Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projekt MŠMTEU peníze středním školám Název projektu školyICT do života školy Registrační číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0771 ŠablonaIII/2 Sada34 AnotaceJazyk.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projekt MŠMTEU peníze středním školám Název projektu školyICT do života školy Registrační číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0771 ŠablonaIII/2 Sada34 AnotaceJazyk."— Transkript prezentace:

1 Projekt MŠMTEU peníze středním školám Název projektu školyICT do života školy Registrační číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0771 ŠablonaIII/2 Sada34 AnotaceJazyk – slovní zásoba, slovníky Klíčová slova Lexikologie, lexikografie, slovníky naučné, jazykové, překladové, diferenční, výkladové, speciální PředmětČeský jazyk a literatura Autor, spoluautorPhDr. Jaroslav Svoboda JazykČeština Druh učebního materiáluPrezentace, výklad Potřebné pomůcky PC, dataprojektor Druh interaktivity Výklad pomocí prezentace Stupeň a typ vzděláváníStřední škola Cílová skupina1. ročník Mechanik seřizovač, Podnikání Speciální vzdělávací potřebyne ZdrojeSeznam viz poslední snímek Lexikografie 1 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁSTŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje VY_32_INOVACE_34_686

2 2 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁSTŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje LEXIKOGRAFIE Část lexikologie ( nauky o slovní zásobě), která se zabývá zpracováním slovníků- lexikonů slovníkářství = zachycuje a popisuje slovníky. Jednotlivé slovníky nezpracovávají slovní zásobu češtiny v celém jejím rozsahu. Jistým způsobem se omezují na určitý výběr. Rozlišujeme různé typy slovníků : Hlavní rozdělení slovníků Slovníky naučnéSlovníky jazykové Podle obsahu -ze všech vědních oborů

3 3 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁSTŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje Naučné slovníky: 1. Jednooborové –např. Technický slovník naučný( 17 dílů) Pedagogický slovník Filozofický slovník Kdo byl kdo 2. Víceoborové – encyklopedie souhrnné, často vícesvazkové zpracování informací - nejsou jazykové, nepoučují o zásobě slov, nýbrž přinášejí informace z nejrůznějších oborů lidských znalostí - např. obrazová encyklopedie živočichů, Encyklopedie lékařství Malá encyklopedie Evropské unie Mezi historicky první patří Encyklopedie – naučný slovník věd, řemesel a umění z let 1751 – 1780 ( sepsalo ji 28 autorů, většinou Francouzů - redakce Denis Diderot(1713- 1784). Encyklopedie má 50 svazků. V moderní době se vyskytují často v elektronické podobě.

4 4 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁSTŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje Největší český naučný slovník – Ottův naučný slovník - z počátků 20. století, původně obsahoval 28 svazků, později doplněn o dalších 12 svazků. Slovníky jazykové překladovédiferenční výkladové Speciální dvojjazyčné rozdílných slov vykládají význam obsahují speciální vícejazyčné příbuzných jazyků daného slova slovní zásobu Rusko- český Česko- slovenský Příruční slovník Staročeský slovník Česko- anglický slovník rozdílných jazyka českého Malý slovník českých Slovensko- český výrazů slangů

5 5 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁSTŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje Způsoby řazení hesel ve slovníku: a) abecední řazení hesel b) věcné řazení (např. Český slovník věcný a synonymický) hesla jsou seskupena podle základních okruhů : vesmír – zemské ovzduší- země – rostliny živočichové –člověk. Východiskem pro slovníky tohoto typu je slavné dílo J. A. Komenského – Orbis pictus. c) retrográdní řazení hesel 1. Seřaďte tato slova přesně podle abecedního pořadí: vyrábět- vytušit- vymezit – vyřadit – výměna- vyťukávat- vyřádit se- vymetat- výrobek 2. Která slova z následujícího výčtu jsou podle abecedy chybně zařazena? Opravte. nečekaný- nečesanec- nečestný- něčí – nečinný- nečinnost- necitelný- nečitelný- ňouma- nouze- nuceně. 3. Který způsob řazení hesel je využit ve Slovníku českých synonym, ve Slovníku cizích slov, ve Slovníkové části Pravidel českého pravopisu?

