Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2887 Název projektu: „Učíme lépe a moderněji“

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2887 Název projektu: „Učíme lépe a moderněji“"— Transkript prezentace:

1 Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2887 Název projektu: „Učíme lépe a moderněji“ OP VK 1.4 Výukový materiál Název DUMu: VY_32_INOVACE_13_25_Lidová píseň Číslo skupiny: 1 Autor: Mgr. Monika Kloučková Vzdělávací obor/Předmět/Téma: Umění a kultura/Hudební výchova/Lidová píseň Druh učebního materiálu: výuková prezentace Metodický list: ne Anotace: Žáci poznají umělou a lidovou píseň. Seznámí se se vznikem lidové písně, jejími náměty a druhy. Zařadí sběratele lidových písní a určí druhy písní podle textu. Ověřeno ve třídě: VI.A Datum ověření: 15.2.2013 Prohlášení: Prohlašuji, že při tvorbě výukového materiálu jsem respektoval(a) všeobecně užívané právní a morální zvyklosti, autorská a jiná práva třetích osob, zejména práva duševního vlastnictví (např. práva k obchodní firmě, autorská práva k software, k filmovým, hudebníma fotografickým dílům nebo práva k ochranným známkám) dle zákona 121/2000 Sb. (autorský zákon). Nesu veškerou právní odpovědnost za obsah a původ svého díla. Prohlašuji dále, že výše uvedený materiál jsem ověřil(a) ve výuce a provedl(a) o tom zápis do TK. Dávám souhlas, aby moje dílo bylo dáno k dispozici veřejnosti k účelům volného užití (§30 odst. 1 zákona 121/2000 Sb.), tj. že k uvedeným účelům může být kýmkoliv zveřejňováno, používáno, upravováno a uchováváno. Datum:Podpis:

2

3

4  nejrozší ř en ě jší hudební druh

5  nevelká vokální skladba

6  nejrozší ř en ě jší hudební druh  nevelká vokální skladba  má veršovaný text

7  nejrozší ř en ě jší hudební druh  nevelká vokální skladba  má veršovaný text  má jednoduchou stavbu

8  nejrozší ř en ě jší hudební druh  nevelká vokální skladba  má veršovaný text  má jednoduchou stavbu  má prosté výrazové prost ř edky

9

10  Lidová píse ň oby č ejn ě je anonymní

11  Lidová píse ň oby č ejn ě je anonymní  Um ě lá píse ň slo ž ená ur č itým známým autorem

12  Lidové písn ě existují od pradávna.

13  To o č em a jak se v nich zpívá souvisí s tím, kde a p ř i jaké události vznikaly a co lidé – jejich tv ů rci – d ě lali.

14  Lidové písn ě existují od pradávna.  To o č em a jak se v nich zpívá souvisí s tím, kde a p ř i jaké události vznikaly a co lidé – jejich tv ů rci – d ě lali.  P ř edávaly se ústní tradicí z generace na generaci.

15  Texty lidových písní mohou vyjad ř ovat: r ů zné nám ě ty ze všedního ž ivota pocity č lov ě ka reakce na spole č enské události ž ivotní zkušenosti sílu národa zvyky národa

16  Ukolébavky  Milostné písn ě  Pracovní písn ě  Písn ě, kterými byli vyprovázeni chlapci na vojnu (lidový tanec verbu ň k)  Koledy  Písn ě k ob ř ad ů m č i oslavám (narozeniny, k ř tiny, poh ř by, svatby…)

17  P ř i ř a ď te následující texty k jednomu z druh ů lidových písní.

18 Dobrú noc, má milá, dobrú noc, nech ti je sám Pán Boh na pomoc! Dobrú noc, dob ř e spi, nech sa ti snívajú sladké sny. Dobrú noc, dob ř e spi, nech sa ti snívajú sladké sny.

19 V Hodonín ě za vojá č ka m ň a vzali, moje vlásky na kra ť u č ko strihali, moje vlásky hej, haj, na kolena padaly, moja mamka aj frajárka plakaly. Nepla č te vy, moja mamka, mati č ka, já usko č ím, a ž poletí guli č ka. Já usko č ím hej, haj, jak na nebi v ě zdi č ka, já usko č ím, a ž poletí guli č ka.

20 Ej, lásko, lásko, ty nejsi stálá, jako vod ě nka mezi b ř ehama. Voda uplyne, láska pomine jako líste č ek na rozmarýn ě.

21  Zkoumali lidové písn ě a vytvo ř ili obrovské sbírky z jednotlivých kraj ů naší zem ě.  K nejznám ě jším pat ř ili: Karel Jaromír Erben František Sušil Leoš Janá č ek

22

23  Jsou to písn ě, jejich ž autor je sice znám, ale staly se tak populárními, ž e zlidov ě ly. Chtíc aby spal (autor: Adam Michna z Otradovic) Víne č ko bílé (autor: Fanoš Mikulecký)

24 Obrázky – Klipart Microsoft PowerPoint Není-li uvedeno jinak, vlastní zdroje.


Stáhnout ppt "Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2887 Název projektu: „Učíme lépe a moderněji“"

Podobné prezentace


Reklamy Google