Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pravidla pro zadávání zakázek v OP LZZ (zvláštní část) Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Metodický pokyn pro zadávání veřejných zakázek (Příloha.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pravidla pro zadávání zakázek v OP LZZ (zvláštní část) Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Metodický pokyn pro zadávání veřejných zakázek (Příloha."— Transkript prezentace:

1 Pravidla pro zadávání zakázek v OP LZZ (zvláštní část) Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Metodický pokyn pro zadávání veřejných zakázek (Příloha OM OP LZZ D9) Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

2 Program zvláštní části 1.Zadávání zakázek v OP LZZ 2.Nejčastější chyby při zadávání zakázek 3.Důležité odkazy Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

3 1. Zadávání zakázek v OP LZZ Klíčový dokument – Metodický pokyn pro zadávání zakázek (D9) Součást tzv. Desatera OP LZZ Všechny verze dostupné z: http://www.esfcr.cz/folder/4776 http://www.esfcr.cz/folder/4776 Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

4 Metodický pokyn D9 Postupy při zadávání zakázek v rámci projektů OP LZZ se rozlišují na: A.zadávání zakázek, na které se nevztahují postupy upravené zákonem o veřejných zakázkách (postupuje se dle kap. 2 Metodického pokynu) B.zadávání veřejných zakázek postupy podle zákona o veřejných zakázkách (postupuje se dle ZVZ a kap. 3 Metodického pokynu) Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

5 Kapitola 1 - Společná ustanovení pro zadávání zakázek použije se na všechny zakázky v OP LZZ! pravidla 3E – efektivní, účelné a hospodárné vynakládání finančních prostředků základní principy – transparentnost, nediskriminace, rovné zacházení povinnost archivovat dokumentaci Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

6 Kapitola 2 – Zadávání zakázek, na které se nevztahují postupy upravené zákonem o veřejných zakázkách Metodický pokyn je závazný pro: zadavatele ve smyslu § 2 zákona č. 137/2006 Sb. – veřejný zadavatel – např. obce, kraje – sektorový zadavatel – dotovaný zadavatel který zadává veřejnou zakázku malého rozsahu a rozhodl se nepostupovat podle ustanovení § 26 odst. 5 ZVZ Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

7 Použití Metodického pokynu D9 Metodický pokyn: upravuje minimální požadavky na postupy při pořízení plnění nevylučuje použití zadavatelových přísnějších interních pravidel pro zadávání zakázek Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

8 Druhy zakázek podle předpokládané hodnoty: 1.Veřejné zakázky malého rozsahu (do 2.000.000,- Kč bez DPH) do 200 000,- Kč bez DPH od 200 000,- Kč do 800 000,- Kč bez DPH od 800 000,- Kč do 2 mil. Kč bez DPH 2.Veřejné zakázky od 2.000.000,- Kč bez DPH (na které se nevztahují postupy upravené zákonem) – neplatí pro veřejné zadavatele _________________________________________________________________________________ 3. Podlimitní veřejné zakázky 4. Nadlimitní veřejné zakázky Podporujeme Vaši budoucnost www.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

9 Zakázky do 200 000,- Kč zadavatel nemusí provádět výběrové řízení postupuje však v souladu s principy transparentnosti, rovného zacházení a nediskriminace a při pořizování zboží a služeb musí postupovat hospodárně, efektivně a účelně dostačující je výzva k předložení nabídky jednomu vhodnému dodavateli k podání cenové nabídky (s vymezením požadovaného plnění a případně dalšími podmínkami plnění), případně objednávka vhodnému dodavateli  zaslány doporučeným dopisem nebo elektronicky nebo doručeny osobně proti písemnému potvrzení o převzetí písemná smlouva (alespoň písemná objednávka písemně potvrzená dodavatelem) V souladu s uvedenými principy není neodůvodněné opakované zadávání zakázek témuž dodavateli! Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

