Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové Autor:Vojtěch Kawan Název materiálu: VY_32_INOVACE_2_EKOLOGIE_17.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové Autor:Vojtěch Kawan Název materiálu: VY_32_INOVACE_2_EKOLOGIE_17."— Transkript prezentace:

1 Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové Autor:Vojtěch Kawan Název materiálu: VY_32_INOVACE_2_EKOLOGIE_17 Ochrana přírody a krajiny - péče o ŽP Téma sady: Ekologie Obor, ročník:Sociální činnost, Veřejnosprávní činnost, 3. ročník Datum vytvoření:Květen 2013 Anotace: Zákon o ochraně přírody a krajiny, CHKO a NP v ČR, Geoparky, Biosférické rezervace, Červená kniha Metodický obsah:Motivace, výklad látky, pracovní úkoly, práce s mapou

2 Ochrana přírody a krajiny Základním právním předpisem o ochraně přírody a krajiny u nás je zákon č. 114/1992 Sb. ze dne 19. února 1992 schválený národní radou. Tento základní dokument stanovuje obecné zásady, charakteristiku ochrany a vymezení pojmu (zvířata, rostliny, ekosystémy, biotopy…). Dále se zabývá zvláště chráněným územím (NP, CHKO, PR, NPR, PP, NPP). Závěrem se věnuje právním oblastem výkonu ochrany.

3 Ochrana přírody a krajiny Úkol č. 1: práce s pracovním listem. Správné odpovědi na otázky: 1.volně žijící živočichové, planě rostoucí rostliny, péče o ekologické systémy a krajinné celky, péče o vzhled a přístupnost krajiny 2.stát, fyzické osoby, právnické osoby 3.Péče o nerosty a horniny, paleontologické nálezy, geologické celky

4 Ochrana přírody a krajiny Úkol č. 2: z následující webové stránky vypiš názvy NP a CHKO v ČR. Vypracování úkolu č. 2: Národní parky: Krkonošský NP, NP Šumava, NP České Švýcarsko, NP Podyjí CHKO: Beskydy, Bílé Karpaty, Blaník, Blanský les, Broumovsko, Jeseníky, České středohoří, Český kras, Český les, Český ráj, Jizerské hory, Kokořínsko, Křivoklátsko, Labské pískovce, Litovelské Pomoraví, Lužické hory, Moravský kras, Orlické hory, Pálava, Poodří, Slavkovský les, Šumava, Třeboňsko, Žďárské vrchy, Železné hory

5 Ochrana přírody a krajiny Geoparky: „Geopark je území, které zahrnuje konkrétní geologické dědictví a má strategii udržitelného územního rozvoje. Geologické lokality musí být z odborného hlediska dostatečně kvalitní a vzácné. Geopark se zaměřuje na ochranu území, prezentaci jeho hodnot, vzdělávání a šetrné využívání území cestovním ruchem. Geoparkem mohou být všechna přírodně cenná a zajímavá území (místního, regionálního významu), a to hlavně z hlediska geologie, například skalní města, krasová území, archeologická, paleontologická naleziště, vulkanické jevy, staré doly, hutě, atd.“ [1] V současnosti má ČR 4 geoparky, dalších 6 kandiduje!

6 Obr. č. 1: Geopark Český kras [1]

7 Biosférická rezervace Je velkoplošné území vyhlášené v rámci mezinárodního programu UNESCO Člověk a biosféra. Světová síť biosférických rezervací je rozprostřena tak, aby zahrnovala všechny základní biomy Země. V současnosti plní tyto 3 základní funkce: a) ochrana kulturní a přírodní rozmanitosti b) podpora a zajištění udržitelného rozvoje místních obyvatel c) podpora vědy, výzkumu a výchovy. [2] Ochrana přírody a krajiny

8 Česká republika má 6 boisférických rezervací – Křivoklátsko, Šumava, Krkonoše, Dolní Morava, Bílé Karpaty, Třeboňsko. Obr. č. 2: Počet biosférických rezervací na stát [2]

9 Ochrana přírody a krajiny Červená kniha vznikla na základě tzv. Červeného seznamu IUCN, který vydává Mezinárodní unie pro ochranu přírody a přírodních zdrojů. V červnu roku 2012 bylo na seznamu zapsáno 63 837 druhů a z nich je 19 817 druhů ohroženo vyhynutím. Stupně ohrožení v ČR vyhynulý (A1), nezvěstný (A2), nejasný (A3), kriticky ohrožený (C1), silně ohrožený (C2), ohrožený (C3) a vyžadující další pozornost (C4). V České republice jsou kriticky ohroženými druhy např.: Medvěd hnědý, jeřáb popelavý, orel skalní, čolci, netopýr velký, vlk obecný, ledňáček říční, želva bahenní …

10 Použité zdroje Webové stránky: [1] Geoparky. In: Ministerstvo žinostního prostředí [online]. 2008 - 2012 [cit. 2013-05- 02]. Dostupné z: http://www.mzp.cz/cz/geoparkyhttp://www.mzp.cz/cz/geoparky [2] Biosférická rezervace. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2013-05-02]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Biosf%C3%A9rick%C3%A1_rezervace http://cs.wikipedia.org/wiki/Biosf%C3%A9rick%C3%A1_rezervace Obrázky: [1] Ilustrační foto. In: Berounský deník [online]. 2011 [cit. 2013-05-02]. Dostupné z: http://berounsky.denik.cz/zpravy_region/rada-narodnich-geoparku-rokovala-v- srbsku20110125.html http://berounsky.denik.cz/zpravy_region/rada-narodnich-geoparku-rokovala-v- srbsku20110125.html [2] KARATAY, Mehmet. Biosphere Reserves. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2010 [cit. 2013-05-02]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Biosphere_Reserves.svg

11 Dílo smí být dále šířeno pod licencí CC BY-SA. Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu. Všechna neocitovaná autorská díla jsou dílem autora. Autorská práva


Stáhnout ppt "Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové Autor:Vojtěch Kawan Název materiálu: VY_32_INOVACE_2_EKOLOGIE_17."

Podobné prezentace


Reklamy Google