Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

NÁZEV ŠKOLY: ZŠ Mnichovická 62, Kolín V, 280 02 AUTOR: Mgr. Šárka Rosenbergerová NÁZEV: VY_32_INOVACE_20 TEMA: Čas 4. ročník – HABSBURKOVÉ – NOVÍ VLÁCCI.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "NÁZEV ŠKOLY: ZŠ Mnichovická 62, Kolín V, 280 02 AUTOR: Mgr. Šárka Rosenbergerová NÁZEV: VY_32_INOVACE_20 TEMA: Čas 4. ročník – HABSBURKOVÉ – NOVÍ VLÁCCI."— Transkript prezentace:

1 NÁZEV ŠKOLY: ZŠ Mnichovická 62, Kolín V, 280 02 AUTOR: Mgr. Šárka Rosenbergerová NÁZEV: VY_32_INOVACE_20 TEMA: Čas 4. ročník – HABSBURKOVÉ – NOVÍ VLÁCCI ANOTACE : VÝKLAD S ÚKOLY K UČEBNICI PRO 4. ROČNÍK (FRAUS – SPOLEČNOST) – OBJEVENÍ AMERIKY, FERDINAND I., RUDOLF II., JAKUB KRČÍN Z JELČAN A SEDLČAN, BITVA NA BÍLÉ HOŘE, TŘICETILETÁ VÁLKA, JAN AMOS KOMENSKÝ, MARIE TEREZIE, JOSEF II.

2 NOVOVĚK lidé si kladli stále více otázek z okolního světa poznávali lépe přírodu, vesmír, lidské tělo … mořeplavci – Kryštof Kolumbus chtěl doplout do Indie – 1492 objevil Ameriku

3 PŘÍCHOD HABSBURKŮ NA ČESKÝ TRŮN dvacetiletý český král Ludvík zahynul roku 1526 po prohrané bitvě s Turky u Moháče – jím vymřel rod Jagellonců na českém trůně 1526 zvolen českým králem Ferdinand I. z rodu Habsburků tím započala téměř čtyřistaletá vláda Habsburků na českém trůně bránili české země před postupem tureckých vojsk, byli velmi vážení a ovládali spoustu zemí, mnozí byli vzdělaní a podporovali umění

4 RUDOLF II. za své sídlo si zvolil Prahu – ta vzkvétala zval na svůj dvůr umělce a učence, alchymisty, astronomy Tycho de Braha a Jana Keplera, sbíral vzácné umělecké předměty Tycho de Brahe při práciukázka z filmu Císařův pekař

5 ÚKOLY 1. V bitvě u Moháče zahynul poslední český panovník z rodu Jagellonců a) Jiří z Poděbrad b) Vladislav II. c) Ludvík 2. Od roku 1526 vládli v českých zemích a) přemyslovská knížata b) lucemburští vévodové c) habsburští králové

6 ÚKOLY 3. Ferdinand I. Habsburský a) byl zvolen českým králem b) dobyl české království na Jagelloncích c) zdědil vládu po svém otci 4. Císař Rudolf II. si zvolil za své sídlo a) Londýn b) Prahu c) Vídeň

7 RENESANCE ÚKOLY - ŘEŠENÍ 1. c) 2. c) 3. a) 4. b) renesanční stavby altán v Jindřichově Hradci letohrádek Hvězda

8 DÍLA NAŠICH PŘEDKŮ SLOUŽÍ DODNES Jakub Krčín z Jelčan a Sedlčan rodák z Polep u Kolína – nejznámější český rybníkář 16. století - na Třeboňsku vytvořil mnoho rybníků včetně toho největšího Rožmberka

9 POVSTÁNÍ PROTI HABSBURKŮM císař Ferdinand II. omezoval práva v oblasti náboženské moc šlechty a měšťanů sídlil ve Vídni, v Praze rozhodovali místodržící 1618 – šlechtici a měšťané se vzbouřili a vyhodili dva místodržící z okna do příkopu Pražského hradu, zvolili si novou vládu a nového krále 1620 – čeští stavové prohráli s vojsky Ferdinanda II. v bitvě na Bílé hoře – na Staroměstském náměstí bylo popraveno 27 českých pánů – náboženský útlak

