Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název školy: Gymnázium Lovosice, Sady pionýrů 600/6 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1073 Název materiálu: VY_12_INOVACE_1B_18_Karel Čapek - drama Téma.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název školy: Gymnázium Lovosice, Sady pionýrů 600/6 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1073 Název materiálu: VY_12_INOVACE_1B_18_Karel Čapek - drama Téma."— Transkript prezentace:

1 Název školy: Gymnázium Lovosice, Sady pionýrů 600/6 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1073 Název materiálu: VY_12_INOVACE_1B_18_Karel Čapek - drama Téma sady: Interpretace textů Datum vzniku: prosinec 2013 Třída: 4.A Autor: Mgr. Lucie Nováková

2 Anotace:

3

4 Výchozí text 1 Původ slova robot Interpretujte výňatek; určete funkční styl Čapkova textu. Na počátku bylo slovo – robot – a je obecně známé, že skutečným autorem toho slova nebyl Karel Čapek, ale jeho bratr Josef. Jak to vlastně bylo, popsal v Lidových novinách 24. prosince 1933 Karel Čapek takto: …v jedné nestřežené chvíli napadla řečeného autora látka na tu hru. I běžel s tím za tepla na svého bratra Josefa, malíře, který zrovna stál u štafle a maloval po plátně, až to šustělo. „Ty, Josef,“ začal autor, „já bych měl myšlenku na hru.“ „Jakou,“ bručel malíř (opravdu bručel, neboť držel při tom v ústech štětec). Autor mu to řekl tak stručně, jak to šlo. „Tak to napiš,“ děl malíř, aniž vyndal štětec z úst a přestal natírat plátno. Bylo to až urážlivě lhostejné. „Ale já nevím,“ řekl autor, „jak mám ty umělé dělníky nazvat. Řekl bych jim laboři, ale připadá mi to nějak papírové.“ „Tak jim řekni Roboti.“ mumlal malíř se štětcem v ústech a maloval dál. A bylo to. Tím způsobem se tedy zrodilo slovo Robot; budiž tímto přiřčeno svému skutečnému původci. ( upraveno podle http://digilib.phil.muni.cz/bitstream/handle/11222.digilib/112355/H_Musicologica_41-2006- 1_9.pdf)http://digilib.phil.muni.cz/bitstream/handle/11222.digilib/112355/H_Musicologica_41-2006- Na počátku bylo slovo – robot – a je obecně známé, že skutečným autorem toho slova nebyl Karel Čapek, ale jeho bratr Josef. Jak to vlastně bylo, popsal v Lidových novinách 24. prosince 1933 Karel Čapek takto: …v jedné nestřežené chvíli napadla řečeného autora látka na tu hru. I běžel s tím za tepla na svého bratra Josefa, malíře, který zrovna stál u štafle a maloval po plátně, až to šustělo. „Ty, Josef,“ začal autor, „já bych měl myšlenku na hru.“ „Jakou,“ bručel malíř (opravdu bručel, neboť držel při tom v ústech štětec). Autor mu to řekl tak stručně, jak to šlo. „Tak to napiš,“ děl malíř, aniž vyndal štětec z úst a přestal natírat plátno. Bylo to až urážlivě lhostejné. „Ale já nevím,“ řekl autor, „jak mám ty umělé dělníky nazvat. Řekl bych jim laboři, ale připadá mi to nějak papírové.“ „Tak jim řekni Roboti.“ mumlal malíř se štětcem v ústech a maloval dál. A bylo to. Tím způsobem se tedy zrodilo slovo Robot; budiž tímto přiřčeno svému skutečnému původci. ( upraveno podle http://digilib.phil.muni.cz/bitstream/handle/11222.digilib/112355/H_Musicologica_41-2006- 1_9.pdf)http://digilib.phil.muni.cz/bitstream/handle/11222.digilib/112355/H_Musicologica_41-2006-

5 Výchozí text 1 Původ slova robot Interpretujte výňatek; určete funkční styl Čapkova textu. Text popisuje, jak vzniklo slovo robot. Autor Karel Čapek píše o tom, jak si nevěděl rady s pojmenováním umělých bytostí ve hře R.U.R. Jeho bratr, malíř Josef Čapek, mu poradil, aby použil slovo robot. Funkční styl – publicistický (dle materiálu text otištěn v Lidových novinách). Text popisuje, jak vzniklo slovo robot. Autor Karel Čapek píše o tom, jak si nevěděl rady s pojmenováním umělých bytostí ve hře R.U.R. Jeho bratr, malíř Josef Čapek, mu poradil, aby použil slovo robot. Funkční styl – publicistický (dle materiálu text otištěn v Lidových novinách).

