Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Povolení asistované sebevraždy v České republice Autoři: Nikola Budinská, Andrea Budinská.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Povolení asistované sebevraždy v České republice Autoři: Nikola Budinská, Andrea Budinská."— Transkript prezentace:

1 Povolení asistované sebevraždy v České republice Autoři: Nikola Budinská, Andrea Budinská

2 Osnova Co je to eutanazie Typy eutanazie Eutanazie v historii Eutanazie ve světě Lobbistický rámec – What, Why, Who, Where, When How (taktika, nástroje) Hrací pole Rozpočet Procedura v čase

3 Co je to eutanazie Tzv. dobrovolná smrt. Vědomé a úmyslné usmrcení člověka na jeho žádost. Usmrcení je zpravidla provedeno lékařem humánním a rychlým způsobem v naprosto bezvýchodné situaci, která v sobě zahrnuje nevyléčitelnou chorobu směřující k smrti a nezvladatelné bolesti.

4 Typy eutanazie Aktivní – lékař aktivně usmrtí pacienta podáním nějakého medikamentu, který způsobí smrt. Pasivní – ustoupení od další léčby. Přímá – aktivní podání jedu. Nepřímá – podání takové dávky narkotik a sedativ, která má za následek výrazné zkrácení života. Vyžádaná – na přímou žádost pacienta. Asistovaná sebevražda – lékař poskytne pacientovi pouze prostředky a znalosti a provedení. Sociální - ukončení života těžce duševně nemocných, nevyléčitelně nemocných, postižených pacientů

5 Eutanazie v historii Antičtí mysliteléDalší myslitelé Sokrates (470 – 399 př. Kr.) Ačkoli je známo, že nepsal žádné spisy, o eutanazii se prý podle Platona vyjadřoval v pozitivním smyslu. Nechtěl, aby lidé nesmyslně trpěli, tudíž v eutanazii viděl cestu, jak se utrpení zbavit. Platon (427 – 347 př. Kr.) K sebevraždě zaujímal sice spíše negativní postoj, avšak při nesnesitelných bolestech ve výjimečných případech Platon eutanazii schvaloval. Thomas Moore (1478 – 1535) Ve svém díle Utopie tvrdí, že nevyléčitelně nemocný by měl mít právo zbavit se svého utrpení. Michel de Montaigne (1533 - 1592),,Máme svolení od Boha pro odebrání života, pokud máme vizi, že smrt bude lepší než život. “ Francis Bacon (1561 – 1626) anglický myslitel, jemuž je připisován pojem eutanazie v novém smyslu. David Hume (1711 - 1776) nepatřil mezi příznivce, kteří by schvalovali umělé prodlužování života.

6 Eutanazie ve světě V dnešní době je eutanazie legalizována jen ve velmi málo zemí na světě NIZOZEMSKO – Eutanazie je umožněna zákonem, který vstoupil v platnost 1. dubna 2002. Od 1. března 2012 začaly fungovat mobilní lékařské týmy, jež na zavolání zajíždějí provádět eutanazii do domácností. V zemi je v současnosti povolena dobrovolná smrt i pro nezletilé, nejnižší možná hranice je ale stanovena od 12 let. BELGIE - Druhou zemí světa, kde může nemocný člověk za přesně vymezených podmínek přijmout z rukou lékaře smrt na vlastní žádost, se stala 23. září 2002. V roce 2014 byla povolena smrt i pro nezletilé. LUCEMBURSKO - Parlament schválil eutanazii v únoru 2008, ale v prosinci 2008 zákon odmítl podepsat lucemburský velkovévoda. Na to reagoval parlament změnou ústavy, takže když v březnu 2009 zákon o eutanazii parlament schválil, podpis velkovévody již k platnosti nebyl potřeba. Zákon platí od dubna 2009. ŠVÝCARSKO - Švýcarský model eutanazie umožňuje za jistých podmínek, avšak zcela legálně, asistovanou sebevraždu. Švýcarsko je jediná země, kde umírajícímu může pomoci lékař i laik. Podle švýcarské ústavy není pomoc při sebevraždě trestným činem za těch podmínek, že za ní nestojí egoistické zájmy a že nemocný před smrtí sám vykoná několik nezbytných úkonů. *USA - Na federální úrovni je eutanazie nelegální, zákonem ji ale povolili ve státech Oregon (v roce 1994), Washington (2008) a Vermont (2013). Fakticky je možná i v Montaně, kde sice právo asistovanou sebevraždu formálně nepovoluje, ale tamější nejvyšší soud zakázal postih lékařů, kteří se jí za splnění příslušných podmínek zúčastní.

