Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evropský sociální fond Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2 Projekt OBZORY Řízení živočišného organismu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evropský sociální fond Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2 Projekt OBZORY Řízení živočišného organismu."— Transkript prezentace:

1 Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evropský sociální fond Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2 Projekt OBZORY Řízení živočišného organismu

2 Obecný pohled na řízení jedna ze základních vlastností života regulace na úrovni molekul, buněk i celého organismu u jednobuněčných regulace dějů uvnitř buňky, koordinace aktivity enzymů, buněčných organel … u mnohobuněčných navíc komunikace buněk, vzájemná kontrola, regulace a koordinace aktivity buněk nebo jejich skupin poruchy v řízení vedou k poškození nebo smrti organismu

3 Řízení u živočichů Co je řízeno: růst a vývoj organismu, diferenciace buněk metabolismus reakce na podněty vnějšího prostředí pohyb rytmy (aktivita/klid, denní, roční a jiné rytmy) zajištění obrany a celistvosti organismu (poranění, infekce, nádory …) chování

4 Základní schéma řízení 1.Rozpoznání a příjem vstupní informace (podnětu) 2.Transport informace do centra 3.Zpracování v centru, vytvoření odpovědi 4.Transport výstupní informace z centra 5.Odpověď Stejný princip na úrovni buňky i organismu Vstupním podnětem může být jak informace z vnějšího prostředí, tak i podnět z vnitřního prostředí buňky, organismu nebo „samovolná“ aktivita řídícího systému.

5 Varianty řízení 1.Látkové –univerzální, u všech organismů –chemické signály mezi buňkami –hormony –neurohormony 2.Nervové –jen u mnohobuněčných živočichů –základem nervová buňka – neuron (buňka specializovaná na příjem, zpracování a předávání signálů) –různé typy nervových soustav

6 Srovnání látkového a nervového řízení Látkové řízeníNervové řízení pomalejší přenos signálu, dlouhodobější (sekundy – hodiny) rychlejší přenos signálu, okamžitý (milisekundy) hormon transportován tělními tekutinami k cílovému orgánu transport signálu po nervových vláknech (dendritech a axonech) na cílovém orgánu receptory specifické pro daný hormon (na membráně nebo uvnitř buňky) nervová vlákna vedou přímo do cílového orgánu společná vlastnost: chemická komunikace mezi buňkami - hormon: (tkáňová nebo žlázová) buňka  buňka - neurohormon: neuron  buňka - mediátor (neurotransmitter): neuron  neuron

7 Uspořádání nervové soustavy difúzní (rozptýlená) nervová soustava – síť nervových buněk, u pokročilejších forem se nervová soustava částečně centralizuje (vzniká např. nervový prstenec kolem těla nebo uzliny na bázi chapadel medúzy) – žahavci nervová soustava ploštěnců obvykle tvořena párem nervových pruhů které vedou podélně tělem a z nichž vybíhají příčné nervy do těla nervová soustava hlístic – podélné pruhy doplněné kruhovitými prstenci na začátku a na konci těla

8 Uspořádání nervové soustavy žebříčková nervová soustava – dvě podélné řady ganglií (nervových uzlin) propojené podélnými (konektivy) a příčnými (komisury) spojkami, kroužkovci, členovci, v modifikované formě i měkkýši –časté různé modifikace – splývání nebo zmenšení počtu ganglií, přiblížení konektiv a spojení páru ganglií do jednoho, … trubicovitá nervová soustava obvykle tvořena nervovou trubicí na hřbetní straně těla, u obratlovců se diferencuje na mozek a míchu - strunatci

9 Trendy ve vývoji nervové soustavy Trendy ve vývoji nervových soustav, které se vyvíjely u různých skupin nezávisle na sobě, lze pozorovat např. u měkkýšů, členovců, strunatců 1.Centralizace: zhušťování nervové tkáně do větších celků (ganglií), zmenšování počtu ganglií a zvětšování jejich velikosti, vznik mozku. 2.Cefalizace: soustředění většího objemu nervové tkáně do hlavy (souvisí s orientovaným pohybem a umístěním smyslových orgánů) 3.Vznik hierarchie: vytvoření nadřazených a podřízených nervových center, vyšší efektivnost řízení (např. nadřazenost koncového mozku savců)

10 Nervová soustava nezmara

11 Nervová soustava ploštěnky

12 Nervová soustava hlístice

13 Nervová soustava žížaly

14 Nervová soustava měkkýšů A – obecné schéma B – plž C – mlž A B C

15 Nervová soustava korýšů A – žábronožka B – rak C – krab

16 Nervová soustava hmyzu A – moucha B – včela AB

17 Nervová soustava kopinatce

18 Stavba mozku obratlovců

19 Použité zdroje a literatura ROSYPAL, Stanislav a kol.: Fylogeneze, systém a biologie organismů. 1. vyd., Praha: SPN 1992 KUBIŠTA, Václav: Fyziologie živočichů. 1. vyd., Praha: SPN 1978 Internetové zdroje obrázků: http://cas.bellarmine.edu/tietjen/images/cephalochordates.htm http://ykonline.yksd.com/distanceedcourses/Courses/Biology/lessons/Secon dQuarterLessons/Chapter6/6-4.htmlhttp://ykonline.yksd.com/distanceedcourses/Courses/Biology/lessons/Secon dQuarterLessons/Chapter6/6-4.html http://people.eku.edu/schusterg/bio141/POWERPOINT%20NOTES/Annelid s_files/frame.htmhttp://people.eku.edu/schusterg/bio141/POWERPOINT%20NOTES/Annelid s_files/frame.htm http://sidis.net/mpchap3.htm http://shells.tricity.wsu.edu/ArcherdShellCollection/ShellClass.html http://jscienceclass.blogspot.com/ http://www.answers.com/topic/mollusca http://cas.bellarmine.edu/tietjen/images/annelids.htm http://biodidac.bio.uottawa.ca http://sharon-taxonomy2009-p2.wikispaces.com/Nematoda

20 Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evropský sociální fond Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2 Projekt OBZORY Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu OBZORY Autor: Vít Růžička Předmět: Mozek, komunikace, chování Datum: 28. 3. 2011


Stáhnout ppt "Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evropský sociální fond Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2 Projekt OBZORY Řízení živočišného organismu."

Podobné prezentace


Reklamy Google