Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ch_035_Halogenderiváty uhlovodíků Ch_035_Deriváty uhlovodíků_Halogenderiváty uhlovodíků Autor: Ing. Mariana Mrázková Škola: Základní škola Slušovice, okres.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ch_035_Halogenderiváty uhlovodíků Ch_035_Deriváty uhlovodíků_Halogenderiváty uhlovodíků Autor: Ing. Mariana Mrázková Škola: Základní škola Slušovice, okres."— Transkript prezentace:

1 Ch_035_Halogenderiváty uhlovodíků Ch_035_Deriváty uhlovodíků_Halogenderiváty uhlovodíků Autor: Ing. Mariana Mrázková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0025 Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

2 Anotace:  Digitální učební materiál je určen pro opakování, upevňování a rozšiřování, seznámení, procvičování a srovnávání učiva 9.ročníku.  Materiál rozvíjí, podporuje, prověřuje, vysvětluje učivo – deriváty uhlovodíků.  Je určen pro předmět chemie a ročník devátý.  Tento materiál vznikl ze zápisu autora jako doplňující materiál k učebnici: Novotný,P., za kolektiv. Chemie pro 9.ročník základní školy, SPN a.s., Praha 1998.

3 Halogenderiváty uhlovodíků

4 Látky odvozené - deriváty Deriváty uhlovodíků jsou organické sloučeniny, které obsahují ve svých molekulách nejenom atomy uhlíku a vodíku, ale taky vázané atomy jednoho nebo více dalších prvků.

5 Halogenderiváty Halogenderivát vznikne nahrazením jednoho nebo více atomů vodíku v uhlíkovém řetězci prvkem 7.skupiny PSP (F, Cl, Br, I). Atomy nebo skupiny atomů, které nahrazují atomy vodíku v uhlovodíku se nazývají charakteristické skupiny. H H uhlovodíkový zbytek (od ethanu) H – C – C – H H Cl charakteristická skupina

6 Důkaz přítomnosti halogenu v halogenderivátu http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=yWofHhxXSo w

7 Názvosloví halogenderivátů: Základem systematického názvosloví je název základního uhlovodíku, který se očísluje tak, aby čísla substituovaných atomů uhlíku byla co nejnižší. Dvojitá vazba má přednost před halogenem. Názvoslovné předpony halogenů (fluor-, chlor-, brom-, jod-) řadíme podle abecedního pořadí, např.: H H H H H – C – C – C – C – H Br H Br H 1/ Určíme charakteristickou skupinu - brom. Název této sloučeniny bude tvořit předpona brom-, ale ještě před ní bude číslovková předpona di-, protože bromy jsou dva. 2/ Určíme uhlovodíkový zbytek - je od butanu, to znamená, že třetí část názvu bude tvořit slovo -butan. 3/ Shrnutím předchozích dvou bodů dostaneme - dibrombutan. Na závěr ještě určíme přesnější polohu bromů - jsou na prvním a třetím uhlíku. Tuto skutečnost zapíšeme před už námi zjištěný název následujícím způsobem: 1, 3 - dibrombutan.

8 Mezi nejjednodušší halogenderiváty patří: Chlormethan (methylchlorid): H CH 3 Cl H – C – Cl H Vlastnosti: Je to bezbarvý velmi hořlavý plyn s mírně nasládlou vůní, která je však cítit až při úrovních, které již mohou být toxické. Použití: surovina pro výrobu silikonových polymerů, lokální anestetikum, herbicid apod.

9 Postupným navazováním chlóru na methan vzniká: dichlormethan CH 2 Cl 2 trichlormethan CHCl 3 tetrachlormethan CCl 4

10 Významnou skupinu halogenderivátů tvoří freony. Jsou to halogenderiváty, které obsahují alespoň dva vázané halogeny, přičemž jeden z nich je fluor, např. trichlorfluormethan CCl 3 F nebo dichlordifluormethan CCl 2 F 2. Používají se k přenosu tepla v chladících zařízeních. Jejich výroba se omezuje protože dochází k odštěpování chloru ve vyšších vrstvách atmosféry a tím se narušují molekuly ozónu – vzniká ozonová díra.

