Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zlepšování podmínek pro výuku technických oborů a řemesel Švehlovy střední školy polytechnické Prostějov registrační číslo : CZ.1.07/1.1.26/02.0010.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zlepšování podmínek pro výuku technických oborů a řemesel Švehlovy střední školy polytechnické Prostějov registrační číslo : CZ.1.07/1.1.26/02.0010."— Transkript prezentace:

1 Zlepšování podmínek pro výuku technických oborů a řemesel Švehlovy střední školy polytechnické Prostějov registrační číslo : CZ.1.07/1.1.26/02.0010

2 ANALÝZA ANIONTŮ Ing. Eva Gefingová

3 -důkaz aniontů ve vzorku se provádí vždy až po provedeném zjištění kationtů -existují tři analytické třídy, oddělujeme je pomocí dvou skupinových činidel TŘÍDA SKUPINOVÉ ČINIDLO ANIONTY I. BaCl 2, AgNO 3 SO 4 2-, SO 3 2-, CO 3 2-, PO 4 3-, CrO 4 2- II.AgNO 3 S 2-, CN -, Cl -, Br -, I -, NO 2 - III.------------- NO 3 -, ClO 3 -, ClO 4 -

4 I. ANALYTICKÁ TŘÍDA ANIONTŮ: A)reakce s 1. skupinovým činidlem BaCl 2 : 1) Důkaz aniontu SO 4 2- SO 4 2- + BaCl 2 → BaSO 4 ↓ + 2Cl - = bílá sraženina síranu barnatého

5 2) Důkaz aniontu SO 3 2- SO 3 2- + Ba 2+ → BaSO 3 ↓ = bílá sraženina siřičitanu barnatého -siřičitany reagují s kyselinami za vzniku SO 2, který lze identifikovat čichem a ovlhčeným indikátorovým pH papírkem 3) Důkaz aniontu CO 3 2- CO 3 2- + Ba 2+ → BaCO 3 ↓ = bílá sraženina uhličitanu barnatého - uhličitany reagují s kyselinami za vzniku CO 2 - oxid uhličitý je plyn bez zápachu a lze jej identifikovat ovlhčeným acidobazickým indikátorovým papírkem (modrý lakmusový papírek zčervená)

6 4) Důkaz aniontu PO 4 3- 2PO 4 3- + 3Ba 2+ → Ba 3 (PO 4 ) 2 ↓ = bílá sraženina fosforečnanu barnatého rozpustná v kyselině octové a ve zředěné kyselině chlorovodíkové 5) Důkaz aniontu CrO 4 2- CrO 4 2- + Ba 2+ → BaCrO 4 ↓ = žlutá sraženina chromanu barnatého

7 B) reakce s 2. skupinovým činidlem AgNO 3 : 1) Důkaz aniontu SO 4 2- SO 4 2- + 2AgNO 3 → Ag 2 SO 4 + 2NO 3 - = nevzniká sraženina, ale bílý roztok síranu stříbrného 2) Důkaz aniontu SO 3 2- SO 3 2- + 2Ag + → Ag 2 SO 3 ↓ = bílá sraženina siřičitanu stříbrného

8 3) Důkaz aniontu CO 3 2- CO 3 2- + 2Ag + → Ag 2 CO 3 ↓ = žlutá sraženina uhličitanu stříbrného 4) Důkaz aniontu PO 4 3- PO 4 3- + 3Ag + → Ag 3 PO 4 ↓ = žlutá sraženina fosforečnanu stříbrného

9 5) Důkaz aniontu CrO 4 2- CrO 4 2- + 2Ag + → Ag 2 CrO 4 ↓ = červenohnědá sraženina chromanu stříbrného

10 II. ANALYTICKÁ TŘÍDA ANIONTŮ: Reakce se skupinovým činidlem AgNO 3 : 1) Důkaz aniontu S 2- S 2- + 2AgNO 3 → Ag 2 S↓+ 2NO 3 - = černá sraženina sulfidu stříbrného - reakcí s kyselinami se uvolňuje sulfan, který lze identifikovat čichem nebo indikátorovým papírkem nasyceným octanem olovnatým (papírek zčerná vyloučeným sulfidem olovnatým)

11 2) Důkaz aniontu CN - CN - + Ag + → AgCN↓ = bílá sraženina kyanidu stříbrného 3) Důkaz aniontu Cl - Cl - + Ag + → AgCl↓ = bílá sraženina chloridu stříbrného dobře rozpustná ve zředěném roztoku amoniaku AgCl↓ + 2 NH 3 → [Ag(NH 3 ) 2 ]Cl

12 4) Důkaz aniontu Br - Br - + Ag + → AgBr↓ = žlutobílá sraženina bromidu stříbrného - rozpouští se v konc. amoniaku za vzniku komplexu [Ag(NH 3 ) 2 ]Br AgBr↓ + 2 NH 3 → [Ag(NH 3 ) 2 ]Br

13 5) Důkaz aniontu I - I - + Ag + → AgI↓ = žlutá sraženina jodidu stříbrného nerozpustná v amoniaku

14 6) Důkaz aniontu NO 2 - NO 2 - + Ag + → AgNO 2 ↓ = bílá sraženina dusitanu stříbrného, odbarvuje roztok KMnO 4

15 III. ANALYTICKÁ TŘÍDA ANIONTŮ: -nemá skupinové činidlo 1) Důkaz aniontu NO 3 - NO 3 - + difenylamin (C 12 H 11 N) → modrá barva -dusičnany v roztoku se dokazují tzv. zónovou (prstencovou) reakcí: směs roztoku vzorku s koncentrovaným roztokem FeSO 4 se opatrně podvrství koncentrovanou kyselinou sírovou -na rozhraní kapalných fází se objeví intenzivně hnědý prstenec (mezivrstva) obsahující komplex tetranitroželeznatý [Fe(NO) 4 ] 2+

16 2) Důkaz aniontu ClO 3 - ClO 3 - + KI → KClO 3 + I - = modrý roztok 3) Důkaz aniontu ClO 4 - ClO 4 - + KCl → KClO 4 ↓+ Cl - = bílá krystalická sraženina

17 -jestliže je vzorek rozpustný ve vodě, potom přítomnost některých kationtů vylučuje přítomnost některých aniontů -např. je-li ve vzorku dokázána přítomnost Ca 2+, nemůže být v roztoku vzorku síran nebo uhličitan -podobně, je-li prokázána v roztoku vzorku přítomnost Ag +, nemůže být vzorek chlorid, bromid, jodid, fosforečnan, siřičitan, chroman, uhličitan -v případě, že vzorek neobsahuje barevné kationty, lze podle zbarvení roztoku usoudit na přítomnost některých aniontů

18 http://www.ach.upol.cz

19 Děkuji za pozornost

20 Literatura a zdroje: 1)STRAKA, I.: Kvalitativní chemická analýza. Újezd u Brna, 2004. ISBN 80-86494-09-08 2)ADAMKOVIČ, E. a kol.: Analytická chemie pro 3. ročník gymnázií. SNTL Praha, 1988. 3)http://www.ach.upol.cz 4)http://www.chesapeake.cz/chemie/download/skripta/analyticka_chemie.pdf 5)http://www.vscht.cz/ktk/www_324/lab/texty/ana/analytika.pdf


Stáhnout ppt "Zlepšování podmínek pro výuku technických oborů a řemesel Švehlovy střední školy polytechnické Prostějov registrační číslo : CZ.1.07/1.1.26/02.0010."

Podobné prezentace


Reklamy Google