6 Od robota ke kyborgovi Od doby, kdy Karel Čapek představil veřejnosti svou hru, můžeme vysledovat Od doby, kdy Karel Čapek představil veřejnosti svou hru, můžeme vysledovat nesporný posun ve vnímání robota od nepřátelské hrubé síly stroje, která se vymkla kontrole tvůrce, přes obraz přátelského sluhy a pomocníka až k posunu ve vnímání konceptuální hranice mezi lidmi a umělými konstrukty podobnými člověku, ztělesněnému metaforou kyberneticko-biologického, anorganicko- organického hybrida, podobou kyborga. Neologismus „kyborg“ (odvozený z kybernetický organismus) použili Manfred Neologismus „kyborg“ (odvozený z kybernetický organismus) použili Manfred E. Clynes a Nathan S. Kline v roce 1960, aby popsali nový typ organismu, který funguje jako „sebe-regulující systém člověk-stroj“. Předmětem jejich výzkumu bylo propojení lidského organismu a strojového systému, který bude fungovat jako „exogenně rozšířený organizační komplex nevědomě fungující jako integrovaný homeostatický systém“. http://digilib.phil.muni.cz/bitstream/handle/11222.digilib/112355/H_Musicologica_41-2006-1_9.pdf http://digilib.phil.muni.cz/bitstream/handle/11222.digilib/112355/H_Musicologica_41-2006-1_9.pdf Výchozí text 2 Doplňte do textu vhodná slova.

7 Domin (čte) : „Roboti světa, nařizujeme vám, abyste vyvraždili lidstvo. Nešetřte mužů. Nešetřte žen. Uchovejte továrny, dráhy, stroje, doly a suroviny. Ostatní zničte. Pak se vraťte do práce, práce se nesmí zastavit.“ Dr. Gall: To je příšerné! Hallemeier: Ti holomci! Domin (čte) : „Vykonati ihned po dodání rozkazu.“ Následují podrobné instrukce. Fabry, a tohle se opravdu děje? Fabry: Patrně. Alquist: Dokonáno. (vrazí Busman) Busman: Aha, děti, už máte nadělení? Domin: Rychle, na Ultima! Busman: Počkejte, Harry. Počkejte chvilinku. To nemá docela naspěch. (svalí se do křesla) Ach, lidičky, to jsem se uběhl! Domin: Proč čekat? Busman: Protože to nejde, holenku. Jen nespěchat. Na Ultimu jsou už roboti. Domin (čte) : „Roboti světa, nařizujeme vám, abyste vyvraždili lidstvo. Nešetřte mužů. Nešetřte žen. Uchovejte továrny, dráhy, stroje, doly a suroviny. Ostatní zničte. Pak se vraťte do práce, práce se nesmí zastavit.“ Dr. Gall: To je příšerné! Hallemeier: Ti holomci! Domin (čte) : „Vykonati ihned po dodání rozkazu.“ Následují podrobné instrukce. Fabry, a tohle se opravdu děje? Fabry: Patrně. Alquist: Dokonáno. (vrazí Busman) Busman: Aha, děti, už máte nadělení? Domin: Rychle, na Ultima! Busman: Počkejte, Harry. Počkejte chvilinku. To nemá docela naspěch. (svalí se do křesla) Ach, lidičky, to jsem se uběhl! Domin: Proč čekat? Busman: Protože to nejde, holenku. Jen nespěchat. Na Ultimu jsou už roboti. Výchozí text 3 R.U.R. (drama z roku 1920)

8 Otázky k výchozímu textu 3 1. Vysvětlete zkratku R.U.R.; jakou má hra kompozici? 2. Shrňte vlastními slovy obsah výňatku a zasaďte do kon- textu celé hry. Uveďte, jak Čapkova hra končí. 2. Shrňte vlastními slovy obsah výňatku a zasaďte do kon- textu celé hry. Uveďte, jak Čapkova hra končí. 3. Charakterizujte postavy z díla; vyhledejte v textu scénické poznámky. K čemu slouží? 4. Posuďte jazykovou stránku textu. Jak rozumíte výrazu na Ultima ? Najdeme v textu archaismy? 6. Které vlastnosti robotů z textu vyplývají?

