Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

OPPS ČR-PR 2007-2013 Rozdíly v programech přeshraniční spolupráce v rámci Cíle 3 realizovaných v MSK a časté chyby Zpracovala: Ing. Markéta Hluchníková.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "OPPS ČR-PR 2007-2013 Rozdíly v programech přeshraniční spolupráce v rámci Cíle 3 realizovaných v MSK a časté chyby Zpracovala: Ing. Markéta Hluchníková."— Transkript prezentace:

1 OPPS ČR-PR 2007-2013 Rozdíly v programech přeshraniční spolupráce v rámci Cíle 3 realizovaných v MSK a časté chyby Zpracovala: Ing. Markéta Hluchníková Datum: 1.10.2008

2 OPPS ČR-PR 2007-2013 Seminář 01.10.2008, Ostrava Obsah  Od Interregu k Cíli 3 – Evropské územní spolupráci  Přeshraniční spolupráce v Moravskoslezském kraji  Rozdíly mezi OPPS ČR-PR a OPPS SR-ČR  Časté chyby, doporučení  Výstupy z Monitorovacího výboru – 1. kolo výzvy OPPS ČR-PR  Kontakty, odkazy

3 OPPS ČR-PR 2007-2013 Seminář 01.10.2008, Ostrava Od Interregu k Cíli 3 – Evropské územní spolupráci

4 OPPS ČR-PR 2007-2013 Seminář 01.10.2008, Ostrava Od Interregu k Cíli 3 – Evropské územní spolupráci Evropská územní spolupráce navazuje na Iniciativy Společenství INTERREG, které byly v rámci České republiky realizovány v programovém období 2004-2006. V programovém období 2007-2013 se jedná o tyto programy:  OP Přeshraniční spolupráce,  OP Meziregionální spolupráce (www.interreg4c.eu),  OP Nadnárodní spolurpáce (www.central2013.eu),  ESPON 2013 (www.espon.eu).

5 OPPS ČR-PR 2007-2013 Seminář 01.10.2008, Ostrava Přeshraniční spolupráce v Moravskoslezském kraji Přeshraniční spolupráci se věnuje celkem 5 samostatných operačních programů, které řeší přeshraniční spolupráci mezi Českou republikou a ostatními zeměmi v závislosti na jednotlivých hranicích. V Moravskoslezském kraji se realizují tyto programy:  Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika (OPPS ČR-PR),  Operační program přeshraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika (OPPS SR-ČR).

6 OPPS ČR-PR 2007-2013 Seminář 01.10.2008, Ostrava Přeshraniční spolupráce v Moravskoslezském kraji Moravskoslezský kraj vystupuje v OPPS ČR-PR jako regionální subjekt, jehož zástupci přispívají do Programu zejména prostřednictvím:  podpory potenciálním žadatelům spočívající zejména v provádění konzultací projektových žádostí s žadateli,  účasti na hodnocení projektů,  regionálního „public relations“,  spolupráce s Řídícím orgánem (MMR ČR), dalšími kraji, JTS (Jednotným technickým sekretariátem) a partnerskými subjekty zřízenými na polské straně Programu.

7 OPPS ČR-PR 2007-2013 Seminář 01.10.2008, Ostrava Rozdíly: OPPS ČR-PR OPPS SR-ČR  Dvojjazyčná žádost,  min. výše příspěvku - 30 tis. EUR,  webová žádost Benefit,  předkládání žádostí (JTS v Olomouci, příp. pobočky CRR v Ostravě), datum doručení žádostí,  stránky Programu www.cz-pl.eu,www.cz-pl.eu  průběžná žádost o platbu min. 7000 EUR,  milníky, indikátory.  Žádost v jazyce ved. partnera,  min. výše příspěvku - 20 tis. EUR,  žádost v Excellu,  předkládání žádostí (Společný technický sekretariát v Bratislavě, Info Bod v Brně), datum odeslání žádostí,  stránky Programu www.sk-cz.eu,www.sk-cz.eu  průběžná žádost o platbu min. 10000 EUR nebo 1x ročně,  ukazatele výstupu, výsledku, dopadu.

8 OPPS ČR-PR 2007-2013 Seminář 01.10.2008, Ostrava Časté chyby, doporučení  Hledáte-li partnera, obraťte se na JTS,  věnujte dostatek času přípravě projektu a zpracování žádosti,  prostudovat nejen PPŽ, ale také PPP,  popisky by měly být jasné a stručné,  údaje v žádosti a přílohách musí být v souladu,  veškeré finanční údaje v žádosti musí být vyplněny v EUR, partner volí kurs dle vlastního uvážení,  doporučujeme uvést v rozpočtu použitý kurs,  hodnoty indikátorů zvolit tak, aby byly dosažitelné (jsou závazné, nenaplnění je sankcionováno),  harmonogram projektu – dostatečný časový prostor pro realizaci projektu,  udržitelnost – rozlišovat institucionální a finanční.

9 OPPS ČR-PR 2007-2013 Seminář 01.10.2008, Ostrava Výstupy z Monitorovacího výboru – 1. kolo výzvy OPPS ČR-PR  Ve dnech 9. - 10.9.2008 proběhlo 2. zasedání Monitorovacího výboru v rámci OPPS ČR-PR 2007-2013.  Na toto zasedání předložili vedoucí partneři, popř. projektoví partneři, z Moravskoslezského kraje 25 projektů.  Monitorovací výbor schválil celkem 51 projektů (seznam je zveřejněn na www.cz-pl.eu), z nichž 17 je z Moravskoslezského kraje (seznam je zveřejněn na www.nuts2moravskoslezsko.cz).  Další projekty je možné předkládat do 31.10.2008 (MV v březnu 2009).

10 OPPS ČR-PR 2007-2013 Seminář 01.10.2008, Ostrava Výstupy z Monitorovacího výboru – 1. kolo výzvy OPPS ČR-PR

11 OPPS ČR-PR 2007-2013 Seminář 01.10.2008, Ostrava Výstupy z Monitorovacího výboru – 1. kolo výzvy OPPS ČR-PR

12 OPPS ČR-PR 2007-2013 Seminář 01.10.2008, Ostrava Výstupy z Monitorovacího výboru – 1. kolo výzvy OPPS ČR-PR

13 OPPS ČR-PR 2007-2013 Seminář 01.10.2008, Ostrava Kontakty, odkazy Moravskoslezský kraj – Krajský úřad Odbor regionálního rozvoje, cestovního ruchu a kultury 28. Října 117, 702 18 Ostrava tel.: 595 622 222 email: cesko-polsko@kr-moravskoslezsky.czcesko-polsko@kr-moravskoslezsky.cz Další informace: www.cz-pl.eu www.kr-moravskoslezsky.cz www.nuts2moravskoslezsko.czwww.nuts2moravskoslezsko.cz - Cíl 3 Evropská územní spolupráce

14 OPPS ČR-PR 2007-2013 Seminář 01.10.2008, Ostrava Děkuji za pozornost Ing. Markéta Hluchníková Tel.: 595 622 725 Email: marketa.hluchnikova@kr-moravskoslezsky.czmarketa.hluchnikova@kr-moravskoslezsky.cz Moravskoslezský kraj – Krajský úřad Odbor regionálního rozvoje, cestovního ruchu a kultury


Stáhnout ppt "OPPS ČR-PR 2007-2013 Rozdíly v programech přeshraniční spolupráce v rámci Cíle 3 realizovaných v MSK a časté chyby Zpracovala: Ing. Markéta Hluchníková."

Podobné prezentace


Reklamy Google