10 TŘICETILETÁ VÁLKA 1618 – 1648 přerůstala v mezinárodní konflikt bitva následovala bitvu – jednou vítězil císař, jednou protivníci – drancování, smrt, bída a hlad, pustošení Ferdinand III. (syn Ferdinanda II.) začal jednat o míru – vestfálský mír Češi dopadli velmi špatně – přísná nařízení

11 ÚKOLY Doplň správnou odpověď V českých zemích narůstala _____ s vládou Habsburků. Ti totiž sídlili ve _____ a za ně vládli místodržící, kteří nehleděli na potřeby českých zemí. Zástupci českých stavů se _______, vyhodili z okna _____ _____ dva místodržící a zvolili si svého _____. Císař vyslal proti českým povstalcům ______. Roku ___ došlo k rozhodující bitvě na _____ ____. Císařské vojsko ______ a Čechům nastaly ___ časy.

12 ÚKOLY Vyber správnou odpověď Třicetiletá válka (skončila – začala) povstáním Čechů proti Habsburkům. Do války se (začali – nezačali) připojovat další evropské země. Nakonec (dvacetiletá – třicetiletá) válka byla bez vítězů, Habsburkové si (udrželi – neudrželi) svou moc. Válka skončila (bitvou – dohodou). Na české země měla (malý – krutý) dopad.

13 ÚKOLY - ŘEŠENÍ V českých zemích narůstala nespokojenost s vládou Habsburků. Ti totiž sídlili ve Vídni a za ně vládli místodržící, kteří nehleděli na potřeby českých zemí. Zástupci českých stavů se vzbouřili, vyhodili z okna Pražského hradu dva místodržící a zvolili si svého krále. Císař vyslal proti českým povstalcům vojsko. Roku 1620 došlo k rozhodující bitvě na Bílé hoře. Císařské vojsko zvítězilo a Čechům nastaly zlé časy.

14 ÚKOLY - ŘEŠENÍ Třicetiletá válka začala povstáním Čechů proti Habsburkům. Do války se začali připojovat další evropské země. Nakonec třicetiletá válka byla bez vítězů, Habsburkové si udrželi svou moc. Válka skončila dohodou. Na české země měla krutý dopad.

15 JAN AMOS KOMENSKÝ 1592 – 1670 biskup jednoty bratrské proslulé knihy o vzdělávání po celém světě – škola hrou, svět v obrazech musel se stěhovat, dlouho působil v Amsterodamu ORBIS PICTUS muzeum v Naardenu

16 2.POLOVINA 18.STOLETÍ Marie Terezie osvícenecky založená císařovna zavedla povinnou školní docházku měla šestnáct dětí Josef II. syn Marie Terezie zrušil nevolnictví povolil náboženskou svobodu

17 NEVOLNICTVÍ závislost mezi rolníkem a majitelem půdy (pánem) robota – služba pro pány omezení a zpoplatnění statků zákaz stěhování mimo hranice panství