10 Zakázky od 200 000,- do 800 000,- Kč písemná výzva k podání nabídky alespoň 3 dodavatelům - zaslána doporučeným dopisem nebo elektronicky (e-mailem s doručenkou) lhůta pro podání nabídky nesmí být kratší než 10 dní ode dne odeslání výzvy otevírání obálek, posouzení úplnosti a hodnocení nabídek - provádí osoba, která je vzhledem k uchazečům nestranná - potvrdí písemným čestným prohlášením písemná smlouva (alespoň písemná objednávka písemně potvrzená dodavatelem) všichni uchazeči, jejichž nabídka nebyla vyřazena při posuzování úplnosti, musí být o výsledku výběru informováni Zadavatel je povinen do 15 dnů od doručení informace o výsledku výběru uchazeči umožnit tomuto uchazeči na jeho žádost do Zápisu o posouzení a hodnocení nabídek nahlédnout a pořídit si z něj jeho opis. Podporujeme Vaši budoucnost www.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

11 Zakázky od 800 000,- do 2 000 000,- Kč výzva na webových stránkách www.esfcr.cz (+ na jiných vhodných místech) alespoň po dobu 15 dnůwww.esfcr.cz oslovení alespoň 3 dodavatelů otevírání obálek, posouzení úplnosti a hodnocení nabídek provádí hodnotící komise alespoň tři členy, minimálně jednoho náhradníka vzhledem k zakázce nestranní –písemné čestné prohlášení zápis o posouzení a hodnocení nabídek písemná smlouva s podpisy na jedné listině všichni uchazeči, jejichž nabídka nebyla při posuzování úplnosti vyřazena, musí být o výsledku výběru informováni bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy výsledek uveřejnit na www.esfcr.czwww.esfcr.cz Podporujeme Vaši budoucnost www.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

12 Zrušení zadávacího řízení zadavatel zruší x může zrušit zadávací řízení nejpozději do okamžiku uzavření smlouvy! všichni uchazeči, jejichž nabídka nebyla vyřazena, musí být o zrušení zadávacího řízení bezodkladně informováni v případě, že ke zrušení řízení dojde během lhůty k podání nabídek a jedná se o zakázku nad 800 tis. Kč bez DPH, je zadavatel povinen uveřejnit tuto informaci na www.esfcr.czwww.esfcr.cz Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

13 Kapitola 3 - zadávání veřejných zakázek postupy podle zákona o veřejných zakázkách Zadavatel musí dodržet povinnosti stanovené zákonem + zveřejnit oznámení o zahájení zadávacího řízení (resp. výzvu) na www.esfcr.czwww.esfcr.cz zveřejnit výsledek zadávacího řízení na www.esfcr.cz www.esfcr.cz zadávací dokumentace a následně i smlouva uzavřená s dodavatelem musí obsahovat povinnost dodavatele umožnit kontrolu dokladů Podporujeme Vaši budoucnost www.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

14 2. Nejčastější chyby nedoložení způsobu stanovení předpokládané hodnoty nedostatečné vymezení předmětu veřejné zakázky nedostatečné popsání metody a způsobu hodnocení nabídek (subjektivní hodnotící kritéria) diskriminační kvalifikační předpoklady Podporujeme Vaši budoucnost www.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

15 3. Důležité odkazy OSF MVwww.osf-mvcr.czwww.osf-mvcr.cz Aktuální informace Evropský sociální fondwww.esfcr.czwww.esfcr.cz Metodické pokyny, formuláře, uveřejňování ÚOHSwww.compet.czwww.compet.cz Sekce VZ  Výkladová stanoviska, rozhodnutí Portál o VZwww.portal-vz.czwww.portal-vz.cz Legislativa, metodiky, stanoviska, aktuality Podporujeme Vaši budoucnost www.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

16 Prostor pro vaše dotazy Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

17 Děkujeme za pozornost Mgr. Marat Saber, OSF MVČR, tel: 974 818 495, marat.saber@mvcr.cz marat.saber@mvcr.cz Mgr. Lukáš Křivka, OSF MVČR, tel: 974 818 483, lukas.krivka@mvcr.cz lukas.krivka@mvcr.cz Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz


Stáhnout ppt "Pravidla pro zadávání zakázek v OP LZZ (zvláštní část) Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Metodický pokyn pro zadávání veřejných zakázek (Příloha."

Podobné prezentace


Reklamy Google