Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projekt „Rozvoj místního partnerství a trhu práce“. CZ.1.04/5.1.01/77.00132 realizováno O.S. „Rozkvět zahrady jižních Čech – místní akční skupina“ a partnery.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projekt „Rozvoj místního partnerství a trhu práce“. CZ.1.04/5.1.01/77.00132 realizováno O.S. „Rozkvět zahrady jižních Čech – místní akční skupina“ a partnery."— Transkript prezentace:

1 Projekt „Rozvoj místního partnerství a trhu práce“. CZ.1.04/5.1.01/77.00132 realizováno O.S. „Rozkvět zahrady jižních Čech – místní akční skupina“ a partnery v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost www.masrozkvet.cz

2 Čeho chceme docílit? Realizace projektu přispěje ke zlepšování kvality života v rámci regionu a zlepšení úrovně komunikace, a to ve vazbě na místní a regionální trh práce. Současně projekt podpoří osvětou a informační kampaní vytváření podmínek pro skloubení rodinného a pracovního života obyvatel regionu a odbourávání stereotypů, především díky příkladům dobré praxe ze zahraničí, ale také vzájemnou komunikací.

3 Partneři spolupráce MAS Rozkvět zahrady jižních Čech LAG Deggendorf (DE) LAG Chance in nature MAS Blanský les – Netolicko, o.p.s. Mikroregion Chelčicko-Lhenický Svazek obcí Blata Chelčický domov sv. Linharta, o.p.s.

4 Regionální působnost projektu (mapa Jihočeského kraje) region spolupráce širší zóna spolupráce LAG Deggendorf

5 ZÁJMOVÉ OKRUHY - TÉMATA spolupráce měnící se požadavky trhu práce a možnosti adaptace jednotlivců na trhu práce (především 50+, dlouhodobě nezaměstnané ženy a další) – vzdělávání, přímá podpora změny profese, zavádění flexibilních forem práce (sdílené úvazky) apod. možnosti změn ve firmách – ? lze změnit nepružné metody práce a stereotypy využívané v rámci personálního řízení organizací (pracovní doba, organizace práce, místo výkonu práce atd.), skutečné bariery vs. stereotypy flexibilní formy zaměstnání (sdílené úvazky, částečné úvazky, zkrácený pracovní týden, práce z domova a po internetu a podobně) prorodinné nástroje (firemní školky, centra pro děti, služby péče o děti formou „buněk“ apod.) na podporu slaďování rodinného a pracovního života

6 ZÁJMOVÉ OKRUHY - TÉMATA spolupráce podpora technického vzdělávání na úrovni základního i středního školství, motivace a podněty k další profesní orientaci mladých lidí reflexe změn ve struktuře obyvatelstva (stárnutí populace, nižší porodnost, národností menšiny a další) zkušenosti bavorských partnerů s řešením problémů CS (dlouhodobě nezaměstnané osoby (muži i ženy), ženy s nízkým vzděláním nebo bez praxe, osoby pečující, 50+, rodiče v obtížné životní situaci, a další) - podpora jednotlivkyň/ců motivací k vyššímu zájmu o vstup/návrat na trh práce (skupinové poradenství a Job Cluby, individuální a kariérní poradenství), vzdělávání s cílem získat kompetence nutné k úspěšnému získání/udržení zaměstnání, … a motivací zaměstnavatelů k zavádění prorodinných politik

7 Klíčová témata projektu MÍSTNÍ PARTNERSTVÍ MOTIVACE JEDNOTLIVCŮ NA TRHU PRÁCE MOTIVACE ZAMĚSTNAVATELŮ

8 MÍSTNÍ PARTNERSTVÍ navázání širších kontaktů mezi organizacemi v jižních Čechách, a také s organizacemi v bavorském regionu LAG Deggendorf vzdělání místních aktérů v tématech důležitých pro rozvoj místního partnerství seznámení se s dobrými příklady z praxe LAG Deggendorf v oblasti rozvoje lidských zdrojů, trhu práce a místního a regionálního managementu

9 MÍSTNÍ PARTNERSTVÍ Bude realizováno:  vytvoření specializovaného kurzu pro lídry mezisektorové spolupráce  opakovanými návštěvami skupin z jižních Čech a exkurzí v místních organizacích v regionu LAG Deggendorf  účastí bavorských expertů i lidí z praxe na seminářích a konferencích v jižních Čechách

10 PODPORA A MOTIVACE JEDNOTLIVCŮ NA TRHU PRÁCE Realizováno (pouze v ČR) prostřednictvím:  odborného a osobního vzdělávání jednotlivců  skupinové poradenství v otázkách zaměstnanosti  kurz péče o malé skupiny dětí („Tagesmutter“)  www portálu pracovních příležitostí, …job- burza, car-pool, nabídky škol, vzdělávání  motivačních videospotů

11

12

13 PODPORA A MOTIVACE JEDNOTLIVCŮ NA TRHU PRÁCE Dále:  exkurze pracovníků v sociálních službách v organizacích v Bavorsku - osobní seznámení se s praxí udržení osob s postižením na trhu práce a systémem péče o tyto osoby

14

15 MOTIVACE ZAMĚSTNAVATELŮ Realizováno (pouze v ČR) prostřednictvím:  regionálními semináři pro zaměstnavatele na téma uplatňování principu rovných příležitostí, flexibilních forem práce a prorodinných politik  vytvoření funkční databáze místních nabídek zaměstnání a praxí ve firmách prostřednictvím webového portálu (inspirace CZ Bavorsko při tvorbě databází a „profilů firem“, účast na výstavách pro studenty…)

16 MOTIVACE ZAMĚSTNAVATELŮ Dále:  exkurze zaměstnavatelů v organizacích v Bavorsku, seznámení se s praxí ve firmách, vzájemná inspirace

17

18 www.portalprace-jiznicechy.cz MAS Rozkvět zahrady jižních Čech LAG Chance in nature MAS Blanský les - Netolicko

19 Projekt „Rozvoj místního partnerství a trhu práce“. CZ.1.04/5.1.01/77.00132 Děkuji za pozornost!


Stáhnout ppt "Projekt „Rozvoj místního partnerství a trhu práce“. CZ.1.04/5.1.01/77.00132 realizováno O.S. „Rozkvět zahrady jižních Čech – místní akční skupina“ a partnery."

Podobné prezentace


Reklamy Google