7 Lobbistický rámec WHERE WHEN HOW WHAT WHY WHO

8 WHAT Hlavní záměrem práce je, aby na eutanazii nebylo nahlíženo jako na vraždu, ale aby byla brána jako dobrovolné ukončení života či osvobození člověka od jeho utrpení, tak jako tomu je v Nizozemsku, Belgii, Lucembursku, Švýcarsku a USA (Oregon, Washington a Vermont) Vytvořit podmínky bránící zneužívání eutanazie a znovu tím docílit novému projednání zákona o „důstojné smrti“ Uzákonit asistovanou sebevraždu (tzv. dobrovolnou smrt) u těžce nemocných pacientů s nevyléčitelnou nemocí a zmírnit tak jejich utrpení a bolesti.

9 WHY Dlouhodobě chce přes 62% veřejnosti uzákonit eutanazii (asistovanou i aktivní) Zahraniční zkušenosti (Belgie, Nizozemí, Švýcarsko) vyvrátily obavy ze zneužívání zákona. Pro legalizaci eutanazie existuje mnoho dobrých důvodů jak morálních, tak praktických. Nastolení jasných pravidel odstraní excesy, pomůže zvýšit důvěru mezi lékaři, nemocnými, jejich příbuznými i v celé společnosti. Přišel čas uzákonit eutanazii.

10 WHO Naše organizace – Kvalitní život Institut práv a demokracie Pacienti s nevyléčitelnou nemocí Příbuzní těchto pacientů Veřejnost

11 WHO – politici, lékaři Šidlo Karel – KSČM: „Po zkušenostech se zdravotním stavem své matky bych byl pro. Někteří lidé musí zažít něco, co bych nepřál ani největšímu nepříteli. Jsou nemoci, kdy se z člověka stane ležák, který už jen toužebně čeká na zápal plic.“ Krátký Jiří – ČSSD: „Moje nemocná matka se deset let trápila. Myslím si, že kdyby si mohla vybrat, volila by tento způsob.“ prof. MUDr. Pafko Pavel, DrSc. – přednosta II. chirurgické kliniky 1. LF UK v Praze: „Je rozdíl mezi úmyslným zabitím člověka, to je vražda a eutanazií, kdy jde o ukončení života pacienta na jeho přání. Člověk má právo ukončit svůj život, když se pro to rozhodne.“ doc. MUDr. Šetina Marek – přední český kardiochirurg: „Je to svobodné rozhodnutí každého z nás. Smrt je někdy vysvobození.“

12 WHERE Návrh připravovaného zákona se nyní nachází k přepracování na Ministerstvu zdravotnictví ČR.

13 WHEN První verze zákona o „důstojné smrti“ byla předložena senátorkou Václavou Domšovou v březnu roku 2008. Tento zákon byl však kvůli nedostatečnému zabezpečení zneužití eutanazie zamítnut. Předložení upraveného návrhu zákona předpokládáme v měsíci říjnu roku 2015. Pro lobbistu je primární získat přízeň poslanecké sněmovny a senátu.

