Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací materiál: Prezentace – zápis pro žáky Určen pro: 2. ročník oboru Ekonomika a.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací materiál: Prezentace – zápis pro žáky Určen pro: 2. ročník oboru Ekonomika a."— Transkript prezentace:

1 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací materiál: Prezentace – zápis pro žáky Určen pro: 2. ročník oboru Ekonomika a podnikání Vzdělávací oblast: Obchodní korespondence – Interní písemnosti a Písemnosti managementu Název učebního materiálu: Písemnosti managementu-písemná práce–ZŽ Jméno autora: Ing. Šárka Schuplerová Datum vytvoření: 09. 03. 2013 Reg.č. projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0627

2 Klíčová slova:Písemnosti managementu, zadání písemné práce. Anotace: Vzdělávací materiál obsahuje písemnosti managementu - zadání písemné práce. Materiál je připraven formou prezentace – zápis do sešitu. Metodické pokyny: Snímky prezentace najíždějí po kliknutí myši a žáci přes projekci provedou zápis do sešitu.

3 Umíš vypracovat??? * PŘÍKAZ ŘEDITELE * SMĚRNICE * OBĚŽNÍK

4 Vypracujte danou písemnost 1. Pracujete v Družstvu Nový styl, Kosmova 35, 342 01 Sušice 1, jako asistent/ka předsedy představenstva Jana Nohy. máte za úkol připravit čistopis Příkazu předsedy představenstva č. 3/2013, který je určen vedoucím provozoven. Jeho náplní je zabezpečení věcí zákazníků. V posledním týdnu došlo v provozovnách, v nichž poskytujete služby veřejnosti, k několika krádežím oděvů, aktovek, kabelek a jiných věcí, které čekající nebo obsluhovaní zákazníci v provozovně odložili. Nápisy, které odmítají odpovědnost za odložené věci zákazníků, odporují ustanovením § 433 odst. 1 a 2 zák. č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, v platném znění. Všem vedoucím holičských, kadeřnických, pedikérských, manikérských a kosmetických provozoven proto Jan Noha přikazuje v souladu s konkrétní prostorovou dispozicí provozovny vyhradit vhodné místo, kam by čekající nebo obsluhovaní zákazníci mohli své věci odložit, a toto místo event. vhodným způsobem označit. Odstranit nápisy, které odporují platné právní úpravě, popř. je upravit tak, aby bylo jasné, že provozovatel neodpovídá pouze za věci odložené mimo vyhrazené místo. termín plnění je 24. ledna 2013. Odpovídají vedoucí provozoven. Příkaz datujete Sušice 17. ledna 2013.

5 Vypracujte danou písemnost 2. Mgr. Růžena Čápová-ředitelka vydává směrnici č. 1/2013 o organizování zájezdů žáků - Mendelovo gymnázium, Joštova 3, 664 91 Ivančice s účinností od 10.1.2013. Zahraniční jazykové a jiné zájezdy žáků jsou organickou složkou působení školy. K dosažení jejich optimálního účinku je nutno dodržovat následující zásady: * zájezdy lze realizovat pouze za konkrétně určeným účelem, kterého nelze dosáhnout jinou výchovnou nebo vzdělávací formou, * je nutno v dostatečném časovém předstihu zpracovat projekt zájezdu, který musí obsahovat všechny jeho relevantní stránky (např. vazbu na tematický celek a časové situování ve šk. roce, délku, finanční náročnost, dopravní, ubytovací, stravovací, bezpečnostní i zdravotní zabezpečení apod. Projekt posoudí zástupce ředitelky Mgr. Frant. Jílek a schválí ředitelka gymnázia, * projekt je nutno projednat také s rodiči žáků a s event. hostitelskými institucemi v zahraničí a připomínky po schválení vedením školy zapracovat do projektu, * rovněž je nutné vyřídit včas veškeré cestovní záležitosti, * v průběhu zájezdu třeba dbát na bezvadné chování žáků a vhodným způsobem kontrolovat realizaci účelu zájezdu, * obecně je třeba při realizaci zájezdů dodržovat příslušné směrnice MŠMT, které jsou k nahlédnutí u zástupce ředitelky.

6 Vypracujte danou písemnost 3. Ing.Tereza Macháčková-ředitelka-Pedagogický ústav, Melantrichova 25, 368 01 Strakonice, vydává oběžník č. 10/2013 dne 2. února 2013. Oběžník je určen ředitelům gymnázií, středních odborných škol. Ředitelka PÚ Strakonice informuje o přednášce PhDr. Antonína Píši (PeF UK, Praha) na téma Mezinárodní srovnávání středního vzdělání. Jde o průběžnou informaci o stavu prací na jednotné normě klasifikace vzdělávání ISCED 2000, jejíž zásady byly schváleny Generální konferencí UNESCO v listopadu 2010. V diskusi, k níž bude po přednášce příležitost, je Dr. Píša připraven zodpovědět i ty dotazy, které se mohou týkat zvláštností některých vzdělávacích zařízení v okrese. Ing. Tereza Macháčková žádá aby ředitelé škol s tímto oběžníkem seznámili všechny vyučující. Přednáška je totiž určena nejen ředitelům a jejich zástupcům na gymnáziích a odborných středních školách, nýbrž také vedoucím předmětových komisí i ostatním pedagogickým pracovníkům, kteří se o uvedenou problematiku zajímají. Beseda se bude konat ve středu 20.02.2013 od 14 h v budově gymnázia v Jungmannově ulici č. 3. Místnost bude upřesněna podle počtu účastníků před přednáškou. Počet zájemců ze svých škol sdělte prosím do týdne, tj. do 8.2.2013, telefonicky nebo fax: 342 255 739 sekretářce pí Kronbauerové.

7 * Fleischmannová, E., Jonáš, I., Kuldová, O.: Písemná a elektronická komunikace pro střední školy a veřejnost 2. Praha: Fortuna, 2005. 151 s. ISBN 80-7168-924-6 * Fleischmannová, E., Kuldová, O., Šedý, R.: Obchodní korespondence pro střední školy. Praha: Fortuna, 2000. 119 s. ISBN 80-7168-718-9 * Kuldová, O., Fleischmannová, E.: Metodická příručka k technice administrativy a obchodní korespondenci. Praha: Fortuna, 1998. 112 s. ISBN 80-7168-574-7 * Slavíčková, M., Valešová, I.: Obchodní dopisy nejen u státní zkoušky. Praha, NÚOV – STÚ 2008. 26 s. + CD ROM * Štiková, S.: Obchodní korespondence I. a II., Plzeň 2001 * Kolektiv autorů. Výklad k ČSN 01 6910. Praha, NÚOV – STÚ 2008 na CD ROM. * Kolektiv autorů. Pojmy z oblasti PEK. Praha, NÚOV – STÚ 2008 na CD ROM. * Gafronová, J., Bečka J.V.: Stylizace obchodních dopisů, SPN, 1993. ISBN 80- 04-26379-8 * Rozhledy-časopis pro písemnou a elektronickou komunikaci * www.office.microsoft.com


Stáhnout ppt "Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací materiál: Prezentace – zápis pro žáky Určen pro: 2. ročník oboru Ekonomika a."

Podobné prezentace


Reklamy Google