18 Citace: obr. Objevení Ameriky: p-numismatika.cz [online]. [cit. 31.12.2012]. Dostupný na WWW: http://www.google.cz/imgres?hl=cs&client=firefox- a&sa=X&tbo=d&rls=org.mozilla:cs:official&channel=np&biw=1366&bih=638&tbm=isch&tbnid=HtpBguEz4O5fhM:&imgrefurl=http://p- numismatika.cz/index.php%3Fget%3Dvyvoj_amerika&docid=U2p76m3cwV-FAM&imgurl=http://p- numismatika.cz/images/kapitola_7/krystof_02.jpg&w=793&h=599&ei=2SjhULSRFsLLtQaj84DABQ&zoom=1&iact=hc&vpx=4&vpy=162& dur=2199&hovh=195&hovw=258&tx=79&ty=76&sig=105742126178767673350&page=1&tbnh=138&tbnw=172&start=0&ndsp=20&ved=1t: 429,r:0,s:0,i:102 obr. Lodě: betty-lafea.wz.cz [online]. [cit. 31.12.2012]. Dostupný na WWW: http://www.google.cz/imgres?hl=cs&client=firefox- a&sa=X&tbo=d&rls=org.mozilla:cs:official&channel=np&biw=1366&bih=638&tbm=isch&tbnid=OjLNmnIjFbOROM:&imgrefurl=http://be tty-lafea.wz.cz/osklivabetty/kolumbie/cteni/amerika.htm&docid=Ue1Ul009cmE7JM&imgurl=http://betty- lafea.wz.cz/osklivabetty/kolumbie/cteni/amerika/amerika2.jpg&w=255&h=167&ei=2SjhULSRFsLLtQaj84DABQ&zoom=1&iact=hc&vpx=9 41&vpy=200&dur=10687&hovh=133&hovw=204&tx=92&ty=72&sig=105742126178767673350&page=1&tbnh=133&tbnw=199&start=0&n dsp=20&ved=1t:429,r:5,s:0,i:117 obr. Mapa s popisem: HTTP://UPLOAD.WIKIMEDIA.ORG/WIKIPEDIA/COMMONS/7/7B/Z%C3%A1MO%C5%99SK%C3%A9_CESTY_PORTUGALC%C5%AF_ A_%C5%A0PAN%C4%9BL%C5%AF.JPG. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7b/Z%C3%A1mo%C5%99sk%C3%A9_cesty_Portugalc%C5%AF_a_%C5%A0pan%C 4%9Bl%C5%AF.jpg [online]. [cit. 19.11.2013]. Dostupný na WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7b/Z%C3%A1mo%C5%99sk%C3%A9_cesty_Portugalc%C5%AF_a_%C5%A0pan%C4 %9Bl%C5%AF.jpg obr. Bitva u Moháče: studentpoint.cz [online]. [cit. 31.12.2012]. Dostupný na WWW: http://www.google.cz/imgres?hl=cs&client=firefox- a&hs=R7Z&sa=X&tbo=d&rls=org.mozilla:cs:official&channel=np&biw=1366&bih=638&tbm=isch&tbnid=19QbXaUr6cOBYM:&imgrefurl= http://www.studentpoint.cz/242-kolem-sveta/7571-turecko-iii.-dil-obavani- osmane&docid=PQCY2ZXVjsG_zM&imgurl=http://www.studentpoint.cz/files/cestovani/krejcij/turecko/1526- 1529.jpg&w=620&h=300&ei=PS_hUKSCK8fJsgawp4GABg&zoom=1&iact=hc&vpx=4&vpy=216&dur=9533&hovh=156&hovw=323&tx=73 &ty=88&sig=105742126178767673350&page=2&tbnh=124&tbnw=248&start=20&ndsp=32&ved=1t:429,r:29,s:0,i:181 obr. Rudolf II.: fajnkluk.cz [online]. [cit. 31.12.2012]. Dostupný na WWW: http://www.google.cz/imgres?um=1&hl=cs&client=firefox- a&sa=N&tbo=d&rls=org.mozilla:cs:official&channel=np&biw=1366&bih=638&tbm=isch&tbnid=rmKO2nk3UaMJLM:&imgrefurl=http://w ww.fajnkluk.cz/blog/tag/400-vyroci-umrti-cisare-rudolfa-ii/&docid=CrIfVUCeQW8VFM&imgurl=http://www.fajnkluk.cz/blog/wp- content/uploads/2012/01/rudolf-II-2- obraz.jpg&w=716&h=959&ei=3zbhUMv2HonLtAb7qoDABg&zoom=1&iact=hc&vpx=363&vpy=265&dur=2904&hovh=260&hovw=194&tx= 121&ty=214&sig=105742126178767673350&page=1&tbnh=144&tbnw=109&start=0&ndsp=29&ved=1t:429,r:22,s:0,i:160 obr. Tycho de Brahe: HTTP://WWW.ZSSKOLNIKAPLICE.CZ/FILES/ZACI/WEB9/WEB2007/PAVLA/FILES/BRAHE.JPEG. http://www.zsskolnikaplice.cz/files/zaci/web9/web2007/pavla/files/brahe.jpeg [online]. [cit. 19.11.2013]. Dostupný na WWW: http://www.zsskolnikaplice.cz/files/zaci/web9/web2007/pavla/files/brahe.jpeghotobank/3655.jpg

