Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Změna systému financování sociálních služeb v Jihomoravském kraji v roce 2016 v návaznosti na aplikaci pravidel veřejné podpory Ing. Jan Tuček

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Změna systému financování sociálních služeb v Jihomoravském kraji v roce 2016 v návaznosti na aplikaci pravidel veřejné podpory Ing. Jan Tuček"— Transkript prezentace:

1 Změna systému financování sociálních služeb v Jihomoravském kraji v roce 2016 v návaznosti na aplikaci pravidel veřejné podpory Ing. Jan Tuček (tucek.jan@kr-jihomoravsky.cz) oddělení ekonomiky a kontroly OSV KrÚ JMK 1

2 Jak to bylo dosud dotační program z vlastních prostředků kraje (VLF) – žádosti v srpnu v písemné + el. podobě v srpnu dotační program MPSV/kraje (krytý dotací ze SR) -žádosti přes OK poskytovatele v říjnu 2

3 Harmonogram 2015 duben – tzv. „zamknutí krajské sítě“, nezbytný předpoklad pro VP – zajišťuje odd. sociálních služeb OSV KrÚ JMK červen – ZJMK schválí systém veřejné podpory (VP) říjen – vyhlášení dotačního řízení pro žadatele o VP, snaha o sjednocení obou dotačních řízení do jednoho 3

4 Harmonogram 2015 OK poskytovatel – také v roce 2015 nutno použít pro odeslání žádosti na rok 2016 § 101a, odst. 5 zák. 108/2006 Sb.: Ministerstvo zajišťuje na vlastní náklady počítačový program (software) pro podávání žádostí o dotace a poskytuje bezplatně tento program (...) za podanou žádost poskytovatele sociálních služeb o dotaci podle odstavců 1 a 2 se považuje pouze žádost, která je podána kraji prostřednictvím tohoto programu.) 4

5 OK poskytovatel 2015 některé nové náležitosti v souvislosti s novelou zák. 250/2000 Sb. aplikace projde úpravami-zvýšená pozornost (uživ. příručky apod.) žádost bude obsahovat el. podpis 5

6 Harmonogram 2015 po oznámení výše disponibilních zdrojů pro rok 2016 bude provedena redukce optimální VP (obdoba optimálního návrhu vs. reálného návrhu) po schválení státního rozpočtu 2016 pověření pro služby programu B - MPSV 6

7 Harmonogram 2015 shrnutí: -stejný software i technický postup -stejné či obdobné termíny -jiný způsob výpočtu VP na úrovni krajského úřadu 7

8 Dotační portál JMK http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/ sekce Sociální a rodinná politika 8


Stáhnout ppt "Změna systému financování sociálních služeb v Jihomoravském kraji v roce 2016 v návaznosti na aplikaci pravidel veřejné podpory Ing. Jan Tuček"

Podobné prezentace


Reklamy Google