Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název školy: ZŠ Klášterec nad Ohří, Krátká 676 Autor: Mgr. Veronika Kubincová Název materiálu: VY_32_INOVACE_9_12_ Odvětví práva Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1115.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název školy: ZŠ Klášterec nad Ohří, Krátká 676 Autor: Mgr. Veronika Kubincová Název materiálu: VY_32_INOVACE_9_12_ Odvětví práva Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1115."— Transkript prezentace:

1 Název školy: ZŠ Klášterec nad Ohří, Krátká 676 Autor: Mgr. Veronika Kubincová Název materiálu: VY_32_INOVACE_9_12_ Odvětví práva Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1115 Anotace: Prezentace pro 9. ročník. K výkladu a seznámení s učivem Právní odvětví. Přiblíží žákovi jednotlivá právní odvětví, jejich význam, prameny, zaměření. Prezentace slouží jako předloha k zápisu do sešitu.

2 ODVĚTVÍ PRÁVA

3 PRÁVNÍ ODVĚTVÍ Právní řád (souhrn všech zákonů) je velmi rozsáhlý a složitý. Podle obsahu tedy dělíme právo na několik odvětví.

4 Rozlišujeme 9 právních odvětví ústavní právo správní právo trestní právo obchodní právo občanské právo rodinné právo mezinárodní právo pracovní právo finanční právo

5 ÚSTAVNÍ PRÁVO Veřejné právo Vymezuje stát a obsah státní moci Prameny: Ústava ČR a ústavní zákony právních norem, které upravují nejdůležitější vztahy ve státě, a to: uspořádání státu rozdělení a výkon státní moci základní práva a svobody občanů

6 SPRÁVNÍ PRÁVO Právo veřejné Prameny: zákon o správním řízení obcí Soubor norem, které upravují organizaci a činnost veřejné správy. Co je to Veřejná správa?

7 TRESTNÍ PRÁVO Trestní právo je odvětvím veřejného práva. Prameny: trestní zákon, zákon o přestupcích Určuje: co jsou trestné činy sankce za jejich spáchání zjišťování a potrestání pachatele

8 OBCHODNÍ PRÁVO je odvětví soukromého práva Prameny: obchodní zákoník upravuje majetkoprávní postavení podnikatelů a vztahy vznikající mezi nimi

9 OBČANSKÉ PRÁVO Nejrozsáhlejší odvětví právního řádu Prameny: občanský zákoník Občanské právo upravuje: základní otázky soukromého práva, věcná práva, závazkové právo, dědické právo, duševní vlastnictví „Co není zákonem výslovně zakázáno, je dovoleno.“

10 PRACOVNÍ PRÁVO prvky soukromého a veřejného práva. Prameny: Zákoník práce, Listina základních práv a svobod právní vztahy mezi zaměstnanci a zaměstnavateli, vztahy související s výkonem práce, pracovní podmínky zaměstnanců a ochranu jejich zdraví

11 FINANČNÍ PRÁVO Patří do oblasti veřejného práva Prameny: Ústava, vyhlášky ČNB Daňové, poplatkové, rozpočtové, měnové….právo

12 RODINNÉ PRÁVO Řadí se do práva soukromého Prameny: Zákon o rodině, zákon o sociálně- právní ochraně dětí právní normy upravujících osobní a majetkové vztahy mezi členy rodiny

13 MEZINÁRODNÍ PRÁVO vzájemné vztahy rovných států a jiných subjektů, způsoby chování států v rámci mezinárodního společenství. Prameny : Charta OSN, mezinárodní soudní dvůr

14 Použitá literatura a odkazy: -Obrázky použity ze sady Office -Není-li uvedeno jinak je materiál dílem autorky podle učebních osnov odpovídajících ŠVP vyučovaných podle učebnic: JANOŠKOVÁ, D. a kol. autorů. Občanská výchova 9, Rodinná výchova 9, učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia. 1st ed. Plzeň: Fraus, 2006. ISBN 80-7238-528-0. JANOŠKOVÁ, D., ONDRÁČKOVÁ, M.,ČABALOVÁ,D. Občanská výchova í, Rodinná výchova 9, příručka pro učitele. 1st ed. Plzeň: Fraus, 2007. ISBN 978-80-7238-529-4. Citováno dne 30.11.2011


Stáhnout ppt "Název školy: ZŠ Klášterec nad Ohří, Krátká 676 Autor: Mgr. Veronika Kubincová Název materiálu: VY_32_INOVACE_9_12_ Odvětví práva Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1115."

Podobné prezentace


Reklamy Google