Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ministerstvo průmyslu a obchodu ONE STOP SHOP PRO EXPORTÉRY EXPORT POMÁHÁ REGIONŮM seminář 8. října 2013, Brno RNDr. Petr Nečas předseda vlády Ing. Patrik.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ministerstvo průmyslu a obchodu ONE STOP SHOP PRO EXPORTÉRY EXPORT POMÁHÁ REGIONŮM seminář 8. října 2013, Brno RNDr. Petr Nečas předseda vlády Ing. Patrik."— Transkript prezentace:

1 Ministerstvo průmyslu a obchodu ONE STOP SHOP PRO EXPORTÉRY EXPORT POMÁHÁ REGIONŮM seminář 8. října 2013, Brno RNDr. Petr Nečas předseda vlády Ing. Patrik Reichl, MBA CzechInvest

2 EXPORTNÍ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY PRO OBDOBÍ 2012 - 2020 Zásady sledované zřízením sítě one stop shop Eliminace neodůvodněných povinností podnikatele (zásada snížení byrokratických povinností a zjednodušení postupů) Jednotné podací a informační místo pro podnikatele (zásada komplexnosti služeb státu) Při povolovací proceduře obíhá dokument, nikoliv podnikatel (zásada single window) Elektronizace poskytovaných služeb státu (e-Government) Zefektivnění výkonu veřejných služeb v oblasti podpory podnikání prostřednictvím synergických efektů, úspor veřejných prostředků na administrativu, jednotného managementu sítě, jednotného informačního systému a komplexní zpětné vazby na kvalitu poskytovaných veřejných služeb

3 EXPORTNÍ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY PRO OBDOBÍ 2012 - 2020 Výsledky pasportizace služeb státu v regionech Na základě pasportu byly identifikovány 3 specifické oblasti: Informační, asistenční a poradenská činnost – pro usnadnění orientace podnikatelů v jejich povinnostech, službách státu, dotačních možnostech, vyhledávání vhodných obchodních partnerů a příležitostí v zahraničí. Povolovací procedury – ve smyslu vydávání různých povolení, certifikátů a licencí povinných při vývozu zboží a také ve smyslu vydávání výpisů z veřejných registrů. Elektronické odbavování požadavků a povinných úkonů podnikatelů vůči státu.

4 EXPORTNÍ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY PRO OBDOBÍ 2012 - 2020 Aktuální situace roztříštěnosti služeb státu

5 EXPORTNÍ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY PRO OBDOBÍ 2012 - 2020 Aktuální situace – výsledky dotazníkového šetření

6 EXPORTNÍ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY PRO OBDOBÍ 2012 - 2020 Aktuální situace – výsledky dotazníkového šetření

7 EXPORTNÍ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY PRO OBDOBÍ 2012 - 2020 Před a po zavedení sítě one stop shop současná situacenávrh řešení OSS

8 EXPORTNÍ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY PRO OBDOBÍ 2012 - 2020 Návrh sítě one stop shop Je navrhována síť 13 regionálních one stop shop (OSS) kanceláří v každém krajském městě ČR Bude využito stávajících regionálních kanceláří agentury CzechInvest Vznikne řídící výbor sítě OSS (zastoupení MPO, CzechInvest, Czech Trade, ČEB, EGAP), který bude rozhodovat o koncepčních záležitostech rozvoje sítě a portfoliu poskytovaných služeb

9 EXPORTNÍ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY PRO OBDOBÍ 2012 - 2020 Návrh integrace informačních, poradenských a asistenčních služeb Síť OSS bude poskytovat jako front office v tuzemsku následující služby státu pro podporu podnikání / exportu: Služby regionálních kanceláří CzechInvest Implementace operačního programu OPPI / OPPIK Konzultační a servisní činnost pro MSP Aftercare služby pro investory a MSP Spolupráce s místními samosprávami na rozvoji podnikatelského prostředí Služby regionálních exportních míst CzechTrade Poradenská činnost a podpora prodeje balíčků pro exportéry, Exportní klub, produkty Klientské zóny Služby státu v oblasti podpory exportu a investic – vazba na zahraniční kanceláře MPO a zastupitelské úřady / interakce prostřednictvím IS SINPRO a www.businessinfo.cz

