Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

3. setkání pracovní skupiny projektu MOS obcí v územním obvodu ORP Chomutov Místo: Chomutov Dne: 22. 9. 2014, 10:00 hod. S OCIÁLNÍ SLUŽBY – PROJEKT MOS.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "3. setkání pracovní skupiny projektu MOS obcí v územním obvodu ORP Chomutov Místo: Chomutov Dne: 22. 9. 2014, 10:00 hod. S OCIÁLNÍ SLUŽBY – PROJEKT MOS."— Transkript prezentace:

1 3. setkání pracovní skupiny projektu MOS obcí v územním obvodu ORP Chomutov Místo: Chomutov Dne: 22. 9. 2014, 10:00 hod. S OCIÁLNÍ SLUŽBY – PROJEKT MOS

2 Cíl první schůzky pracovní skupiny Dohoda s partnery na výstupech analýz Finalizace SWOT analýzy Cíl druhé schůzky pracovní skupiny Varianty řešení Cíle: hlavní, specifický; První návrhy opatření Cíl třetí schůzky pracovní skupiny Návrhy opatření Vize – cíle – indikátory → akční plán S OCIÁLNÍ SLUŽBY – PROJEKT MOS

3 Program setkání Vize – slogan Strom problémů – problémové okruhy Cíle → opatření Indikátory ------------------------------------------------------------- Aktivity – projektové záměry S OCIÁLNÍ SLUŽBY – PROJEKT MOS

4 VIZE strategie rozvoje Chomutovska – 2024: „ Chomutovsko – region s dobrou prestiží a kvalitními službami – založený na plnohodnotném životě místních obyvatel a na spokojenosti návštěvníků, s výhodou vzájemně sladěných strategií, využívá kontrastu industriální krajiny a přírodního bohatství“

5 S OCIÁLNÍ SLUŽBY – PROJEKT MOS SLOGAN: HORY – DOLY Chomutovsko, region nečekaných možností

6 S OCIÁLNÍ SLUŽBY – PROJEKT MOS STROM PROBLÉMŮ Definice hlavních problémů v oblasti sociálních služeb ORP Chomutov

7 S OCIÁLNÍ SLUŽBY – PROJEKT MOS Problémový okruh 1 : NEDOSTATEČNÁ NABÍDKA SLUŽEB Neexistence některých sociálních služeb (str. 77), vč. prevence a rané péče Deformovaný trh s byty Nedostatek cenově přijatelného bydlení pro potřebné Nestálá pravidla financování sociálních služeb Nedostatečně pružné pokrytí služeb Nerovnoměrná dostupnost některých služeb v území ORP (doprava, finance,..) Nedostatečné vybavení pro poskytování sociálních služeb

8 S OCIÁLNÍ SLUŽBY – PROJEKT MOS Problémový okruh 2: NEDOSTATEČNÁ KOORDINACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Neexistence koordinátora v ORP (komunitní plán pouze v Chomutově a Jirkově) Minimální spolupráce mezi jednotlivými subjekty Absence zajištění terénních služeb v ORP Nízké zapojení NNO Nedostatek času, neochota některých obcí k zajištění sociálních služeb Absence vícestupňového systému služeb pro rodiny s dětmi v ORP

9 S OCIÁLNÍ SLUŽBY – PROJEKT MOS Problémový okruh 3 : NEDOSTATEČNÁ INFORMOVANOST O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH Neexistence komunikačního systému v ORP Neexistence jednoho portálu pro informace o sociálních službách Nedostatečná prezentace nabídky služeb

10 S OCIÁLNÍ SLUŽBY – PROJEKT MOS CÍLE: Návrh cílů: v oblasti sociálních služeb ORP Chomutov

11 S OCIÁLNÍ SLUŽBY – PROJEKT MOS CÍLE (návrhy z PS 2): HLAVNÍ CÍL: ZKVALITNĚNÍ A ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB SPECIFICKÝ CÍL 1: BYDLENÍ PRO POTŘEBNÉ SPECIFICKÝ CÍL 2: DOSTATEČNÁ NABÍDKA SLUŽEB SPECIFICKÝ CÍL 3: DOSTUPNOST SOCIÁLNÍCH SLUŽEB SPECIFICKÝ CÍL 4: PREVENCE, RANÁ PÉČE SPECIFICKÝ CÍL 5: VYTVOŘENÍ KOMUNIKAČNÍ PLATFORMY

12 S OCIÁLNÍ SLUŽBY – PROJEKT MOS Cíl 1 : ZVÝŠENÍ NABÍDKY SLUŽEB PRO POTŘEBNÉ Cíl 1.1 ZVÝŠENÍ NABÍDKY SLUŽEB OPATŘENÍ: - Vytvoření podmínek pro dostatečnou nabídku služeb, vznik a udržení - Vybudování dostupného bydlení pro potřebné v místě bydliště - Zavedení pravidel pro nedeformovaný trh s byty - Zajistit odpovídající vybavení pro poskytování sociálních služeb OPATŘENÍ: - Zavedení systému pro odpovídající zajištění služeb podle místa potřeby - Zavedení systému pobídek financování sociálních služeb - Pružné pokrytí potřeb, pružné reagování komisí na potřeby měst a obcí ZVÝŠENÍ DOSTUPNOSTI SLUŽEB Cíl 1.2

13 S OCIÁLNÍ SLUŽBY – PROJEKT MOS CÍL 2 : ZAJIŠTĚNÍ KOORDINACE SLUŽEB Cíl 2.1 VYTVOŘENÍ KOORDINAČNÍ PLATFORMY POSILOVÁNÍ PREVENCE OPATŘENÍ: - Komunitní plánování v rámci celého ORP, - Vytvoření platformy pro servis obcím, koordinátor - Spolupráce obecních komisí soc. služeb, jednotlivých subjektů - Podpora zapojení NNO, podpora dobrovolnictví, sociálního podnikání OPATŘENÍ: - Vytvoření komplexního třístupňového systému - Vytvoření podmínek v obcích k předcházení problémů, podpora vzdělávání - Posílení možnosti terénních služeb v ORP Cíl 2.2

