Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Evropská integrace Environmentální politika EU RNDr. Oldřich Hájek.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Evropská integrace Environmentální politika EU RNDr. Oldřich Hájek."— Transkript prezentace:

1 Evropská integrace Environmentální politika EU RNDr. Oldřich Hájek

2 Environmentální politika EU Životní prostředí stále více degraduje V EU je vyprodukováno asi 2 miliard tun odpadu Produkce odpadu narůstá o 10% ročně Upadají městské systémy (znečištění, hluk, vandalismus,…) V počátcích integrace nebyla žádná zmínka o ekologii Výjimka byla směrnice EURATOMU Ochrana ŽP získala postavení politiky až v roce 1986 (JEA- SEA) Právní základ patří do článků 174 – 176 v hlavě XIX Udržování, ochrana a zlepšování kvality ŽP Ochrana lidského zdraví Obezřetné a racionální využívání přírodních zdrojů Podpora opatření podpora opatření na mezinárodní úrovni, čelících regionálním a celosvětovým problémům ŽP

3 Environmentální politika EU Instituce EU: O činnostech Společenství rozhoduje Rada společně s Hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů Generální ředitelství pro životní prostředí Evropská agentura pro životní prostředí Instituce mimo EU: Europen enviromental bureau Greepeace international Climate network Europe Evropské sdružení automobilového průmyslu (ACEA) Evropská rada chemického průmyslu (CEFIC) Evropské sdružení petrochemického průmyslu (EUROPIA)

4 Environmentální politika EU Vývoj ochrany ŽP v EU: 1959 EUROATOM 1981 GŘ pro ŽP 1986 JEA-SEA vznik samostatné politiky 1993 Maastrichská smlouva zavádí princip, že při provádění všech politik se musí přihlížet k ŽP 1994 Kohezní fond 2001 platí 6. akční plán pro ŽP (2001-2010)

5 Environmentální politika EU Principy ochrany ŽP v EU: „P platí znečišťovatel“ „P udržitelného rozvoje“ „P vysoké úrovně ochrany“ „P prevence“ „P ochrany co nejblíže u zdroje znečištění“ „P integrované ochrany“ „P subsidiarity“

6 Environmentální politika EU 2001-2010 šestý akční program pro ŽP: Klimatické změny Příroda a biodiversita Životní prostředí a zdraví Management přírodních zdrojů a odpadů Legislativa: Dir. 67/548 – omezení škodlivých látek ve výrobcích Dir. 2000/60 – směrnice pro nakládání s vodou Dir. 92/43 – systém chráněných oblastí (Natura 2000) Strukturální fondy a programy: SAVE I+II ALTENER I+II ISPA Kohezní fond LIFE

7 Standarty a mechanismy ochrany ŽP Ohodnocení dopadů na životní prostředí (Environmental Impact Assesment, EIA) Členské státy např. zažádají EIA o ohodnocení dopadu jejich projektů na životní prostředí před udělením souhlasu k započetí projektu. Vláda musí informovat veřejnost o svých plánech. Evropská agentura pro životní prostředí (European Environment Agency, EEA) Ekologické známky (Eco-label) Ekologický audit (Eco – audit) Integrovaná kontrola a prevence znečištění (Integrated Pollution Prevention and Control, IPPC)

8 Ekologická politika EU a ČR Stav životního prostředí v ČR: Útlum těžkého hospodářství Pokračující ekologizace zemědělství Růst automobilizace Každý 2. čech trpí nadváhou Staré ekologické zátěže Obchod s emisemi Květen 05 začal obchod na burzách v Londýně a Amsterodamu ČR 2005-2007 může vypouštět 97,6 milionu tun oxidu uhličitého Tuna asi 17,5 EUR

9

10 Ekologická politika EU a ČR Legislativa: 100/2001 Sb. O posuzování vlivů na ŽP ČR a EU – 3 přechodná období: Směrnice Rady 91/271/EHS o čištění městských odpadních vod – 31.12.2010 Směrnice EP a Rady 94/62/ES o obalech a obalových opadech – 31.12.2005 Směrnice EP a Rady 2001/80/ES o omezování emisí některých znečišťujících látek do ovzduší z velkých spalovacích zařízení – 31.12.2007

11 Upadající městské systémy


Stáhnout ppt "Evropská integrace Environmentální politika EU RNDr. Oldřich Hájek."

Podobné prezentace


Reklamy Google