Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zákon o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb. a zákon č. 115/2000 Sb. Ekologie a životní prostředí 2011 Barbora Kněžínková.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zákon o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb. a zákon č. 115/2000 Sb. Ekologie a životní prostředí 2011 Barbora Kněžínková."— Transkript prezentace:

1 Zákon o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb. a zákon č. 115/2000 Sb. Ekologie a životní prostředí 2011 Barbora Kněžínková

2 ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ  účel zákona (rovnováha v krajině, Natura 2000)  ochrana přírody a krajiny  vymezení pojmů

3 ČÁST DRUHÁ OBECNÁ OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY  ÚSES, tzv. „závazná stanoviska orgánu ochrany přírody“ (VKP, lesy)  Obecná ochrana rostlin a živočichů (záchranné stanice), ochrana volně žijících ptáků (+ odchylný postup)  Registrace VKP, ochrana dřevin  Ochrana jeskyní a paleontologických nálezů  Ochrana krajinného rázu a přírodní park, přechodně chráněné plochy

4 ČÁST TŘETÍ ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ  Národní parky – co je zakázáno, členění území, návštěvní řád, rada NP, právo myslivosti a rybářství, hospodaření v lesích NP, poplatky  Chráněné krajinné oblasti – co je zakázáno, členění  Národní přírodní rezervace, přírodní rezervace  Národní přírodní památka, přírodní památka – orgány ochrany přírody stanoví bližší ochranné podmínky  Ochranná pásma zvláště chráněných území, plány péče (nezávazné), smluvní ochrana (věcné břemeno), postup při vyhlašování, evidence a označování  Výjimky ze zákazů – usnesení vlády  Závazné stanovisko k některým činnostem ve zvl. chrán. územích  Zrušení zvl. chrán. území

5 ČÁST ČTVRTÁ NATURA 2000  Evropsky významné lokality, ptačí oblasti  Sledování stavu (zprávy MŽP)  Podmínky pro vydávání povolení, souhlasů, stanovisek nebo výjimek ze zákazů  Hodnocení důsledků koncepcí a záměrů (držitel zvláštní autorizace)

6 ČÁST PÁTÁ PAMÁTNÉ STROMY, ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÉ DRUHY ROSTLIN, ŽIVOČICHŮ A NEROSTŮ  Památné stromy a jejich ochranná pásma  Zvláště chráněné rostliny a živočichové (kriticky ohrožené, silně ohrožené, ohrožené), základní podmínky ochrany  Zvláštní ochrana nerostů  Záchranné programy zvláště chráněných druhů  Vývoz  Prokázání původu

7 ČÁST ŠESTÁ  Náhrada za ztížení zemědělského nebo lesního hospodaření  Zajištění pozemků k tvorbě ÚSES  Vyvlastnění a obligatorní převod příslušnosti hospodařit s majetkem  Vstup na pozemky  Přístup do krajiny  Omezení vstupu z důvodu ochrany přírody  Povinnosti investorů – biologické hodnocení, finanční příspěvek  Právo na informace v ochraně přírody a krajiny

8 ČÁST SEDMÁ ORGÁNY A STÁTNÍ SPRÁVA V OCHRANĚ PŘÍRODY  Obecní úřady  Pověřené obecní úřady  Obecní úřady obcí s rozšířenou působností  Krajské úřady  Správy NP a CHKO  Česká inspekce životního prostředí  MŽP  Újezdní úřady, Ministerstvo obrany  Stráž přírody výčet pravomocí jednotlivých orgánů ochrany přírody

9 ČÁST OSMÁ ODPOVĚDNOST NA ÚSEKU OCHRANY PŘÍRODY  Odstranění následků neoprávněných zásahů  Přestupky (pokuty do 10 000, 20 000, 100 000 Kč  Pokuty právnickým osobám a fyzickým osobám při výkonu podnikatelské činnosti (do 1 000 000 Kč, do 2 000 000 Kč)  Odebírání nedovoleně držených jedinců zvláště chráněných druhů

10 ČÁST DEVÁTÁ USTANOVENÍ SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ  např. ochrana přírody při obraně státu

11 Zákon č. 115/2000 Sb. O poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy Vybraní živočichové:  Bobr evropský  Vydra říční  Kormorán velký  Los evropský  Medvěd hnědý  Rys ostrovid  vlk Nahrazuje se škoda způsobená vybraným živočichem na:  Životě nebo zdraví fyzické osoby  Vymezených domestikovaných zvířatech  Psech sloužících k hlídaní vybraných domestikovaných zvířat  Rybách  Včelstvech a včelařském zařízení  Nesklizených polních plodinách  Trvalých porostech  Uzavřených objektech, nebo  Movitých věcech v uzavřených objektech Podmínky nároku na náhradu škody, rozsah náhrady škody a uplatnění nároku na náhradu škody


Stáhnout ppt "Zákon o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb. a zákon č. 115/2000 Sb. Ekologie a životní prostředí 2011 Barbora Kněžínková."

Podobné prezentace


Reklamy Google