roční průtok Smědé je 3,1 m3/s. Při jednoleté vodě je to již 55 m3/s, což je víc než průměrný průtok řeky Odry v Bohumíně. Při stoleté vodě je průtok 306 m3/s a nevejde se do koryta. Je stejný jako průměrný průtok Labe v Děčíně, což je v podstatě povodí téměř celých Čech. Jizerské hory mají evropský rekord ve výši srážek. 29.7.1897 spadlo za jeden den 345 mm srážek na m2.

6 Záplavy na řece Smědé Pravidelné: na jaře (tání sněhu na horách) v létě (silné srážky) Kdykoli (silné srážky)

7 Soužití s řekou Východiska: Protipovodňová opatření obce z 90. let Dlouhodobá práce vedení obce (zejm.starostky) s veřejností – komunikace, ekologická výchova, zapojování veřejnosti do plánování a rozhodování Zkušenosti z komunitních projektů (Smědá – naše řeka, Život pro venkov ad.), odborné zázemí (Babynec) Cíle: Vytvořit prostor pro komunikaci obyvatel postižených povodní s vedením obce a se zpracovatelem plánů úprav a realizátorem (Povodí Labe, projekční kancelář), tj. Detailně zmapovat průběh povodní v jednotlivých částech obce a zapojit odborníky do diskuse s veřejností Představit a vysvětlit dosud realizovaná opatření

8 Průběh projektu Plánování, fundraising: září 2002 – únor 2003 sestavení projektu, DEFRA Setkání v obcích: březen – květen 2003 6 setkání v obcích, terénní exkurze Vyhodnocení: červen – listopad 2003 dílčí opatření, konzultace s projektanty a správcem toku, revize závěrů Zpracování projektu, fundraising, realizace: 2003 - 2014

9 Plánovací fáze Zkušenosti ze vzdělávacího cyklu Posilování vůdčích schopností žen ve venkovských komunitách ČR, Slovenska a Polska (Babynec) - zejm. komunitní plánování, spolupráce tří sektorů ve venkovských oblastech Finanční podpora: DEFRA (5045 liber) Konzultanti, facilitátoři: Společnost pro Jizerské hory o.p.s. – Blažena Hušková

10 Setkání v osadách obce Višňová Místa: Víska I Víska II Minkovice Poustka Višňová Předlánce Účastníci: Obyvatelé a vlastníci domů a pozemků postižených povodní v srpnu 2003 Vedení obce Pracovníci obce a pověřené obce III (Frýdlant) Vedoucí krizového štábu, hasiči Odborníci (projekční kancelář, správce toku) Další zájemci

11 Setkání v osadách: zahájení 1. Úvod – kdo je tady? 2. Hajdy domů! 3. Zážitky z povodní

12 Setkání v osadách: diskuse Facilitovaná diskuse: -pozorování z nástupu a průběhu povodně -zjištění lidí – nefungující protipovodňová opatření -návrhy na zlepšení (včetně svépomocných) -projevy nespokojenosti a konfliktů -ověření komunikace, systému varování, aktualizace kontaktů

13 Setkání v osadách: závěry Zápis z každého setkání + záznam v mapě Terénní exkurze s odborníky, představení záznamů Připomínkovací doba Opatření realizoavná obcí během léta a podzimu 2003 Konzultace se správcem toku, revize plánů na zpracování projektové dokumentace

14 Setkání v osadách: závěry „ Výsledky byly různé. Většina lidí se snažila o společné moudré řešení a ocenila transparentnost projektu. Objevili se i lidé, u kterých konflikt nešel pragmaticky převést v řešení problému: zůstali u projevu nespokojenosti, aniž navrhli variantu. To bylo spíše výjimečné a týkalo se povodňově velmi problematické obce Předlánce. Lidé cítili potřebu ventilovat i jiné problémy než povodňové a z toho plyne, že způsob projednávání bude vhodný i na jiné plánování v obci. Stanoviskem obce je, že očekávání byla do značné míry splněna.“ Marie Matušková, starostka


Stáhnout ppt "Soužití s řekou Projednávání komplexních protipovodňových opatření s občany ve Višňové Obecní úřad Višňová Společnost pro Jizerské hory o.p.s. Září 2002."

Podobné prezentace


Reklamy Google