Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zkoušení potrubí pro odvod kouře a tepla z pohledu výrobce Ing. Vilém Stanke.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zkoušení potrubí pro odvod kouře a tepla z pohledu výrobce Ing. Vilém Stanke."— Transkript prezentace:

1 Zkoušení potrubí pro odvod kouře a tepla z pohledu výrobce Ing. Vilém Stanke

2 Výběr vzorku (projektové požadavky – ČSN 73 0810:2005) Zkoušky podle ČSN EN 1366-8 (a podle ČSN EN 1366-1) Klasifikace podle ČSN EN 13501-4

3 ČSN 73 0810:2005 Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení Čl. 10.2 Potrubí pro odvod kouře a tepla 10.2.1 potrubí pro odvod kouře a tepla z více požárních úseků potrubí pro odvod kouře a tepla z jednoho požárního úseku, které vede jinými požárními úseky potrubí pro odvod kouře a tepla z jednoho požárního úseku

4 Čl. 10.2 Potrubí pro odvod kouře a tepla 10.2.1 potrubí pro odvod kouře a tepla z více požárních úseků EI MULTI I. až V. stupeň požární bezpečnosti EI MULTI 30 v ostatních případech EI MULTI 60 potrubí pro odvod kouře a tepla z jednoho požárního úseku, které vede jinými požárními úseky potrubí pro odvod kouře a tepla z jednoho požárního úseku ČSN 73 0810:2005 Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení

5 Čl. 10.2 Potrubí pro odvod kouře a tepla 10.2.1 potrubí pro odvod kouře a tepla z více požárních úseků potrubí pro odvod kouře a tepla z jednoho požárního úseku, které vede jinými požárními úseky EI MULTI I. Až V. stupeň požární bezpečnosti EI MULTI 30 v ostatních případech EI MULTI 60 potrubí pro odvod kouře a tepla z jednoho požárního úseku ČSN 73 0810:2005 Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení

6 Čl. 10.2 Potrubí pro odvod kouře a tepla 10.2.1 potrubí pro odvod kouře a tepla z více požárních úseků potrubí pro odvod kouře a tepla z jednoho požárního úseku, které vede jinými požárními úseky potrubí pro odvod kouře a tepla z jednoho požárního úseku, aniž by procházelo jinými požárními úseky v závislosti na předpokládané teplotě odváděných horkých plynů E 300 single E 600 single postačuje E 30 bez ohledu na SPB zkušební metoda prEN 1366-9 ČSN 73 0810:2005 Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení

7 Čl. 10.2 Potrubí pro odvod kouře a tepla 10.2.2 POZNÁMKA Tlakové rozdíly užívané při zkouškách (500, 1000, 1500 Pa) značně převyšují skutečné poměry (50 – 250 Pa), takže potrubní systém ověřený pro 500 Pa nebo s menším tlakovým rozdílem lze považovat pro odvod horkých plynů za vyhovující. ČSN 73 0810:2005 Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení

8 Shrnutí požadavků na potrubí pro odvod kouře a tepla z více požárních úseků EI MULTI 60 dostatečné 250 Pa max. 500 Pa ČSN 73 0810:2005 Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení

9 ČSN EN 1366-8:2004 Zkoušení požární odolnosti provozních instalací – Část 8: Potrubí pro odvod kouře 1 Předmět normy Plně rozvinutý požár Platí pouze pro požárně odolná potrubí A a B podle ČSN EN 1366-1 Potrubí A musí být zkoušeno při tlaku 500 Pa (dle ČSN EN 1366-1 300 Pa) Potrubí zkoušené podle ČSN EN 1366-8 = potrubí C Pro potrubí C - stačí zkouška vodorovného, pokud zkoušky podle ČSN EN 1366-1 byly ve i ho systém není využíván výhradně ve svislé aplikaci Pro potrubí z materiálů třídy reakce na oheň A1 a A2 Pouze pro čtyřhranná potrubí

10 Tabulka 1 Úroveň tlakuProvozní tlakový diferenciál při teplotě okolí Pa Tlakový diferenciál při zkoušce a při kalibraci před zkouškou Pa 1-500-150 2-1 000-300 3-1 500-500 ČSN EN 1366-8:2004 Zkoušení požární odolnosti provozních instalací – Část 8: Potrubí pro odvod kouře

11 ČSN EN 1366-1:2004 Zkoušení požární odolnosti provozních instalací – Část 1: Vzduchotechnická potrubí Potrubí A – oheň vně potrubí 1000 x 500 mm Potrubí B – oheň uvnitř potrubí 1000 x 250 mm

12 Svislé potrubí ČSN EN 1366-1:2004 Zkoušení požární odolnosti provozních instalací – Část 1: Vzduchotechnická potrubí

13

14 Vodorovná potrubí ČSN EN 1366-1:2004 Zkoušení požární odolnosti provozních instalací – Část 1: Vzduchotechnická potrubí

15

16

17

18

19 Předchozí zkoušky (podle ČSN EN 1366-1) Potrubí A, svislé (ale –500 Pa) Potrubí A, vodorovné (ale –500 Pa) Potrubí B, svislé Potrubí B, vodorovné

20 Zkoušky podle ČSN EN 1366-8 Potrubí C, vodorovné, -1000/-300 Pa

21

22

23

24

25

26 Rozměry zkušebního vzorku ČSN EN 1366-8:2004 Zkoušení požární odolnosti provozních instalací – Část 8: Potrubí pro odvod kouře

