Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vztah k sobě samému Asertivní minimum aneb protistresový program.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vztah k sobě samému Asertivní minimum aneb protistresový program."— Transkript prezentace:

1 Vztah k sobě samému Asertivní minimum aneb protistresový program

2 Co je člověk? Kdo je člověk? Sami sebe prožíváme a chápeme ve společenství ostatních lidí Podléháme socializaci Osoba je nositelem subjektivity Osobnost je dynamickým souhrnem a jednotou psychických vlastností a procesů, díky nimž je člověk celistvou, integrální a jedinečnou bytostí

3 Co je Já? Kdo jsem? C. G. Jung: „… jsme smířeni s vlastním životním příběhem?“ KALOKAGATHIA VĚDOMÍ KONTINUITY MEZI JÁ V MINULOSTI, DNES A V BUDOUCNU J. Jankovský: „Já je pro sebe neprůhledné, člověk nemůže „spatřit“ svou duši.“ /s.57/ Platón: duše je oknem do světa idejí, nehmotnou substancí… Aristotelés: duše je formou těla/člověka

4 Sebepoznání Sebepojetí je obraz vlastní identity Tři roviny sebepojetí: – ideální osobnost – ideální vlastní Já – skutečné Já Zapamatujte si tuto část, brzy jí využijeme.

5 Lidé nejsou andělé, a mají v sobě silně zakódovanou tendenci ke zlu. Již z pouhé empirie je zřejmé, že se lidé mnohem snadněji a rychleji kontaktují a spojí při konání zla než dobra. Souhlasíte s tvrzením Jiřího Jankovského? /s.60/

6 Problém sebedůvěry Asertivní chování bývá definováno jako umění vyjádřit upřímně své pocity a udržet si své hranice. Zároveň ale i respektování hranic druhých lidí. Umět uznat chybu, pokud ji skutečně uděláme, ale nebrat vinu na sebe, pokud něco naše chyba není.

7 Asertivní desatero: Mám právo posuzovat své vlastní chování, myšlenky a emoce a být si za ně a jejich důsledky sám zodpovědný Mám právo nenabízet žádné výmluvy, vysvětlení ani omluvy svého chování Mám právo posoudit, zda a nakolik jsem odpovědný za řešení problémů druhých lidí Mám právo změnit svůj názor Mám právo dělat chyby a být za ně odpovědný

8 Asertivní desatero: Mám právo říci: „Já nevím.“ Mám právo být nezávislý na dobré vůli ostatních Mám právo na nelogická rozhodnutí Mám právo říci: „Já ti nerozumím.“ Mám právo říci: „Je mi to jedno.“ Mám právo se rozhodnout, zda budu jednat asertivně nebo ne

9 Co není asertivní chování? Narcisismus Egoismus Sobectví Obhajoba vlastních zájmů na úkor zájmů ostatních Naplňování svých vlastních potřeb a přání bez ohledu na druhé

10 Asertivita je zlatá střední cesta Tak jsme si to pěkně vysvětlili a můžeme jít domů... Nebo ne? Ověříme si to?

11 Světlé sny o nás a o našich vztazích Zkuste se zamyslet nad svými hodnotami a životními cíli, představte si své sny a pak si to napište... 1) Světlý sen o sobě – můj sebeideál 2) Světlý sen o vztazích s druhými lidmi 3) Světlý sen o mých životních cílech a prioritách – kým chci být? Nyní se zamyslete nad „reálným cílem“ – vyjděte ze svých osobních vlastností, jak se znáte, co o sobě víte a co byste chtěli změnit.

12 Časová osa Nakreslete časovou osu.. Načrtněte na ní stovky let od počátku letopočtu po současnost Nyní si na ni umístěte „světlý sen o sobě“ – současnost Pak si na ni umístěte „své reálné JÁ“ Jak velký časový odstup od sebe vaše „ideální JÁ“ a „reálné JÁ“ MÁ?

13 Novověk by byl schůdným asertivním řešením Co dělat, když jsme své „ego“ ponechali ve „starověku“? Bojovat se svou „malou sebedůvěrou“!

14 Nejsme v tom sami! Jádrem malé sebedůvěry jsou negativní postoje k sobě samému. Kolikrát v životě jsme si řekli: - Jsem neschopný! - Jsem nepřitažlivá! - Jsem hloupý! - Nic nedokážu! - Nikdo o mne nebude stát! - Ostatní jsou lepší než já! - Nikdo mě nemá rád! ?????????????????????????????????????

