Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

F RANCIE V 16. AŽ 18. STOLETÍ Mgr. Vladimír Velešík.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "F RANCIE V 16. AŽ 18. STOLETÍ Mgr. Vladimír Velešík."— Transkript prezentace:

1 F RANCIE V 16. AŽ 18. STOLETÍ Mgr. Vladimír Velešík

2 Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy ANOTACE 1.Kód DUMu: VY_32_INOVACE_3.DE.11 2.Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0114 3.Vytvořeno: březen 2013 4.Ročník: Vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium (RVP-G) 5.Anotace: Vzdělávací oblastČlověk a společnost Vzdělávací oborDějepis Tematický okruhPočátky novověku Materiál slouží ke všeobecnému seznámení žáků s problematikou vývoje ve Francii v průběhu 16. až 18. století. Zabývá se vznikem a formováním tzv. panovnického absolutismu, sleduje domácí i zahraniční politiku Francie v tomto období. Ukazuje problémy, společenské i ekonomické, které vedly k vypuknutí francouzské revoluce. Pomůcky: interaktivní tabule, učebnice.

3 Francie v 16. až 18. století

4 Změna charakteru státu západní Evropy v 16. století  budování států spravovaných centrálními úřady a za pomoci byrokratického aparátu – v čele stojí sám panovník  panovnický absolutismus

5 Francie v 16. až 18. století Francie rod Valois 1328 – 1498 základy budování absolutní monarchie položeny již v druhé polovině 15. století (po „100 leté“ válce) Ludvík XI. (1461 – 1483) posílení úřednické správy  úřednická šlechta – byrokracie dvorská šlechta – vliv na politiku francouzská šlechta nemohla podnikat  státní služba nebo armáda,, plně osvobozena od daní upadal vliv generálních stavů posílení moci armády  zvláštní daň (taille) Připojena část burgundského vévodství (o zbytek spor s Habsburky)  mimo zůstala pouze Bretaň

6 Francie v 16. až 18. století Kapetovci – Valois – Orleánští (1498 – 1589) Ludvík XII. (1498 – 1589) započaly vleklé války o Itálii (Neapolsko, Milánsko) se Španělskem  Ludvík pocházel po přeslici z rodu Visconti připojil trvale Bretaň  manželka Anna Bretaňská

7 Ludvík XII. a Anna Bretaňská

8 Francie v 16. až 18. století František I. (1515 – 1547) kníže renesance  pozval do Francie Leonarda da Vinciho, milovník umění toužil stát se Alexandrem Velikým střetnutí s Habsburky o Itálii x Karel V.  celkově 4 války (roku 1527 Karel vyplenil Řím – konec renesance)  Francie vyčerpána, přestala hrát roli hlavního odpůrce Habsburků počínající reformace  luteránství – problém jazyka, začíná pronikání kalvinismu otázka církve  uzavřel konkordát s papežem (boloňský)  král si podřídil církev posílení absolutismu

9 Francie v 16. až 18. století Jindřich II. (1547 – 1559) manželka Kateřina Medicejská pronásledoval kalvinisty uzavřel mír v Chateau Cambrésis  vítězství Španělska zemřel při turnaji  na počet svatby Filipa II. a Alžběty (jeho dcera)  poslední turnaj v dějinách

10 Francie v 16. až 18. století Katolická strana – rod Guisů Hugenotská strana – princ Condé, rod Bourbonů 1562 – 1598 hugenotské války (začátek ve Vassy – upálení hugenotů); válka probíhala s přestávkami  r. 1570 uzavřen mír St. Germainský – náboženská svoboda, výjimka Paříž, hugenoti 4 pevnosti (La Rochelle), doplnit sňatkem mezi Jindřichem Navarrským a Markétou za Valois (dcera Kateřiny Medicejské) Bartolomějská noc na 25. srpna 1572 – jen v Paříži povražděno na 3000 hugenotů, v celé zemi asi 28 000  Jindřich se zachránil přestupem na katolickou víru http://www.youtube.com/watch?v=YoTvuFmG_V8

11 Francie v 16. až 18. století

12 Jindřich III. (1574 – 1589) založena svatá liga – k ochraně zájmů katolíků 1587 – 1588  válka tří Jindřichů  (Jindřich Guis, Jindřich III., Jindřich Navarrský)  Jindřich III. zavražděn – vymřel královský rod Orleánských Bourboni 1589 – 1792 (1830)

13 Francie v 16. až 18. století Jindřich IV. Navarrský (1589 – 1610) manželky Markéta z Valois (královna Margot), Marie Medicejská  měl celkově 14 dětí (téměř polovinu s milenkami) roku 1598 vydal nantský edikt  svoboda náboženského vyznání, povolení hugenotských bohoslužeb (tam, kde již byly) snaha povznést hospodářství Francie  podpora zemědělství („Každý sedlák ve Francii musí mít v neděli slepici.“); podpora obchodu a řemesel – rozvoj hedvábnictví, parfumerie; rozvoj dopravy – stavba silnic a vodních kanálů (kanál mezi Loirou a Seinou); provedl soudní, finanční a správní reformy podporoval koloniální expanzi  Kanada ministr de Sully zavražděn fanatickým katolíkem Françoisem Ravaillacem po jeho smrti  vládla Marie Medicejská – vláda tzv. zbožné strany (katolické)  naposledy svolány generální stavy

