Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0807 Název projektu: EU peníze středním školám Gymnázium a Střední odborná škola, Podbořany, příspěvková organizace.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0807 Název projektu: EU peníze středním školám Gymnázium a Střední odborná škola, Podbořany, příspěvková organizace."— Transkript prezentace:

1 Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0807 Název projektu: EU peníze středním školám Gymnázium a Střední odborná škola, Podbořany, příspěvková organizace Šablona: III/2 – Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada: Základy ekonomiky Ověření ve výuce Třída:OktávaDatum: DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jana Romová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz; ISSN 1802-4785. Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV).

2 TÉMA: Hospodaření s dlouhodobým majetkem PŘEDMĚT:Základy ekonomiky KLÍČOVÁ SLOVA:dlouhodobý majetek, opotřebení, daňové odpisy, účetní odpisy JMÉNO AUTORA:Mgr. Jana Romová

3 Metodický pokyn: výklad vypracování úloh v rámci prezentace výpočet odpisů – procvičování

4 Hospodaření s dlouhodobým majetkem

5 Rozdělení majetku Oběžný mění svoji podobu; doba použitelnosti je kratší než 1 rok; často se spotřebovává jednorázově. –A) peníze –B) pohledávky –C) zásoby – materiál – výrobky – zboží Dlouhodobý postupně se opotřebovává; používá se delší dobu; jeho vstupní cena překračuje určitou hranici. –A) hmotný dlouhodobý majetek –B) nehmotný dlouhodobý majetek –C) dlouhodobý finanční majetek

6 hmotný: doba použitelnosti delší než 1 rok vstupní cena vyšší než 40.000,– např. budova skladu, autobus, průmyslový robot, pole Dlouhodobý majetek

7 nehmotný: Dlouhodobý majetek doba použitelnosti delší než 1 rok vstupní cena vyšší než 60.000,– např. patenty, licence, autorská práva, software, know how, ochranná známka

8 finanční: Dlouhodobý majetek Podnik ho vlastní déle než 1 rok. Výše vstupní ceny není stanovena. Je pořizován za účelem dosažení výnosů z úroků, za účelem ovládání jiných podniků. např. akcie jiných podniků nebo půjčky na dobu delší než 1 rok

9 Koupě Vstupní cena pořizovací cena Zahrnuje kupní cenu + všechny náklady, které s pořízením vzniknou (např. doprava, montáž, instalace).

10 Vlastní výroba Vstupní cena vlastní náklady, jejichž výši stanoví podnik sám.

11 Darování Vstupní cena reprodukční cena; pokud je majetek do podniku darován, nebo je do podnikání vložen starší majetek; neznáme původní cenu; reprodukční cena stanovena odhadem, posudkem soudního znalce.

12 Technické zhodnocení Dlouhodobý majetek modernizace majetku, vybavení dalším zařízením; výdaje na nástavby, přístavby, rekonstrukce a modernizace; musí dojít ke zlepšení původních vlastností nebo parametrů; cena zhodnocení přesahuje určitou hranici (dle aktuálních daň. zákonů 40.000,–); vstupní cena se o tech. zhodnocení zvyšuje.

13 Investice Plánování investic náklady na pořízení dlouhodobého majetku kapacita – důležitá informace při zjišťování potřeby hmotných investic

14 Kapacita Plánování investic schopnost podniku, prodejní jednotky, provozovny, stroje vytvořit určité množství výrobků nebo poskytnout určité množství služeb za určitou časovou jednotku (rok, měsíc, den, hodina)

15 Kapacita Plánování investic využitelný časový fond * kapacitní norma * počet jednotek zařízení využitelný časový fond – doba, po kterou může být zařízení v provozu (minus čas na opravy nebo na nemocnost) kapacitní norma – výkon zařízení počet jednotek zařízení?

16 Kapacita Plánování investic využitelný časový fond * kapacitní norma * počet jednotek zařízení Lis na plasty zpracuje za hodinu 200 výlisků. Je v provozu v jedné směně, tedy 8 hodin denně. Rok má 260 pracovních dní. Během roku bude lis mimo provoz po dobu 10 prac. dnů celopodnikové dovolené a 5 prac. dnů pro opravy. Vypočtěte roční kapacitu lisovny s jedním lisem.

17 Kapacita Plánování investic využitelný časový fond * kapacitní norma * počet jednotek zařízení Vzdělávací středisko disponuje 3 učebnami po 20 místech a jednou učebnou s 80 místy. Průměrně je v provozu 24 dní v měsíci. Vypočítejte: a)Kolik osob se může denně školit? b)Kolik je měsíční kapacita střediska?

18 Kapacita Plánování investic V případě nedostatečné kapacity: a)zvažujeme, zda by se dalo zvýšit její využití – např. zavedení více směn, zkrácení doby oprav, …; b)není-li možno využití zvýšit, pak pořídíme další dlouhodobý majetek.

19 Postup pořízení investic Pořízení investic a)Investice do strojů a zařízení (podobný pořizování materiálu), objednávka, kupní smlouva, dodávka a převzetí b)Investice stavební několikaletá činnost, účastní se investor, projektant a dodavatelé; 3 etapy: 1. příprava (projektová dokumentace, posouzení efektivnosti investice, výběr dodavatele, získání potřebných povolení) 2. provádění a kontrola výstavby 3. převzetí hotové stavby

20 Způsob pořízení investic Pořízení investic a)Vlastní výroba (např. zkompletovaný PC) b)Nákup c)Vklad majetku společníky obchodní společnosti d)Dar e)Přeřazení z osobního užívání (např. Drobný podnikatel vloží do živnosti své vlastní auto nebo domek.) f)Finanční leasing (Leasing. spol. majetek pořídí, pronajme ho podniku, který splácí cenu majetku, a po ukončení splátek se předmět stává majetkem nájemce.)