14 HOW Taktika: Proaktivní, argumentace a přesvědčovací Nástroje: přímé i nepřímé

15 Taktika

16 Úprava původního zákona Nově vytvořené bariéry proti zneužití eutanazie, které byly provedeny : § 3 § 6 § 7 § 8 § 9 § 10

17 Argumenty proč uzákonit eutanazii Smrt není vždy zlem, které je třeba se za každou cenu vyhnout Je to ekonomicky výhodnější než paliativní léčba Člověk má právo na rozhodnutí o svém bytí a nebytí Člověk má právo na důstojný odchod ze života Eutanazie tu vždy byla, je proto lepší jí regulovat zákonem Motivace zastánců eutanazie je výhradně soucit a lítost Je nesmyslné nechat člověka, aby se trápil v nesnesitelných bolestech bez naděje jen kvůli morálním skrupulím

18 Argumenty proč uzákonit eutanazii Každý člověk vlastní své tělo a má právo si s ním dělat to co se mu zlíbí Každý pro sebe nejlépe ví, jaká bolest je ještě snesitelná a jaká již ne Eutanazie může být akt milosrdenství Lidské bytosti mají právo zemřít kdy a kde chtějí Právo zemřít je morálním právem každého každý má právo sledovat své zájmy, pokud se tím nenaruší zájmy jiných pokud je v nejlepším zájmu pacienta eutanazie, není důvod ji neprovést

19 Příklady proč eutanazii legalizovat Eutanazie je stále výbušné téma a pro většinu lékařů je asistovat při smrti tabu. Někteří lékaři však anonymně přiznali, že už se s podobnými případy setkali. Zdroj: http://zpravy.idnes.cz/eutanazie-v-cesku-0zw-/domaci.aspx?c=A121005_205822_domaci_brm http://zpravy.idnes.cz/eutanazie-v-cesku-0zw-/domaci.aspx?c=A121005_205822_domaci_brm „Byl jsem kdysi svědkem toho, že lékařka z nemocnice na vlastní přání dostala od svého kolegy velkou dávku morfia a zemřela. Šlo o primářku jednoho oddělení. Dávku jí podal kolega, který býval, pokud vím, i její přítel. Dostala dávku, odešli jsme pryč a pak byl prostě konec," vyprávěl o eutanazii lékař. Primářka věděla, co ji čeká. "To je myslím podstatné. Dokázala sama plně zhodnotit svůj stav. Zdroj: http://zpravy.idnes.cz/eutanazie-v-cesku-0zw-/domaci.aspx?c=A121005_205822_domaci_brm http://zpravy.idnes.cz/eutanazie-v-cesku-0zw-/domaci.aspx?c=A121005_205822_domaci_brm

20 Nástroje PříméNepřímé Vystoupení v mediích Webové stránky Sociální sítě Demonstrace Referendum Podpisové akce - petice Osobní jednání se státními orgány Výstupy známých osobností Odborníci z oblasti medicíny Aktuální výzkumy

21 Hrací pole EUTANAZIE Veřejnost Institut práv a demokracie Kvalitní život Pacienti s nevyléčitelnou nemocí Úmluva o lidských právech a biomedicíně Církev Příbuzní pacienta Prezident léka ř ské komory MUDr. Milan Kubek Hippokratova p ř ísaha

22 Rozpočet Výdaje 1. Právní a legislativní prověření možností 10 000 Kč 2. Náklady na zahájení průzkumu veřejného mínění 15 000 Kč 3. Zpracování získaných informací 11 000 Kč 4. Náklady na vytvoření bariér bránící zneužití zákona 30 000Kč Celkem 66 000 Kč

23 Procedura v čase Předpokládaný Harmonogram Vytvoření bariér bránící zneužívání zákona ( jaro 2015) 1. Právní a legislativní prověření možností (jaro 2015 ) 2. Zahájení průzkumu veřejného mínění ( léto 2015) 3. Zpracování získaných dat ( léto 2015) 4. Předložení návrhu zákona ( podzim 2015)  Jedná se o zákon, který podléhá náročnému legislativnímu procesu  Dokument vyžaduje debatu napříč politickým spektrem v rámci Poslanecké sněmovny  Dokument byl předložen k prvnímu čtení v Poslanecké sněmovně  K návrhu rovněž přijímá stanovisko Senát

24 Děkujeme za pozornost Zákon přijat


Stáhnout ppt "Povolení asistované sebevraždy v České republice Autoři: Nikola Budinská, Andrea Budinská."

Podobné prezentace


Reklamy Google