Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Číslo projektu OP VK 1.5 25549863 Název projektu Moderní škola Název školy Soukromá střední škola podnikání a managementu, o.p.s. Předmět Zeměpis (klíčová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Číslo projektu OP VK 1.5 25549863 Název projektu Moderní škola Název školy Soukromá střední škola podnikání a managementu, o.p.s. Předmět Zeměpis (klíčová."— Transkript prezentace:

1 Číslo projektu OP VK 1.5 25549863 Název projektu Moderní škola Název školy Soukromá střední škola podnikání a managementu, o.p.s. Předmět Zeměpis (klíčová aktivita III/2) Téma Základy kartografie Ročník 1. Jméno autora Mgr. Dušan Kráčmar Anotace Učivo shrnuje základní poznatky s učiva kartografie ZŠ, jež dělá i středoškolským žákům obvykle potíže. Prezentace se tak snaží klást důraz na místa, kde se žáci nejčastěji dopouští chyb a snaží se je odstranit. Současně pak prezentace i mírně rozšiřuje vědomosti žáků, které získali na ZŠ. Datum tvorby3. 1. 2014

2 ZÁKLADY KARTOGRAFIE ©Dušan Kráčmar 2014

3 ZÁKLADY KARTOGRAFIE ZÁKLADNÍ POJMY kartografie – nauka o mapách, jejich tvorbě a využití (z řečtiny: khartés – mapa, grafein – psát, popisovat mapa – zmenšený rovinný obraz zemského povrchu nebo jeho částí zmenšení: ANO obraz zemského povrchu: ANO Rovinný obraz: ANO MAPA =˃ =˃ zmenšení: ANO obraz zemského povrchu: ANO Rovinný obraz: ANO MAPA =˃ =˃ zmenšení: ANO obraz zemského povrchu: ANO Rovinný obraz: NE!!! GLOBUS =˃ =˃

4 ZÁKLADY KARTOGRAFIE MĚŘÍTKO měřítko – udává poměr zmenšení mezi skutečností na zemském povrchu a jeho vyobrazení na mapě číselné – např. 1 : 200 000 1 cm na mapě je 200 000 cm ve skutečnosti = ˃ 1 cm na mapě je 2 000 m ve skutečnosti (1 m = 100 cm) = ˃ 1 cm na mapě jsou 2 km ve skutečnosti (1 km = 1000 m) PŘI TÉTO OPERACI S MĚŘÍTKEM JE VŽDY NUTNO POSUNOUT DESETINNOU ČÁRKU O PĚT MÍST („ZAKRÝT PĚT NUL“), NEBOŤ 1 km = 100 000 cm

5 ZÁKLADY KARTOGRAFIE MĚŘÍTKO grafické – na vymezené úsečce graficky znázorňuje poměr vzdálenosti na mapě a ve skutečnosti např. číselné měřítko 1 : 200 000 (1 cm na mapě jsou 2 km ve skutečnosti) je v pracovní verzi vyjádřeno takto: délka ve skutečnosti délka na mapě ukázky grafických měřítek na mapách

6 ZÁKLADY KARTOGRAFIE MĚŘÍTKO slovní – poměr zmenšení je vyjádřen slovně např. 1 cm na mapě odpovídá 2 km ve skutečnosti (při měřítku 1 : 200 000) POZOR!!! VZHLEDEM K TOMU, ŽE KAŽDÁ MAPA DO JISTÉ MÍRY ZKRESLUJE SKUTEČNOST, NENÍ MOŽNÉ NA MAPÁCH VELKÉHO ÚZEMÍ (SVĚTADÍL, SVĚT) ODMĚŘOVAT A PŘEPOČÍTÁVAT VZDÁLENOSTI DLE MĚŘÍTKA!!! NE! ANO!

