Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Diplomová práce Sluneční záření a atmosféra Autor: Tomáš Miléř Vedoucí: Doc. RNDr. Petr Sládek, CSc. Oponent: RNDr. Jan Hollan BRNO 2007Katedra fyziky,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Diplomová práce Sluneční záření a atmosféra Autor: Tomáš Miléř Vedoucí: Doc. RNDr. Petr Sládek, CSc. Oponent: RNDr. Jan Hollan BRNO 2007Katedra fyziky,"— Transkript prezentace:

1 1 Diplomová práce Sluneční záření a atmosféra Autor: Tomáš Miléř Vedoucí: Doc. RNDr. Petr Sládek, CSc. Oponent: RNDr. Jan Hollan BRNO 2007Katedra fyziky, PdF MU

2 2 Atmosféra je významnou součástí životního prostředí a zaslouží si naši pozornost nejen z pohledu meteorologického, ale i z fyzikálního.

3 3 1. Cíle 1.Podat komplexní přehled současných znalostí v oboru fyzikálního výzkumu vlivu zemské atmosféry na intenzitu slunečního záření. 2.Ověřit některé z metod určování Linkeho faktoru T L (vyjadřujícího stupeň zákalu atmosféry) z intenzity přímého slunečního záření. 3.Prozkoumat možnost aplikování již známých modelů bezoblačné oblohy na data získaná měřením slunečního záření fotovoltaickým článkem při různém sklonu a orientaci.

4 4 4.Navrhnout jednoduché experimenty pro zjištění stavu atmosféry na základě měření intenzity slunečního záření vhodné pro základní s střední školy. 1. Cíle

5 5 2. Členění diplomové práce Diplomová práce je členěna do úvodu, 3 kapitol, závěru a příloh (meteorologické podmínky měření, obrazová příloha aj.). První kapitola (12 stran) představuje charakteristiky slunečního záření a určení polohy Slunce na obloze. Druhá kapitola (19 stran) pojednává o základních charakteristikách atmosféry a o Linkeho koeficientu. Třetí kapitola (16 stran) popisuje měření a některé úlohy, které je možno využít ve školních podmínkách.

6 6 3. Linkeho koeficient Hodnoty Linkeho koeficientu jsou obvykle: T L = 2,0 pro polohy nad 2 000 m n. m., T L = 2,5 pro místa 2 000 m n. m., T L = 3,0 pro venkov bez průmyslových exhalaci, T L = 4,0 pro města s průmyslovými exhalacemi, T L = 5 − 6 v průmyslových městech. I 0 je intenzita slunečního záření nad atmosférou, I Pn – intenzita záření na plochu kolmou ke slunečním paprskům při daném znečištění ovzduší, I č - intenzita záření na plochu kolmou ke slunečním paprskům při dokonale čistém ovzduší. kde Linkeho koeficient definujeme vztahem:

7 7 Průměrné hodnoty T L v září 2002

8 8 LEDEN ČERVENEC Průměrné hodnoty T L ve střední Evropě

9 9 4. Určení T L pomocí FV panelu (sklon 45˚)

10 10 Při vlastním měření natáčíme pomocí stínoměru panel kolmo ke slunečním paprskům, a měříme napětí naprázdno U oc a proud nakrátko I sc. Výkon fotovoltaického panelu vypočítáme pomocí vztahu: P = U oc · I sc · FF kde FF je koeficient plnění (fill factor), pro monokrystalický křemík má obvykle hodnotu FF = 0,75. Intenzita přímého slunečního záření na plochu kolmou ke směru paprsků je pak: kde η je účinnost fotovoltaického panelu (obvykle asi 0,125, resp. 12,5 %) a S je jeho plocha (včetně rámu) v m 2.

11 11

12 12 ● Digitálním luxmetrem byla měřena intenzita osvětlení jak přímo, tak přes barevné fotografické filtry. ● Ukázalo se jako dostačující použití běžných fotografických filtrů – červeného a modrého. ● K zjištění kolmosti čidla k slunečním paprskům byl použit jednoduchý „stínoměr“. 4. Měření změn spektrálního složení přímého slunečního záření během dne

13 13 Pro znázornění změn spektra je výhodou zavést relativní poměr K B−R rozdílu intenzity osvětlení při použití modrého filtru E B a při použití červeného filtru E R.

14 14

15 15

16 16 5. Měření soumraku Fovoltaický panel s plochou 0,1 m 2 umožnuje měření slunečního záření o mnohem menší intenzitě než luxmetr.

17 17 6. Pozorování zemského stínu

18 18 5. Závěr 1.Diplomová představuje jednoduchá měření týkající se kvality ovzduší a vlivu úhlové výšky Slunce na barevné složení denního světla. 2.S použitím fotovoltaického článku je možné stanovit hodnotu Linkeho faktoru znečištění ovzduší. 3.Byly ověřeny 4 modely bezoblačné oblohy. Pro zpracování dat z pyrheliometrických měření se z těchto modelů jeví jako nejlepší metoda Ineichena a Pereze, pro měření FV panelem je vhodnější metoda Heindela-Kocha. 4.Měření relativního poměru intenzity osvětlení při použití modrého a při použití červeného filtru ukazuje, že se v průběhu dne mění barevné rozložení spektra slunečního světla tak, že se k večeru podíl červené složky zvyšuje.

19 19 5. Závěr 5.Fotovoltacké panely lze využít i k monitorování světelného znečištění. 6.Pozorování zemského stínu při západu Slunce je vhodnou aktivitou pro školu v přírodě, a může nám podat informaci o aktuální čistotě ovzduší.


Stáhnout ppt "1 Diplomová práce Sluneční záření a atmosféra Autor: Tomáš Miléř Vedoucí: Doc. RNDr. Petr Sládek, CSc. Oponent: RNDr. Jan Hollan BRNO 2007Katedra fyziky,"

Podobné prezentace


Reklamy Google