21 Opotřebení Opotřebení dlouhodobého majetku Dlouhodobý majetek se opotřebovává = a) fyzické (Snižuje se přesnost strojů, opravy jsou stále častější, …) b) morální (opotřebení vlivem zastarání, typické pro nehmotný dlouhodobý majetek – překonané výrobní postupy, dokonalejší software, …)

22 Odpisy Opotřebení dlouhodobého majetku Vyjadřují opotřebení dlouhodobého majetku. Vstupní cena dlouhodobého majetku se pravidelně snižuje o určitou částku, velikost této částky závisí na předpokládané době životnosti. Odpisy se postupně sčítají a jejich souhrn za určitou dobu se nazývá oprávky. Na začátku životnosti jsou oprávky nulové a na konci životnosti jsou ve výši vstupní ceny. cena snížená o oprávky = zůstatková cena

23 Příklad: Odpisy Kopírka má vstupní cenu 80.000 Kč a dobu životnosti 4 roky. Z toho vyplývá, že roční odpis bude činit 80.000 : 4 = 20.000 Kč. Zůstatková cena po prvním roce odpisování bude činit 60.000 Kč. Obchodní společnost dodává do škol nápojové automaty v ceně 120.000 Kč a s dobou životnosti 6 let. Vypočítejte: a) roční odpis; b) oprávky a zůstatkovou cenu pro každý rok.

24 Odpisy účetní x daňové ÚČETNÍ: vyjadřují skutečnou míru opotřebení majetku, tentýž majetek může v jednom podniku být v provozu 5 let a v jiném, kde je využíván intenzivně, pouze 2 roky. odpisová sazba v % = 100 / doba životnosti roční odpis v Kč = vstupní cena / doba životnosti

25 Odpisy účetní x daňové DAŇOVÉ: stanovené zákonem o daních z příjmů 6 odpisových skupin: 1.3 roky (os. automobily, ruční nářadí, PC, tiskárny) 2.5 let(jeřáby, nákl. autom., lednice, mycí stroje) 3.10 let(rypadla, lodě, tažná zvířata) 4.20 let(plynovody, ropovody, dřevěné budovy, komíny) 5.30 let(budovy, mosty, tunely, bazény, silnice) 6.50 let(budovy obchodních domů, hotelů, muzea, knihovny, histor. nebo kulturní památky)

26 Odpisy účetní x daňové Odpisy Daňové odpisy podnik používat musí pro účely výpočtu daně z jeho příjmů. Účetní odpisy může používat vedle daňových odpisů, aby měl přesnější představu o výši opotřebení dlouhodobého majetku.

27 Výpočet daňových odpisů Daňové odpisy 2 metody odpisování: A) rovnoměrné (přibližně stejně vysoké odpisy) B) zrychlené (v prvních letech odpisy vyšší = nižší zisk = nižší daň)

28 Rovnoměrné odpisování Daňové odpisy Aktuální sazby: Odpisová skupina V 1. roce odpisování V dalších letech odpisování Pro zvýšenou vstupní cenu 1204033,3 21122,2520 35,510,510 42,155,155 51,43,4 61,022,022

29 Zrychlené odpisování Daňové odpisy Aktuální sazby: Odpisová skupina Koeficient v 1. roce odpisování Koeficient v dalších letech Koeficient pro zvýšenou zůstat. cenu 1343 2565 3101110 4202120 5303130 6505150

30 Péče o dlouhodobý majetek Dlouhodobý majetek Údržba – mazání, seřizování Opravy – ???

31 Vyřazení dlouhodobého majetku Dlouhodobý majetek Majetek vyřazujeme z důvodu jeho morálního opotřebení, fyzického opotřebení nebo proto, že jsme jej přestali potřebovat. Možnosti vyřazení: –prodej –darování –přeřazení do osobního užívání – služební vůz –likvidace – odvoz do šrotu

32 Evidence dlouhodobého majetku Dlouhodobý majetek ručně nebo na počítači na kartách dlouhodobého majetku každý majetek má své inventární číslo

33 Odpisová skupina1 Karta dlouhodobého majetku RokDaň. odpisyDaň. ZC-KčPoznámka 2005112.000 Kč448.000 Kč 2006224.000 Kč 2007 Způsob odepisovánírovnoměrné Vstupní cena560.000 Kč Výrobní číslo karosérie MBM14587956 Výrobce Nissan, Velká Británie Karta hmotného dlouhodobého majetku Datum a způsob vyřazení Název nebo popis Nissan Primera 1,6 SLX SPZ AEH-88-74

34 ZDROJE: Klínský, P. – Münch, O. Ekonomika pro obchodní akademie a ostatní střední školy 1. 2. vyd. Praha : Fortuna, 2002. ISBN 80-7168-831-2. s. 95 – 110


Stáhnout ppt "Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0807 Název projektu: EU peníze středním školám Gymnázium a Střední odborná škola, Podbořany, příspěvková organizace."

Podobné prezentace


Reklamy Google