Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Úvod do teorie dopravy Předmět: Teorie dopravy Ing. František Lachnit, Ph.D.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Úvod do teorie dopravy Předmět: Teorie dopravy Ing. František Lachnit, Ph.D."— Transkript prezentace:

1 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Úvod do teorie dopravy Předmět: Teorie dopravy Ing. František Lachnit, Ph.D.

2 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Teorie dopravy je samostatný vědní obor, který zkoumá všeobecné a specifické zákonitosti pohybu adresovaných elementů po dopravních sítích. Zabývá vytvářením, řešením a aplikací matematických a fyzikálních modelů dopravních systémů a jejich částí.

3 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Doprava je cílevědomý proces přemísťování osob, zvířat, předmětů nebo zpráv s použitím dopravních prostředku po dopravní cestě.

4 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní prostředek – pohyblivá složka Rozdělení podle dopravních prostředků: Pěší Cyklistická Automobilová Autobusová Tramvajová Trolejbusová Vlaková Lodní Letadlová

5 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní cesta – dopravní síť – dopravní infrastruktura Rozdělení podle dopravní cesty: Silniční Kolejová Říční a námořní Letecká Potrubní Dopravníková Lanovková

6 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravce – osoba nebo organizace, která se zabývá dopravou jakou svou činností za úplatu. Dopravní podnikatel - vykonává dopravu na zakázku (Dopravu provádí např. řidič)

7 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Přeprava - vlastní přemístění v určitém čase a požadované kvalitě bez ohledu na to, jakým způsobem se uskutečňuje, tj. jakým dopravním prostředkem a po jaké dopravní cestě. Přepravce - zákazník, žádá přemístění osob nebo věcí na základě právních vztahů.

8 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Hlavní úkoly dopravy - Přeprava průmyslových a zemědělských výrobků a surovin pro jejich výrobu - Pokračování výrobního procesu v oblasti oběhu zboží – vytváření podmínek pro upotřebení užitných hodnot výrobků - Přeprava osob v návaznosti na místo bydliště, pracoviště, rekreace, zábavy

9 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Klasifikace dopravy Podle druhu přepravovaného nákladu - nákladní doprava – doprava surovin a výrobků - osobní doprava – cestujících v dopravním prostředku - doprava zpráv a informací - internet

10 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Klasifikace dopravy Podle prostředí - pozemní - silniční, železniční, dopravníková, lanovková - podzemní – potrubní, pozemní dráha - vodní - říční a námořní - vzdušná

11 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Klasifikace dopravy Z hlediska vztahu dopravce a přepravce - veřejná - městská hromadná doprava, veřejná linková (autobusová) doprava, drážní (železniční) osobní doprava, pravidelní letecká doprava, taxi - neveřejná – smluvní autobusová doprava, smluvní nákladní doprava, vnitropodniková nákladní doprava, smluvní letecká doprava (charterová) - individuální

12 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Klasifikace dopravy Z hlediska územního rozsahu doprava - vnitrostátní - mezinárodní

13 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Klasifikace dopravy Z hlediska přepravní vzdálenosti doprava - lokální - např. MHD - příměstská - např. integrovaná doprava - dálková - kontinentální

14 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Předmět zkoumání teorie dopravy - zkoumání zákonitostí pohybu v definovaném prostředí

15 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Úkoly zkoumání TD Zkoumání interakce dopravního prostředku a dopravní cestě pří pohybu Konstrukce dopravního prostředku a dopravní cesty na základě určení a poznání jejich interakce

16 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Úkoly zkoumání TD Zkoumání konstrukce dopravních prostředku a dopravní cesty z hlediska nákladů na provoz, výkonnosti, spotřeby energií, rychlostí pohybu s ohledem na konstrukci a geometrické vedení dopravní cesty, dodržení legislativních, technických, bezpečnostních a dalších norem

17 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Efekty zkoumání V oblasti technické Styk zařízení statických (dopravní cesty) a zařízení mobilních (dopravních prostředek) - stanovení technických parametrů pro dopravní cesty - stanovení technických parametrů pro konstrukci dopravních prostředků a jejich komponentů - stanovení podmínek pro schvalování dopravních prostředků k provozu a pro jejich následnou kontrolu

18 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Efekty zkoumání V rovině technologické reality - úprava sítí a optimalizace hierarchizace dopravních sítí - stanovení propustnosti sítí a jejich segregace - optimalizace alokace styku dvou nebo více homogenních dopravních sítí pro vytvoření sítě heterogenní

