Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VARIANTNÍ PROSTŘEDKY PŘI ÚPRAVĚ PUBLICISTICKÝCH TEXTŮ NA MATERIÁLU MF DNES Mgr. Barbora Albrechtová Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VARIANTNÍ PROSTŘEDKY PŘI ÚPRAVĚ PUBLICISTICKÝCH TEXTŮ NA MATERIÁLU MF DNES Mgr. Barbora Albrechtová Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i."— Transkript prezentace:

1 VARIANTNÍ PROSTŘEDKY PŘI ÚPRAVĚ PUBLICISTICKÝCH TEXTŮ NA MATERIÁLU MF DNES Mgr. Barbora Albrechtová Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.

2 Ú PRAVA TEXTŮ V MF DNES Obecná pravidla Příručky/slovníky: jazykové, geografické Interní slovník Newton Media, ČNK, NEOMAT, jazyková poradna, vzájemná konzultace, zjistí redaktor

3 A NALÝZA INTERNÍHO SLOVNÍKU Zpracována hesla A–L 97 % pravopis (VP, přejaté výrazy), 50 % význam, 34 % morfologie (přiřazení ke vzoru), 13 % slovotvorba 280 hesel analyzováno podrobněji

4 A NALÝZA SLOVNÍKU Z HLEDISKA VARIANTNOSTI Apelativa Preference invariantnosti Nejde proti příručkám s výjimkou psaní VP Vychází z příruček, které uvádí invariantní řešení (?) Konkrétní jevy: Nadužívání VP Preference počeštěných variant Tendence užívat nesklonné varianty

5 A NALÝZA SLOVNÍKU Z HLEDISKA VARIANTNOSTI Osobní jména Mužská jména Nesklonnost, varianty odpovídající výslovnosti Ženská jména Převažují přechýlené podoby

6 A NALÝZA SLOVNÍKU Z HLEDISKA VARIANTNOSTI Zeměpisná jména Zdroje: IJP, PČP, Geografický místopisný slovník světa, SSČ, Státy a území světa, seznamy OSN Mnoho ZJ nelze nikde dohledat Tendence zachovávat nepočeštěné podoby

7 P OROVNÁNÍ S KORPUSOVÝMI DATY Užívání variant odpovídá více skutečnému úzu než pravidlům MF DNES Některé doklady však ukazují vliv těchto pravidel Př.: leukemie, kanon, inzulin × cestomanie Oblasti jevů, nebo jednotlivosti?

8 Z ÁVĚR Snaha o jednotnost formy → preference 1 varianty Volba progresivnějších variant Jednotnost primárně na úrovni textu Ovlivňuje obraz úzu v korpusu ? Do jaké míry (jednotné řešení v rámci jazykových jevů) ? Úprava textů v jiných redakcích

9 L ITERATURA Adam, R. (2008): Variantnost obyvatelských jmen a jazyková kultura. (Nad článkem P. Chalupové a F. Štíchy.) Naše řeč 91 (1), s. 21–25. Bartošek, J. (1997): Jazyk žurnalistiky. In Daneš, F. a kol., Český jazyk na přelomu tisíciletí. Praha: Academia, s. 42–67. Kaderka, P. (2013): Komunikační vzorce a komunikační žánry. In Čmejrková, S. a kol., Studie k moderní mluvnici češtiny 1. Pragmatické aspekty češtiny. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, s. 83–101. Korpus SYN, verze 3 z 27. 1. 2014. Praha: Ústav Českého národního korpusu FF UK. (Cit. 28. 4. 2016). Dostupný z: Nekvapil, J. (2002) Variantnost jazyka. In Karlík, P. – Nekula, M. – Pleskalová, J. (eds.), Encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, s. 518–519. Rulfová, M. (1986): Variantnost v tvarosloví. In Mluvnice češtiny 2. Tvarosloví. Praha: Academia, s. 266–267.


Stáhnout ppt "VARIANTNÍ PROSTŘEDKY PŘI ÚPRAVĚ PUBLICISTICKÝCH TEXTŮ NA MATERIÁLU MF DNES Mgr. Barbora Albrechtová Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i."

Podobné prezentace


Reklamy Google