Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

* 2 0 1 5 * 2 0 1 5 26.11. 2015 RO Č NÍ ZÚ Č TOVÁNÍ ZÁLOH A DA Ň OVÉHO ZVÝHODN Ě NÍ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "* 2 0 1 5 * 2 0 1 5 26.11. 2015 RO Č NÍ ZÚ Č TOVÁNÍ ZÁLOH A DA Ň OVÉHO ZVÝHODN Ě NÍ."— Transkript prezentace:

1 * 2 0 1 5 * 2 0 1 5 26.11. 2015 RO Č NÍ ZÚ Č TOVÁNÍ ZÁLOH A DA Ň OVÉHO ZVÝHODN Ě NÍ

2 Poplatník žádá o provedení ročního zúčtování obvykle vyplněním str. III. a IV. tiskopisu Prohlášení poplatníka, včetně doložení všech dokladů k uplatnění slev, odpočtů a daňového zvýhodnění Termín pro uplatnění žádosti: Do 15. února 2016

3 Výhody ročního zúčtování pro zaměstnance  Zaměstnavatel odpovídá za správnost výpočtu a výše vráceného přeplatku na dani.  Jde o právo zaměstnance na jeho provedení, nikoliv povinnost.  Případný nedoplatek z ročního zúčtování se od zaměstnance nevybírá (i když jde spíše jen o teoretický výsledek jeho provedení).  Jiné zdanitelné příjmy (do ročního limitu 6 000 Kč) se nezdaňují.  Zaměstnanec uplatňující daňové zvýhodnění na vyživované děti, který nedosáhne na předepsaný limit příjmů (šestinásobek minimální mzdy) za uplynulý rok, neztrácí na dříve vyplacené bonusy nárok. Ovšem v případě podání DaP by se z těchto bonusů stal daňový přeplatek. Výhody ročního zúčtování daně pro zaměstnance

4 Zaměstnanci, který je povinen podat daňové přiznání, tj. poplatníkovi, který: Nepodepsal (ani dodatečně) Prohlášení u některého ze zaměstnavatelů. Měl mimo příjmů ze ZČ i jiné zdanitelné příjmy (§ 7 až § 10) v úhrnu vyšší, než 6000 Kč. Nedodržel podmínky soukromého životního pojištění nebo penzijního připojištění, penzijního pojištění nebo doplňkového penzijního spoření a jeho virtuální zdanitelný příjem překročil hranici 6000 Kč. Obdržel dodatečně příjmy ze ZČ za uplynulá léta (§ 5/4 ZDP) v „režimu“ zálohové daně. Je „nerezident EU nebo EHP “ s příjmy v ČR min. 90 % z celosvětových příjmů a hodlá uplatnit odpočty, slevy na dani nebo daňové zvýhodnění (musí podat DaP).

5 Zaměstnanci, který: Má povinnost podat daňové přiznání z důvodu zvýšení daně o solidární přirážku. Pobíral v uplynulém roce 2015 příjmy ze ZČ v „režimu“ zálohové daně od více plátců současně. O roční zúčtování nepožádal, přestože splnil podmínky pro jeho provedení. Nedodržel lhůtu podání žádosti o provedení RZ (do 15. 2. po skončení roku).

6 * Pouze z příjmů za uplynulý rok v „režimu“ zálohové daně vyplacených nebo obdržených do 31. ledna po skončení roku. * Poplatníkovi, který zaměstnavateli (všem postupným zaměstnavatelům) podepsal Prohlášení (do 30 dnů po nástupu, a každoročně do 15. 2., nebo dodatečně po skončení příslušného roku nejpozději do 15. 2.).

7 1. Nejsem povinen podat přiznání. 2. Nepobíral jsem mimo příjmy ze ZČ od jednoho nebo od více postupných plátců jiné zdanitelné příjmy v úhrnu vyšší, než 6000 Kč. 3. Pobíral jsem příjmy ze ZČ: a) Pouze od jednoho plátce. b) Od více postupných plátců, které uvádím a předkládám jejich Potvrzení o příjmu, sražených zálohách a daňovém zvýhodnění.

8 S příjmy od jednoho plátce „A“ se sraženými zálohami. A

9 S příjmy od více postupných plátců („A“ a „B“ a případných dalších) se sraženými zálohami. AB

10 S příjmy od více postupných plátců („A“ a „B“ i dalších) se sraženými zálohami (nepřihlíží se doplatkům od předchozího plátce v době ZČ u dalšího plátce). AB doplatek 31.12.31.1. doplatek MAX

11 S příjmy od více postupných plátců se sraženými zálohami (s doplatkem od předchozího plátce v době ZČ u dalšího plátce po 31. 1. v následujícím roce) (§ 38g odst. 2). A B doplatek v roce 2016 DaP 2016. 31. 1. 31. 12.