9 Otázky k výchozímu textu 3 Rosumovi univerzální roboti. drama o 3 dějstvích. 1. Rosumovi univerzální roboti. Sci-fi drama o 3 dějstvích. Individuální řešení. Závěr – roboti získají lidské city, jsou ochotni se obětovat jeden pro druhého, závěr hry symbolický – roboti Helena a Primus zde vystupují jako Adam a Eva, počátek nového lidstva. 2. Individuální řešení. Závěr – roboti získají lidské city, jsou ochotni se obětovat jeden pro druhého, závěr hry symbolický – roboti Helena a Primus zde vystupují jako Adam a Eva, počátek nového lidstva. 3. Individuální řešení. Scénické poznámky sdělují, co postavy dělají, jak se tváří aj. Např. čte, vrazí Busman. 4. Spisovný jazyk, některá slova citově zabarvená (holomci, děti). Ultima – loď, slovo znamená poslední (obecný výnam). Archaismus – infinitiv vykonati aj. 6 jsou krutí, myslí jen na práci, postrádají lidskost, nemají city, jsou chladnokrevní a krutí. 6. Roboti – jsou krutí, myslí jen na práci, postrádají lidskost, nemají city, jsou chladnokrevní a krutí.

10 Práce s nahrávkou a textem http://www.rozhlas.cz/vltava/literatura/_zprava/1276275 Poslechněte si nahrávku, čtěte text a vypracujte odpovědi na přiložené otázky. http://www.rozhlas.cz/vltava/literatura/_zprava/1276275 Poslechněte si nahrávku, čtěte text a vypracujte odpovědi na přiložené otázky. a) Které postavy v nahrávce promlouvají, o čem spolu hovoří? b) Do kolika jazyků byla hra přeložena, je podle vás dodnes aktuální, čím? Co dílo kritizuje?

11 Práce s nahrávkou a textem a) V nahrávce hovoří Primus, Helena a Alquist, který zjistí, že roboti krvácí a také mezi sebou projevují lidské city. b) Hra byla přeložena do 30-ti světových jazyků. Dílo kritizuje zneužití nových technologií, nahrazování lidské práce stroji, zneužívání druhých. a) V nahrávce hovoří Primus, Helena a Alquist, který zjistí, že roboti krvácí a také mezi sebou projevují lidské city. b) Hra byla přeložena do 30-ti světových jazyků. Dílo kritizuje zneužití nových technologií, nahrazování lidské práce stroji, zneužívání druhých.

12 Výchozí text 4 Bílá nemoc (drama z roku 1937) NOVINÁŘ: A co když na to žádná vláda nepřistoupí? DR. GALÉN: Poslyšte, to by mně bylo hrozně líto… To bych pak svůj lék nemohl vydat. Ne prosím, to bych nemohl. NOVINÁŘ: A co byste s ním dělal? DR. GALÉN: Co? Já? Jako doktor… musím přece léčit, ne? Léčil bych své chudé… NOVINÁŘ: Proč jenom chudé? DR. GALÉN: Protože jich je mnoho. To by byla ohromná praxe, člověče! Víte, mohl bych aspoň dokázat… na spoustě případů, že se dá bílá nemoc vyléčit. NOVINÁŘ: A bohatého byste do léčení nevzal? DR. GALÉN: Je mi líto, pane,… ale to bych nemohl. Bohatí – Bohatí mají víc vlivu, že ano – Budou-li mocní a bohatí opravdu chtít mír… Na ně se víc dá, víte? NOVINÁŘ: Nezdá se vám, že je to k těm bohatým – trochu nespravedlivé? DR. GALÉN: Je, pane. Já vím. Ale nezdá se vám, že je to k těm chudým – taky trochu nespravedlivé, že jsou chudí? Koukejte se, vždycky umíralo o tolik víc chudých, že ano – a nemuselo by to být, pane, nemuselo by to být! Každý má právo na život, že? (…) Interpretujte výňatek, zasaďte do kontextu, určete kompozici i jaz. stránku. NOVINÁŘ: A co když na to žádná vláda nepřistoupí? DR. GALÉN: Poslyšte, to by mně bylo hrozně líto… To bych pak svůj lék nemohl vydat. Ne prosím, to bych nemohl. NOVINÁŘ: A co byste s ním dělal? DR. GALÉN: Co? Já? Jako doktor… musím přece léčit, ne? Léčil bych své chudé… NOVINÁŘ: Proč jenom chudé? DR. GALÉN: Protože jich je mnoho. To by byla ohromná praxe, člověče! Víte, mohl bych aspoň dokázat… na spoustě případů, že se dá bílá nemoc vyléčit. NOVINÁŘ: A bohatého byste do léčení nevzal? DR. GALÉN: Je mi líto, pane,… ale to bych nemohl. Bohatí – Bohatí mají víc vlivu, že ano – Budou-li mocní a bohatí opravdu chtít mír… Na ně se víc dá, víte? NOVINÁŘ: Nezdá se vám, že je to k těm bohatým – trochu nespravedlivé? DR. GALÉN: Je, pane. Já vím. Ale nezdá se vám, že je to k těm chudým – taky trochu nespravedlivé, že jsou chudí? Koukejte se, vždycky umíralo o tolik víc chudých, že ano – a nemuselo by to být, pane, nemuselo by to být! Každý má právo na život, že? (…) Interpretujte výňatek, zasaďte do kontextu, určete kompozici i jaz. stránku.