11 Trichlorethen (trichlor): CHCl = CCl 2 Vlastnosti: bezbarvá nehořlavá kapalina sladké vůně Použití: rozpouštědlo (chemické čištění oděvů)

12 Chlorethen (vinylchlorid): CH 2 =CHCl H Cl C = C H H Vlastnosti: bezbarvý plyn, nasládlé vůně s mírně narkotickými účinky Použití: monomer pro výrobu PVC (výroba podlahových krytin, hraček, instalaterských rozvodů atd.)

13 Tetrafluorethen (teflon): F F CF 2 =CF 2 C = C F F Použití: surovina pro výrobu teflonu (výroba teplotně odolných povlaků)

14 Které vlastnosti mají halogenderiváty uhlovodíků? ● jedovaté ● rozpouštějí cukry ● slzné účinky ● jedlé ● amorfní látky ● pevné látky ● rozpouštějí bílkoviny ● rozpouštějí tuky ● zdraví prospěšné ● povzbudivé účinky ● kapaliny ● plyny ● usazují se v kostech ● narkotické účinky

15 Které vlastnosti mají halogenderiváty uhlovodíků? ● jedovaté ● rozpouštějí cukry ● slzné účinky ● jedlé ● amorfní látky ● pevné látky ● rozpouštějí bílkoviny ● rozpouštějí tuky ● zdraví prospěšné ● povzbudivé účinky ● kapaliny ● plyny ● usazují se v kostech ● narkotické účinky

16 Napiš vzorec nebo pojmenuj sloučeninu CHI 3 …................ CF 2 = CF 2................................. …......... chlormethan Ccl 2 F 2 …............................... …......... chlorethan …....... trijodethan CH 2 Br 2 ….............................

17 Napiš vzorec nebo pojmenuj sloučeninu CHI 3 trijodmethan CF 2 = CF 2 tetrafluorethen CH 3 Cl chlormethan CCl 2 F 2 dichlordifluormethan C 6 H 5 Cl chlorethan C 2 H 3 I 3 trijodethan CH 2 Br 2 dibrommethan

18 POUŽITÉ ZDROJE: ● Základy chemie 2. Praha: Fortuna, 1997. ISBN 80-7168-312-4 ● Obr.1: Chlormethan. Cs.wikipedia.org [online]. 2013 [cit. 2013-01-28]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Chlormethan ● Obr.2: Dichlormethan. Cs.wikipedia.org [online]. 2013 [cit. 2014-08-27]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Dichlormethan ● Obr.3: Chloroform. Cs.wikipedia.org [online]. 2014 [cit. 2014-08-27]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Trichlormethan ● Obr.4: Tetrachlormethan. Cs.wikipedia.org [online]. 2014 [cit. 2014-08-27]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Tetrachlormethan ● Obr.5: File:Freon12 suva134a.png. Commons.wikimedia.org [online]. 2014 [cit. 2014-08-27]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Freon12_suva134a.png?uselang=cs ● Obr.6: Trichlorethylen. Cs.wikipedia.org [online]. 2013 [cit. 2013-01-28]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Trichlorethylen http://cs.wikipedia.org/wiki/Trichlorethylen ● Obr.7: Vinylchlorid. Cs.wikipedia.org [online]. 2012 [cit. 2013-01-28]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Vinylchlorid http://cs.wikipedia.org/wiki/Vinylchlorid ● Obr.8: File:Sarten teflon.JPG. Commons.wikimedia.org [online]. 2014 [cit. 2014-08-27]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sarten_teflon.JPG?uselang=cs ● Důkaz přítomnosti halogenu v halogenderivátu. Www.youtube.com [online]. 2011 [cit. 2013-01-28]. Dostupné z: http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=yWofHhxXSow


Stáhnout ppt "Ch_035_Halogenderiváty uhlovodíků Ch_035_Deriváty uhlovodíků_Halogenderiváty uhlovodíků Autor: Ing. Mariana Mrázková Škola: Základní škola Slušovice, okres."

Podobné prezentace


Reklamy Google