Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název SŠ: SŠ-COPT Uherský Brod Autor: Mgr. Anna Červinková Název prezentace (DUMu): 17. Vlastnosti tekutin, tlak, tlaková síla Název sady: Fyzika pro 1.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název SŠ: SŠ-COPT Uherský Brod Autor: Mgr. Anna Červinková Název prezentace (DUMu): 17. Vlastnosti tekutin, tlak, tlaková síla Název sady: Fyzika pro 1."— Transkript prezentace:

1 Název SŠ: SŠ-COPT Uherský Brod Autor: Mgr. Anna Červinková Název prezentace (DUMu): 17. Vlastnosti tekutin, tlak, tlaková síla Název sady: Fyzika pro 1. ročník středních škol – obor mechanik seřizovač a technik puškař Ročník: 1. Číslo projektu: CZ.1.07./1.5.00/34.0727 Datum vzniku: 20. 11. 2012 Uvedení autoři, není-li uvedeno jinak, jsou autory tohoto výukového materiálu a všech jeho částí. Tento projekt je spolufinancován ESF a státním rozpočtem ČR.

2 Záměrem této sady výukových materiálů s názvem Fyzika pro 1. ročník středních škol – obor mechanik seřizovač a technik puškař je shrnout žákům prvních ročníků technických oborů základní poznatky z daných odvětví fyziky. Jednotlivé DUMy (prezentace) v této sadě přiblíží postupně žákům jednotlivé fyzikální obory, se kterými se setkají v praxi i v hodinách na naší SŠ. Konkrétně tato prezentace je zaměřena na vymezení pojmu tekutiny, rozlišení jednotlivých druhů tekutin a na tlak a tlakovou sílu působící v tekutinách

3 Tekutiny Tekutiny jsou souhrnným názvem pro kapaliny a plyny viskozitaJednou z charakteristických veličin je viskozita Viskozita, neboli vnitřní tření tekutin je různá vzájemná pohyblivost částic, způsobená odporovými silami vznikajícími při vzájemném pohybu částic

4 Vlastnosti kapalin Zachovávají objem Nezachovávají tvar, přijímají jej podle nádoby Jsou tekuté Nezachovávají objem Nezachovávají tvar, přijímají jej podle nádoby Jsou tekuté Vlastnosti plynů

5 Lze je snadno dělit Jsou velmi málo stlačitelné V klidu vytváří vodorovný povrch Lze je snadno dělit Jsou velmi snadno stlačitelné Rovnoměrně vyplňují celou nádobu

6 Ideální kapalina Dokonale nestlačitelná Dokonale tekutá Ve skutečnosti neexistuje Dokonale stlačitelný Dokonale tekutý Ve skutečnosti neexistuje Ideální plyn

7 Tlak v tekutinách Skalární veličina Charakterizuje stav tekutiny v klidu pZnačka: p Pa (pascal)Jednotka: Pa (pascal)

8 p = F / SPlatí: p = F / S F – síla S– obsah plochy, na kterou síla působí Důkazem existence tlaku v kapalině je prudce vytékající voda z vodovodu Důkazem existence tlaku v plynu je napnutá stěna nahuštěné pneumatiky

9 manometremTlak v tekutinách měříme manometrem Tlak v tekutinách lze vyvolat vnější silou nebo tíhovou silou Země

10 Tlak vyvolaný vnější silou V tuhém těleseV tuhém tělese Síla se přenese ve stejném směru na dolní podstavu V tekutiněV tekutině Síla se přenese do všech směrů a je kolmá k ploše, na kterou působí

11 Příklad a řešení Určete tlak uvnitř uzavřené hustilky, působíme-li na píst vnější o obsahu 12 cm 2 vnější silou o velikosti 300N

12 Hydrostatický paradox Jsou-li obsahy dna nádob stejné a je-li stejná i hloubka dna, je stejný i tlak na dně nádob Hydrostatický tlak nezávisí na tvaru nádobyHydrostatický tlak nezávisí na tvaru nádoby S 1 = S 2 = S 3 h 1 = h 2 = h 3 pak p 1 = p 2 = p 3