14 Francie v 16. až 18. století Ludvík XIII. (1610 – 1643) manželka Anna Rakouská – dcera Filipa III. roku 1617 poslal matku do vyhnanství – zámek Blois snaha změnit politický kurz – hledání nových rádců  roku 1624 převzal řízení státu kardinál Richellieu – funkce prvního ministra, snaha upevnit královskou moc uvnitř, nebezpečí hugenotů (snaha o jejich izolaci) – obléhání La Rochelle) vstup Francie do třicetileté války  velmocenská politika proti Habsburkům – menší zisky územní, větší politické

15 Francie v 16. až 18. století

16 Ludvík XIV. (1643 – 1715) v době nástupu na trůn pětiletý vládla za něho jeho matka – regentka Anna Rakouská a kardinál Mazarin král Slunce „Stát jsem já.“ „Odcházím, ale Francie zůstává na věky.“ manželka Marie Tereza (z rodu španělských Habsburků) – milenky – paní de Montespan (měl s ní sedm dětí), paní de Maintenon (možná i tajná manželka)

17 Francie v 16. až 18. století rozkvět absolutismu, kultury, Francie na vrcholu moci centralizace  naprostá koncentrace nekontrolované moci v rukou panovníka  jmenoval ministry – Jean Colbert merkantilismus  politika aktivní bilance finance – přímé daně, nepřímé – solná daň, z nápojů – vybírali zvláštní úředníci – intendanti  zákaz naprostého ožebračení hospodářská reforma – počátky manufaktur (textil, parfémy, sklo, porcelán)  zvýšení příjmů – ale neproduktivní využití (na konci vlády dluhy, finance v katastrofální situaci – státní dluh dosáhl 50 násobek ročních příjmů) nadřazenost panovníka nad všemi smrtelníky – požadavek naprosté poslušnosti, mimořádná zodpovědnost panovníka na dvoře – intriky, vraždy, travičství (obětí i Ludvíkův syn)

18 Francie v 16. až 18. století postup proti hugenotům  edikt ve Fontaineblau (1685) – zrušen edikt nantský  50 000 rodin hugenotů se vystěhovalo v zahraniční politice  idea velmocenského postavení Francie vedl řadu válek: -proti španělskému Nizozemí -proti severnímu Nizozemí -v severní Itálii -válka o dědictví španělské – Filip Bourbonský (vnuk) -s Říší rozkvět kultury („zlatý věk Francie“) – podpora vědy, móda, francouzština světovým jazykem výstavba Versailles

19 Francie v 16. až 18. století

20 Ludvík XV. (1715 – 1774) pravnuk Ludvíka XIV. – v době nástupu pět let manželka Marie Leszczynská – dcera polského krále zpočátku vládl regent Filip Orleánský – ústupky šlechtě, snížil státní dluh charakteristika vlády Ludvíka XV. – intriky, zápolení různých klik královské favoritky – madame de Pompadour, madame du Barry válka o rakouské dědictví sedmileté válka  ztráta Louisiany; roku 1763 postoupila Francie V. Británii Kanadu, ztráta některých území v Africe, v Indii zisk Korsiky v oblasti financí – zvětšující se ztráty, snaha zdanit privilegované vrstvy

21 Madame de Pompadour, madame du Barry

22 Francie v 16. až 18. století Ludvík XVI. (1774 – 1792) vnuk Ludvíka XV., manželka Marie Antoinetta (lehkomyslná, rozhazovačná, panovačná – obrovská nenávist vůči ní) naprostý rozvrat v hospodářské oblasti – pokus řešit  fyziokraté velké množství peněz stála tzv. americká válka x V. Británii  1783 Versailleský mír pronikaly myšlenky přirozených práv – vliv americké války za svobodu 1789 svolány generální stavy

23 Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy Materiál je určen pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízeních. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu. Zdroje a použitá literatura 1.MYRABELLA. Soubor:Basilique Saint-Denis Louis XII Anne de Bretagne tombeau.jpg [online]. [cit. 23.5.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Basilique_Saint- Denis_Louis_XII_Anne_de_Bretagne_tombeau.jpg (obrázek č. 1 – Náhrobek Ludvíka XII. A Anny Bretaňské) 2.BEZ AUTORA. Soubor:La Rochelle Vieux-Port.JPG [online]. [cit. 23.5.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:La_Rochelle_Vieux-Port.JPG (obrázek č. 2 – La Rochelle) 3.RIGAUD, Hyacinthe. Soubor:Louis XIV of France.jpg [online]. [cit. 23.5.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Louis_XIV_of_France.jpg (obrázek č- 3 – Ludvík XIV.) 4.HARRY. Soubor:Chateau-de-versailles-cour.jpg [online]. [cit. 23.5.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Chateau-de-versailles-cour.jp (obrázek č. 4 – Versailles) 5.BOUCHER, François. Soubor:François Boucher 019 (Madame de Pompadour).jpg [online]. [cit. 23.5.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Fran%C3%A7ois_Boucher_019_(Madame_de_Pompadour).jp g (obrázek č. 5 – Madame de Pompadour) 6.VIGÉE-LEBRUN, Élisabeth. Soubor:Madame Dubarry1.jpg [online]. [cit. 23.5.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Madame_Dubarry1.jpg (obrázek č. 6 – Madame du Barry) 7.ŠTĚPÁNKOVÁ, Alena a Pavel SLEPIČKA. Odmaturuj! z dějepisu. Vyd. 1. Brno: Didaktis, c2006, 256 s. ISBN 80-735-8069-1.


Stáhnout ppt "F RANCIE V 16. AŽ 18. STOLETÍ Mgr. Vladimír Velešík."

Podobné prezentace


Reklamy Google