Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Královéhradecký kraj – podpora podnikání Ing. Michal Pultar Hradec Králové, 25. 5. 2009.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Královéhradecký kraj – podpora podnikání Ing. Michal Pultar Hradec Králové, 25. 5. 2009."— Transkript prezentace:

1 Královéhradecký kraj – podpora podnikání Ing. Michal Pultar Hradec Králové, 25. 5. 2009

2 Operační program Průmysl a podnikání (OPPP) STRATEGICKÉ PODKLADY A) Strategie rozvoje kraje 2006 -2015 Priorita 1 – Podnikání a zaměstnanost B) Program rozvoje kraje Ekonomický rozvoj, podpora podnikání 1. Rozvoj podnikatelských aktivit, získání investic do velkých a středních podniků 2. Rozvoj malého a středního podnikání 3. Rozvoj cestovního ruchu

3 Operační program Průmysl a podnikání (OPPP) STRATEGICKÉ PODKLADY C) Strategie rozvoje lidských zdrojů D) Regionální inovační strategie Královéhradeckého kraje E) Dílčí koncepce v jednotlivých oblastech (zemědělství, rozvoj venkova, doprava, školství, CR,…)

4 Operační program Průmysl a podnikání (OPPP) INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOSTI Aktuální investiční příležitosti v KHK Propagační materiál Internetová aplikace Průmyslové zóny

5 Operační program Průmysl a podnikání (OPPP) VYUŽITÍ ZAHRNIČNÍCH VZTAHŮ KRAJE VE PROSPĚCH PODNIKATELŮ ICN - Industrial Change Network EASN - European Automotive Strategy Network FAST – Future Automotive Skills Technology ERA-NET Textile

6 Operační program Průmysl a podnikání (OPPP) DALŠÍ AKTIVITY KRAJE Podpora kraje při zakládání podnikatelských klastrů RVVI - Rada pro výzkum, vývoj a inovace Královéhradeckého kraje Zpracovává nezávislé strategické dokumenty Předkládá orgánům státní správy, samosprávy a dalším partnerům podněty, návrhy a podklady v oblasti VVI Podporuje spolupráci organizací a institucí zainteresovaných na VVI v kraji Slouží jako poradní tým pro vedení kraje v oblasti výzkumu, vývoje a inovací Česko-Polský Inovační portál Vytvoření společné informační platformy

7 Operační program Průmysl a podnikání (OPPP) DALŠÍ AKTIVITY KRAJE Krajem založená organizace na podporu hospodářského rozvoje Centrum evropského projektování Kdo jsme regionální rozvojová agentura 100% vlastněná Královéhradeckým krajem Cíle  zvýšení toku finančních prostředků do regionu  podpora regionálního rozvoje  rozvoj partnerství v regionu  zvýšení absorpční kapacity Královehradeckého kraje

8 Operační program Průmysl a podnikání (OPPP) Centrum evropského projektování Služby pro podnikatele Vyhledání vhodného dotačního titulu Kompletní sestavení žádosti o dotaci včetně příloh Řízení projektů Realizace výběrových řízení Drobné služby pro zahraniční investory Vyhledání a aktualizace rozvojových ploch, objektů Databáze inovačního potenciálu ČR Kancelář KHK v Bruselu – společně s CEBRE

9 Operační program Průmysl a podnikání (OPPP) Centrum evropského projektování Zpracovatel strategických dokumentů Spolupráce s podnikatelským sektorem - z apojování zástupců tohoto sektoru do rozvojových procesů, do procesů strategického plánování a řízení (kraj, obce, mikroregiony) Zpracovatel Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod ve spolupráci s RRA Pardubického kraje a RRA Libereckého kraje Prioritní osa 4: Rozvoj podnikatelského prostředí Opatření 4.1 Podpora rozvoje infrastruktury pro podnikání Prioritní osa 3: Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných aktivit v oblasti CR Připomínkování ostatních operačních programů Zpracovatel Strategie rozvoje kraje, Programu rozvoje kraje Zpracovatel Strategie rozvoje lidských zdrojů Tvorba Regionální inovační strategie

10 Operační program Průmysl a podnikání (OPPP) DALŠÍ AKTIVITY KRAJE RIS – Regionální inovační strategie Základ pro přípravu a realizaci některých rozvojových projektů Zvýšit povědomí o důležitosti inovací Získání přehledu o potřebách a bariérách v regionu Nadefinovat ty oblasti v regionu, které je nutné rozvíjet Návazat regionální inovační strategii na rozpočet kraje Mobilizace místních aktérů a jejich spolupráce RIF – Regionální inovační fond dotační titul na podporu inovací v kraji plán realizace konkrétních projektů a aktivit s vazbou na možné finanční zdroje funkční od roku 2010 provázání RIS KHK s rozpočetem kraje

11 Operační program Průmysl a podnikání (OPPP) Spolupráce s podnikatelským sektorem Otázka pro Vás: „ Co by mohl kraj dělat pro podnikatele ? “ oPodpora inovací v podnicích ? o„one-stop-shop“ ? oInkubátory ? oKlastry ? oRegenerace brownfields ? o……. ??? info@cep-rra.cz pultar@cep-rra.cz


Stáhnout ppt "Královéhradecký kraj – podpora podnikání Ing. Michal Pultar Hradec Králové, 25. 5. 2009."

Podobné prezentace


Reklamy Google