19 obr. Ukázka z filmu: lilit73.blog.cz [online]. [cit. 31.12.2012]. Dostupný na WWW: ww.google.cz/imgres?um=1&hl=cs&client=firefox- a&tbo=d&rls=org.mozilla:cs:official&channel=np&biw=1366&bih=638&tbm=isch&tbnid=JN6Bn_Mv6QO- bM:&imgrefurl=http://lilit73.blog.cz/0903/bleskovka-16-z-jakeho-filmu-je&docid=a- dhZvW08x8NKM&imgurl=http://nd01.jxs.cz/063/240/b34671edcd_43482130_o2.jpg&w=768&h=576&ei=ojnhUP61BdHWsgb2jIHwDw& zoom=1&iact=hc&vpx=680&vpy=308&dur=4700&hovh=194&hovw=259&tx=115&ty=96&sig=105742126178767673350&page=2&tbnh=151 &tbnw=194&start=22&ndsp=29&ved=1t:429,r:33,s:0,i:191 obr. Altán v Jindřichově Hradci: mistnikultura.cz [online]. [cit. 31.12.2012]. Dostupný na WWW: http://www.google.cz/imgres?hl=cs&client=firefox- a&tbo=d&rls=org.mozilla:cs:official&channel=np&biw=1366&bih=638&tbm=isch&tbnid=mGvzhPFtPdamVM:&imgrefurl=http://www.mist nikultura.cz/zamecky-rondel-v-jindrichove-hradci-zari- novotou&docid=ntxWkhROvc5gzM&imgurl=http://www.mistnikultura.cz/files/snimani- 1_3420.jpg&w=490&h=700&ei=pkfhUPeaKoXSsgbhkoHgCA&zoom=1&iact=hc&vpx=1145&vpy=104&dur=385&hovh=151&hovw=110&tx=1 11&ty=139&sig=105742126178767673350&page=1&tbnh=151&tbnw=110&start=0&ndsp=20&ved=1t:429,r:6,s:0,i:103 obr. Letohrádek Hvězda: homolinka2.blog.cz [online]. [cit. 31.12.2012]. Dostupný na WWW: http://www.google.cz/imgres?hl=cs&client=firefox- a&tbo=d&rls=org.mozilla:cs:official&channel=np&biw=1366&bih=638&tbm=isch&tbnid=JhxEH7BrIJDz- M:&imgrefurl=http://homolinka2.blog.cz/1201/letohradek-hvezda-obora-hvezda- 2&docid=Fb1L9eWmXvfkGM&imgurl=http://nd05.jxs.cz/770/796/557aab5485_84562078_o2.jpg&w=700&h=525&ei=fUnhUPmAI9HJsga t24DoBA&zoom=1&iact=hc&vpx=648&vpy=243&dur=2084&hovh=194&hovw=259&tx=119&ty=95&sig=105742126178767673350&page=1& tbnh=140&tbnw=196&start=0&ndsp=19&ved=1t:429,r:16,s:0,i:147 obr. Rybník Rožumberk: crg.cz [online]. [cit. 31.12.2012]. Dostupný na WWW: http://www.google.cz/imgres?hl=cs&client=firefox- a&sa=X&tbo=d&rls=org.mozilla:cs:official&channel=np&biw=1366&bih=638&tbm=isch&tbnid=JNxbNNwhbSrP4M:&imgrefurl=http://ww w.crg.cz/sekce/historie/referaty/novovek/cechy/krcin.htm&docid=Q14AQUu0Gn8T1M&imgurl=http://www.crg.cz/sekce/historie/obrazky/ krcin_trebon.jpg&w=400&h=287&ei=MFDhULWOAsnStAbIrYHgDQ&zoom=1&iact=rc&dur=359&sig=105742126178767673350&page=1&t bnh=142&tbnw=205&start=0&ndsp=27&ved=1t:429,r:2,s:0,i:108&tx=57&ty=105 obr. Mapa rybníků: vyukovematerialy.cz [online]. [cit. 31.12.2012]. Dostupný na WWW: http://www.google.cz/imgres?hl=cs&client=firefox- a&sa=X&tbo=d&rls=org.mozilla:cs:official&channel=np&biw=1366&bih=638&tbm=isch&tbnid=1W2UzJKGSeabwM:&imgrefurl=http://ww w.vyukovematerialy.cz/svet/rocnik5/misto1.htm&docid=ph5QRzOTZA2gxM&imgurl=http://www.vyukovematerialy.cz/svet/rocnik5/foto/ce sko/rybniky.jpg&w=750&h=463&ei=MFDhULWOAsnStAbIrYHgDQ&zoom=1&iact=rc&dur=414&sig=105742126178767673350&page=1&tb nh=135&tbnw=219&start=0&ndsp=27&ved=1t:429,r:21,s:0,i:171&tx=150&ty=89 obr. Pražská defenestrace: cs.wikipedia.org [online]. [cit. 31.12.2012]. Dostupný na WWW: http://www.google.cz/imgres?hl=cs&client=firefox- a&sa=X&tbo=d&rls=org.mozilla:cs:official&channel=np&biw=1366&bih=638&tbm=isch&tbnid=t2XXN__mpiE4lM:&imgrefurl=http://cs.w ikipedia.org/wiki/T%25C5%2599icetilet%25C3%25A1_v%25C3%25A1lka&docid=p2D5B7I626828M&imgurl=http://upload.wikimedia.org/ wikipedia/commons/thumb/1/1d/Prager.Fenstersturz.1618.jpg/300px-Prager.Fenstersturz.1618.jpg&w=300&h=218&ei=b1ThUL- wOces4ASI- 4H4Dg&zoom=1&iact=hc&vpx=433&vpy=297&dur=529&hovh=174&hovw=240&tx=121&ty=95&sig=105742126178767673350&page=1&tbn h=150&tbnw=207&start=0&ndsp=19&ved=1t:429,r:8,s:0,i:112