14 S OCIÁLNÍ SLUŽBY – PROJEKT MOS CÍL 3 : ZVÝŠENÍ INFORMOVANOSTI O SLUŽBÁCH Cíl 3.1 ZAJIŠTĚNÍ INFORMACÍ VEŘEJNOSTI OPATŘENÍ: - Vytvoření komunikačního systému v ORP - Katalog nabídky služeb (síť potenciálních poskytovatelů služeb) - Vytvoření jednoho portálu pro informace o sociálních službách - Pořádání informačních akcí (Měsíc neziskovek)

15 S OCIÁLNÍ SLUŽBY – PROJEKT MOS INDIKÁTORY: Ověření cílů: v oblasti sociálních služeb ORP Chomutov

16 S OCIÁLNÍ SLUŽBY – PROJEKT MOS SMART kritéria pro formulaci cílů:kritéria pro formulaci cílů S pecifický Je jasně popsaný? M ěřitelný Lze jej snadno změřit? A mbiciózní Umožní nám přispět k řešení problému? R ealistický Máme nástroje, jak dosáhnout cíle? T ermínový Je reálné dosáhnout cíle v čase? r. 2024

17 S OCIÁLNÍ SLUŽBY – PROJEKT MOS AKTIVITY - projektové záměry: Návrhy: v oblasti sociálních služeb ORP Chomutov

18 S OCIÁLNÍ SLUŽBY – PROJEKT MOS Příklady dobré praxe: http://www.obcesobe.cz/priklady-dobre-praxe- mos/socilani-sluzby/ v oblasti sociálních služeb ORP Chomutov

19 S OCIÁLNÍ SLUŽBY – PROJEKT MOS Příklady dobré praxe – OBCE SOBĚ : Chomutovsko Chomutovsko – Centrum Kamínek je komunikačním uzlem pracovníků sociálních služeb Chomutovska Nastartovaná spolupráce pracovníků sociálních služeb přes e-mailový rozesílač, osobní setkávání a výměnné stáže. Město Třebíč – Systém financování sociálních služeb Podpora poskytovatelů sociálních služeb (i neregistrovaných) dle nastaveného Systému financování sociálních služeb Města Třebíč do kterého chce zapojit i ostatní obce ORP. Poličsko – Volný čas a duchovní život seniorů Projekt zahrnuje komplexní řešení volného času seniorů v letním i zimním období, tzn. aktivity venkovní i vnitřní, odpočinek, ale i fyzické, terapeutické a společenské aktivity. Více zde: http://www.obcesobe.cz/priklady-dobre-praxe-mos/socialni-veci/http://www.obcesobe.cz/priklady-dobre-praxe-mos/socialni-veci/

20 S OCIÁLNÍ SLUŽBY – PROJEKT MOS Nástin řešení problémů a potřeb: Návrh č. 1: Širší zapojení neziskového sektoru při poskytování služeb Rozšíření počtu poskytovatelů služeb z řad NNO Zavedení systému pobídek a dotačních prostředků města a obcí vymezených pro neziskové organizace Podpora dobrovolnictví Návrh č. 2: Zvýšení informovanosti o službách a činnosti organizací Zvýšení vlastní propagace poskytovatelů služeb všemi dostupnými kanály ve vztahu k veřejnosti (Týden v sociálních službách, Měsíc v neziskovkách,…) Vytvoření systému komunikace mezi poskytovateli, koordinátorem a zřizovateli Výměnné stáže – vzájemná informovanost o činnosti

21 S OCIÁLNÍ SLUŽBY – PROJEKT MOS Varianty řešení problémů a potřeb: Návrh č. 3: Vytvoření nového systému řízení komunitního plánování Rozvoj spolupráce komisí zabývající se sociálními sužbami měst Chomutova a Jirkova, zástupců obcí, neziskových organizací a organizací pracujících v sociální oblasti, zavedení koordinovaného postupu Nastavení kompetencí koordinátorů komunitního plánování v rámci ORP a jednotlivých poskytovatelů služeb Návrh č. 4: Vytvoření kompletního třístupňového systému služeb pro rodiny s dětmi Vytvoření sítě potenciálních poskytovatelů a partnerů v rámci třístupňového systému služeb pro rodiny s dětmi Vytvoření třístupňového systému služeb pro rodiny s dětmi –Předškolní klub –Vzdělávání v rodinách –Kariérní poradenství

22 Harmonogram dalších prací do 30. září 2014 ANALYTICKÁ ČÁST ( vč. VOLITELNÉ TÉMA ) do 20. prosince 2014 DOKUMENT S TRATEGIE ( NÁVRH - VŠECH 5 TÉMAT ) do 31. března 2015 DOKUMENT S TRATEGIE ( ČISTOPIS ELEKTRONICKY ) do 15. dubna 2015 DOKUMENT S TRATEGIE ( ČISTOPIS V LISTINNÉ PODOBĚ ) ------------------------------------------------------------------------------ 2. SETKÁNÍ ZÁSTUPCŮ OBCÍ do 30. dubna 2015

23 Děkujeme za Vaši aktivní spolupráci


Stáhnout ppt "3. setkání pracovní skupiny projektu MOS obcí v územním obvodu ORP Chomutov Místo: Chomutov Dne: 22. 9. 2014, 10:00 hod. S OCIÁLNÍ SLUŽBY – PROJEKT MOS."

Podobné prezentace


Reklamy Google