Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zásobování prodejny Zpracoval Ing. Jan Weiser. Obsah výkladu 1.Požadavky na zásobování prodejen 2.Dodavatele 3.Dodavatelsko-odběratelské vztahy 4.Rozdělení.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zásobování prodejny Zpracoval Ing. Jan Weiser. Obsah výkladu 1.Požadavky na zásobování prodejen 2.Dodavatele 3.Dodavatelsko-odběratelské vztahy 4.Rozdělení."— Transkript prezentace:

1 Zásobování prodejny Zpracoval Ing. Jan Weiser

2

3 Obsah výkladu 1.Požadavky na zásobování prodejen 2.Dodavatele 3.Dodavatelsko-odběratelské vztahy 4.Rozdělení dodavatelů 5.Cesty zboží ke spotřebiteli 6.Nákup zemědělských výrobků 7. Nákup z dovozu 8.Otázky a úkoly

4 Požadavky na zásobování prodejny Zásobování prodejen má být : plynulé, v potřebném množství, struktuře, sortimentní skladbě a kvalitě. Vztahy mezi odběrateli a dodavateli jsou založeny na předpokladech vzájemné výhodné spolupráce, při dodržení oboustranných povinností.

5 Cesty zboží ke spotřebiteli Zboží se dostává ke spotřebiteli prostřednictvím zprostředkovatelských organizací. Všechny zprostředkovatelské organizace /výrobce, VO, MO/ spolupracují na dodání zboží spotřebiteli a vytvářejí tzv. distribuční cestu /kanál/.

6 Dodavatele Význam dodavatelů: zajišťuje potřebné zásoby zboží MO co do množství, sortimentu, jakosti a času je zprostředkovatelem mezi výrobci /dovozci/ a MO dodává zboží do MO zprostředkovává MO seznámení s novými výrobky

7 Dodavatelsko – odběratelské vztahy Pro dobrou spolupráci mezi odběrateli a dodavateli musí být respektovány určité zásady: Pro dodavatele – zboží předávat na místě určeném kupní smlouvou ve stanoveném čase – informovat odběratele o nových druzích zboží – převzít zpět vratné obaly Pro odběratele – sledovat pohyb zboží na prodejně – mít dokonalý přehled o nákupních činnostech – sledovat zavádění nových výrobků – provádět průzkum spotřebitelské poptávky – dodržovat termíny objednávek

8 Rozdělení dodavatelů Podle místa výroby tuzemské zahraniční Podle druhu zboží průmyslové zemědělské Podle objemu výroby velkovýrobce malovýrobce.

9 Cesty zboží ke spotřebiteli Jsou rozmanité a jsou určeny počtem článků, kterými zboží prochází a úkoly, které tyto články v procesu oběhu plní. Z hlediska pohybu zboží od výrobce do prodejen rozeznáváme cesty: jednočlánkové, tj. výroba – prodejna, prodejna zde vystupuje jako článek v oběhu zboží, používá se pro zboží s krátkou dobou použitelnosti, např. chléb, pečivo, lahůdky, cukrářské výrobky dvoučlánkové, tj. výroba – VO – prodejna, VO a prodejna představují dva mezičlánky, používá se nejvíce pro potravinářské i nepotravinářské vícečlánkové, tj. výroba – odbytové základny výroby /dozrávárny, pražírny, balírny/– VO – prodejna, používají se pro zboží, které potřebuje nějakou úpravu

10 Nákup zemědělských výrobků Prvořadou podmínkou je dodržování hygienických předpisů, v některých případech je nutno žádat příslušná osvědčení. Nákup může být od: – drobných pěstitelů /chovatelů/ – zemědělských výrobců /firem/ Dodávky mohou být: – přímé, např. prodej ovoce a zeleniny přímo zákazníkům na tržnicích, popř. přímé zásobování prodejen – nepřímé, zásobování konzervárenských a jiných zpracovatelských firem.

11 Nákup z dovozu Zboží určené pro další prodej mohou dovážet : specializované podniky zahraničního obchodu, jednotliví podnikatelé, ale i obchodní a výrobní firmy. U některých výrobců musí být dovozní licence, která se uděluje licenční zprávou Ministerstva průmyslu a obchodu, např. zbraně, střelivo, jedy. Dovážené výrobky musí odpovídat normám hygienickým, veterinárním, bezpečnostním a i jiným předpisům platným v ČR.

12 Zahraniční smlouvy Vztahy se zahraničními dodavateli jsou určeny vzájemnou dohodou, kterou je potřeba pečlivě připravit a přesně formulovat: – způsob přepravy – pojištění – způsob předání zboží – podmínky placení zboží – předložení certifikátů – předložení osvědčení u potravinářského a speciálního zboží – placení zboží /bez omezení volně směnitelné měny/. Při převozu zboží přes hranice musí dovozce zaplatit příslušné clo, DPH a případně spotřební daň, při dovozu může být využito služeb dopravců, špediterských firem, pojišťoven atd.

13

14 Otázky a úkoly 1.Jaké jsou kladeny požadavky na zásobování prodejen? 2.Jaký význam mají dodavatele pro fungování prodejny? 3.V čem hlavně spočívají dodavatelsko-odběratelské vztahy? 4.Jak můžeme rozdělit dodavatele prodejny? 5.Jaké jsou hlavní cesty zboží ke spotřebiteli? 6.V čem spočívají zvláštnosti nákupu zemědělských výrobků? 7. Charakterizuj hlavní zvláštnosti nákupu zboží z dovozu 8.Otázky a úkoly

15


Stáhnout ppt "Zásobování prodejny Zpracoval Ing. Jan Weiser. Obsah výkladu 1.Požadavky na zásobování prodejen 2.Dodavatele 3.Dodavatelsko-odběratelské vztahy 4.Rozdělení."

Podobné prezentace


Reklamy Google