Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Druhová rozmanitost přírody Obecné principy druhové rozmanitosti a role člověka ve světle genetické, ekosystémové a druhové biodiverzity Podpořeno grantem.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Druhová rozmanitost přírody Obecné principy druhové rozmanitosti a role člověka ve světle genetické, ekosystémové a druhové biodiverzity Podpořeno grantem."— Transkript prezentace:

1 Druhová rozmanitost přírody Obecné principy druhové rozmanitosti a role člověka ve světle genetické, ekosystémové a druhové biodiverzity Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz. Základní článek Hnutí Brontosaurus Modrý kámen Josefov 459, 679 04 Adamov www.proprirodu.svycarna.eu 77-FN-050 Švýcárna přírodě a lidem

2 Co je biodiverzita? Biologická diverzita je variabilita existující mezi všemi organismy ze všech typů ekosystémů. Může existovat uvnitř druhů, mezi druhy nebo mezi ekosystémy. Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.

3 Proč je biodiverzita tak důležitá? Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.

4 Genetická diverzita Genetický základ ovlivňuje vlastnosti jedince a jeho fitness Základní jednotkou genetické informace je GEN Gen může mít více alel Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.

5 Od genu k proteinu Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.

6 Populační genetika Studuje genetickou strukturu populací a její změny z generaci z generaci, dokumentuje a vysvětluje genetickou diverzitu Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.

7 Proč a čím jsou ohrožené malé populace? Nejsnáze vymírají malé populace Spíše než počet jedinců nás zajímá efektivní velikost populace Vymření populace zvyšuje pravděpodobnost vymření druhu Ohrožení genetickým driftem, imbreedingem a vlivem náhody Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.

8 U malých populací dochází k rychlé fixaci nebo eliminaci alel Proti účinkům genetického driftu působí migrace a mutace Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.

9 Příklad efektu hrdla lahve: populace gepardů před 10 000 lety Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.

10 Efekt zakladatele – založení populace malou skupinou nebo i jedním jedincem…

11 Imbreeding Škodlivost spočívá v riziku vlivu škodlivých recesivních alel v důsledku vyšší pravděpodobnosti vzniku recesivních homozygotů příbuzenským křížením U člověka např. cystická fibróza, fenylketonurie, srpková anémie…

12 Mutace a migrace diverzitu zvyšují Mění smysl genetické informace Vzácné x rekurentní Spontánní x indukované Genové x chromozomové x genomové Letální x vitální Pozitivní x neutrální x negativní Jaderné x mimojaderné Somatické x germinální S bezprostředním projevem x s opožděným projevem Synonimní x nesynonimní x nesmyslná -I malá migrace může velice rychle zvýšit genetickou diverzitu populace a může do malých populací přinášet ztracené alely -Problémem je ovšem outbreeding

13 Vliv náhody Malé populace mohou být významně zasaženy disturbancemi Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.

14 Jak to funguje ve velké populaci? Zde působí spíše přirozený výběr Zahrnuje přírodní a pohlavní výběr Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.

15 A teď konečně DRUHOVÁ BIODIVERZITA Podle velikosti území na které se zaměřujeme, dělíme biodiverzitu na alfa, beta a gama. Př. Bílé Karpaty – vysoká alfa diverzita, ale nízká beta diverzita, opačně to je např. v Českém Švýcarsku Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.

16 Centra biodiverzity Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.

17 Ohniska diversity Druhová bohatost Endemismus Počet ohrožených druhů

18 Česká republika je poměrně druhově pestrá 2 500 druhů vyšších rostlin (1 % druhů) 680 druhů včel (3 – 4 % druhů) Zasahují k nám atlantské, alpské, karpatské i panonské druhy Pestrá řada biotopů a pestré geologické podloží

19 Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.

20 Botaniky často zajímá kromě druhové ještě funkční biodiverzita Typ rozmnožování Životní formy Fylogenetická příbuznost Funkční typy z hlediska výživy… Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.

21 Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.

22 Problém s hodnocením druhové biodiverzity Počet druhů na Zemi je odhadován na 3 – 6 milionů, popsáno je ale zatím jen asi 1, 7 milionu 50 % diverzity tvoří hmyz, asi 10 – 20 % vyšší rostliny a ostatní členovci Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.

23 Co přirozeně ovlivňuje biodiverzitu? Druhová početnost je ovlivňována velikostí plochy. Ovlivňují ji lokání podmínky i širší kontext krajiny Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.

24 Abiotické podmínky – Stres – Disturbance – Prostorová heterogenita prostředí Vztahy mezi jednotlivými druhy – Mezidruhová konkurence Vztahy mezi jedinci téhož druhu Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.

25 Zamyšlení: Proč roste více druhů rostlin na vápnitých než kyselých půdách? Proč jsou evropské lesy druhově chudé co do počtu druhů dřevin? Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.

26 Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.

27 Jaké druhy chránit? Vzácné druhy Endemity (často relikty) Ohrožené druhy Migrující druhy Klíčové druhy Vlajkové druhy Deštníkové druhy Chráněné druhy Hospodářsky významné druhy Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.

28 Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.

29 Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.

30 Brainstorming: Zamyslete se nad tím, jaké jsou příčiny úbytku druhové biodiverzity. Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.

31 Úbytek, přeměna a degradace stanovišť Fragmentace krajiny Disturbance Zavlékání nepůvodních druhů organismů Chemické znečištění Nové patogeny Globální změna klimatu Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.

32 O co přicházíme… Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.

33 Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.

34 Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.

35 Musíme se učit chránit biodiverzitu Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.

36 Kde získat užitečné informace? http://www.eol.org/ Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.

37 KONEC Díky za pozornost Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.


Stáhnout ppt "Druhová rozmanitost přírody Obecné principy druhové rozmanitosti a role člověka ve světle genetické, ekosystémové a druhové biodiverzity Podpořeno grantem."

Podobné prezentace


Reklamy Google