20 obr. Třicetiletá válka: szsmb.cz [online]. [cit. 31.12.2012]. Dostupný na WWW: http://www.google.cz/imgres?hl=cs&client=firefox- a&sa=X&tbo=d&rls=org.mozilla:cs:official&channel=np&biw=1366&bih=638&tbm=isch&tbnid=t_vutN87JlChJM:&imgrefurl=http://www.szsmb. cz/admin/upload/sekce_materialy/T%25C5%2599icetilet%25C3%25A1_v%25C3%25A1lka.pdf&docid=EeAOtRP9NJU5PM&imgurl=http://www.fu llissue.com/wp-content/uploads/2010/04/THIRTY-YEARS- WAR.jpg&w=640&h=360&ei=2F3hUOesOYnesgastoCgAg&zoom=1&iact=hc&vpx=855&vpy=141&dur=4204&hovh=168&hovw=300&tx=155&ty=9 7&sig=105742126178767673350&page=1&tbnh=135&tbnw=268&start=0&ndsp=20&ved=1t:429,r:18,s:0,i:169 obr. Orbis pictus: radio.cz [online]. [cit. 31.12.2012]. Dostupný na WWW: http://www.google.cz/imgres?hl=cs&client=firefox- a&tbo=d&rls=org.mozilla:cs:official&channel=np&biw=1366&bih=638&tbm=isch&tbnid=dYRqoG5J5TWVWM:&imgrefurl=http://www.radio.cz/c z/rubrika/historie/jak-se-chodilo-i-nechodilo-do- skoly&docid=xiozAGZHazH5XM&imgurl=http://img.radio.cz/pictures/knihy/orbis_pictus_kniha.jpg&w=400&h=247&ei=mHrhUOeLLaOH4ASoj YDADQ&zoom=1&iact=hc&vpx=578&vpy=349&dur=4587&hovh=176&hovw=286&tx=127&ty=149&sig=105742126178767673350&page=2&tbnh=1 33&tbnw=240&start=25&ndsp=37&ved=1t:429,r:29,s:0,i:178 obr. Muzeum J. A. Komenského: moje-nazory.estranky.cz [online]. [cit. 31.12.2012]. Dostupný na WWW: http://www.google.cz/imgres?hl=cs&client=firefox- a&tbo=d&rls=org.mozilla:cs:official&channel=np&biw=1366&bih=638&tbm=isch&tbnid=ZgttQnOwOd1AJM:&imgrefurl=http://www.moje- nazory.estranky.cz/clanky/osobnosti/jan-amos-komensky--420.-vyroci-jeho-narozeni--poslednim-utocistem-jeho-tezkeho-zivota-se-stalo- holandsko--pohrben-je-v-naardenu.html&docid=tJjp11hGHCUYLM&imgurl=http://www.moje-nazory.estranky.cz/img/picture/909/maarden--- valonsky- kostelik.jpg&w=300&h=232&ei=sHvhULOMLOSN4ATn2YGYDA&zoom=1&iact=hc&vpx=471&vpy=325&dur=4181&hovh=185&hovw=240&tx=104 &ty=107&sig=105742126178767673350&page=1&tbnh=136&tbnw=174&start=0&ndsp=23&ved=1t:429,r:18,s:0,i:139 obr. Marie Terezie: svornost.com [online]. [cit. 31.12.2012]. Dostupný na WWW: http://www.google.cz/imgres?hl=cs&client=firefox- a&sa=X&tbo=d&rls=org.mozilla:cs:official&channel=np&biw=1366&bih=638&tbm=isch&tbnid=b0WcOXYY_Xt5HM:&imgrefurl=http://www.svo rnost.com/2012/12/26-prosince-kapitulace-francouzske-armady-v-praze-1742/&docid=UaSdw4EhR6YL4M&imgurl=http://svornost.com/wp- content/uploads/marie- terezie.jpg&w=628&h=440&ei=vX_hUMSYFpLP4QTatYHIAQ&zoom=1&iact=hc&vpx=1006&vpy=330&dur=243&hovh=178&hovw=252&tx=82&t y=86&sig=105742126178767673350&page=1&tbnh=133&tbnw=180&start=0&ndsp=30&ved=1t:429,r:18,s:0,i:182 obr. Josef II. : HTTP://WWW.DIGITAL- GUIDE.CZ/MEDIA/THUMBS/DIGITAL_GUIDE/SELEKCE_REALIE/VYZNAMNE_OSOBNOSTI/PANOVNICI-A-POLITICI/JOSEF_II/JOSEF- 2_JPG_340X267_Q85.JPG.ORG/WIKIPEDIA/COMMONS/7/7B/Z%C3%A1MO%C5%99SK%C3%A9_CESTY_PORTUGALC%C5%AF_A_%C5%A 0PAN%C4%9BL%C5%AF.JPG. http://www.digital-guide.cz/media/thumbs/digital_guide/selekce_realie/vyznamne_osobnosti/panovnici-a- politici/josef_II/josef-ii-2_jpg_340x267_q85.jpg [online]. [cit. 19.11.2013]. Dostupný na WWW: http://www.digital- guide.cz/media/thumbs/digital_guide/selekce_realie/vyznamne_osobnosti/panovnici-a-politici/josef_II/josef-ii- 2_jpg_340x267_q85.jpgorg/wikipedia/commons/7/7b/Z%C3%A1mo%C5%99sk%C3%A9_cesty_Portugalc%C5%AF_a_%C5%A0pan%C4%9Bl%C 5%AF.jpg obr. Robota: HTTP://WWW.BMTYPO.CZ/PHOTOBANK/3655.JPG.CZ/MEDIA/THUMBS/DIGITAL_GUIDE/SELEKCE_REALIE/VYZNAMNE_OSOBNOSTI/ PANOVNICI-A-POLITICI/JOSEF_II/JOSEF-II- 2_JPG_340X267_Q85.JPG.ORG/WIKIPEDIA/COMMONS/7/7B/Z%C3%A1MO%C5%99SK%C3%A9_CESTY_PORTUGALC%C5%AF_A_%C5%A 0PAN%C4%9BL%C5%AF.JPG. http://www.bmtypo.cz/photobank/3655.jpg.cz/media/thumbs/digital_guide/selekce_realie/vyznamne_osobnosti/panovnici-a- politici/josef_II/josef-ii-2_jpg_340x267_q85.jpg [online]. [cit. 19.11.2013]. Dostupný na WWW: http://www.bmtypo.cz/photobank/3655.jpg


Stáhnout ppt "NÁZEV ŠKOLY: ZŠ Mnichovická 62, Kolín V, 280 02 AUTOR: Mgr. Šárka Rosenbergerová NÁZEV: VY_32_INOVACE_20 TEMA: Čas 4. ročník – HABSBURKOVÉ – NOVÍ VLÁCCI."

Podobné prezentace


Reklamy Google