6 6 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁSTŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje Způsoby zpracování hesel ve slovníku: 1. Slovníky překladové a diferenční: např. Německo – český slovník heslo v němčině - přiřazen český ekvivalent das Kleid šaty erst 1. nejprve 2. teprve Česko – německý slovník heslo v češtině - přiřazen německý ekvivalent směr die Trasse opít (se) (sich) betrinken Proč je pro Čecha výhodný Slovník česko- slovenský rozdílných výrazů, příp. Slovník slovensko- českých rozdílných výrazů ? Použij tyto slovníky a přiřaď příslušná slovenská slova k uvedeným slovům českým : svačina, sklep, bedna, cihla, kopřiva, divný, čudný, pivnica, olovrant, tehla, debna, žihľava,

7 7 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁSTŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje 2. Slovníky výkladové: - většinou popisují spisovnou slovní zásobu, - příklady některých : Příruční slovník jazyka českého (PS) – rozsáhlý, 8 sv. 250 000 slov, výběrově obsahuje i slova nářeční, archaická, slangová Slovník spisovného jazyka českého (SSJČ), původně 4 sv. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost (SSČ)- z r. 2005, obsahuje 48 000 slov Slovník současné češtiny z r. 2011 České slovníkářství má velice starou tradici. O sestavení slovníku, který by obsahoval veškerou slovní zásobu českého jazyka ( tzv. tezaurus) se pokusil J. A. Komenský. Materiál však shořel při požáru v Lešně. Od té doby dosud takový typ slovníku pro češtinu nebyl vytvořen. Vrcholem lexikografie doby národního obrození je Slovník česko – německý Josefa Dobrovského.

8 8 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁSTŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje Úkol: 1. Pročtěte si heslo „oko“ a heslo „vzít“ ve Slovníku současné češtiny a uveďte o čem všem nás slovník poučuje. 2. Jakým způsobem je ve Slovníku objasňován věcný význam daného hesla? Najdi příklady těchto objasnění : - vyložení věcného významu daného hesla definicí, přirovnáním k jinému, synonymním výrazem, pomocí antonyma. 3. Porovnejte dva slovníky výkladové a využijte srovnání hesel, např. atom, číslice, dynamo, dělník. Jak se liší výklady? 4. Uveďte české ekvivalenty k následujícím slovům z angličtiny(pokud existují). byznys- star - blues- party- computer - mítink - rock –

9 9 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁSTŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje 5. Ve kterém slovníku bychom mohli vyhledat věcný význam následujících slov? erotika, sexualita, psychologie, psychiatrie, puberta, erotománie, individualita, homosexualita, heterosexualita, identita, narcismus,… Pokus se o vysvětlení těchto pojmů. Jak se tato slova správně vyslovují, příp. jak se skloňují? 6. Do které skupiny slovníků zařadíme slovník s názvem Čteme je správně?- podtitul : Slovníček výslovnosti cizích jmen. 7. Do které skupiny bude patřit Malý slovník českých slangů od J. Hubáčka ? Co je slang? 8. V díle J. Suka : „ Několik slangových slovníků „ z r. 1991 jsou mimo jiné výrazy z vojenského slangu. Ve větě „ V tomhle pitomým balíku mám bejt ještě osm metrů!“ vyhledej slangová slova a pokus se o jejich opravu.

10 10 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁSTŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje 9. Na které lexikální jednotky se zaměřují slovníky frazeologické? Co jsou fráze? Do které skupiny jazykových slovníků zařadíme čtyřdílný Slovník české frazeologie a idiomatiky.(1. díl 1983)? Objasni ustálené spojení „ mít máslo na hlavě“. Příklad zpracování hesla ve slovníku + idiom [-dy-] – u –m. ( 6. j. – u) ling. ustálené spojení slov, jehož význam jako celku je zcela jiný než význam složek, z kterých sestává slovník anglických idiomů – idiomatický – přídavné jméno + polehoučku – polehounku přísl. expr. velmi lehce, lehko, zlehka, př. otevřít dveře + polechtat – dok. trochu lechtat, př. dítě na noze + polekan(ý) příd. 1. kt. se polekal, postrašený : p –é dítě 2. jevící leknutí, vystrašený : p. pohled polekaně – přísl.

11 11 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁSTŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje 10.Vysvětli výše uvedená hesla. Urči způsob výkladu jednotlivých hesel, objasni užité zkratky. 11. Zařaď následující slovníky do typů: Slovník českých spisovatelů Slovník českého románu

12 12 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁSTŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje Použité zdroje Vlastní zdroje Český jazyk pro 1. – 4. ročník středních škol Zdeněk Hlavsa a kol. SPN Praha ISBN 80-85-937-04-2 Mluvnice – učebnice českého jazyka pro střední školy Ivo Martinec a kol. Fraus Plzeň 2009 ISBN 978-80-7238-779-3


Stáhnout ppt "Projekt MŠMTEU peníze středním školám Název projektu školyICT do života školy Registrační číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0771 ŠablonaIII/2 Sada34 AnotaceJazyk."

Podobné prezentace


Reklamy Google