15 Negativní sebepojetí člověka Tyto názory mají k objektivitě daleko, přesto jim věříme. Autosugesce Opakování – udržování malé sebedůvěry Spouštěcí situace – umění NE/řešit problémy Sebepojetí člověka se vytváří od raného dětství na základě zkušeností, se kterými se člověk setkává.

16 Několik příběhů z okolí... Tatínek profesor, maminka doktorka a o babičce ani nemluvě... Zanedbávané dítě: Lichotilo mi, že o mě stál, ale trápila jsem se, že jsem pro něj hloupá... Musím se stále snažit, jinak se ukáže, že jsem bezcenná „... a po sebevraždě musím žít dál!“

17 Zdá se vám to povědomé? Znáte podobné „černé ovce“? Jste jí sami?

18 „Stresory“: Trestání, odmítání nebo zneužívání Nadměrné rodičovské standardy, které dítě nemůže dosáhnout Konflikty rodičů mezi sebou „Nepatřit“ do rodiny „Nepatřit“ do kolektivu Vleklé problémy v blízkých vztazích Dlouhodobý pracovní stres – ponižování v práci Traumatické zážitky

19 Dovednosti lidí, které chrání před stresem Zamyslete se, zda znáte ve svém okolí někoho, kdo nepodléhá stresu, někoho, kdo vám samým i druhým od stresu odpomůže díky svým sociálním dovednostem. Kteří lidé to jsou? V jakých situacích se to projevilo? Jakým způsobem? Je možné, abyste se v některých situacích chovali podobně?

20 Vytvořte příběh mající fiktivní jméno protagonisty a název, který jej charakterizuje HLAVNÍ FORMUJÍCÍ ZKUŠENOST JÁDROVÉ SCHÉMA O SOBĚ Vyslechněte několik příkladů:

21 „Rodiče vnímala Lucie jako přísné bohy“ Nadměrná kritika rodičů, nedostatek láskyplných projevů Jsem bezcenná a zlá.

22 Jak se dá malá sebedůvěra překonat? Korekce negativní předpovědi: - Přeceňování pravděpodobnosti, že se něco špatného stane - Přeceňování negativních důsledků konfliktních situací - Podceňování vlastních schopností - Podceňování možné pomoci zvnějšku Řešení: Experimentování s novým chováním (vytváření experimentu a jeho popis, vedení experimentálního deníčku)

23 Proč nadměrná sebekritika škodí? Překonání nadměrné sebekritiky: - Vnímavost pro sebekritické myšlenky - Testování sebekritických myšlenek - Zvýšení sebepřijetí (úspěchy, optimismus, smích) - Úprava jádrových přesvědčení o sobě (technika padajícího šípu) - Alternativní přesvědčení (pozitivnější o sobě, druhých a světě :-) ) - Dopis původci vašich jádrových schémat - Dopis z druhého břehu (ten který chci dostat, ale nikdy jej nedostanu)

24 Záznam jádrového přesvědčení STARÉ JÁDROVÉ PŘESVĚDČENÍ: Jsem bezcenná a nehodná lásky druhých NOVÉ PŘESVĚDČENÍ: Mám svou hodnotu v tom, co dělám, co umím a co cítím!

25 Zkuste formulovat „jádrové přesvědčení“ o sobě Přepište jej do nové – pozitivnější podoby !!!

26 Asertivní minimum Pozitivní/ negativní zpětná vazba Pozitivní reakce (pochvala, láska, blízkost) Empatické naslouchání – vcítění Asertivní odmítnutí (ne „nemohu“, ale „nechci“) Umění požádat o pomoc Reakce na odmítnutí Technika otevřených dveří (souhlasím, ale...) Negativní dotazování (příklad...) Umění přijímat své chyby a vyjádřit to

27 Asertivní minimum „Žít svůj vlastní život!“ „Ze zkušenosti vím, že jeden z nejtragičtějších rysů lidské povahy je sklon neustále život odkládat... Pro moudrého člověka znamená každý nový den nový život.“

28 Jak zvládnout stres? Relaxací (Vytvořte si seznam situací v nichž se cítíte uvolněně...) Meditací (Žijte přítomností a uvolněte se!) Příjemné aktivity (Vytvořte si týdenní seznam příjemných aktivit a jejich počet...) Organizace časového rozvrhu

29 A ZAČNĚTE SNÍT !! Děkuji Vám za pozornost.


Stáhnout ppt "Vztah k sobě samému Asertivní minimum aneb protistresový program."

Podobné prezentace


Reklamy Google