Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projekt: „Aktualizace Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území ORP Veselí nad Moravou “ Bc. Gabriela Fellingerová 1. Veřejné setkání 1. října.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projekt: „Aktualizace Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území ORP Veselí nad Moravou “ Bc. Gabriela Fellingerová 1. Veřejné setkání 1. října."— Transkript prezentace:

1 Projekt: „Aktualizace Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území ORP Veselí nad Moravou “ Bc. Gabriela Fellingerová 1. Veřejné setkání 1. října 2013

2 CpKP východní Morava Plánování rozvoje sociálních služeb Mezinárodní spolupráce Implementace příkladů dobré praxe Informačně sociální banka Mosty z chudoby – strategie pro profesionály a komunity Vzděláváme, podporujeme NNO

3 Motto projektu: Aktualizace Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Veselí nad Moravou: “Naplánujme společně služby takové, jaké skutečně chceme a potřebujeme.“

4 Realizace 06/2013 – 05/2015 Realizátor projektu Centrum pro komunitní práci východní Morava Partner projektu Město Veselí nad Moravou

5 Obsah projektu: aktualizace Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb posílení a udržitelnost procesu komunitního plánování zvyšování dovedností a odborných znalostí účastníků projektu / Semináře Je nutné zavést a realizovat proces plánování dostupnosti sociálních služeb.

6 Cíle projektu Projekt má stanoveny tyto hlavní cíle: 1) podpořit proces plánování dostupnosti soc. služeb, 2) aktualizace „zastaralého“ Střednědobého plánu rozvoje soc. sl. (SPRSS) 3) zapojení široké veřejnosti prostřednictvím kampaně do procesu plánování

7 Vedlejší cíle: zvýšit dostupnost a kvalitu poskytovaných sociálních služeb, potlačit sociální vyloučení u nejvíce ohrožených skupin obyvatel. Cílem projektu je zajistit dostupnou a kvalitní sociální síť a nastavit efektivní systém jejího fungování.

8 Hlavním výstupem projektu bude SPRSS, který se stane prostředkem pro podporu optimálního rozvoje sociálních služeb, které budou schopny reagovat na reálné potřeby občanů města dílčím výstupem projektu bude katalog a informační systém pro cílové skupiny i širokou veřejnost

9 Náplň projektu Vyhodnocení stávajícího komunitního plánu prostřednictvím metody komunitního plánování sociálních služeb bude v rámci projektu zpracován Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve Veselí nad Moravou Vytvoření katalogu poskytovatelů soc. služeb a interaktivního informačního systému pro skupiny v oblasti soc. služeb

10 Projekt bude podporovat rozvoj místního partnerství v oblasti sociálních služeb bude založen na vzájemné spolupráci zadavatelů, poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb a zapojení široké veřejnosti Tito se budou společně zabývat problematikou plánování zajištění dostupnosti a kvality sociálních služeb pro cílové skupiny projektu.

11 Výstupy projektu rozšíření povědomí obyvatel o sociálních službách, vytvoření Katalogu poskytovatelů sociálních služeb, aktualizace Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb. Veřejnost bude mít možnost vyjádřit se k nabídce sociálních služeb prostřednictvím dotazníků, anket a veřejných projednání. Uživatelé a poskytovatelé služeb budou mít díky akci možnost podílet se na plánování budoucí podoby služeb.

12 9 Klíčových aktivit projektu Vypracování základních dokumentů Vyhodnocení stávajícího komunitního plánu Analýza aktuální sociální situace Veřejná setkání a vzdělávání účastníků procesu KPSS Řídící skupina projektu

13 Klíčové aktivity projektu Pracovní skupiny projektu Katalog poskytovatelů sociálních služeb Aktualizace Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb ve městě Veselí nad Moravou a vytvoření realizačního plánu Interaktivní aplikace Informační katalog sociálních služeb města Veselí nad Moravou

14 KA 1 – Vypracování základních dokumentů Plán práce po každého člena realizačního týmu Plán informační kampaně Vytvoření programů vzdělávacích seminářů Základní listina KPSS – vytvořena řídící skupinou Jednací řády

15 KA 2 – Vyhodnocení stávajícího komunitního plánu V rámci této aktivity se bude hodnotit stávající plán rozvoje soc. oblasti ve Veselí nad Moravou Zjištění aktuálnosti a potřebnosti soc. služeb Zmapování kolik bylo uskutečněných aktivit a jejich úspěšnost, případně zjištění, proč k realizaci nedošlo

16 KA 3 – Analýza aktuální sociální situace Vypracování aktuální sociodemografické analýzy – obsahující aktuální statistická data Analýza poskytovatelů soc. služeb Analýza potřeb uživatelů – zjištění potřeb uživatelů soc. služeb a skupin v nepříznivé soc. situaci Analýza zdrojů – info. všech zařízení soc. služeb ve městě

17 KA 4 – Veřejná setkání a vzdělávání účastníků procesu KPSS v rámci realizace projektu – 3 veřejná setkání vzdělávání účastníků projektu – 4 vzdělávací semináře zaměřené na principy a cíle komunitního plánování, monitoring výstupů komunitního plánování a jeho evaluaci. Účastník semináře obdrží certifikát o absolvování

18 KA 5 – Řídící skupina projektu ŘS bude sestavena Hlavní úkolem je řízení a koordinace KPSS Schvalování řádů, vizí, stanovení priorit plánu, připomínkování výstupů procesu Min. 5 členů Setkání min. 1x za tři měsíce Na principu triády

19 KA 6 – Pracovní skupiny projektu Složena ze zadavatelů, poskytovatelů a uživatelů soc. služeb 3 pracovní skupiny Cca 10 členů Cca 13 setkání Hlavním úkolem: řešení problematiky příslušných priorit Otevřená skupina přístupná všem!

20 KA 7 – Katalog poskytovatelů sociálních služeb Úlohou katalogu je zvýšit dostupnost informací o nabídce sociálních služeb v regionu. Katalog bude vytvořen v tištěné i elektronické podobě a bude distribuován prostřednictvím odboru sociálních věcí MěÚ Veselí nad Moravou a Městským Informačním centrem.

21 KA 8 – Aktualizace Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb ve městě Veselí nad Moravou a vytvoření realizačního plánu aktualizace Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb ve městě Veselí nad Moravou Veškeré aktivity budou podporovat vytvoření SPRSS Komunitní plán bude členěn na část analytickou, strategickou a implementační

22 KA 9 – Interaktivní aplikace Informační katalog sociálních služeb města Veselí nad Moravou Za řízení a koordinaci projektu bude zodpovědný realizační tým Tvořen manažerem projektu, finančním manažerem, metodikem projektu 1 členem řídící skupiny a 3 vedoucími pracovních skupin. Jednání min. 1x za 2 měsíce

23 Děkuji Vám za pozornost..

24 Kontakt: Bc. Gabriela Fellingerová ředitelka Centrum pro komunitní práci východní Morava Mob. +420 777 793 719 e-mail: gabriela.fellingerova@cpkp.cz


Stáhnout ppt "Projekt: „Aktualizace Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území ORP Veselí nad Moravou “ Bc. Gabriela Fellingerová 1. Veřejné setkání 1. října."

Podobné prezentace


Reklamy Google