10 EXPORTNÍ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY PRO OBDOBÍ 2012 - 2020 provádí ekonomickou diplomacii získává informace o daných regionech a předává je včas síti OSS získává a zadává signály v rámci foresightu zahraniční síť MPO získává informace o exportních příležitostech od zahraniční sítě MPO a provádí foresight zpracovává tyto informace do potřebné struktury strukturovaně a adresně předává získané informace exportérům síť one stop shop zadává své požadavky na informace z teritorií získává relevantní informace včas a v požadované kvalitě exportér Systém zajištění interakce OSS a jednotné zahraniční sítě

11 EXPORTNÍ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY PRO OBDOBÍ 2012 - 2020 Návrh integrace informačních, poradenských a asistenčních služeb Služby v oblasti státem podporovaného financování a pojišťování vývozu Marketing a základní konzultační činnost pro ČEB Marketing a základní konzultační činnost pro EGAP Služby k využití potenciálu jednotného vnitřního trhu EU Převod části agendy podacích a zprostředkovacích služeb Jednotných kontaktních míst (JKM) zřízených zákonem o volném pohybu služeb Služby týkající se dodržování norem a procedur pro metrologii a státní zkušebnictví při vývozu Zapojení databází ÚNMZ do informační podpory OSS

12 EXPORTNÍ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY PRO OBDOBÍ 2012 - 2020 Návrh integrace informačních, poradenských a asistenčních služeb Superlegalizace dokumentů potřebných pro vývoz s MZV jednáno o možnosti provádění superlegalizace dokumentů pro podnikatele prostřednictvím sítě OSS Služby ověřovatelských míst Hospodářské komory ČR síť OSS zajistí informační podporu; e-platby za vystavení certifikátu; zhuštění pokrytí sítí ověřovatelských míst; do budoucna elektronizace v jednotném celosvětovém formátu ICC Služby regionálních zastoupení Svazu průmyslu a dopravy ČR větší kooperace sítě OSS s regionálními manažery SPD, realizace společných mkt akcí, konzultace a využití kontaktů, zpracování odborných analýz a posudků oboustranně

13 EXPORTNÍ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY PRO OBDOBÍ 2012 - 2020 Usnadňování obchodu - zefektivnění povolovacích procedur pro exportéry Modernizace licenčního a povolovacího řízení při vývozu projekt ELIS – elektronizované licenční a povolovací řízení LS MPO (prosinec 2012); propojení se základními registry veřejné správy Celní procedury zjednodušení celního řízení (např. elektronizace) – garance GŘ cel Usnadnění vydávání ověřovacích doložek - superlegalizace a apostila zjednodušení procedury, úspora času, přiblížení k firmám Uvažovaná možnost legalizace dokumentů pro podnikatele prostřednictvím sítě OSS

14 EXPORTNÍ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY PRO OBDOBÍ 2012 - 2020 Elektronizace služeb státu pro podnikatele Modernizace portálu www.businessinfo.czwww.businessinfo.cz Interaktivní prostředí Formát „jak řešit životní situace“ Přímá editace pracovníky OSS a jednotné zahraniční sítě MPO pro sdílení příležitostí českých firem na zahraničních trzích Propojení portálů veřejné správy www.portal.gov.cz a www.businessinfo.czwww.portal.gov.czwww.businessinfo.cz Efektivnější využívání veřejných registrů – návrhy řešení zavedení CzechPOINTů pro podnikatele do kanceláří OSS zjednodušení frekventních činností (např. ohlašování živnosti) prostřednictvím vyřízení na CzechPOINTech – garance MPO a MV ČR využití Jednotného identního prostoru pro přihlašování do informačních systémů pro implementaci operačních programů

15 EXPORTNÍ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY PRO OBDOBÍ 2012 - 2020 Elektronizace služeb státu pro podnikatele Kooperace aktivit veřejných institucí (sdílení informací o projektech, marketingových akcí, investicích, exportních příležitostech, řešení životních situací) prostřednictvím informačního systému SINPRO Zelená linka pro export Zavedení přístupu „single window“ při řešení požadavků podnikatelů (přístup již uplatňuje např. Licenční správa MPO).

16 Ministerstvo průmyslu a obchodu Děkuji Vám za pozornost. patrik.reichl@czechinvest.org


Stáhnout ppt "Ministerstvo průmyslu a obchodu ONE STOP SHOP PRO EXPORTÉRY EXPORT POMÁHÁ REGIONŮM seminář 8. října 2013, Brno RNDr. Petr Nečas předseda vlády Ing. Patrik."

Podobné prezentace


Reklamy Google