13 Výchozí text 4 Bílá nemoc (drama z roku 1937) Výňatek je přibližně z poloviny díla. Promlouvají v něm dvě postavy, a to novinář a doktor Galén. Novinář se lékaře ptá, proč nechce léčit bohaté lidi, jelikož je to nespravedlivé. Lékař vysvětluje, že je nebude léčit do té doby, než přestanou válčit a vyrábět zbraně. Maršál rovněž onemocní, ale nechce s válkou skončit. Tak mu doktor nejprve lék nechce podat. Teprve později názor změní a rozhodne se, že mu lék přinese, jenže cestou k němu je uštván davem a jeho lék je při tomto činu zničen. Drama je členěno na pět dějství, obsahuje repliky, daný výňatek je tentokrát bez scénických poznámek. Dialog dvou postav, které na sebe vzájemně reagují. Je zde užit spisovný jazyk s hovorovými výrazy (např. koukej). Výňatek je přibližně z poloviny díla. Promlouvají v něm dvě postavy, a to novinář a doktor Galén. Novinář se lékaře ptá, proč nechce léčit bohaté lidi, jelikož je to nespravedlivé. Lékař vysvětluje, že je nebude léčit do té doby, než přestanou válčit a vyrábět zbraně. Maršál rovněž onemocní, ale nechce s válkou skončit. Tak mu doktor nejprve lék nechce podat. Teprve později názor změní a rozhodne se, že mu lék přinese, jenže cestou k němu je uštván davem a jeho lék je při tomto činu zničen. Drama je členěno na pět dějství, obsahuje repliky, daný výňatek je tentokrát bez scénických poznámek. Dialog dvou postav, které na sebe vzájemně reagují. Je zde užit spisovný jazyk s hovorovými výrazy (např. koukej).

14 Vyluštěte přesmyčky a napište správná jména postav z her Karla Čapka R.U.R. a Bílá nemoc Vyluštěte přesmyčky a napište správná jména postav z her Karla Čapka R.U.R. a Bílá nemoc ? ? ŠarmálŠarmálAbyrfAbyrf NagélNagélSitaqulSitaqul Arryh Miond

15 Vyluštěte přesmyčky a napište správná jména postav z her Karla Čapka R.U.R. a Bílá nemoc Vyluštěte přesmyčky a napište správná jména postav z her Karla Čapka R.U.R. a Bílá nemoc ? ? MaršálMaršálFabryFabry GalénGalénAlquistAlquist Harry Domin

16 http://prehravac.rozhlas.cz/audio/497249 Poslechněte si nahrávku a odpovězte na otázky. http://prehravac.rozhlas.cz/audio/497249 Poslechněte si nahrávku a odpovězte na otázky. a) Jak a proč K. Čapek změnil jména postav z BN? b) Kdo původně přišel za autorem s nápadem na hru? c) Je podle vás správné, že doktor Galén si při léčbě nemocných klade podmínky, i když má při daném chování dobré úmysly? d) Jaký vliv měla na podobu díla politická situace? a) Jak a proč K. Čapek změnil jména postav z BN? b) Kdo původně přišel za autorem s nápadem na hru? c) Je podle vás správné, že doktor Galén si při léčbě nemocných klade podmínky, i když má při daném chování dobré úmysly? d) Jaký vliv měla na podobu díla politická situace? a)Hlavní hrdina měl původně žid. jméno, což autor později změnil a přejmenoval jej na doktora Galéna. Inspirace antikou, jméno slavného řeckého lékaře. Měnil i německé jméno postavy, z politických důvodů. b) Inspiraci našel u přítele, lékaře Fousky. Ten dílo nakonec zpracoval sám pod názvem Tělo života. c) Ano i ne, dobrý úmysl doktora Galéna, ale člověk nemá rozhodovat dle majetku o životě a smrti druhých. Měl by léčit každého, neboť je to jeho poslání lékaře (diskuse s žáky). a)Hlavní hrdina měl původně žid. jméno, což autor později změnil a přejmenoval jej na doktora Galéna. Inspirace antikou, jméno slavného řeckého lékaře. Měnil i německé jméno postavy, z politických důvodů. b) Inspiraci našel u přítele, lékaře Fousky. Ten dílo nakonec zpracoval sám pod názvem Tělo života. c) Ano i ne, dobrý úmysl doktora Galéna, ale člověk nemá rozhodovat dle majetku o životě a smrti druhých. Měl by léčit každého, neboť je to jeho poslání lékaře (diskuse s žáky).

