Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

12. listopadu 2008Ing. Petra Zlámalová I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Oblast podpory 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji Výzva.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "12. listopadu 2008Ing. Petra Zlámalová I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Oblast podpory 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji Výzva."— Transkript prezentace:

1 12. listopadu 2008Ing. Petra Zlámalová I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Oblast podpory 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji Výzva k předkládání žádostí Individuálních projektů ostatních z OP VK, Prioritní osy 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

2 12. listopadu 2008Ing. Petra Zlámalová I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í MŠMT Sekce IV – řízení operačních programů EU  odbor řízení OP VK  odbor CERA – implementace projektů strukturálních fondů Skupina 3 – gesce za věcný obsah oblasti podpory 2.3 2

3 12. listopadu 2008Ing. Petra Zlámalová I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Termíny výzvy pro OP 2.3  Datum vyhlášení výzvy 13. října 2008  Datum ukončení výzvy 12. prosince 2008 ve 13.00 hod.  Doba trvání projektu: max. 36 měsíců od data účinnosti Rozhodnutí o poskytnutí dotace nebo od počátku realizace projektu uvedeného v Rozhodnutí (doba ukončení nejpozději do 30. června 2015) 3

4 12. listopadu 2008Ing. Petra Zlámalová I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Alokovaná finanční částka:  1,1 mld. Kč Finanční podpora na 1 projekt:  Min. 1 000 000 Kč  Max. 20 000 000 Kč Míra podpory: 100 % celkových způsobilých výdajů (85 % z ESF, 15 % ze státního rozpočtu ČR) Financování 4

5 12. listopadu 2008Ing. Petra Zlámalová I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Udržitelnost projektů Povinnost:  aktivity a výstupy podpořené v rámci projektu budou udržovány 5 let po ukončení jeho financování  roční monitorovací zprávy o udržitelnosti projektu 5

6 12. listopadu 2008Ing. Petra Zlámalová I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í  Území České republiky mimo NUTS II hl. město Praha Území dopadu 6

7 12. listopadu 2008Ing. Petra Zlámalová I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í  Sídlo žadatele může být na celém území ČR včetně NUTS II hl. m. Prahy Místo realizace 7

8 12. listopadu 2008Ing. Petra Zlámalová I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í  1. fáze – formální hodnocení (odstranitelné nedostatky – do 10 pracovních dní)  2. fáze – hodnocení přijatelnosti (gestor, neodstranitelné – vyřazení projektu)  3. fáze – věcné hodnocení (2 individuální hodnotitelé, v případě rozporu 3. hodnotitel)  4. fáze – Výběrová komise (doporučení projektu k financování, Zásobník projektů)  Konečné schválení – ministr školství, mládeže a tělovýchovy Způsob výběru projektů 8

9 12. listopadu 2008Ing. Petra Zlámalová I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í  osobní doručení POZOR!!! nová adresa Odbor CERA Budova Corso II Křižíkova 34/148 Praha 8 – Karlín (metro B – „Křižíkova“)  poštou (rozhoduje datum doručení zásilky, nikoliv datum odeslání) Odevzdávání žádostí 9

10 12. listopadu 2008Ing. Petra Zlámalová I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Doporučená literatura  Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK (platná od 3. září 2008) http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/pro-zadatele  Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost  Prováděcí dokument k OP VK http://www.msmt.cz/eu/zakladni-dokumenty-a-zpracovatele  Příručka pro příjemce http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/pro-prijemce Registrace pro zasílání informací k ESF: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/zasilani-informaci-registrace 10

11 12. listopadu 2008Ing. Petra Zlámalová I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Děkuji za pozornost Děkuji za pozornost petra.zlamalova@msmt.cz cera@msmt.cz help_opvk@msmt.cz seminare.opvk@msmt.cz petra.zlamalova@msmt.cz cera@msmt.cz help_opvk@msmt.cz seminare.opvk@msmt.cz


Stáhnout ppt "12. listopadu 2008Ing. Petra Zlámalová I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Oblast podpory 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji Výzva."

Podobné prezentace


Reklamy Google