Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projekt MŠMTEU peníze středním školám Název projektu školyICT do života školy Registrační číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0771 ŠablonaIII/2 Sada31 AnotaceSvařování.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projekt MŠMTEU peníze středním školám Název projektu školyICT do života školy Registrační číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0771 ŠablonaIII/2 Sada31 AnotaceSvařování."— Transkript prezentace:

1 Projekt MŠMTEU peníze středním školám Název projektu školyICT do života školy Registrační číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0771 ŠablonaIII/2 Sada31 AnotaceSvařování elektrickým obloukem a svařování v ochranné atmosféře Klíčová slovaDruhy svárů, polohy svařování, svařovací stroje, elektrody PředmětOdborný výcvik Autor, spoluautorZdeněk Říha JazykČeština Druh učebního materiáluPrezentace Potřebné pomůckyPC, data projektor Druh interaktivityVýklad pomocí prezentace Stupeň a typ vzděláváníStřední škola Cílová skupina1. ročník, žáci 15 - 16 let, 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel Speciální vzdělávací potřebyNe ZdrojeSeznam viz poslední strana Svařování elektrickým obloukem 1 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje VY_32_INOVACE_31_635

2 2 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje Svařování elektrickým obloukem

3 3 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje Svařování Je technologický postup pevného a nerozebíratelného spojení materiálů podobných konstrukčních a technologických vlastností.

4 4 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje Rozdělení svařování Základní rozdělení je na tavné a tlakové. Při tavném svařování vzniká svár působením tepelné energie. Patří sem tyto druhy svařování: - elektrickým obloukem - termitem - plamenem - elektronovým paprskem - slévárenské - laserem

5 5 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje Svařování elektrickým obloukem Tato metoda pracuje na principu vedení elektrického proudu v plynech. Elektrický oblouk lze vytvořit stejnosměrným i střídavým proudem.

6 6 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje Základní terminologie svařování

7 7 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje Druhy svárů podle uspořádání dílů

8 8 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje Popis vícevrstvého sváru

9 9 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje Polohy svařování

10 10 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje Zařízení pro obloukové svařování – oblouková svářečka

11 11 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje Napětí naprázdno obloukových svářeček

12 12 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje Příklad označení svařovací elektrody Označení druhu obalu elektrody Při ručním svařování musí být udržována délka oblouku odpovídající průměru jádra elektrody.

13 13 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje Při tomto způsobu svařování jsou elektroda, elektrický oblouk a tavná lázeň chráněny proti působení atmosféry přiváděným plynem. Svařování v ochranné atmosféře

14 14 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje Svařování v ochranné atmosféře Ke svařování v ochranné atmosféře patří tyto metody: -svařování kovovou elektrodou v ochranné atmosféře (MIG) -Svařování kovovou elektrodou v aktivní atmosféře (MAG) -svařování wolframovou elektrodou v inertní atmosféře (WIG)

15 15 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje Svářečka pro metody MIG a MAG svařování

16 16 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje Svařování MAG Metal-Active-Gas zde je svár chráněn před vzduchem aktivním plynem, např. CO2 nebo směsí argonu a CO2. Tyto plyny zlepšují přenos materiálu v oblouku, zvětšují hloubku průvaru a omezují rozstřikování roztaveného kovu. Nedostatkem tohoto levného plynu je oxidace legujících zušlechťujících příměsí. Toto svařování se používá ke svařování nelegovaných ocelí. Svařování MIG Metal-Inert-Gas chrání před vzduchem inertním plynem argonem nebo heliem. Toto svařování se používá pro neželezné kovy, hliníkové slitiny a vysoce legované oceli. Svařování WIG Wolfram-Inert-Gas se vyznačuje použitím pevné neodtavující se wolframové elektrody a přídavného materiálu ve formě tyčinek. Svářečka je konstrukčně podobná MIG/MAG svářečce. Liší se konstrukcí hořáku.

17 17 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje

18 18 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje Svařovací hořák WIG

19 19 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje Bezpečnost práce 1, Všechny zdroje při svařování musí vyhovovat požadovaným předpisům. 2, Svářeč musí používat přidělené osobní ochranné pomůcky – koženou zástěru, rukavice s návleky, koženou obuv a ochranný štít s tmavým sklem, kterým si musí chránit obličej. 3, Jestliže je ochranný oděv vlhký nebo mokrý, nesmí se používat. Může dojít k úrazu elektrickým proudem. 4, Svařovací stůl musí být uzemněn a svářeč musí stát na izolační podložce. 5, Při výměně svařovacího kabelu musí být svařovací přístroj vypnutý. 6, Pracoviště svářeče musí být dostatečně větráno nebo opatřeno odtahem vznikajících zplodin. 7, V blízkosti svářecího pracoviště je zakázáno skladovat hořlavé látky. 8, Pracoviště svářeče musí být vybaveno hasícími prostředky.

20 20 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje Kontrolní otázky 1, Jak rozdělujeme elektrické svařování? 2, vyjmenujte základní druhy svárů! 3, Vyjmenujte alespoň čtyři polohy při svařování! 4, Jaký význam má obal elektrody? 5, Jak se liší MIG a MAG svařování? 6, Jaký je podstatný rozdíl mezi MIG a WIG svařováním?

21 21 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje Použitá literatura Fialová Ing. Dana, Gradek Ing. Vladislav, Zámečnické práce a údržba – Technologie 2. díl učebnice pro SOU, Praha, Parta 2006, ISBN 978-80- 7320-105-0, použité obrázky: snímek č. 6, str. 47, Dllinger Josef Ing. a kol. Moderní strojírenství pro školu i praxi. Praha: Europa Sobotáles, 2007, ISBN 978-80-86706-19-1. Použité obrázky: snímek č. 7, str. 218, obr. 1, snímek č. 8, str. 218, obr. 3, snímek č. 9, str. 218, obr. 4, snímek č. 10, str. 219, obr. 1, snímek č. 11, str. 219, tab. 1, snímek č. 12, str. 220, tab. 1 a2, snímek č. 15, str. 222, obr. 1, snímek č. 17, str. 222, tab. 1,2, snímek č. 18, str.233, obr. 1


Stáhnout ppt "Projekt MŠMTEU peníze středním školám Název projektu školyICT do života školy Registrační číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0771 ŠablonaIII/2 Sada31 AnotaceSvařování."

Podobné prezentace


Reklamy Google