7 ZÁKLADY KARTOGRAFIE MĚŘÍTKO obrazec v měřítku 1:1 obrazec v měřítku 1:2 obrazec v měřítku 1:4

8 ZÁKLADY KARTOGRAFIE MĚŘÍTKO Velikost měřítka velké - do 1 : 200 000 (mapa Moravského krasu) střední - 1: 200 000 – 1 : 1 000 000 (mapa Moravy) malé – nad 1 : 1 000 000 (mapa Evropy, mapa světa) velké měřítko střední měřítkomalé měřítko

9 ZÁKLADY KARTOGRAFIE OBSAH MAPY měřítko – viz předchozí geografická síť – poledníky a rovnoběžky (orientace na mapě) polohopis – ukazuje polohu, rozměr a tvar objektů na mapě, které jsou zobrazeny bodově (v některých případech sídla, vrcholy hor atd.) liniově (např. silnice, železnice) plošně (např. vodní plochy, v některých případech města) výškopis - na mapě znázorňuje výškovou členitost terénu pomocí vrstevnic - myšlené čáry spojující místa se stejnou nadmořskou výškou barevné hypsometrie – odlišení výšek pomocí barev a jejich odstínů (např. nížiny zeleně, hory hnědě) popis – udává v mapě informace např. o názvech jednotlivých objektů legenda mapy (vysvětlivky) – seznam mapových značek uvedený souhrnně na okraji mapy POZOR!!! MAPA NEMUSÍ VŽDY OBSAHOVAT VŠECHNY TYTO SLOŽKY!!!

10 ZÁKLADY KARTOGRAFIE OBSAH MAPY měřítko polohopis legenda popis geografická síť výškopis

11 ZÁKLADY KARTOGRAFIE DĚLENÍ MAP obecně – zeměpisné mapy – snaží se rovnoměrně zachytit všechny prvky mapy z FG i SE sféry („od všeho něco, od ničeho vše“) tematické – zobrazují detailně jen jednu (maximálně dvě) složky, ostatní jsou velmi potlačeny (např. mapa vodstva, klimatu, průmyslu, zemědělství atd.) obecně – zeměpisná mapa tematická mapa

12 ZÁKLADY KARTOGRAFIE DĚKUJI ZA POZORNOST.

13 ZÁKLADY KARTOGRAFIE ZDROJE KOMENSKÝ. mestovsetin.cz [online]. [cit. 3.1.2014]. Dostupný na WWW: http://www.mestovsetin.cz/komenskeho- mapa-moravy-podle-rytiny-z-roku-1627-vydani-z-r-1680/g-1389/id_obrazky=2024&typ_sady=1&p1=9082 AUTOR NEUVEDEN. turistaky.jaromirklein [online]. [cit. 3.1.2014]. Dostupný na WWW: http://turistaky.jaromirklein.net/foto/005-krtiny/mapa.jpg AUTOR NEUVEDEN. Učebnicemapy.cz [online]. [cit. 3.1.2014]. Dostupný na WWW: http://www.ucebnicemapy.cz/globus-tactile-reliefni-svetelny-30-cm-.p.aspx AUTOR NEUVEDEN. kartografie- e-learningový portál o tvorbě map [online]. [cit. 3.1.2014]. Dostupný na WWW: http://kartografie.fsv.cvut.cz/1-2-3-meritko.php AUTOR NEUVEDEN. obrazky.superia.cz [online]. [cit. 3.1.2014]. Dostupný na WWW: http://obrazky.superia.cz/nastroje/pravitko.php ČÚZK. cuzk.cz [online]. [cit. 3.1.2014]. Dostupný na WWW: http://www.cuzk.cz/Zememerictvi/Geograficke- podklady/Tistene-mapy/Mapy-uzemnich-celku/MCR500.aspx KOLEKTIV AUTORŮ. Terminologický slovník zeměměřičství a katastru nemovitostí [online]. [cit. 3.1.2014]. Dostupný na WWW: http://www.vugtk.cz/slovnik/5292_legenda-mapy--vysvetlivky-k-mape STEIFEL. mapy sveta [online]. [cit. 3.1.2014]. Dostupný na WWW: http://www.mapysveta.sk/images/Stiefel_NM_statystrednehomora_big.jpg AUTOR NEUVEDEN. Ústav profesní a zpracovatelské techniky U 218 [online]. [cit. 3.1.2014]. Dostupný na WWW: http://www1.fs.cvut.cz/cz/U218/obor/industry/i_prum.htm


Stáhnout ppt "Číslo projektu OP VK 1.5 25549863 Název projektu Moderní škola Název školy Soukromá střední škola podnikání a managementu, o.p.s. Předmět Zeměpis (klíčová."

Podobné prezentace


Reklamy Google