17 Bílá nemoc - video Odpovězte na otázky. http://www.youtube.com/watch?v=pFY6WPb7Dig b) Odpovídá filmová verze vašim představám o Čapkově díle? a)Jaký typ hrdiny postava Maršála v úvodu ukázky reprezentuje? Koho představuje? b) Odpovídá filmová verze vašim představám o Čapkově díle? a)Jaký typ hrdiny postava Maršála v úvodu ukázky reprezentuje? Koho představuje? a)Individuální řešení. b)Maršál představuje typ autoritativního bezohledného politika, který nám připomíná dobové fašistické diktátory, jako byl např. Adolf Hitler. Jedná se o zápornou postavu. a)Individuální řešení. b)Maršál představuje typ autoritativního bezohledného politika, který nám připomíná dobové fašistické diktátory, jako byl např. Adolf Hitler. Jedná se o zápornou postavu.

18 Život a tvorba Karla Čapka Život a tvorba Karla Čapka Určete správnost tvrzení, chyby opravte. Karel Čapek napsal hru R.U.R. společně s bratrem. ano - ne V díle R.U.R. u robotů, kteří se jmenují Helena a Primus, ožívají lidské city jako je soucit a láska. ano – ne Divadelní hra Karla Čapka Válka s mloky se zabývá tématem lidské nesmrtelnosti. ano - ne Karel Čapek byl roku 1939 zatčen gestapem a do konce svého života vězněn v koncentračních táborech. ano - ne Karel Čapek vymyslel slovo robot. ano - ne

19 Život a tvorba Karla Čapka Život a tvorba Karla Čapka Určete správnost tvrzení, chyby opravte. Karel Čapek napsal hru R.U.R. sám,bez bratra Josefa. ano - ne V díle R.U.R. u robotů, kteří se jmenují Helena a Primus, ožívají lidské city jako je soucit a láska. ano – ne Divadelní hra Karla Čapka Věc Makropulos se zabývá tématem lidské nesmrtelnosti. ano - ne Josef Čapek byl roku 1939 zatčen gestapem a do konce svého života vězněn v koncentračních táborech. ano - ne Josef Čapek vymyslel slovo robot. ano - ne

20 Člověk proti zkáze - video Odpovězte na otázky. http://www.youtube.com/watch?v=BwqQ8HA83qg a)Odpovídá filmová verze vašim představám o Karlu Čapkovi a jeho přátelích? Kdo byli pátečníci? b)Jaké myšlenky v rozhovoru zaznívají? Souhlasíte s nimi? c)Které známé osobnosti v ukázce promlouvají? a)Odpovídá filmová verze vašim představám o Karlu Čapkovi a jeho přátelích? Kdo byli pátečníci? b)Jaké myšlenky v rozhovoru zaznívají? Souhlasíte s nimi? c)Které známé osobnosti v ukázce promlouvají?

21 Člověk proti zkáze - video Odpovězte na otázky. http://www.youtube.com/watch?v=BwqQ8HA83qg a)Pátečníci – skupina přátel bratří Čapků, kteří se u nich scházeli. Jednalo se o novináře, spisovatele, malíře, lékaře i politiky. b)Postavy spolu diskutují, jejich názory jsou také ovlivněny dobou vzniku filmového díla. c) Bratři Čapkové, TGM, Vladislav Vančura, Karel Poláček, Eduard Bass. a)Pátečníci – skupina přátel bratří Čapků, kteří se u nich scházeli. Jednalo se o novináře, spisovatele, malíře, lékaře i politiky. b)Postavy spolu diskutují, jejich názory jsou také ovlivněny dobou vzniku filmového díla. c) Bratři Čapkové, TGM, Vladislav Vančura, Karel Poláček, Eduard Bass.

