Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Trutnovská zeleň, o.p.s. Mgr. Terezie Mertlíková ředitelka.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Trutnovská zeleň, o.p.s. Mgr. Terezie Mertlíková ředitelka."— Transkript prezentace:

1 Trutnovská zeleň, o.p.s. Mgr. Terezie Mertlíková ředitelka

2 Trutnovská zeleň, o.p.s.  obecně prospěšná společnost a sociální podnik, který vznikl v roce 2010  základní záměr a cíl je zaměstnávání znevýhodněných osob na trhu práce a šíření a podpora environmentální udržitelnosti životního prostředí

3 Skupina lidí, kteří mohou být znevýhodnění na trhu práce  nízký nebo vysoký věk zaměstnance, lidé se zdravotním znevýhodněním,  osoby bez přístřeší a vzdělání,  lidé se závislostmi,  osoby po výkonu trestu, příslušníci menšin, matky s dětmi,  osoby pečující o osobu blízkou …

4 Principy sociální ekonomiky  Vytvoř it sociální podnik, který je orientovaný na řešení otázek zaměstnanosti, sociálního začleňování a místního rozvoje. Celkový počet zaměstnanců z cílových skupin je minimálně 30%  Trutnovská zeleň, o.p.s. – závazek minimálně 66,6 %

5 Posílena role vnitřních a vnějších vztahů sociálního podniku Vnitřní vztahy sociálního podniku  Zapojení se do rozhodování, řešení problémů. Např. zaměstnanec přijde do práce pod vlivem alkoholu, krádeže uvnitř podniku ale také úspěchy a neúspěchy v pracovním životě.  Pomáhají při utváření vztahů mezi zaměstnanci a zaměstnavatelem.

6 Posílena role vnitřních a vnějších vztahů sociálního podniku Vnější vztahy sociálního podniku  posilují sociální kapitál sociálního podniku a místních společenstev  sociální kapitál je souhrn všech vztahů, sociální prestiže a postavení, sociálních kontaktů  místní sociální kapitál – zdroje ve vztahu k lidem

7 Lokalita a místní rozměr podniku  Sociální podnik vykonává svoji činnost přednostně v místě své působnosti a potřeb s využitím místních zdrojů. Zisk je vracen do místní komunity.

8 Specifické financování a použití zisku v sociálním podniku  Hospodaření sociálního podniku směřuje k dlouhodobé ekonomické stabilitě a udržitelnosti (interní a externí). Případný zisk z účasti na trhu je používán přednostně pro rozvoj sociálního podniku nebo pro naplnění jeho obecně prospěšných cílů a principů sociálního podnikání.

9 Pracovní činnosti zaměstnanců Trutnovská zeleň, o.p.s.  úklid veřejných ploch, prostranství, příkopů  péče o lesní hospodářství, intravilán a extravilán  ekologická separace elektroodpadu, činnosti ve stavebnictví  environmentální výchova – Ostrov přírody

10 Pracovní činnosti – sázení stromků

11 Pracovní činnosti – pálení klestu

12 Pracovní činnosti – úklid klestu

13 Pracovní činnosti - prořezávky

14 Pracovní činnosti - zázemí

15 Pracovní činnosti – Ostrov přírody

16 Výběrová řízení a sociální podnik v regionu Severovýchod  vysoutěžená cena x veřejný prospěch  objem zakázky – absence místního rozměru  výše obratu – někdy ještě bývá  kvalifikační požadavky – směs různých činností – nesplnitelnost, zvyšování nákladů na zakázku

17 Výběrová řízení a sociální podnik v regionu Severovýchod  podhodnocená cena – vícepráce, subdodávky  subdodávky x partnerství  reference se neberou v úvahu  státní podniky neberou soc. podniky jako řešení znevýhod. osob na trhu práce, proto VZ neobsahují veřejnou prospěšnost

18 Výběrová řízení a sociální podnik v regionu Severovýchod  státní podniky mají malou povědomost o sociálním podnikání  samospráva má zajeté systémy v zadávání VZ a je pro ně těžkopádné měnit zajeté zvyklosti  veřejné správa – vypisování VZ je centrálně pro ČR a nezohledňuje potřebnost regionu, princip soc. podnikání – místní rozměr

19 Výběrová řízení a sociální podnik v regionu Severovýchod  v oblasti soukromého podnikání by rádi přijali nové podmínky v zadávání VZ, kde nebude jen rozhodující cena  napříč celým regionem je názor, že nové podmínky ve VZ povede k větší transparentnosti a snížení korupce při výběrovém řízení  snazší kontrolovatelnost dodržování veřejné prospěšnosti

20 Trutnovská zeleň, o.p.s. Děkuji za pozornost. Terezie Mertlíková tm@trutnovskazelen.cz 773 558 890 www.trutnovskazelen.cz Facebook: Ostrov přírody Trutnov Bojiště


Stáhnout ppt "Trutnovská zeleň, o.p.s. Mgr. Terezie Mertlíková ředitelka."

Podobné prezentace


Reklamy Google