Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, 695 03 Hodonín Registrační čísloCZ.1.07/1.5.00/34.0412 Označení DUMVY_32_INOVACE_Úč24.08 RočníkDruhý.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, 695 03 Hodonín Registrační čísloCZ.1.07/1.5.00/34.0412 Označení DUMVY_32_INOVACE_Úč24.08 RočníkDruhý."— Transkript prezentace:

1 Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, 695 03 Hodonín Registrační čísloCZ.1.07/1.5.00/34.0412 Označení DUMVY_32_INOVACE_Úč24.08 RočníkDruhý Tematická oblast a předmět Účtové třídy Účetnictví Název učebního materiálu Účtová třída 0 – odpisování a způsoby vyřa- zení dlouhodobého majetku AutorIng. Lenka Hřibová Datum vytvoření18. 11. 2013 Anotace Tato prezentace slouží jako podklad pro výuku předmětu účetnictví u nástavbového studia podnikání. Žákům roz- šiřuje poznatky o odpisech, naznačuje možnosti vyřazení dlouhodobého hmotného majetku a jejich zaúčtování a vliv zůstatkové ceny na daně. Prezentace obsahuje 14 snímků, při jejichž zhotovení byly použity animace.

2 Odpisy a způsoby vyřazení dlouhodobého majetku Obsah 1.Účetní odpisy 2.Daňové odpisy 3.Způsoby vyřazení dlouhodobého majetku 4.Daňové aspekty zůstatkové ceny vyřazeného majetku 5.Úkoly 6.Zdroje

3 1. Účetní odpisy  Výpočet je v kompetenci podniku dle odpisového plánu.  Vyjadřují skutečné opotřebení, účtují se do nákladů.  Doba odpisování nesmí být kratší než 1 rok.  Maximální doba odpisování není stanovena (výjimka – goodwill, zřizovací výdaje).  Počítají se a účtují měsíčně.  Rozdíl od daňových ovlivní hospodářský výsledek. ČasovéVýkonové

4 2. Daňové odpisy  Jsou dány zákonem o dani z příjmu (ZDP).  U DHM lze v kterémkoliv roce odpisování přerušit – doba se pak prodlouží.  6 odpisových skupin – viz příloha č. 1 ZDP.  Způsob odpisování nelze měnit.  Počítají se ročně.  Rozdíl od účetních ovlivní hospodářský výsledek. RovnoměrnéZrychlené

5 Rovnoměrný způsob odpisování DHM – koeficienty Odpisová skupina První rok odpisování Další roky odpisování Sazba pro zvýšenou vstupní cenu 1204033,3 21122,2520 35,510,510 42,155,155 51,43,4 61,022,022

6 Zrychlený způsob odpisování DHM – koeficienty O rok zvýšení ceny = 2 x ZVC / k zvýšení Odpisová skupina První rok odpisování Další roky odpisování Pro zvýšenou zůstatkovou cenu 1343 2565 3101110 4202120 5303130 6505150 O n = 2 x ZC / k zvýšení – n O – odpis ZC – zůstatková cena n – počet let k – koeficient ZVC – zvýšená cena

7 Zvýšení odpisu DHM v prvním roce Odpisová skupina První rok odpisování Další roky odpisování Pro zvýšenou zůstatkovou cenu 130,03533,3 221,019,7520,0 315,49,410,0 Rovnoměrný odpis – zvýšení o 10 % Zrychlený odpis  Odpis lze v prvním roce rovněž navýšit o 10 %, 15 % nebo 20 % vstupní ceny.  Změny koeficientů nejsou zapotřebí.

8 Daňové odpisy dlouhodobého nehmotného majetku  Na rozdíl od DHM se počítají s přesností na měsíce.  Doba odpisování závisí na právu užívání DNM (určitá, neurčitá).  DNM na dobu určitou – odpisování po dobu smlouvy.  DNM na dobu neurčitou – rovnoměrné odpisování po dobu stanovenou ZDP: Druh DNMDoba odpisování Audiovizuální díla18 měsíců Software, výsledky výzkumu a vývoje 36 měsíců Zřizovací výdaje60 měsíců Goodwill60 měsíců Ostatní DNM72 měsíců

9 3. Způsoby vyřazení dlouhodobého majetku  Prodej  Likvidace v důsledku opotřebení  V důsledku manka nebo škody  Přeřazení z vlastnictví firmy do osobního vlastnictví  Darování  Vklad do základního kapitálu jiného subjektu

10 Majetek je při vyřazení zcela odepsaný Majetek při vyřazení není zcela odepsaný MD D 02x MD D 08x VUD Vyřazení DM v PC MD DDD551 08x 02x MDD Účet dle způsobu vyřazení 1. Řádný odpis DM VUD 3. Vyřazení DM z evidence v PC VUD – zápis o vyřazení VUD 2. Zůstatková cena DM VUD

11 Účty pro zůstatkovou cenu DM Způsob vyřazení DMÚčet pro zůstatkovou cenu DM Prodej541 Likvidace v důsledku opotřebení551 V důsledku manka nebo škody549, 582 Přeřazení do osobního vlastnictví491 Darování543 Vklad do obchodní společnosti367 *) *)Před zápisem do obchodního rejstříku se nejdříve použije účet 378.

12 4. Daňové aspekty zůstatkové ceny vyřazeného majetku Dle ZDP lze uplatnit odpis ve výši ½ ročního odpisu z DHM nebo DNM vyřazeného před koncem zdaňovacího období. ÚčetUznatelnost / neuznatelnost 541 Odpisovaný majetek – uznatelný. Neodpisovaný pozemek – uznatelnost jen do výše prodeje. 543 Daňově neuznatelné, ale lze použít za určitých podmínek jako odčitatelnou položku. 551 Plně daňově uznatelné (kromě stavebních děl). 549, 582 Daňově uznatelné jen do výše náhrad (kromě neznámého pachatele a živelné pohromy).

13 ZC – 549/082, vyřazení – 082/022. 9. VUD – vyřazení auta v důsledku havárie. 541/022 8. VUD – vyřazení auta prodejem. Majetek byl zcela odepsán. Prodej, likvidace, manko nebo škoda, přeřazení do os. vlastnictví, dar, vklad do jiné společnosti. 7. Vyjmenuj způsoby vyřazení DM. Vyplývá ze ZDP, s přesností na měsíce, každý DNM má svou dobu odpisování. 6. Jak se odepisuje DNM? Jsou povinné, dané ZDP, počítají se ročně, 2 způsoby výpočtu. 4. Charakterizuj daňové odpisy. Opotřebení DM v korunách. 2. Co je to odpis? Rozhoduje o nich firma sama, odpisy dle odpisového plánu, počítají se měsíčně, doba odpisování není stanovena. 1. Charakterizuj účetní odpisy. Časové a výkonové. 3. Jaké znáte druhy účetních odpisů? Účetní jednotka sama. 5. Kdo rozhoduje o účetních odpisech? 5. Úkoly

14 6. Zdroje Texty jsou tvorbou autora. Štohl, P. Učebnice Účetnictví 2013 – 2. díl. 14. vyd. Znojmo: Vzdělávací středisko Ing. Pavel Štohl, 2013. ISBN 978-80-87237-59-5.


Stáhnout ppt "Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, 695 03 Hodonín Registrační čísloCZ.1.07/1.5.00/34.0412 Označení DUMVY_32_INOVACE_Úč24.08 RočníkDruhý."

Podobné prezentace


Reklamy Google