Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

UKONČENÍ ADMINISTRACE Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Tisková konference 13. 6. 2016.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "UKONČENÍ ADMINISTRACE Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Tisková konference 13. 6. 2016."— Transkript prezentace:

1 UKONČENÍ ADMINISTRACE Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Tisková konference 13. 6. 2016

2 OBSAH PREZENTACE OP LZZ – ÚSPĚŠNĚ UKONČEN OPZ – ÚSPĚŠNĚ ZAHÁJEN PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE

3 OP LZZ – ÚSPĚŠNĚ UKONČEN Věcné zaměření: podpora zaměstnanosti a sociálního začleňování, rozvoj veřejné správy Příjemci: zejména firmy, NNO, vzdělávací a poradenské instituce, subjekty veřejné správy (ÚP ČR, ministerstva, kraje, obce) Projekty: realizovány od pol. roku 2008 do konce roku 2015 Vynaložené prostředky: 102 % alokace (59.64 mld. Kč), rozpočet OP LZZ byl plně využit 19. května 2016 odeslal řídicí orgán poslední souhrnnou žádost o platbu

4 OP LZZ – ÚSPĚŠNĚ UKONČEN

5 Výsledky: plnění věcných cílů OP LZZ proběhlo nad rámec původních očekávání 124 výzev pro předkládání projektů v celkové výši 81 mld. Kč 5,5 tis. projektů v celkovém objemu téměř 72 mld. Kč kurzy absolvovalo více než 2,7 mil. osob vytvořeno téměř 63 tis. nových pracovních míst vzniklo i 36 zařízení péče o děti předškolního věku pro téměř 650 dětí

6 OP LZZ – ÚSPĚŠNĚ UKONČEN rozdělení financí dle oblastí v mld. Kč

7 OP LZZ – ÚSPĚŠNĚ UKONČEN počty projektů dle oblastí v tisících

8 POKRAČUJEME: OP LZZ OPZ

9 OPZ – ÚSPĚŠNĚ ZAHÁJEN

10 Audit designace – podmínka, aby Evropská komise proplatila (certifikovala a refundovala) České republice peníze poskytnuté příjemcům na projekty Kontroluje nastavení operačních programů – zda jsou řídicí orgány schopny dobře zastávat svou roli (nastavení pravidel a kontrol, řízení rizik, administrativní kapacita) řídicí orgán OPZ prošel auditem designace s výsledkem „bez výhrad“ nyní je třeba dokončit audit designace Platebního a certifikačního orgánu (MF) a monitorovacího systému (MMR)

11 PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE - ADAPTABILITA Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců (POVEZ) příjemce: MPSV alokace: 1 mld. Kč, vyčerpáno: 900 mil. Kč období realizace: 2013 - 2015 cíle projektu: podpora zvyšování kompetencí, odborných znalostí a dovedností stávajících i nově přijímaných zaměstnanců celkem podpořeno: 43 713 zaměstnanců (plán 33 651) navazující projekt v rámci OPZ z názvem POVEZ II byl zahájen 1. 12. 2015 a má za cíl proškolit téměř 100 tis. zaměstnanců

12 PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE – AKTIVNÍ POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI Odborné praxe pro mladé do 30 let příjemce: ÚP ČR – 14 projektů na úrovni krajských poboček alokace: 1,8 mld. Kč, vyčerpáno: 1,7 mld. Kč období realizace: 2013 - 2015 cílová skupina: mladí do 30 let bez praxe podpořené aktivity: praxe formou mzdových příspěvků na společensky účelná pracovní místa a na mentora, poradenství a rekvalifikace celkem podpořeno: 11 tisíc mladých lidí bez praxe navazující výzva v rámci OPZ s názvem Záruky pro mladé s alokací 1 mld. Kč - realizace projektů od 1. 12. 2015

13 PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE – ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI Táta na plný úvazek příjemce: Liga otevřených mužů, o. s. alokace: 4,8 mil. Kč období realizace: 2012 –2015 cíle projektu: –zvýšení informovanosti o rodičovských kompetencích aktivních otců –zvýšení povědomí zaměstnanců, zaměstnavatelů, NNO i státních orgánů o modelu sdíleného rodičovství –optimalizace přístupu zaměstnavatelů k otcům, kteří chtějí čerpat rodičovskou dovolenou nebo se významně zapojit do péče o dítě –vytvoření místních partnerství a tematické sítě celkem podpořeno: 73 lidí (+ mediální kampaň)

14 PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE – VEŘEJNÁ SPRÁVA Podpora meziobecní spolupráce příjemce: Svaz měst a obcí ČR alokace: 597 mil. Kč období realizace: 2013 – 2015 cíle projektu: –vytvořit podmínky pro dlouhodobý rozvoj meziobecní spolupráce –nastartovat spolupráci z úrovně samotných obcí (dobrovolnost) –vytvořit strategické dokumenty za jednotlivá území –získat podněty pro legislativní úpravy výsledky: 5 210 zapojených obcí a měst, 186 vytvořených strategií území

15 PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE – MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Zpátky ze dna: zaostřeno na ženy příjemce: Jako doma - Homelike, o.p.s. alokace: 3,7 mil. Kč období realizace: 2012 – 2014 cíl projektu: sdílení zkušenosti ze zahraničí v oblasti práce se ženami bez přístřeší a aplikace dobré praxe na české prostředí zahraničními partnery projektu byly 3 neziskové organizace, které se dlouhodobě věnují problematice bezdomovectví ve Velké Británii, Finsku a Dánsku výsledky: pilotní program odzkoušen s 20 klientkami bez domova

16 Děkujeme za pozornost


Stáhnout ppt "UKONČENÍ ADMINISTRACE Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Tisková konference 13. 6. 2016."

Podobné prezentace


Reklamy Google