27 Zkušební podmínky Křivka podle ČSN EN 1363-1 Tlak v polovině výšky potrubí (15 ± 3) Pa ČSN EN 1366-8:2004 Zkoušení požární odolnosti provozních instalací – Část 8: Potrubí pro odvod kouře

28 Měření netěsností při teplotě okolí - uzavřou se otvory v potrubí - v potrubí se vytvoří podtlak podle tabulky 1 - netěsnost max. 10 m3/h na 1 m2 celkové vnitřní povrchové plochy (vně i uvnitř pece) - odstraní se těsnění z otvorů - měří se deformace na části potrubí vně pece - vnitřní rozměry (šířka a výška, popř. průměr) se mohou zmenšit max. o 10% ČSN EN 1366-8:2004 Zkoušení požární odolnosti provozních instalací – Část 8: Potrubí pro odvod kouře

29

30 Požární zkouška - v potrubí se vytvoří podtlak podle tabulky 1 - zkouška podle ČSN EN 1363-1 - měří se obsah kyslíku v části potrubí uvnitř pece (před perforovanou deskou) a v části potrubí vně pece - netěsnost se vypočítá z rozdílu obsahu kyslíku na sondě vně pece a uvnitř pece) - pozoruje se potrubí – deformace a zborcení ovlivňující schopnost plnit funkci - měří se deformace na části potrubí vně pece (u chráněného ocelového potrubí co nejdříve po zkoušce) ČSN EN 1366-8:2004 Zkoušení požární odolnosti provozních instalací – Část 8: Potrubí pro odvod kouře

31 Kritéria při požární zkoušce Netěsnost - max. 10 m3/h na 1 m2 vnitřní povrchové plochy od perforované desky ke konci potrubí vně pece Celistvost Izolace Zmenšení průřezu Mechanická stabilita ČSN EN 1366-8:2004 Zkoušení požární odolnosti provozních instalací – Část 8: Potrubí pro odvod kouře

32

33

34 Kritéria při požární zkoušce Netěsnost Celistvost – u těsnění/prostupu mezi podpěrnou konstrukcí a potrubím podle ČSN EN 1366-1 = podle 1363-1 bavlněný polštářek měrky spár plamenné hoření Izolace Zmenšení průřezu Mechanická stabilita ČSN EN 1366-8:2004 Zkoušení požární odolnosti provozních instalací – Část 8: Potrubí pro odvod kouře

35 Kritéria při požární zkoušce Netěsnost Celistvost Izolace – z výsledků zkoušek podle ČSN EN 1366-1 Zmenšení průřezu Mechanická stabilita ČSN EN 1366-8:2004 Zkoušení požární odolnosti provozních instalací – Část 8: Potrubí pro odvod kouře

36 Kritéria při požární zkoušce Netěsnost Celistvost Izolace Zmenšení průřezu - vnitřní rozměry (šířka a výška, popř. průměr) se mohou zmenšit max. o 10% Mechanická stabilita ČSN EN 1366-8:2004 Zkoušení požární odolnosti provozních instalací – Část 8: Potrubí pro odvod kouře

37 Kritéria při požární zkoušce Netěsnost Celistvost Izolace Zmenšení průřezu Mechanická stabilita – „Jestliže se potrubí v peci zbortí tak, že je lze hodnotit jako neschopné dále zajišťovat odvod kouře nebo požárně odolnou funkci, hodnotí se to jako porušení kritéria mechanické stability ČSN EN 1366-8:2004 Zkoušení požární odolnosti provozních instalací – Část 8: Potrubí pro odvod kouře

38

39 Oblast přímé aplikace Výsledky zkoušky vodorovného potrubí platí i pro svislé, pokud: - svislé potrubí je provedené shodně - svislá potrubí A a B byla bez porušení odzkoušena podle ČSN EN 1366-1 Výsledky zkoušky svislého potrubí platí pouze pro svislé potrubí Při zkoušce potrubí s normovými rozměry lze aplikovat až 1250 x 1250 mm nebo ø 1000 mm Nedovoluje se extrapolace na jedno-, dvou- nebo třístranná potrubí Platí pro potrubí s podtlakem nebo přetlakem podle tabulky 7 ČSN EN 1366-8:2004 Zkoušení požární odolnosti provozních instalací – Část 8: Potrubí pro odvod kouře

40 Oblast přímé aplikace Tabulka 7 Úroveň tlaku (viz tabulku 1) Podtlak (Pa) až do Přetlak (Pa) až do 1500 21 000500 31 500500 ČSN EN 1366-8:2004 Zkoušení požární odolnosti provozních instalací – Část 8: Potrubí pro odvod kouře

41 ČSN EN 13501-4 Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb – Část 4: Klasifikace podle výsledků zkoušek požární odolnosti prvků systémů pro usměrňování pohybu kouře

42 ČSN EN 13501-4 Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb – Část 4: Klasifikace podle výsledků zkoušek požární odolnosti prvků systémů pro usměrňování pohybu kouře Třídy požární odolnosti

43 ČSN EN 13501-4 Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb – Část 4: Klasifikace podle výsledků zkoušek požární odolnosti prvků systémů pro usměrňování pohybu kouře Protokol o klasifikaci

44 ?

45 Děkuji za pozornost Ing. Vilém Stanke stanke@promatpraha.cz


Stáhnout ppt "Zkoušení potrubí pro odvod kouře a tepla z pohledu výrobce Ing. Vilém Stanke."

Podobné prezentace


Reklamy Google