13 Hydrostatická tlaková síla F hZnačka: F h N (Newton)Jednotka: N (Newton) F h = S·h·ρ·gPlatí: F h = S·h·ρ·g h – hloubka ρ – hustota kapaliny g – gravitační konstanta S – obsah plochy

14 Příklad a řešení Jaká síla působí na dno vodní nádrže v hloubce 3 m, jestliže obsah dna je 5 m 2.

15 Hydrostatický tlak Tlak vyvolaný hydrostatickou tlakovou silou p hZnačka: p h Pa (Pascal)Jednotka: Pa (Pascal)

16 p h = h·ρ·gPlatí: p h = h·ρ·g h – hloubka ρ – hustota kapaliny g – gravitační konstanta hladinyMísta se stejným hydrostatickým tlakem nazýváme hladiny volná hladinaHladinu s nulovým hydrostatickým tlakem nazýváme volná hladina Nulová hladina je na povrchu kapaliny

17 Příklad a řešení Jaký tlak je v moři v hloubce 11034m, jestliže hustota mořské vody je 1020kg/m 3 ?

18 Závěrečný test Skupina ASkupina A 1.Jmenujte dvě vlastnosti kapalin 2.Co je ideální plyn? 3.Určete hydrostatickou sílu, kterou působí na kapalina na dno nádoby ve hloubce 7m, jestliže je obsah dna 8m 2. 4.Jaký je rozdíl v působení vnější síly na povrch pevné látky a tekutiny?

19 Skupina BSkupina B 1.Jmenujte dvě vlastnosti plynů 2.Co je ideální kapalina? 3.Určete tlak vody v hloubce 18 m 4.Co říká hydrostatický paradox?

20 Odpovědi Skupina ASkupina A 1.Nestlačitelné, tekuté, nezachovávají tvar 2.Jsou dokonale tekuté, dokonale stlačitelné 3.F h = 549360 N 4.V tekutinách se tlak přenese rovnoměrně na do celé nádoby, v pevných látkách pouze v se projeví pouze v místě působení

21 Skupina BSkupina B 1.Tekuté, stlačitelné, nezachovávají tvar 2.Jsou dokonale tekuté, dokonale nestlačitelné 3.p h = 176580Pa 4.Hydrostatický tlak nezávisí na tvaru nádoby

22 Seznam zdrojů pro textovou část LEPIL, O. a kol. Fyzika pro střední školy 1.díl. 3. vyd. Praha: Prometheus s.r.o., 1995 SVOBODA, E. a kol. Přehled středoškolské fyziky. 3. vyd. Praha: Prometheus s.r.o., 2005 MIKULČÁK, J. a kol. Matematické, fyzikální a chemické tabulky a vzorce pro střední školy. 1. vyd. Praha: Prometheus s.r.o., 2005 LEPIL, O. a kol. Sbírka úloh z fyziky pro střední školy. 1. vyd. Praha: Prometheus s.r.o., 1995 BEDNAŘÍK, M. a kol. Fyzika I pro studijní obory SOU. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1984

23 Seznam zdrojů pro použité obrázky Snímek 9Snímek 9 - Romary [2006-01-06]. Dostupný pod licencí Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ma nometre_bleu.jpg Creative CommonsAttribution-Share Alike 3.0 Unported http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ma nometre_bleu.jpg Snímek 12Snímek 12 - [2008-26-03]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hy drostatisches_Paradoxon5.svg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hy drostatisches_Paradoxon5.svg


Stáhnout ppt "Název SŠ: SŠ-COPT Uherský Brod Autor: Mgr. Anna Červinková Název prezentace (DUMu): 17. Vlastnosti tekutin, tlak, tlaková síla Název sady: Fyzika pro 1."

Podobné prezentace


Reklamy Google