19 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Efekty zkoumání V rovině ekonomické reality - optimální zatížení dopravních sítí - stanovení optimálního toku v dopravních sítích a rozložení dopravních proudů v těchto sítích - optimální rozmístění styků dopravních cest - optimální strategie shromažďování do dopravních jednotek

20 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Terminologie TD Dopravní systém – množina uzlů a úseků dopravní sítě a to, co se po síti pohybuje Dopravní element – objekt přemístění, který se v průběhu dopravního procesu na nejnižší rozlišovací úrovni nedělí na menší části (např. cestující, zásilka, kontejner, vozidlo, jízdní souprava).

21 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dávka - soubor několika elementů, které se v určité fázi dopravního procesu pohybují společně; v každém okamžiku se s nimi provádí stejná dopravní operace. Komplet - objekt schopný samostatného pohybu v procesu dopravy; skládá se ze soupravy a náležitostí (např. automobil nebo jízdní souprava s řidičem a průvodními doklady)

22 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Náležitosti - objekty, kterými je třeba doplnit soupravu, aby spolu s nimi vytvořila komplet; přemisťují se spolu se soupravou (např. řidič, tahač návěsů, průvodní doklady) Souprava - dávka, vytvořená podle určitých pravidel tak, že po doplnění přesně určenými objekty, tzv. náležitostmi, vytvoří komplet (např. autobus nebo nákladní automobil bez řidiče, návěs).

23 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní síť - konečná množina uzlů a úseků, které tyto uzly spojují; pro každou dvojici uzlů existuje alespoň jedna cesta spojující oba tyto uzly. Přitom každý úsek má danou propustnost a délku, vyjádřenou buď v délkových jednotkách, nebo jako dobu, potřebnou k projetí úseku. Dopravní síť představuje pevnou část (pevný podsystém) dopravních systémů.

24 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Uzel - místo (malé v poměru k uvažovanému území), ve kterém nastává alespoň jedna z těchto možností: - elementy vstupují do systému, - elementy vystupují ze systému, - elementy přestupují do jiného systému - shromažďují se elementy, - tvoří nebo ruší se komplety nebo je s nimi manipulováno (např. zastávka MHD, v silniční dopravě křižovatka, kde manipulace s komplety vede k jejich řazení do dopravních proudů).

25 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Úsek - orientovaná nebo neorientovaná spojnice dvou uzlů, po níž se dopravují komplety a která neobsahuje další uzel. Ohodnocení úseku - vyjadřuje délku úseku např. v km nebo časem průjezdu, minimální nosnost mostů, minimální průjezdnou výšku nebo šířku, pravděpodobnost nehody

26 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Propustnost úseku - maximální počet (nebo jiná souhrnná míra) kompletů, které mohou za časovou jednotku projít z počátečního uzlu dovnitř úseku (např. největší počet vozidel, která mohou za časovou jednotku opustit křižovatku v daném směru). Přitom se předpokládá, že komplety, které prošly uvažovaným úsekem, mohou na jeho konci neomezeně v pohybu pokračovat do dalšího úseku. Jinými slovy propustnost je vlastnost pouze daného úseku a nezávisí na situaci v další části sítě.

27 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Trasa - posloupnost uzlů a na sebe navazujících úseků mezi těmito uzly (např. vozidlo, které zásobuje určitý soubor prodejen, se pohybuje po stanovené trase. Není vyloučeno, že některými úseky, popř. uzly projede i vícekrát).

28 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Trať - trasa, jejíž uzly jsou po dvou různé (např. úsek železniční sítě z Prahy do Chocně je, ve smyslu zavedené terminologie trať; protože je souvislá a orientovaná, je to trasa, dále žádné stanice ani zastávky, tj. žádné uzly, se na ní neopakují).

29 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Zdroje: Tuzar, A., Pastor, O.. Teorie dopravních systémů. Praha: Wolters Kluver (Aspi), 2007, ISBN 978-80-7357-285-3 Tuzar, A., Maxa, P., Svoboda, V.. Teorie dopravy. Praha: ČVUT, 1997. ISBN 80-01-01637-4.


Stáhnout ppt "Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Úvod do teorie dopravy Předmět: Teorie dopravy Ing. František Lachnit, Ph.D."

Podobné prezentace


Reklamy Google