Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evropský sociální fond Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2 Projekt OBZORY Latinské skloňování podstatných jmen.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evropský sociální fond Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2 Projekt OBZORY Latinské skloňování podstatných jmen."— Transkript prezentace:

1 Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evropský sociální fond Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2 Projekt OBZORY Latinské skloňování podstatných jmen dēcl ῑ nac ῑ o

2 LINGVISTICKÝ ÚVOD Latinský jazyk využívá celkem pět deklinací Podstatná jména jsou rozdělena podle rodu stejně jako v češtině na MUŽSKÝ (mascul ῑ num) ŽENSKÝ (fēmin ῑ num) STŘEDNÍ (neutrum) V latině nalezneme jednotné číslo (singulāris) i množné číslo (plūrālis)

3 LINGVISTICKÝ ÚVOD Latinských pádů využijeme celkem šest: (z původních osmi indoevropských pádů) NOMINATIV (nōmināt ῑ vus) GENITIV (genit ῑ vus) DATIV (dat ῑ vus) AKUZATIV (accūsāt ῑ vus) VOKATIV (vocāt ῑ vus) ABLATIV (ablāt ῑ vus)

4 NOMINATIV - nōmināt ῑ vus Latina jej využívá jako označovací pád (od latinského nōmināre – označovat) pro kterékoli entity (jsoucna) –ve větné skladbě pak vždy určuje podmět sg. Fēmina est pulchra žena je krásná pl. Fēminae sunt puclhrae ženy je krásné příklad:

5 GENITIV - genit ῑ vus Slouží k určení vztahu mezi podstatnými jmény (od latinského gignare – zrodit) sg. anima fēminae duše ženy pl. anima fēminārum duše žen –latina používá genitiv jako náhradu lokativu Julius Romae habitat Julius bydlí v římě příklad:

6 DATIV - dat ῑ vus Dativ v latině lze použít v mnoha ohledech –především jako komplement slovesa v případě nepřímého předmětu (dávat něco někomu, poslat něco někomu apod.) Vir fēminae ōsculum dat. (Muž dává ženě pusu.) POZOR – použití u některých sloves liší od češtiny např. respondēre (odpovídat) se užívá s akuzativem)

7 DATIV - dat ῑ vus –dativ přivlastňovací označuje vlastníka v dativu s použitím slovesa být (esse) Anima est fēminae (pl. - fēmin ῑ s) Žena má duši. –dat ῑ vus geminus („dativ užitkový“) označuje vztah užitečnosti Leges omnibus c ῑ vibus utilitātī sunt. Zákony jsou užitečné všem lidem.

8 AKUZATIV - accūsāt ῑ vus V základním použití se užívá akuzativ jako objekt slovesa Dominus videt fēminam. Muž vidí ženu. Příklady dalšího využití: –akuzativ poukazující na míru, vzálenost, hloubku apod. nāvis ducentōs pedēs longa loď dlouhá dvacet stop

9 AKUZATIV - accūsāt ῑ vus Některé předložky jsou spojeny s akuzativem: ad (k, u, do) ante (před) apud (u) circum (kolem, okolo) contrā (proti) inter (mezi) ob (před, pro, kvůli) per (skrz, přes) post (po, za) praeter (mimo, kromě) propter (kvůli, blízko) trāns (přes, za)

10 VOKATIV - vocāt ῑ vus Využívá se shodně s češtinou Aud ῑ, Julia! Poslouchej, Julie. –výjimka pro zvolání (užívá se nominativ): Deus, Deus meus, quare me dereliquisti? Bože, můj Bože, proč si mě opustil?

11 ABLATIV - ablāt ῑ vus Nejvíce způsoby používáný pád –ablativ absolutní – časové označení děje Cicerōne consule, Catilina coniuratiōnem fēcit. Za Ciceronova konzulátu provedl Catilina spiknutí. –Instrumentál Librum stylō scripsi. Kniha napsaná perem.

12 ABLATIV - ablāt ῑ vus v singuláru vždy končí na samohlásku ve všech deklinacích –srov.: fēminā, servō, exemplō, m ῑ lite, cīve, nōmine, marī, exercitū, diē, rē Pojí se s předložkami které se nepojí s ablativem

13 1. DEKLINACE pouze ženský vzor - FĒMINA singulárplurál nom.fēminafēminae gen.fēminaefēminārum dat.fēminaefēminīs acc.fēminamfēminās voc.fēminafēminae abl.fēmināfēminīs

14 1. DEKLINACE pouze ženský vzor - FĒMINA singulárplurál nom.fēminafēminae gen.fēminaefēminārum dat.fēminaefēminīs acc.fēminamfēminās voc.fēminafēminae abl.fēmināfēminīs nominativ a vokativ jsou shodné téměř vždy

15 1. DEKLINACE pouze ženský vzor - FĒMINA singulárplurál nom.fēminafēminae gen.fēminaefēminārum dat.fēminaefēminīs acc.fēminamfēminās voc.fēminafēminae abl.fēmināfēminīs dativ a ablativ plurálu jsou v latině shodné ve všech deklinacích

16 1. DEKLINACE pouze ženský vzor - FĒMINA singulárplurál nom.fēminafēminae gen.fēminaefēminārum dat.fēminaefēminīs acc.fēminamfēminās voc.fēmina!fēminae abl.fēmināfēminīs Akuzativ singuláru vždy končí na samohlásku a m

17 2. DEKLINACE vzor maskulina – servus (ager) singulárplurál nom.servus (ager)servī gen.servīservōrum dat.servōservīs acc.servumservōs voc.serve (ager)servī abl.servōservīs

18 2. DEKLINACE vzor neutra – exemplum singulárplurál nom.exemplumexempla gen.exemplīexemplōrum dat.exemplōexemplīs acc.exemplumexempla voc.exemplumexempla abl.exemplōexemplīs

19 2. DEKLINACE vzor neutra – exemplum singulárplurál nom.exemplumexempla gen.exemplīexemplōrum dat.exemplōexemplīs acc.exemplumexempla voc.exemplumexempla abl.exemplōexemplīs Nominativ, akuzativ a vokativ jsou u neutra vždy shodné

20 2. DEKLINACE vzor neutra – exemplum singulárplurál nom.exemplumexempla gen.exemplīexemplōrum dat.exemplōexemplīs acc.exemplumexempla voc.exemplumexempla abl.exemplōexemplīs

21 3.- 5. DEKLINACE pro zjednodušení nejsou uvedeny podléhají stejným pravidlům naznačeným v předchozích deklinacích Vzory (různé rody): m ῑ les (m.), cīvis (f.), nōmen (n.), mare (n.), Exercitus (m.), cornū, diēs, rēs

22 Použité zdroje a literatura Údovní obrázek z http://www.concurringopinions.com/archives/SPQR.jpg KLOSOVÁ, Markéta : Vestibulum. Praha: Universita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta, 2004

23 Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evropský sociální fond Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2 Projekt OBZORY Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu OBZORY Autor: Mgr. Vojtěch Vykouk Předmět: latina Datum: 25. 3. 2011


Stáhnout ppt "Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evropský sociální fond Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2 Projekt OBZORY Latinské skloňování podstatných jmen."

Podobné prezentace


Reklamy Google