22 Citát Josefa Čapka:,,Karel měl vždycky větší štěstí. Věděl, i kdy má umřít. Já si to teď i za něj odsedím v koncentráku.“ Jak textu rozumíte? Citát Josefa Čapka:,,Karel měl vždycky větší štěstí. Věděl, i kdy má umřít. Já si to teď i za něj odsedím v koncentráku.“ Jak textu rozumíte?

23 Citát Josefa Čapka:,,Karel měl vždycky větší štěstí. Věděl, i kdy má umřít. Já si to teď i za něj odsedím v koncentráku.“ Josef Čapek byl zatčen 1. září 1939, když už byl Karel po smrti (zemřel v prosinci roku 1938). Z koncentráku se ale už nevrátil, skonal totiž na konci války v roce 1945. Z citátu lze rovněž vyčíst, že bratři spolu byli v přátelském vztahu, Josef tušil těžkosti spojené s pobytem v lágrech. Navíc měl vždycky pocit, že je Karel úspěšnější jako umělec i novinář, také rodiče jej v dětství více podporovali než Josefa. Citát Josefa Čapka:,,Karel měl vždycky větší štěstí. Věděl, i kdy má umřít. Já si to teď i za něj odsedím v koncentráku.“ Josef Čapek byl zatčen 1. září 1939, když už byl Karel po smrti (zemřel v prosinci roku 1938). Z koncentráku se ale už nevrátil, skonal totiž na konci války v roce 1945. Z citátu lze rovněž vyčíst, že bratři spolu byli v přátelském vztahu, Josef tušil těžkosti spojené s pobytem v lágrech. Navíc měl vždycky pocit, že je Karel úspěšnější jako umělec i novinář, také rodiče jej v dětství více podporovali než Josefa.

24 Použitá literatura a zdroje:  Čapek, Karel. R.U.R. Praha: Artur, 2011, ISBN 978-80-87128-51-0.  Čapek, Karel. Bílá nemoc. Praha: Artur, 2011, ISBN 978-80-87128-52-7.  KARPATSKÝ, Dušan. Labyrint literatury. Praha: Albatros, 2008, ISBN 13-752- 008.  SOCHROVÁ, Marie. Literatura v kostce pro střední školy. Havlíčkův Brod: Fragment, 1999, ISBN 80-7200-332-1.  http://cs.wikipedia.org/wiki/Karel_%C4%8Capek http://cs.wikipedia.org/wiki/Karel_%C4%8Capek  http://cs.wikipedia.org/wiki/Josef_%C4%8Capek http://cs.wikipedia.org/wiki/Josef_%C4%8Capek  http://digilib.phil.muni.cz/bitstream/handle/11222.digilib/112355/H_Music ologica_41-2006-1_9.pdf http://digilib.phil.muni.cz/bitstream/handle/11222.digilib/112355/H_Music ologica_41-2006-1_9.pdf  http://cs.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1te%C4%8Dn%C3%ADci http://cs.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1te%C4%8Dn%C3%ADci  http://cs.wikipedia.org/wiki/RUR http://cs.wikipedia.org/wiki/RUR  http://cs.wikipedia.org/wiki/B%C3%ADl%C3%A1_nemochttp://cs.wikipedia.org/wiki/B%C3%ADl%C3%A1_nemoc  http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Clov%C4%9Bk_proti_zk%C3%A1zehttp://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Clov%C4%9Bk_proti_zk%C3%A1ze  Archiv autorky.

25 Obrazový materiál:  http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Gibel_sensatsii_RUR.jpg (pozadí)http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Gibel_sensatsii_RUR.jpg  http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Karel_Josef_Capkovi_radio.jpg (22) http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Karel_Josef_Capkovi_radio.jpg  Klipart (obrázky jsou součástí volně dostupné galerie Microsoft Office dostupné na adrese www.office.microsoft.com)www.office.microsoft.com  Archiv autorky (pozadí).


Stáhnout ppt "Název školy: Gymnázium Lovosice, Sady pionýrů 600/6 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1073 Název materiálu: VY_12_INOVACE_1B_18_Karel Čapek - drama Téma."

Podobné prezentace


Reklamy Google