12 S příjmy od více současných plátců se sraženými zálohami. A B

13 Poplatníkovi 1, 2, 3 a 4, jestliže: Není povinen podat daňové přiznání. Nemá jiné zdanitelné příjmy podle § 7 až § 10 ZDP v úhrnu vyšší, než 6 000 Kč (jde o hrubé příjmy nesnížené o výdaje – ZDP § 38g odst. 2)

14 Příjmy z: příležitostných činností, příležitostného nájmu movitých věcí, ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství, které nejsou provozovány podnikatelem. Tyto příjmy jsou osvobozeny, pokud jejich úhrn u poplatníka za rok nepřekročí 30 000 Kč.

15 * Od daně jsou osvobozeny příjmy podle § 10 odst. 1 písm. a), pokud jejich úhrn u poplatníka nepřesáhne ve zdaňovacím období částku 30 000 Kč. * Příjem poplatníka z chovu včel se stanoví jako počet včelstev násobený částkou 500 Kč, tj. do počtu 60 včelstev je příjem osvobozen.

16 * Při ročním zúčtování podle § 38ch plátce daně u poplatníka nejdříve daň stanovenou podle § 16 odst. 1 sníží o slevu na dani podle § 35ba a vypočte částku slevy na dani podle § 35c a daňového bonusu. * Daň sníženou o slevu podle § 35ba pak sníží o slevu podle § 35c a takto vyčíslenou daň po slevách porovná s úhrnem sražených záloh. * Dále porovná daňový bonus s úhrnem již vyplacených měsíčních bonusů.

17 * Jestliže je úhrn měsíčních vyplacených bonusů vyšší, než roční bonus, sníží plátce o tento přeplatek vypočtený přeplatek na dani po slevě. * Jestliže je úhrn měsíčních vyplacených bonusů nižší, než roční bonus, zvýší plátce o nevyplacenou částku na bonusu vypočtenou částku přeplatku na dani po slevě, nebo sníží nevyplacenou částku na daňovém bonusu o vypočtenou částku nedoplatku na dani po slevě.

18 1. Zúčtování úhrnu měsíčních záloh (u všech poplatníků). 2. Zúčtování daňového zvýhodnění na vyživované děti (u poplatníků uplatňujících daňové zvýhodnění na děti).

19

20 Základ daně = superhrubá mzda +=

21 Nezdanitelné částky podle § 15 : - = Základ pro výpočet roční daně Bezúplatná plnění Úroky Penzijní Životní Příspěvky odborům Ověření výsledků vzdělání Základ daně snížený o roční odpočty

22 Lineární „rovná“ daň 15 % Základ daně snížený o roční odpočty (§ 15) zaokrouhlený na 100 Kč dolů Vypočtená celoroční daňová povinnost 15% (§ 16)

23 Slevy na dani (maximálně do výše daně – nelze do „mínusu“) : - = Vypočtená roční daňová povinnost Poplatník Manželka (manžel) ID (1.-3. st.) ZTP/P Studium „Školkovné“

24

25 Roční daňové zvýhodnění (RDZ) * Jednotlivé děti = příslušná částka Kč odpovídající hodnotě podle pořadí dítěte x počet měsíců, v nichž je dítě považována za vyživované. 1. dítě 1 117 Kč/měsíc. 2. dítě 1 317 Kč/měsíc. 3. dítě a každé další dítě 1 417 Kč/měsíc. U dětí se ZTP/P se daňové zvýhodnění zdvojnásobuje.

26 Sleva na dani podle § 35c : Roční daň po slevě podle § 35ba Sleva na dani podle § 35c Daň po slevě podle § 35ba a § 35c -=

27 Porovnání daně po slevách podle § 35ba a § 35c se skutečně sraženými zálohami : Úhrn skutečně sražených měsíčních záloh Daň po slevě podle § 35ba a § 35c - Nedoplatek na dani -= + Přeplatek na dani

28 Zúčtování měsíčních daňových bonusů s celoročním nárokem : Roční daňový bonus nárokový Úhrn skutečně vyplacených daňových bonusů - Přeplatek na bonusu -= + Doplatek na bonusu

29 * Výsledek ročního zúčtování 2015 Kompenzace přeplatků, nedoplatků a doplatků – (účinný výsledek, pokud celkový rozdíl je vyšší než 50 Kč) : ROZDÍL NA DANI PO SLEVĚ + PŘEPLATEK NA DANI nebo - NEDOPLATEK NA DANI ROZDÍL NA DAŇOVÉM BONUSU + DOPLATEK nebo - PŘEPLATEK CELKOVÝ VÝSLEDEK RZ (PŘEPLATEK NA DANI nebo DOPLATEK NA DAŇOVÉM BONUSU nebo OBOJÍ - = +

30 FOTO agentura „Praha pomáhá Asii“ Děkuji vám za pozornost, pozornost, věrnost i věrnost i aktivitu ! A přeji všem hodně zdraví hodně zdraví a radosti ze života ! Milan Lošťák Olomouc Olomouc


Stáhnout ppt "* 2 0 1 5 * 2 0 1 5 26.11. 2015 RO Č NÍ ZÚ Č TOVÁNÍ ZÁLOH A DA Ň OVÉHO ZVÝHODN Ě NÍ."

Podobné prezentace


Reklamy Google